Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Nasdaq, Inc. - NDAQ CFD

52.73
0.55%
0.06
Χαμηλό: 52.14
Υψηλό: 53.47
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Nasdaq Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 53.09
Άνοιγμα* 53.47
Μεταβολή 1 έτους* -69.1%
Εύρος ημέρας* 52.14 - 53.47
Εύρος 52 εβδ. 46.77-69.22
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.96M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 47.13M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 25.79B
Αναλογία P/E 23.33
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 489.00M
Έσοδα 6.23B
EPS 2.26
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.51659
Beta 0.99
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 19, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 17, 2023 52.73 -0.23 -0.43% 52.96 53.82 52.11
Mar 16, 2023 53.09 1.71 3.33% 51.38 53.52 51.26
Mar 15, 2023 51.85 0.37 0.72% 51.48 52.40 51.36
Mar 14, 2023 52.72 -0.37 -0.70% 53.09 53.62 52.39
Mar 13, 2023 51.92 -0.28 -0.54% 52.20 53.00 51.70
Mar 10, 2023 52.58 -1.21 -2.25% 53.79 53.81 52.11
Mar 9, 2023 54.30 -0.75 -1.36% 55.05 55.17 54.02
Mar 8, 2023 55.08 0.51 0.93% 54.57 55.38 54.57
Mar 7, 2023 54.97 -0.72 -1.29% 55.69 56.19 54.91
Mar 6, 2023 56.03 0.04 0.07% 55.99 56.69 55.93
Mar 3, 2023 56.18 0.37 0.66% 55.81 56.30 55.76
Mar 2, 2023 55.97 0.99 1.80% 54.98 56.09 54.98
Mar 1, 2023 55.50 -0.22 -0.39% 55.72 56.22 55.37
Feb 28, 2023 56.04 -0.31 -0.55% 56.35 56.46 55.67
Feb 27, 2023 56.33 -0.71 -1.24% 57.04 57.64 56.29
Feb 24, 2023 57.04 0.44 0.78% 56.60 57.11 56.51
Feb 23, 2023 57.18 0.09 0.16% 57.09 57.51 56.52
Feb 22, 2023 57.06 0.32 0.56% 56.74 57.21 56.19
Feb 21, 2023 56.75 -0.85 -1.48% 57.60 57.82 56.49
Feb 17, 2023 58.51 1.02 1.77% 57.49 58.63 57.49

Nasdaq, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3705 3948 4277 4262 5627 5886
Έσοδα 3705 3948 4277 4262 5627 5886
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1428 1537 1751 1727 2724 2466
Ακαθάριστο Εισόδημα 2277 2411 2526 2535 2903 3420
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3444 2957 3216 3218 4393 4361
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1151 1178 1267 1248 1350 1550
Depreciation / Amortization 170 188 210 190 202 278
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 695 54 -12 53 117 67
Λειτουργικά Έσοδα 261 991 1061 1044 1234 1525
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -125 -119 3 -25 -22 9
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 136 872 1064 1019 1212 1534
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 108 640 748 774 933 1187
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 108 640 748 774 933 1187
Καθαρά Κέρδη 108 729 458 774 933 1187
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 108 640 748 774 933 1187
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 108 729 458 774 933 1187
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 108 729 458 774 933 1187
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 168.801 169.585 167.691 166.97 166.904 168.363
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.63981 3.77392 4.46058 4.63556 5.59004 7.05026
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.21 1.46 1.7 1.85 1.94 2.11
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.90941 3.67957 4.41287 4.69545 6.75239 7.58482
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 89 -290
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1652 1412 1357 1467 1535
Έσοδα 1652 1412 1357 1467 1535
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 801 566 519 581 643
Ακαθάριστο Εισόδημα 851 846 838 886 892
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1287 952 1001 1123 1130
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 368 369 402 444 405
Depreciation / Amortization 63 68 67 81 67
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 55 -51 13 17 15
Λειτουργικά Έσοδα 365 460 356 344 405
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 30 -6 15 -30 -25
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 395 454 371 314 374
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 298 341 288 259 283
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 298 341 288 259 284
Καθαρά Κέρδη 298 341 288 259 284
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 298 341 288 259 284
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 298 341 288 259 284
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 298 341 288 259 284
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 167.092 166.438 170.18 169.707 167.248
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.78345 2.04881 1.69233 1.52616 1.69808
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.49 0.54 0.54 0.54 0.54
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.16647 1.73037 1.71057 1.97988 1.88941
Άλλο, Καθαρό -6
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4560 5510 6370 4290 7660 7423
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 648 612 813 623 2940 601
Μετρητά & Ισοδύναμα 403 377 545 332 2745 393
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 245 235 268 291 195 208
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 429 356 384 422 566 588
Accounts Receivable - Trade, Net 429 356 384 422 566 588
Other Current Assets, Total 3483 4542 5173 3245 4154 6234
Total Assets 14150 15354 15700 13924 17979 20115
Property/Plant/Equipment, Total - Net 362 400 376 730 856 875
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 919 905 800 1216 1413 1389
Accumulated Depreciation, Total -557 -505 -424 -486 -557 -514
Goodwill, Net 6027 6586 6363 6366 6850 8433
Intangibles, Net 2094 2468 2300 2249 2255 2813
Long Term Investments 2 131 135 205 276 430
Other Long Term Assets, Total 1105 259 156 84 82 141
Total Current Liabilities 4082 5234 6570 4227 4924 7872
Accounts Payable 108 128 109 132 224 62
Payable/Accrued 175 177 198 148 175 185
Accrued Expenses 207 170 199 249 273 289
Notes Payable/Short Term Debt 0 480 875 391 0 1018
Other Current Liabilities, Total 3592 4279 5189 3307 4252 6318
Total Liabilities 8720 9474 10251 8285 11546 13720
Total Long Term Debt 3603 3727 2956 2996 5541 4812
Long Term Debt 3603 3727 2956 2996 5541 4812
Deferred Income Tax 720 225 501 552 502 406
Other Liabilities, Total 315 288 224 510 576 620
Total Equity 5430 5880 5449 5639 6433 6395
Common Stock 2 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 3104 3024 2716 2632 2547 1952
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3479 3963 4558 5027 5628 6465
Treasury Stock - Common -176 -247 -297 -336 -376 -437
Other Equity, Total -979 -862 -1530 -1686 -1368 -1587
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14150 15354 15700 13924 17979 20115
Total Common Shares Outstanding 166.579 167.441 165.165 165.094 164.934 166.68
Minority Interest 3 10
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5654 5017 5496 7423 8178
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 989 625 488 601 711
Μετρητά & Ισοδύναμα 774 390 303 393 486
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 215 235 185 208 225
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 574 559 552 588 621
Accounts Receivable - Trade, Net 574 559 552 588 621
Other Current Assets, Total 4091 3833 4456 6234 6846
Total Assets 18490 17983 18397 20115 20823
Property/Plant/Equipment, Total - Net 878 876 878 875 981
Goodwill, Net 8508 8585 8510 8433 8338
Intangibles, Net 2967 2943 2885 2813 2751
Long Term Investments 332 359 475 430 436
Other Long Term Assets, Total 151 203 153 141 139
Total Current Liabilities 5556 4895 5595 7872 8851
Accounts Payable 131 172 14 62 53
Payable/Accrued 183 168 166 185 186
Accrued Expenses 230 215 263 289 226
Notes Payable/Short Term Debt 435 221 480 1018 1098
Other Current Liabilities, Total 4577 4119 4672 6318 7288
Total Liabilities 12158 11323 12052 13720 14810
Total Long Term Debt 5455 5480 5447 4812 4800
Long Term Debt 5455 5480 5447 4812 4800
Deferred Income Tax 542 337 395 406 431
Minority Interest 2 11 10 10 9
Other Liabilities, Total 603 600 605 620 719
Total Equity 6332 6660 6345 6395 6013
Common Stock 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 2405 2435 1983 1952 1510
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5845 6098 6296 6465 6660
Treasury Stock - Common -415 -423 -425 -437 -489
Other Equity, Total -1505 -1452 -1511 -1587 -1670
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18490 17983 18397 20115 20823
Total Common Shares Outstanding 164.242 169.228 167.207 166.68 164.488
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 106 734 458 774 933 1187
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 776 909 1028 963 1252 1083
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 170 188 210 190 202 278
Deferred Taxes -137 10 342 35 41 94
Μη Χρηματικά Στοιχεία 679 80 -85 12 85 -7
Cash Taxes Paid 191 154 221 205 290 501
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 119 129 148 120 97 118
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -42 -103 103 -48 -9 -469
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1657 -890 196 -414 -122 -2653
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -134 -144 -111 -127 -188 -163
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1523 -746 307 -287 66 -2490
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 948 -53 -1027 -2472 1910 1418
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -52 -27 -33 -1548 504 2269
Total Cash Dividends Paid -200 -243 -280 -305 -320 -350
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -100 -203 -394 -200 -222 -943
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1300 420 -320 -419 1948 442
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -6 15 -10 -188 353 -331
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 61 -19 187 -2111 3393 -483
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 298 639 928 1187 283
Cash From Operating Activities 394 467 699 1083 605
Cash From Operating Activities 63 131 197 278 67
Deferred Taxes 20 55 94 94 17
Non-Cash Items -35 -115 -66 -7 27
Cash Taxes Paid 45 393 425 501 29
Cash Interest Paid 19 70 79 118 23
Changes in Working Capital 48 -243 -454 -469 211
Cash From Investing Activities -2700 -2435 -2440 -2653 -390
Capital Expenditures -42 -81 -113 -163 -35
Other Investing Cash Flow Items, Total -2658 -2354 -2327 -2490 -355
Cash From Financing Activities 164 -380 -701 1418 368
Financing Cash Flow Items -28 -22 -58 2269 803
Total Cash Dividends Paid -81 -169 -260 -350 -89
Issuance (Retirement) of Stock, Net -162 -410 -885 -943 -467
Issuance (Retirement) of Debt, Net 435 221 502 442 121
Foreign Exchange Effects -177 -4 -8 -331 -164
Net Change in Cash -2319 -2352 -2450 -483 419
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Borse Dubai, Ltd. Holding Company 18.2701 89341545 0 2022-04-25
Investor AB Private Equity 11.8982 58182426 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.6986 42536602 3960191 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 6.8222 33360674 -2499530 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.6428 17813189 578230 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.3915 16584635 -405136 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.314 16205384 -9382 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.0262 14798110 -107872 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5563 7610537 161132 2022-12-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2417 6071769 14148 2022-12-31 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.2195 5963202 -121480 2022-12-31 LOW
Diamond Hill Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9815 4799666 -351024 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.7906 3866034 -532216 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7841 3834034 639109 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6974 3410200 -20351 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.6751 3301132 744741 2022-12-31 HIGH
Goldman Sachs Advisors B.V. Investment Advisor 0.6224 3043638 -523905 2022-03-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.5848 2859759 -278811 2022-12-31 LOW
Bessemer Trust Company, N.A. (US) Investment Advisor 0.5403 2642109 -340273 2022-12-31 LOW
Skagen AS Investment Advisor 0.539 2635649 0 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Nasdaq Company profile

Σχετικά με την Nasdaq, Inc.

Η Nasdaq, Inc. είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας που εξυπηρετεί τις κεφαλαιαγορές και άλλες βιομηχανίες. Η εταιρεία διαχειρίζεται, λειτουργεί και παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των Market Services, Corporate Platforms, Investment Intelligence και Market Technology. Ο τομέας Market Services περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παραγώγων μετοχών, διαπραγμάτευσης μετοχών σε μετρητά, διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης σταθερού εισοδήματος και εμπορευμάτων (FICC) και υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγών. Ο τομέας Εταιρικές Πλατφόρμες περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εισαγωγής στο χρηματιστήριο και τις υπηρεσίες επενδυτικών σχέσεων και περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης (IR & ESG). Ο τομέας Investment Intelligence περιλαμβάνει τις δραστηριότητες δεδομένων αγοράς, δεικτών και αναλύσεων. Ο τομέας Market Technology είναι παγκόσμιος πάροχος τεχνολογικών λύσεων και συνεργάτης σε χρηματιστήρια, οργανισμούς εκκαθάρισης, κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ρυθμιστικές αρχές, τράπεζες, χρηματιστές, εταιρείες buy-side και εταιρικές επιχειρήσεις.

Industry: Financial & Commodity Market Operators & Service Providers (NEC)

151 W. 42Nd Street
NEW YORK
NEW YORK 10036
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,517.70 Price
+0.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

28,358.80 Price
+1.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 90.00

XRP/USD

0.39 Price
-1.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00322

Gold

1,985.19 Price
-0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0167%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0084%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου