Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Mplx Com Unt - MPLX CFD

34.07
0.06%
0.08
Χαμηλό: 33.69
Υψηλό: 34.07
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

MPLX LP ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 34.05
Άνοιγμα* 33.96
Μεταβολή 1 έτους* 1.59%
Εύρος ημέρας* 33.69 - 34.07
Εύρος 52 εβδ. 27.47-35.49
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.27M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 32.94M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 34.20B
Αναλογία P/E 9.03
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.00B
Έσοδα 11.10B
EPS 3.78
Μέρισμα (Απόδοση %) 9.09358
Beta 1.43
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 34.07 0.33 0.98% 33.74 34.10 33.63
Feb 3, 2023 34.05 0.11 0.32% 33.94 34.58 33.93
Feb 2, 2023 34.76 0.02 0.06% 34.74 35.13 34.60
Feb 1, 2023 34.74 0.11 0.32% 34.63 34.98 34.62
Jan 31, 2023 34.76 0.22 0.64% 34.54 35.08 34.25
Jan 30, 2023 34.47 -0.22 -0.63% 34.69 35.02 34.39
Jan 27, 2023 34.81 0.01 0.03% 34.80 35.17 34.73
Jan 26, 2023 34.92 0.11 0.32% 34.81 34.98 34.63
Jan 25, 2023 34.70 -0.04 -0.12% 34.74 34.76 34.19
Jan 24, 2023 34.70 0.15 0.43% 34.55 35.02 34.34
Jan 23, 2023 34.84 0.45 1.31% 34.39 34.87 34.17
Jan 20, 2023 34.43 0.00 0.00% 34.43 34.52 34.14
Jan 19, 2023 34.31 0.70 2.08% 33.61 34.55 33.60
Jan 18, 2023 33.93 -0.19 -0.56% 34.12 34.50 33.81
Jan 17, 2023 34.19 0.20 0.59% 33.99 34.42 33.98
Jan 13, 2023 34.03 0.18 0.53% 33.85 34.33 33.66
Jan 12, 2023 33.96 0.07 0.21% 33.89 34.16 33.52
Jan 11, 2023 33.64 0.27 0.81% 33.37 33.87 33.35
Jan 10, 2023 33.36 -0.23 -0.68% 33.59 33.70 33.30
Jan 9, 2023 33.47 -0.43 -1.27% 33.90 34.16 33.38

Mplx Com Unt Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3028 3867 7005 9041 7569 10027
Έσοδα 3028 3867 7005 9041 7569 10027
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1348 1698 3002 3707 3276 4233
Ακαθάριστο Εισόδημα 1680 2169 4003 5334 4293 5794
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2345 2676 4277 6664 7358 6035
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 277 295 399 487 503 473
Depreciation / Amortization 591 683 867 1254 1377 1287
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 129 0 0 1211 2202 42
Λειτουργικά Έσοδα 683 1191 2728 2377 211 3992
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -211 -298 -595 -862 -834 -793
Άλλο, Καθαρό -50 -56 -119 -53 -62 -86
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 422 837 2014 1462 -685 3113
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 434 836 2006 1462 -687 3112
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 -6 -16 -28 -33 -35
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 432 830 1990 1434 -720 3077
Καθαρά Κέρδη 432 830 1990 1434 -720 3077
Total Adjustments to Net Income -431 -419 -247 -499 -122 -141
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1 411 1743 935 -842 2936
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1 411 1743 935 -842 2936
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1 411 1743 935 -842 2936
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 338 388 761 907 1051 1027
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00296 1.05928 2.29041 1.03087 -0.80114 2.85881
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.03 2.21 2.49 2.65 2.75 2.7675
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25104 1.05928 2.29564 2.36604 0.5607 2.89969
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 9 5
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 2339 2395 2559 2734 2610
Έσοδα 2339 2395 2559 2734 2610
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 918 983 1083 1249 1125
Ακαθάριστο Εισόδημα 1421 1412 1476 1485 1485
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1365 1464 1528 1678 1550
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 118 121 121 113 112
Depreciation / Amortization 329 318 324 316 313
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 42 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 974 931 1031 1056 1060
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -198 -197 -199 -199 -202
Άλλο, Καθαρό -27 -19 -21 -19 -20
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 749 715 811 838 838
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 748 715 811 838 833
Δικαίωμα Μειοψηφίας -9 -9 -9 -8 -8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 739 706 802 830 825
Καθαρά Κέρδη 739 706 802 830 825
Total Adjustments to Net Income -31 -31 -48 -31 -32
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 708 675 754 799 793
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 708 675 754 799 793
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 708 675 754 799 793
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1037 1029 1025 1018 1015
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.68274 0.65598 0.73561 0.78487 0.78128
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6875 0.6875 0.6875 0.705 0.705
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.68274 0.69679 0.73561 0.78487 0.78128
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 868 559 1440 1484 1515 1507
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 234 5 77 15 15 13
Μετρητά & Ισοδύναμα 234 5 77 15 15 13
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 546 452 1162 1240 1124 1291
Accounts Receivable - Trade, Net 546 452 1153 1214 1067 1202
Total Inventory 55 65 98 110 118 142
Other Current Assets, Total 33 37 98 110 254 57
Total Assets 17509 19500 39325 40430 36414 35507
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11408 12187 21525 22742 21758 20539
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13102 14462 25213 27464 27415 27043
Accumulated Depreciation, Total -1694 -2275 -3688 -4722 -5657 -6504
Goodwill, Net 2245 2245 10016 9536 7657 7657
Intangibles, Net 492 453 1359 1270 959 831
Long Term Investments 2471 4010 4901 5275 4036 3981
Note Receivable - Long Term 11 20 24 64 418 885
Other Long Term Assets, Total 14 26 60 59 71 107
Total Current Liabilities 763 1304 2268 2132 2086 3348
Accounts Payable 227 667 626 1153 367 1829
Accrued Expenses 431 513 855 747 564 722
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 105 124 787 223 391 298
Total Liabilities 6417 9673 21750 24066 23642 23696
Total Long Term Debt 5422 7945 18926 20672 20343 19037
Long Term Debt 5422 7945 18926 20662 20334 19030
Deferred Income Tax 6 5 14 12 12 10
Minority Interest 18 146 156 249 245 241
Other Liabilities, Total 208 273 386 1001 956 1060
Total Equity 11092 9827 17575 16364 12772 11811
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1013 -637 0 611 611 611
Common Stock 9288 10478 6724 15768 12176 11217
Other Equity, Total 791 -14 10851 -15 -15 -17
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17509 19500 39325 40430 36414 35507
Total Common Shares Outstanding 275 407 794 1058 1038 1016
Prepaid Expenses 5 9 4 4
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 9 764 499
Capital Lease Obligations 10 9 7
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1374 1332 1516 1507 1798
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24 8 39 13 42
Μετρητά & Ισοδύναμα 24 8 39 13 42
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1155 1138 1247 1291 1537
Accounts Receivable - Trade, Net 1109 1057 1164 1202 1448
Total Inventory 128 126 141 142 149
Prepaid Expenses 17 12 13 4 17
Other Current Assets, Total 50 48 76 57 53
Total Assets 36030 35773 35699 35507 35727
Property/Plant/Equipment, Total - Net 21522 20879 20670 20539 20421
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 27463 26857 26411 26546 26691
Accumulated Depreciation, Total -5941 -5978 -6253 -6504 -6779
Goodwill, Net 7657 7657 7657 7657 7657
Intangibles, Net 927 896 864 831 800
Long Term Investments 4040 4033 4001 3981 4079
Note Receivable - Long Term 420 876 889 885 858
Other Long Term Assets, Total 90 100 102 107 114
Total Current Liabilities 1196 1727 2721 3348 2858
Accounts Payable 375 847 1754 1829 820
Accrued Expenses 544 579 648 722 727
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2 1 1 499 999
Other Current Liabilities, Total 275 300 318 298 312
Total Liabilities 23424 23221 23252 23696 23931
Total Long Term Debt 21020 20202 19239 19037 19722
Long Term Debt 21020 20202 19239 19037 19722
Deferred Income Tax 11 11 11 10 14
Minority Interest 244 243 243 241 240
Other Liabilities, Total 953 1038 1038 1060 1097
Total Equity 12606 12552 12447 11811 11796
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 601 611 601 611 601
Common Stock 12022 11958 11863 11217 11203
Other Equity, Total -17 -17 -17 -17 -8
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 36030 35773 35699 35507 35727
Total Common Shares Outstanding 1032 1027 1021 1016 1013
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 434 836 2006 1462 -687 3112
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1491 1907 3071 4082 4521 4911
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 591 683 867 1254 1377 1287
Deferred Taxes -17 -1 8 -2 -1 -2
Μη Χρηματικά Στοιχεία 397 216 223 1467 3625 -222
Cash Taxes Paid 4 3 1 1 2 4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 213 263 568 835 821 812
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 86 173 -33 -99 207 736
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1417 -2307 -2878 -3063 -1262 -518
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1313 -1411 -2111 -2408 -1183 -529
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -104 -896 -767 -655 -79 11
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 113 171 -117 -1089 -3259 -4395
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 93 -2008 -4372 -396 -22 4
Total Cash Dividends Paid -870 -1185 -1890 -2537 -3006 -3573
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 792 483 0 0 -33 -630
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 98 2881 6145 1844 -198 -196
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 187 -229 76 -70 0 -2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 748 1463 2274 3112 833
Cash From Operating Activities 1124 2489 3671 4911 1125
Cash From Operating Activities 329 647 971 1287 313
Non-Cash Items -53 -58 -129 -222 -63
Cash Interest Paid 231 414 627 812 213
Changes in Working Capital 100 438 556 736 38
Cash From Investing Activities -90 -245 -377 -518 -276
Capital Expenditures -126 -235 -374 -529 -169
Other Investing Cash Flow Items, Total 36 -10 -3 11 -107
Cash From Financing Activities -1025 -2251 -3270 -4395 -820
Financing Cash Flow Items -6 -5 -1 4 -19
Total Cash Dividends Paid -754 -1483 -2228 -3573 -758
Issuance (Retirement) of Stock, Net -155 -310 -465 -630 -100
Issuance (Retirement) of Debt, Net -110 -453 -576 -196 57
Net Change in Cash 9 -7 24 -2 29
Deferred Taxes -1 -1 -2 4
Cash Taxes Paid 1 2 4
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Marathon Petroleum Corp Corporation 50.3071 504701934 0 2022-10-03
Andeavor Corporation 14.2252 142713518 0 2022-10-03
The Blackstone Group Investment Advisor/Hedge Fund 3.0218 30316467 0 2022-09-30 LOW
Harvest Fund Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.4558 24637588 -2620193 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.0418 20483732 -52479 2022-09-30 LOW
Alps Advisors, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0215 20280148 58358 2022-09-30 LOW
Tortoise Capital Advisors, LLC Investment Advisor 1.3023 13064966 -445886 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.2476 12516146 -550510 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.9819 9850718 -239286 2022-09-30 LOW
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6753 6774635 -958900 2022-09-30 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.6204 6223966 425425 2022-09-30 LOW
Chickasaw Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6179 6198749 -734950 2022-12-31 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.4847 4863154 93728 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4634 4649446 -68380 2022-09-30 LOW
Brookfield Public Securities Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3737 3749123 -92354 2022-09-30 LOW
CIBC Private Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.3648 3660046 -1228903 2022-09-30 LOW
DWS Investments UK Limited Investment Advisor 0.3448 3458930 -212719 2022-09-30 MED
Energy Income Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3152 3162166 341839 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.2879 2888451 474042 2022-09-30 MED
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2804 2812737 -36004 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

MPLX Company profile

Σχετικά με την Mplx Com Unt

Η MPLX LP είναι μια διαφοροποιημένη κύρια ετερόρρυθμη εταιρεία (MLP) που κατέχει και εκμεταλλεύεται ενεργειακές υποδομές και περιουσιακά στοιχεία εφοδιαστικής μεσαίας ροής και παρέχει υπηρεσίες διανομής καυσίμων. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Logistics and Storage (L&S) και Gathering and Processing (G&P). Ο τομέας L&S δραστηριοποιείται κυρίως στη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή αργού πετρελαίου, διυλισμένων προϊόντων και άλλων προϊόντων με βάση τους υδρογονάνθρακες. Λειτουργεί επίσης επιχειρήσεις εφοδιαστικής διύλισης, διανομής καυσίμων και εσωτερικής ναυτιλίας, τερματικούς σταθμούς, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και σπήλαια αποθήκευσης. Τα περιουσιακά της στοιχεία αποτελούνται από αγωγούς αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων και συναφή περιουσιακά στοιχεία αποθήκευσης, περιουσιακά στοιχεία δεξαμενών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρομικών και φορτηγών ραφιών, έναν τερματικό σταθμό εξαγωγών και μια επιχείρηση διανομής καυσίμων. Ο τομέας G&P δραστηριοποιείται κυρίως στη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά φυσικού αερίου, καθώς και στη συλλογή, μεταφορά, κλασματοποίηση, αποθήκευση και εμπορία υγρών φυσικού αερίου (NGL).

Industry: Oil & Gas Transportation Services (NEC)

200 E Hardin St
FINDLAY
OHIO 45840
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.52 Price
+4.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1164%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0824%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

75.13 Price
+2.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0244%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0086%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.39 Price
-1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00354

US100

12,497.90 Price
-0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου