Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Nanostrg Te - NSTG CFD

  0.44
  10.2%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  NanoString Technologies Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.49
  Άνοιγμα* 0.48
  Μεταβολή 1 έτους* 9.09%
  Εύρος ημέρας* 0.44 - 0.49
  Εύρος 52 εβδ. 0.36-13.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.19M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 37.09M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 20.25M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 48.12M
  Έσοδα 162.47M
  EPS -3.53
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.28
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 2, 2024 0.44 -0.04 -8.33% 0.48 0.50 0.44
  Feb 1, 2024 0.49 0.07 16.67% 0.42 0.52 0.41
  Jan 31, 2024 0.40 0.00 0.00% 0.40 0.44 0.39
  Jan 30, 2024 0.39 -0.01 -2.50% 0.40 0.40 0.39
  Jan 29, 2024 0.40 0.01 2.56% 0.39 0.40 0.39
  Jan 26, 2024 0.41 0.03 7.89% 0.38 0.41 0.38
  Jan 25, 2024 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
  Jan 24, 2024 0.39 -0.04 -9.30% 0.43 0.43 0.39
  Jan 23, 2024 0.41 -0.05 -10.87% 0.46 0.46 0.40
  Jan 22, 2024 0.43 -0.01 -2.27% 0.44 0.47 0.43
  Jan 19, 2024 0.41 0.01 2.50% 0.40 0.42 0.38
  Jan 18, 2024 0.40 0.02 5.26% 0.38 0.40 0.38
  Jan 17, 2024 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
  Jan 12, 2024 0.39 -0.04 -9.30% 0.43 0.43 0.39
  Jan 11, 2024 0.42 -0.06 -12.50% 0.48 0.50 0.42
  Jan 10, 2024 0.48 -0.05 -9.43% 0.53 0.53 0.47
  Jan 9, 2024 0.52 -0.02 -3.70% 0.54 0.56 0.52
  Jan 8, 2024 0.55 -0.02 -3.51% 0.57 0.58 0.54
  Jan 5, 2024 0.52 -0.06 -10.34% 0.58 0.58 0.49
  Jan 4, 2024 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.61 0.56

  Nanostrg Te Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 NanoString Technologies Inc Earnings Release
  Q1 2024 NanoString Technologies Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  NanoString Technologies Inc Annual Shareholders Meeting
  NanoString Technologies Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 127.262 145.085 117.316 125.568 106.732
  Έσοδα 127.262 145.085 117.316 125.568 106.732
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 65.475 68.304 52.409 44.039 36.331
  Ακαθάριστο Εισόδημα 61.787 76.781 64.907 81.529 70.401
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 279.445 253.311 212.506 159.398 176.125
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 143.129 115.503 90.097 96.195 78.195
  Έρευνα & Ανάπτυξη 70.841 69.504 62.857 68.035 61.599
  Λειτουργικά Έσοδα -152.183 -108.226 -95.19 -33.83 -69.393
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.126 -6.841 -13.664 -5.668 -6.1
  Άλλο, Καθαρό -1.917 -0.02 -0.971 -0.929 -1.658
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -159.226 -115.087 -109.825 -40.427 -77.151
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -159.543 -115.254 -110.078 -40.696 -77.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -159.543 -115.254 -110.078 -40.696 -77.4
  Καθαρά Κέρδη -159.543 -115.254 -110.078 -40.696 -77.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -159.543 -115.254 -110.078 -40.696 -77.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -159.543 -115.254 -110.078 -40.696 -77.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -159.543 -115.254 -110.078 -40.696 -77.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 46.406 45.299 39.083 34.588 27.883
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.43798 -2.54429 -2.81652 -1.17659 -2.77588
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.43798 -2.54429 -2.69772 -2.09501 -2.77588
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 7.143 -48.871
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 44.157 35.805 34.422 29.541 32.219
  Έσοδα 44.157 35.805 34.422 29.541 32.219
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29.757 22.871 21.122 13.723 15.852
  Ακαθάριστο Εισόδημα 14.4 12.934 13.3 15.818 16.367
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 87.047 76.355 77.103 64.482 69.31
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39.076 37.366 36.895 33.767 36.112
  Έρευνα & Ανάπτυξη 18.214 16.118 19.086 16.992 17.346
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Λειτουργικά Έσοδα -42.89 -40.55 -42.681 -34.941 -37.091
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.362 -0.606 -0.807 -1.113 -1.474
  Άλλο, Καθαρό -0.211 -0.007 -0.631 -0.579 -0.49
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -43.463 -41.163 -44.119 -36.633 -39.055
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -43.668 -41.238 -44.114 -36.69 -39.239
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -43.668 -41.238 -44.114 -36.69 -39.239
  Καθαρά Κέρδη -43.668 -41.238 -44.114 -36.69 -39.239
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -43.668 -41.238 -44.114 -36.69 -39.239
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -43.668 -41.238 -44.114 -36.69 -39.239
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -43.668 -41.238 -44.114 -36.69 -39.239
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.365 46.936 46.664 46.529 46.427
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.92195 -0.8786 -0.94535 -0.78854 -0.84518
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.92195 -0.8786 -0.94535 -0.78854 -0.84518
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 286.774 427.62 498.98 212.607 131.707
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 196.532 348.889 440.731 156.855 93.997
  Μετρητά & Ισοδύναμα 112.25 107.068 411.848 29.033 24.356
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 84.282 241.821 28.883 127.822 69.641
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 31.506 40.13 31.1 27.153 17.279
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 31.506 40.13 31.1 27.153 17.279
  Συνολικό Απόθεμα 43.273 31.486 22.959 19.781 13.173
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.898
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 353.412 479.481 544.195 259.754 147.558
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 62.038 46.269 42.32 44.832 15.171
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 98.271 74.729 65.361 63.083 32.101
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -36.233 -28.46 -23.041 -18.251 -16.93
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.6 5.592 2.895 2.315 0.68
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 58.86 52.155 37.099 44.986 43.115
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16.619 14.283 5.313 10.282 8.636
  Δεδουλευμένα Έξοδα 30.896 29.12 24.545 24.318 15.765
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11.345 8.752 7.241 10.386 18.714
  Σύνολο Οφειλών 307.598 302.519 237.247 155.603 110.689
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 226.622 225.144 172.703 79.951 58.396
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 226.622 225.144 172.703 79.951 58.396
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22.116 25.22 27.445 30.666 9.178
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 45.814 176.962 306.948 104.151 36.869
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 855.694 827.028 848.891 535.954 428.162
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -809.296 -649.753 -542.03 -431.952 -391.256
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.589 -0.318 0.083 0.145 -0.04
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 353.412 479.481 544.195 259.754 147.558
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 46.719 45.729 44.441 36.298 30.913
  Προπληρωθέντα Εξοδα 14.565 7.115 4.19 8.818 7.258
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 211.807 221.445 251.858 286.774 318.708
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 97.101 117.602 154.644 196.532 230.453
  Μετρητά & Ισοδύναμα 93.802 114.305 121.408 112.25 117.069
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.299 3.297 33.236 84.282 113.384
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 48.352 42.982 34.867 31.506 27.273
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 48.352 42.982 34.867 31.506 27.273
  Συνολικό Απόθεμα 55.159 48.849 46.711 43.273 45.761
  Προπληρωθέντα Εξοδα 10.899 11.387 15.011 14.565 15.221
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 274.713 288.99 320.415 353.412 383.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 59.411 63.397 64.213 62.038 58.96
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.495 4.148 4.344 4.6 5.932
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 77.532 62.433 57.991 58.86 50.939
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 33.335 20.868 20.486 16.619 16.829
  Δεδουλευμένα Έξοδα 29.696 27.199 24.118 30.896 25.013
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 14.501 14.366 13.387 11.345 9.097
  Σύνολο Οφειλών 325.279 310.451 306.795 307.598 300.672
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 227.764 227.379 227.001 226.622 226.25
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 227.764 227.379 227.001 226.622 226.25
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 19.983 20.639 21.803 22.116 23.483
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -50.566 -21.461 13.62 45.814 82.928
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 881.038 872.732 864.204 855.694 849.406
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -931.613 -894.202 -850.534 -809.296 -765.182
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.004 0.004 -0.055 -0.589 -1.301
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 274.713 288.99 320.415 353.412 383.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 48.108 47.526 47.328 46.719 46.635
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.296 0.625 0.625 0.898
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -159.543 -115.254 -110.078 -40.696 -77.4
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -128.606 -90.549 -81.662 -89.421 -54.065
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8.116 5.871 5.738 4.919 4.07
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 38.05 35.332 37.227 -25.438 10.372
  Cash Taxes Paid 0.18 0.189 0.357 0.265 0.231
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6.038 6.038 4.571 5.683 6.213
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -15.229 -16.498 -14.549 -28.206 8.893
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 132.497 -220.222 91.241 -15.159 -22.925
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -23.066 -8.647 -7.457 -7.885 -4.485
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 155.563 -211.575 98.698 -7.274 -18.44
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2.272 6.058 373.048 109.266 75.081
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.504 -2.585 -14.26 -1.574 -1.716
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.109 8.879 237.443 90.84 61.797
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.333 -0.236 149.865 20 15
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.083 -0.067 0.188 -0.009 -0.014
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 6.08 -304.78 382.815 4.677 -1.923
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -41.238 -159.543 -115.429 -78.739 -39.5
  Cash From Operating Activities -35.749 -128.606 -100.525 -62.723 -30.253
  Cash From Operating Activities 3.536 8.116 5.151 3.504 1.543
  Non-Cash Items 11.386 38.05 27.56 19.719 10.2
  Changes in Working Capital -9.433 -15.229 -17.807 -7.207 -2.496
  Cash From Investing Activities 43.798 132.497 108.384 80.671 20.705
  Capital Expenditures -7.678 -23.066 -17.59 -12.503 -5.919
  Other Investing Cash Flow Items, Total 51.476 155.563 125.974 93.174 26.624
  Cash From Financing Activities 0.814 2.272 2.325 1.115 0.96
  Financing Cash Flow Items -0.49 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.374 4.109 4.086 2.802 2.537
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.07 -0.333 -0.257 -0.183 -0.073
  Foreign Exchange Effects 0.022 -0.083 -0.183 -0.104 -0.023
  Net Change in Cash 8.885 6.08 10.001 18.959 -8.611
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.362 3975756 296272 2023-06-30 LOW
  Polar Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 8.3604 3975000 -25000 2023-06-30 LOW
  Prosight Capital Hedge Fund 6.6252 3150000 1150000 2023-08-23 HIGH
  Wygod (Martin J) Individual Investor 6.313 3001530 554748 2023-10-04 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.9118 2810799 270785 2023-06-30 LOW
  Blue Water Life Science Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.7353 2726891 2726891 2023-06-30 LOW
  Avidity Partners Management LP Hedge Fund 5.6796 2700400 -249600 2023-06-30 HIGH
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 4.5242 2151069 236741 2023-06-30 MED
  Titanite Investment Management LP Investment Advisor 3.7858 1800000 1800000 2023-08-18
  RA Capital Management, LP Hedge Fund 3.6247 1723373 -733900 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 3.5137 1670610 428837 2023-06-30 HIGH
  Millennium Management LLC Hedge Fund 3.329 1582814 1302294 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.7141 1290456 161872 2023-06-30 LOW
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5475 1211232 470972 2023-06-30 MED
  Polar Asset Management Partners Inc. Hedge Fund 2.3928 1137689 665700 2023-06-30 HIGH
  Platinum Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.348 1116392 -113411 2023-06-30 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.18 1036489 739396 2023-06-30 MED
  Cadian Capital Management LP Hedge Fund 2.1032 1000000 1000000 2023-06-30 MED
  Pura Vida Investments, LLC Hedge Fund 2.0634 981043 -345907 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8881 897710 40819 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Nanostrg Te Company profile

  Σχετικά με την Nanostrg Te

  Η NanoString Technologies, Inc. αναπτύσσει, κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα βιολογικού υλικού. Η βασική της τεχνολογία περιλαμβάνει χημικές ουσίες που επιτρέπουν τη σήμανση και την καταμέτρηση μεμονωμένων μορίων. Οι χημικές ουσίες μεμονωμένων μορίων επιτρέπουν την άμεση ανίχνευση, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση μεμονωμένων μορίων-στόχων σε βιολογικά δείγματα με την προσάρτηση μοριακών αναφορών σε κάθε μόριο-στόχο ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιεί τη βασική της τεχνολογία για την ανάπτυξη εργαλείων για την επιστημονική και κλινική έρευνα. Προσφέρει δύο πλατφόρμες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ανάλυσης nCounter και των συστημάτων GeoMx Digital Spatial Profiler (GeoMx DSP). Το nCounter Analysis System χρησιμοποιείται για την ανάλυση της δραστηριότητας γονιδίων σε ένα μόνο πείραμα και χρησιμοποιείται επίσης από κλινικούς ιατρούς για την ανάλυση της δραστηριότητας γονιδίων που σχετίζονται με διαγνωστικές εφαρμογές. Το GeoMx DSP χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της ανάλυσης επιλεγμένων περιοχών ενός βιολογικού δείγματος για να διαπιστωθεί πώς η γονιδιακή δραστηριότητα ποικίλλει σε αυτές τις περιοχές ή σε ορισμένους τύπους κυττάρων.

  Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

  530 Fairview Avenue North
  SEATTLE
  WASHINGTON 98109
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου