Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Natera, Inc. - NTRA CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 27.35-59.75
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.30M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 28.52M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.42B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 113.29M
Έσοδα 820.22M
EPS -5.57
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.20
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Natera, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 820.222 625.486 391.005 302.328 257.654
Έσοδα 820.222 625.486 391.005 302.328 257.654
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 456.256 318.418 203.62 175.47 166.055
Ακαθάριστο Εισόδημα 363.966 307.068 187.385 126.858 91.599
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1361.26 1093.66 613.13 418.615 372.282
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 588.591 511.034 303.627 204.476 154.872
Έρευνα & Ανάπτυξη 316.415 264.208 100.035 51.357 51.355
Λειτουργικά Έσοδα -541.04 -468.174 -222.125 -116.287 -114.628
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9.319 -8.305 -15.082 -10.693 -10.476
Άλλο, Καθαρό 3.538 5.381 7.562 4.152 -2.729
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -546.821 -471.098 -229.645 -122.828 -127.833
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -547.799 -471.716 -229.743 -124.827 -128.154
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -547.799 -471.716 -229.743 -124.827 -128.154
Καθαρά Κέρδη -547.799 -471.716 -229.743 -124.827 -128.154
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -547.799 -471.716 -229.743 -124.827 -128.154
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -547.799 -471.716 -229.743 -124.827 -128.154
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -547.799 -471.716 -229.743 -124.827 -128.154
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 98.408 90.558 81.011 69.555 57.848
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.56661 -5.20899 -2.83595 -1.79465 -2.21536
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -5.56661 -5.20899 -2.78903 -1.91322 -2.21536
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 5.848 -12.688
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 217.252 210.637 198.2 194.133 173.028
Έσοδα 217.252 210.637 198.2 194.133 173.028
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 127.292 116.512 109.237 103.215 94.122
Ακαθάριστο Εισόδημα 89.96 94.125 88.963 90.918 78.906
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 359.025 329.689 341.285 331.263 312.694
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 143.822 147.667 149.468 147.634 146.761
Έρευνα & Ανάπτυξη 87.911 65.51 82.58 80.414 71.811
Λειτουργικά Έσοδα -141.773 -119.052 -143.085 -137.13 -139.666
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.752 -2.33 -2.15 -2.087 -2.079
Άλλο, Καθαρό 2.373 0.087 0.277 0.801 1.151
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -142.152 -121.295 -144.958 -138.416 -140.594
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -142.573 -121.48 -145.151 -138.595 -140.564
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -142.573 -121.48 -145.151 -138.595 -140.564
Καθαρά Κέρδη -142.573 -121.48 -145.151 -138.595 -140.564
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -142.573 -121.48 -145.151 -138.595 -140.564
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -142.573 -121.48 -145.151 -138.595 -140.564
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -142.573 -121.48 -145.151 -138.595 -140.564
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 104.408 97.052 96.579 95.578 94.842
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.36554 -1.2517 -1.50293 -1.45007 -1.48209
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.36554 -1.2517 -1.50293 -1.45007 -1.48209
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1093.14 862.663 523.167 240.518 180.625
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 914.282 737.274 440.991 153.868 118.867
Μετρητά & Ισοδύναμα 84.386 48.668 61.926 46.407 12.62
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 829.896 688.606 379.065 107.461 106.247
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 122.074 78.565 53.351 62.223 44.089
Accounts Receivable - Trade, Net 122.074 78.565 53.351 62.223 44.089
Total Inventory 26.909 20.031 12.394 13.633 8.998
Prepaid Expenses 29.645 26.606 16.376 6.197 8.612
Other Current Assets, Total 0.228 0.187 0.055 4.597 0.059
Total Assets 1236.49 932.153 582.656 268.171 214.613
Property/Plant/Equipment, Total - Net 124.529 54.747 47.013 24.336 29.667
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 143.942 104.801 88.537 58.633 56.652
Accumulated Depreciation, Total -19.413 -50.054 -41.524 -34.297 -26.985
Other Long Term Assets, Total 18.82 14.743 12.476 3.317 4.321
Total Current Liabilities 218.956 199.053 179.874 113.981 105.561
Accounts Payable 27.206 8.096 8.604 14.587 8.529
Accrued Expenses 114.854 71.689 54.03 33.843 35.558
Notes Payable/Short Term Debt 50.052 50.054 50.123 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 50.153 50.112
Other Current Liabilities, Total 26.844 69.214 67.117 15.398 11.362
Total Liabilities 583.183 445.917 303.945 236.009 189.196
Total Long Term Debt 280.394 202.493 73.656 73.357 73.065
Other Liabilities, Total 83.833 44.371 50.415 48.671 10.57
Total Equity 653.304 486.236 278.711 32.162 25.417
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Common Stock 0.01 0.009 0.008 0.007 0.006
Additional Paid-In Capital 2050.42 1411.29 976.955 607.236 472.552
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1394.84 -929.318 -699.171 -574.529 -446.375
Other Equity, Total -2.287 4.259 0.919 -0.552 -0.766
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1236.49 932.153 582.656 268.171 214.613
Total Common Shares Outstanding 95.14 86.223 78.005 62.083 54.04
Long Term Debt 280.394 202.493 73.656 73.357 73.065
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 980.226 1093.14 1191.22 739.888 791.403
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 751.958 914.282 1023.7 580.243 653.572
Μετρητά & Ισοδύναμα 158.298 84.386 95.103 62.811 65.126
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 593.66 829.896 928.596 517.432 588.446
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 167.862 122.074 110.416 100.13 87.562
Accounts Receivable - Trade, Net 167.862 122.074 110.416 100.13 87.562
Total Inventory 25.048 26.909 28.022 28.409 23.676
Prepaid Expenses 35.13 29.645 28.858 30.878 26.43
Other Current Assets, Total 0.228 0.228 0.228 0.228 0.163
Total Assets 1144.66 1236.49 1311.37 849.956 893.512
Property/Plant/Equipment, Total - Net 142.762 124.529 106.949 97.221 89.703
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 165.177 143.942 165.263 152.538 142.306
Accumulated Depreciation, Total -22.415 -19.413 -58.314 -55.317 -52.603
Other Long Term Assets, Total 21.676 18.82 13.202 12.847 12.406
Total Current Liabilities 231.072 218.956 199.714 197.988 166.969
Accounts Payable 18.07 27.206 8.181 20.307 4.682
Accrued Expenses 130.919 114.854 114.18 93.183 81.711
Notes Payable/Short Term Debt 50.055 50.052 50.049 50.049 50.052
Other Current Liabilities, Total 32.028 26.844 27.304 34.449 30.524
Total Liabilities 602.329 583.183 552.357 550.846 521.067
Total Long Term Debt 280.706 280.394 280.085 279.777 279.471
Long Term Debt 280.706 280.394 280.085 279.777 279.471
Other Liabilities, Total 90.551 83.833 72.558 73.081 74.627
Total Equity 542.335 653.304 759.017 299.11 372.445
Common Stock 0.01 0.01 0.01 0.009 0.009
Additional Paid-In Capital 2089.66 2050.42 2011.79 1399.66 1356.21
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1533.43 -1394.84 -1254.27 -1103 -986.973
Other Equity, Total -13.904 -2.287 1.491 2.441 3.197
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1144.66 1236.49 1311.37 849.956 893.512
Total Common Shares Outstanding 96.259 95.14 94.538 88.498 87.43
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -471.716 -229.743 -124.827 -128.154 -137.628
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -335.236 -182.512 -63.444 -70.581 -97.825
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11.254 8.613 7.73 7.501 7.143
Μη Χρηματικά Στοιχεία 171.299 77.748 26.452 22.916 13.05
Cash Taxes Paid 0.283 0.067 2.154 0.332 0.177
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 7.077 3.296 12.455 7.914 3.568
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -46.073 -39.13 27.201 27.156 19.61
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -205.193 -331.461 -266.353 -5.161 13.784
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -49.588 -19.604 -4.968 -3.88 -9.867
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -155.605 -311.857 -261.385 -1.281 23.651
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 576.188 500.847 340.774 113.725 80.372
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 576.188 301.288 340.774 113.725 5.659
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 199.559 0 0 75
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 35.759 -13.126 10.977 37.983 -3.669
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.287
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -138.595 -471.716 -331.152 -179.879 -63.853
Cash From Operating Activities -137.277 -335.236 -236.5 -145.439 -74.876
Cash From Operating Activities 3.002 11.254 8.259 5.262 2.549
Non-Cash Items 40.865 171.299 136.312 68.849 28.676
Cash Interest Paid 0.159 7.077 3.69 3.538 0.152
Changes in Working Capital -42.549 -46.073 -49.919 -39.671 -42.248
Cash From Investing Activities 207.033 -205.193 -284.697 146.709 86.74
Capital Expenditures -15.885 -49.588 -36.298 -18.891 -10.26
Other Investing Cash Flow Items, Total 222.918 -155.605 -248.399 165.6 97
Cash From Financing Activities 4.156 576.188 567.673 12.914 4.57
Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.156 576.188 567.673 12.914 4.57
Net Change in Cash 73.912 35.759 46.476 14.184 16.434
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7594 9923131 1628200 2022-12-31 LOW
Fred Alger Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 7.9205 8972823 191477 2022-12-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.2045 4763130 715214 2022-12-31 LOW
Samlyn Capital, LLC Hedge Fund 3.8755 4390372 2113236 2022-12-31 HIGH
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 3.739 4235761 101390 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.1533 3572262 764812 2022-12-31 LOW
Sofinnova Investments, Inc Venture Capital 2.7369 3100560 -2400 2022-12-31 MED
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 2.6914 3048948 884865 2022-12-31 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.4544 2780428 1886903 2022-12-31 LOW
Eversept Partners, LP Hedge Fund 2.371 2685959 1260357 2022-12-31 MED
RTW Investments L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3033 2609283 400000 2022-12-31 LOW
Kynam Capital Management LP Hedge Fund 2.2979 2603207 584847 2022-12-31 HIGH
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 1.7724 2007860 867205 2022-12-31 LOW
OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7181 1946353 441200 2022-12-31 LOW
Avidity Partners Management LP Hedge Fund 1.5879 1798900 63900 2022-12-31 HIGH
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5711 1779828 184128 2022-12-31 LOW
Braidwell LP Hedge Fund 1.4309 1621012 1621012 2022-12-31
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.3493 1528566 -53493 2022-12-31 MED
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3171 1492125 262940 2022-12-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3059 1479376 217067 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Natera, Inc. Company profile

Σχετικά με την Natera, Inc.

Η Natera, Inc. είναι μια διαγνωστική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία υπηρεσιών μοριακών δοκιμών, εφαρμόζοντας την τεχνολογία της στους τομείς της γυναικείας υγείας, της ογκολογίας και της υγείας των οργάνων. Η τεχνολογία DNA χωρίς κύτταρα (cfDNA) της Εταιρείας συνδυάζει τις μοριακές δοκιμασίες της, οι οποίες μετρούν αξιόπιστα πολλές πληροφοριακές περιοχές σε όλο το γονιδίωμα από δείγματα τόσο μικρά όσο ένα μόνο κύτταρο. Οι προσφορές προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνουν το μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ Panorama (NIPT), το Vistara, το Horizon Carrier Screening (HCS), το Spectrum Pre-implantation Genetics (Spectrum), το Anora Miscarriage Test (Anora), το Non-Invasive Paternity Testing (PAT) και το Prospera. Η Εταιρεία προσφέρει επίσης το Constellation, μια πλατφόρμα λογισμικού που βασίζεται στο νέφος και επιτρέπει στους πελάτες εργαστηρίων να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω του νέφους στους αλγορίθμους και τη βιοπληροφορική της Εταιρείας, προκειμένου να επικυρώσουν και να δρομολογήσουν δοκιμές που βασίζονται στην τεχνολογία της Εταιρείας.

Industry: Laboratory Diagnostic & Testing Substances

13011 Mccallen Pass
Building A Suite 100
AUSTIN
TEXAS 78753
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,657.40 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

26,950.85 Price
-3.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Gold

1,957.37 Price
-1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0181%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0099%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.38 Price
+3.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου