Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές NanoViricides, Inc. - NNVC CFD

  1.1069
  2.64%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.1162
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.1369
  Άνοιγμα* 1.0969
  Μεταβολή 1 έτους* -31.78%
  Εύρος ημέρας* 1.0769 - 1.1269
  Εύρος 52 εβδ. 1.00-2.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 107.55K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 793.50K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.80M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.75M
  Έσοδα N/A
  EPS -0.77
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.11
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 12, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 1.1069 -0.0100 -0.90% 1.1169 1.1369 1.0769
  Dec 4, 2023 1.1369 -0.0100 -0.87% 1.1469 1.1569 1.0969
  Dec 1, 2023 1.1569 0.0900 8.44% 1.0669 1.1669 1.0569
  Nov 30, 2023 1.1169 0.0000 0.00% 1.1169 1.1269 1.0769
  Nov 29, 2023 1.1469 0.0100 0.88% 1.1369 1.2169 1.1169
  Nov 28, 2023 1.0969 0.0900 8.94% 1.0069 1.0969 1.0069
  Nov 27, 2023 1.0169 0.0200 2.01% 0.9969 1.0269 0.9969
  Nov 24, 2023 0.9944 -0.0425 -4.10% 1.0369 1.0569 0.9944
  Nov 22, 2023 1.0569 -0.0100 -0.94% 1.0669 1.0669 1.0369
  Nov 21, 2023 1.0769 0.0000 0.00% 1.0769 1.0869 1.0769
  Nov 20, 2023 1.0869 0.0200 1.87% 1.0669 1.0969 1.0569
  Nov 17, 2023 1.0769 0.0300 2.87% 1.0469 1.1069 1.0469
  Nov 16, 2023 1.0969 -0.0700 -6.00% 1.1669 1.1669 1.0669
  Nov 15, 2023 1.1669 -0.1400 -10.71% 1.3069 1.3069 1.0569
  Nov 14, 2023 1.3069 0.2000 18.07% 1.1069 1.4069 1.0869
  Nov 13, 2023 1.1069 0.1100 11.03% 0.9969 1.2069 0.9969
  Nov 10, 2023 1.0169 -0.0400 -3.78% 1.0569 1.0569 0.9969
  Nov 9, 2023 1.0469 -0.0200 -1.87% 1.0669 1.0669 1.0069
  Nov 8, 2023 1.0669 -0.0100 -0.93% 1.0769 1.0869 1.0569
  Nov 7, 2023 1.0869 -0.0400 -3.55% 1.1269 1.1269 1.0869

  NanoViricides, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  NanoViricides Inc Annual Shareholders Meeting
  NanoViricides Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, February 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 NanoViricides Inc Earnings Release
  Q2 2024 NanoViricides Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.94347 8.1136 8.74411 7.99646 8.65968
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.55105 2.32874 2.62957 3.30094 2.73796
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6.39241 5.78486 6.11454 4.69552 5.92172
  Λειτουργικά Έσοδα -8.94347 -8.1136 -8.74411 -7.99646 -8.65968
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.35489 0.00674 -0.07606 -5.30741 0.23524
  Άλλο, Καθαρό -0.14267 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.58857 -8.10686 -8.82219 -13.4465 -8.42444
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.58857 -8.10686 -8.82219 -13.4465 -8.42444
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.58857 -8.10686 -8.82219 -13.4465 -8.42444
  Καθαρά Κέρδη -8.58857 -8.10686 -8.82219 -13.4465 -8.42444
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.58857 -8.10686 -8.82219 -13.4465 -8.42444
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.58857 -8.10686 -8.82219 -13.4465 -8.42444
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.58857 -8.10686 -8.82219 -13.4465 -8.42444
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.6262 11.5347 10.901 5.61673 3.59007
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.73872 -0.70282 -0.8093 -2.39402 -2.34659
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.73872 -0.70282 -0.80912 -2.39402 -2.34659
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  Έσοδα 0 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.00203
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Έσοδα
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.67637 1.81074 1.83399 1.62236 1.79278
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.76342 0.61465 0.66328 0.5097 0.62122
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.91295 1.19609 1.17071 1.11266 1.17156
  Λειτουργικά Έσοδα -3.67637 -1.81074 -1.83399 -1.62236 -1.79278
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.10638 0.10794 0.08886 0.05172 0.01279
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.56999 -1.7028 -1.74513 -1.57064 -1.78
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.56999 -1.7028 -1.74513 -1.57064 -1.78
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.56999 -1.7028 -1.74513 -1.57064 -1.78
  Καθαρά Κέρδη -3.56999 -1.7028 -1.74513 -1.57064 -1.78
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.56999 -1.7028 -1.74513 -1.57064 -1.78
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.56999 -1.7028 -1.74513 -1.57064 -1.78
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.56999 -1.7028 -1.74513 -1.57064 -1.78
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.6667 11.636 11.6103 11.5924 11.5576
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.306 -0.14634 -0.15031 -0.13549 -0.15401
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.306 -0.14634 -0.15031 -0.13549 -0.15401
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.44529 14.4164 20.8238 13.9857 2.82542
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.14981 14.0664 20.5167 13.7086 2.55521
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8.14981 14.0664 20.5167 13.7086 2.55521
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.29549 0.35002 0.3071 0.27706 0.27021
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 16.8999 23.4949 30.2623 23.9143 13.4485
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8.10665 8.69419 9.0849 9.54443 10.2273
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 14.8097 14.658 14.3337 14.1008 14.0922
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6.70308 -5.96382 -5.24877 -4.55638 -3.86493
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.33358 0.34185 0.35012 0.35839 0.36666
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.01436 0.04244 0.00352 0.02586 0.02919
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 0.53425 0.41284 0.35115 2.15638 2.84815
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.39049 0.27236 0.23156 0.94231 1.13368
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.14376 0.04569 0.02429 0.06924 0.06887
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0.09479 0.09531 1.14483 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 1.64561
  Σύνολο Οφειλών 2.03425 0.41284 0.35115 2.15638 2.84815
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14.8656 23.082 29.9112 21.758 10.6004
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00001 0.00049 0.00037 0.00037 0.00511
  Κοινή Μετοχή 0.00012 0.01159 0.01152 0.00908 0.0769
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 145.946 145.562 144.285 127.312 102.635
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -131.081 -122.492 -114.385 -105.563 -92.1166
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 16.8999 23.4949 30.2623 23.9143 13.4485
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.6985 11.5922 11.5152 9.08341 3.84491
  Total Preferred Shares Outstanding 0.54767 0.48458 0.37149 0.3686 5.11404
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7.14311 8.44529 9.93108 11.5529 13.1496
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.96982 8.14981 9.65096 11.4483 12.918
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6.96982 8.14981 9.65096 11.4483 12.918
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.17328 0.29549 0.28012 0.10455 0.23156
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15.4168 16.8999 18.5768 20.335 22.0823
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.92788 8.10665 8.2909 8.41785 8.55737
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 14.818 14.8097 14.8072 14.7479 14.7025
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6.89014 -6.70308 -6.51627 -6.33001 -6.14516
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.33151 0.33358 0.33565 0.33771 0.33978
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.01432 0.01436 0.01918 0.02651 0.03559
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 0.94831 0.53425 0.34874 0.46459 0.51836
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.60869 0.39049 0.30658 0.41272 0.47081
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.33962 0.14376 0.04217 0.05188 0.02371
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.02384
  Σύνολο Οφειλών 2.44831 2.03425 0.34874 0.46459 0.51836
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12.9685 14.8656 18.2281 19.8704 21.564
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00001 0.00001 0.0005 0.0005 0.0005
  Κοινή Μετοχή 0.00012 0.00012 0.01167 0.01163 0.01161
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 146.018 145.946 145.727 145.666 145.615
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -133.049 -131.081 -127.511 -125.808 -124.063
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15.4168 16.8999 18.5768 20.335 22.0823
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.7456 11.6985 11.6665 11.6346 11.61
  Total Preferred Shares Outstanding 0.55827 0.54767 0.49729 0.49556 0.49517
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.5 1.5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.10686 -8.82219 -13.4465 -8.42444 -8.56346
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.89125 -8.21384 -6.6656 -6.80277 -7.77587
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.71506 0.69627 0.69145 0.68764 0.67179
  Amortization 0.00827 0.00827 0.00827 0.00827 0.00827
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.27772 0.44393 5.96155 0.35805 0.07515
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.00512 0.00486 0 0 0.16667
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.21456 -0.54011 0.11966 0.56771 0.03238
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.32435 -0.23876 -0.00864 -0.07379 -0.24182
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.32435 -0.23876 -0.00864 -0.07379 -0.24182
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.23472 15.2607 17.8276 2.35 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 16.5637 16.677 2.35
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.23472 -1.30301 1.16284 0 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6.45032 6.80808 11.1534 -4.52656 -8.01769
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.01219
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -5.01858 -3.31578 -1.57064 -8.10686 -6.32687
  Cash From Operating Activities -4.17147 -2.43338 -1.03286 -5.89125 -4.49355
  Cash From Operating Activities 0.55245 0.36619 0.18134 0.71506 0.52917
  Amortization 0.0062 0.00414 0.00207 0.00827 0.0062
  Non-Cash Items 0.16461 0.10412 0.05259 1.27772 1.17355
  Cash Interest Paid 0.00094 0.00094 0.00084 0.00512 0.00349
  Changes in Working Capital 0.12386 0.40795 0.30179 0.21456 0.1244
  Cash From Investing Activities -0.14915 -0.08985 -0.04451 -0.32435 -0.24899
  Capital Expenditures -0.14915 -0.08985 -0.04451 -0.32435 -0.24899
  Cash From Financing Activities -0.09479 -0.09479 -0.07095 -0.23472 -0.20201
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.09479 -0.09479 -0.07095 -0.23472 -0.1646
  Net Change in Cash -4.4154 -2.61801 -1.14832 -6.45032 -4.94454
  Cash Taxes Paid 0
  Financing Cash Flow Items 0 -0.03741
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Theracour Pharma, Inc. Corporation 4.0095 470959 0 2022-10-17
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9027 458416 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3702 160948 0 2023-06-30 LOW
  Compagnie Lombard Odier SCmA Investment Advisor 1.277 150000 0 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9475 111293 0 2023-06-30 LOW
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.8006 94039 0 2023-06-30 MED
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.6692 78600 7506 2023-06-30 HIGH
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.3746 43996 20003 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3568 41906 0 2023-06-30 LOW
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.262 30777 16624 2023-06-30 MED
  Stifel Nicolaus Investment Advisors Investment Advisor 0.1805 21200 9700 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1574 18494 0 2023-06-30 LOW
  Wharton Business Group, LLC Investment Advisor 0.134 15736 0 2023-06-30 LOW
  Jawadakar (Makarand) Individual Investor 0.0988 11604 1738 2022-10-17
  Rokita (Theodore) Individual Investor 0.0941 11057 1718 2022-10-17
  Zucker (Brian) Individual Investor 0.0837 9834 1718 2022-10-17
  Vyas (Meeta) Individual Investor 0.0626 7352 223 2022-10-17
  Simplex Trading, LLC Research Firm 0.0252 2964 -1861 2023-06-30 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0206 2420 2420 2022-10-31 LOW
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.0195 2285 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  NanoViricides, Inc. Company profile

  Σχετικά με την NanoViricides, Inc.

  Η NanoViricides, Inc. είναι μια νανο-βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία ασχολείται με την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την εμπορία φαρμάκων για την καταπολέμηση ιογενών λοιμώξεων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία νανοφαρμάκων της. Η τεχνολογία νανοϊοκτόνων της Εταιρείας επιτρέπει άμεσες επιθέσεις σε πολλαπλά σημεία ενός σωματιδίου ιού. Η τεχνολογία των νανοφαρμάκων επιτρέπει επίσης την προσβολή της ταχείας ενδοκυτταρικής αναπαραγωγής του ιού με την ενσωμάτωση ενός ή περισσότερων δραστικών φαρμακευτικών συστατικών (API) εντός του πυρήνα του νανοϊοκτόνου. Η Εταιρεία αναπτύσσει υποψήφιο αντιικό φάρμακο, το φάρμακο NV-CoV-2 για τη θεραπεία ασθενών που έχουν προσβληθεί από COVID-19. Το άλλο κλινικό της υποψήφιο φάρμακο NV-HHV-101 είναι μια δερματική κρέμα για τη θεραπεία του εξανθήματος του έρπητα ζωστήρα.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  1 Controls Drive
  SHELTON
  CONNECTICUT 06484
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0227%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0007%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου