Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Motorola Solutions - MSI CFD

209.62
0.25%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.16
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Motorola Solutions Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 210.11
Άνοιγμα* 207.75
Μεταβολή 1 έτους* -3.41%
Εύρος ημέρας* 206.86 - 209.77
Εύρος 52 εβδ. 195.18-282.16
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 709.68K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.90M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 47.11B
Αναλογία P/E 35.52
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 167.25M
Έσοδα 9.11B
EPS 7.93
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.24978
Beta 0.93
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 209.62 0.26 0.12% 209.36 209.96 206.51
Jun 28, 2022 210.11 -6.82 -3.14% 216.93 218.42 209.97
Jun 27, 2022 216.99 0.41 0.19% 216.58 218.40 213.71
Jun 24, 2022 217.19 7.43 3.54% 209.76 217.46 209.75
Jun 23, 2022 211.01 1.36 0.65% 209.65 212.73 209.26
Jun 22, 2022 209.86 6.20 3.04% 203.66 211.77 203.64
Jun 21, 2022 205.13 0.65 0.32% 204.48 206.58 203.78
Jun 17, 2022 202.68 5.58 2.83% 197.10 204.49 197.10
Jun 16, 2022 196.84 -1.21 -0.61% 198.05 198.68 194.99
Jun 15, 2022 202.85 -1.45 -0.71% 204.30 206.42 200.07
Jun 14, 2022 203.16 0.45 0.22% 202.71 204.84 201.10
Jun 13, 2022 202.31 0.03 0.01% 202.28 205.39 201.32
Jun 10, 2022 209.08 -0.66 -0.31% 209.74 211.61 207.20
Jun 9, 2022 214.12 -2.05 -0.95% 216.17 218.53 214.12
Jun 8, 2022 217.51 -2.38 -1.08% 219.89 220.33 217.41
Jun 7, 2022 221.67 3.29 1.51% 218.38 221.95 217.73
Jun 6, 2022 220.95 -5.27 -2.33% 226.22 227.56 219.98
Jun 3, 2022 225.42 4.37 1.98% 221.05 226.76 221.05
Jun 2, 2022 223.89 8.86 4.12% 215.03 224.24 215.03
Jun 1, 2022 217.36 -3.28 -1.49% 220.64 221.59 215.40

Motorola Solutions Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 9112 8171 7414 7887 7343
Έσοδα 9112 8171 7414 7887 7343
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4883 4131 3806 3956 3863
Ακαθάριστο Εισόδημα 4229 4040 3608 3931 3480
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7458 6522 6091 6370 6087
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1450 1353 1293 1403 1254
Έρευνα & Ανάπτυξη 779 734 686 687 637
Depreciation / Amortization 257 236 215 208 188
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 92 70 90 115 88
Other Operating Expenses, Total -3 -2 1 1 57
Λειτουργικά Έσοδα 1654 1649 1323 1517 1256
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -259 -223 -232 -253 -246
Άλλο, Καθαρό 120 126 83 -263 92
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1515 1552 1174 1001 1102
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1367 1250 953 871 890
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4 -5 -4 -3 -3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1363 1245 949 868 887
Καθαρά Κέρδη 1363 1245 949 868 966
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1363 1245 949 868 887
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1363 1245 949 868 966
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1363 1245 949 868 966
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 171.9 173.6 174.1 175.6 172
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.92903 7.17166 5.45089 4.94305 5.15698
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.16 2.84 2.56 2.28 2.08
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.60091 7.53354 6.00574 5.79534 5.84721
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 79
Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 2707 2373 2140 1892 2320
Έσοδα 2707 2373 2140 1892 2320
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1356 1342 1150 1035 1137
Ακαθάριστο Εισόδημα 1351 1031 990 857 1183
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2016 2000 1788 1654 1771
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 381 378 356 338 368
Έρευνα & Ανάπτυξη 202 197 191 188 189
Depreciation / Amortization 63 63 65 66 64
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17 21 26 28 14
Other Operating Expenses, Total -3 -1 -1 -1
Λειτουργικά Έσοδα 691 373 352 238 549
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -59 -73 -77 -51 -63
Άλλο, Καθαρό 31 33 25 32 32
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 663 333 300 219 518
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 590 280 229 268 402
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -1 -1 -1 -1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 589 279 228 267 401
Καθαρά Κέρδη 589 279 228 267 401
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 589 279 228 267 401
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 589 279 228 267 401
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 589 279 228 267 401
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 171.9 171.5 170.9 173.1 174.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.42641 1.62682 1.33411 1.54246 2.30195
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.79 0.79 0.79 0.79 0.71
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.61278 1.78862 1.45918 1.65887 2.35987
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5412 4327 4178 4272 3950
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1874 1254 1001 1246 1205
Μετρητά & Ισοδύναμα 1874 1254 1001 1246 1205
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2562 2398 2559 2473 1675
Accounts Receivable - Trade, Net 2521 2346 2482 2335 1585
Total Inventory 788 508 447 356 876
Other Current Assets, Total 188 167 171 197 194
Total Assets 12189 10876 10642 9409 8208
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1424 1490 1546 895 856
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3300 3189 3030 2258 2449
Accumulated Depreciation, Total -1876 -1699 -1484 -1363 -1593
Goodwill, Net 2565 2219 2067 1514 938
Intangibles, Net 1105 1234 1327 1230 861
Long Term Investments 209 158 159 169 247
Note Receivable - Long Term 124 105 148 161 111
Other Long Term Assets, Total 1350 1343 1217 1168 1245
Total Current Liabilities 4063 3489 3439 3096 2931
Accounts Payable 851 612 618 592 593
Accrued Expenses 1005 880 985 817 903
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5 12 16 31 52
Other Current Liabilities, Total 2202 1985 1820 1656 1383
Total Liabilities 12229 11434 11342 10702 9950
Total Long Term Debt 5688 5163 5113 5289 4419
Long Term Debt 5688 5158 5097 5289 4419
Deferred Income Tax 183 180 184 201 115
Minority Interest 17 17 17 17 15
Other Liabilities, Total 2278 2585 2589 2099 2470
Total Equity -40 -558 -700 -1293 -1742
Common Stock 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 987 759 499 419 351
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1350 1127 1239 1051 467
Unrealized Gain (Loss) 0 0 6
Other Equity, Total -2379 -2446 -2440 -2765 -2568
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12189 10876 10642 9409 8208
Total Common Shares Outstanding 168.7 169.4 170.5 163.5 161.2
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 0 5 16
Apr 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4280 5412 4735 4660 3942
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 878 1874 1653 1921 1320
Μετρητά & Ισοδύναμα 878 1874 1653 1921 1320
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2231 2562 2296 2000 1936
Accounts Receivable - Trade, Net 2189 2521 2252 1956 1893
Total Inventory 952 788 604 559 530
Other Current Assets, Total 219 188 182 180 156
Total Assets 11649 12189 11422 11131 10423
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1467 1424 1426 1458 1476
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3359 3300 3274 3285 3234
Accumulated Depreciation, Total -1892 -1876 -1848 -1827 -1758
Goodwill, Net 2864 2565 2449 2219 2221
Intangibles, Net 1304 1105 1134 1123 1180
Long Term Investments 183 209 214 181 168
Note Receivable - Long Term 118 124 113 110 105
Other Long Term Assets, Total 1433 1350 1351 1380 1331
Total Current Liabilities 3886 4063 3429 3184 3095
Accounts Payable 827 851 620 547 484
Accrued Expenses 905 1005 853 854 818
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4 5 6 9 11
Other Current Liabilities, Total 2150 2202 1950 1774 1782
Total Liabilities 11965 12229 11685 11489 10919
Total Long Term Debt 5689 5688 5687 5686 5164
Long Term Debt 5689 5688 5686 5684 5161
Capital Lease Obligations 0 1 2 3
Deferred Income Tax 143 183 170 178 176
Minority Interest 18 17 15 14 18
Other Liabilities, Total 2229 2278 2384 2427 2466
Total Equity -316 -40 -263 -358 -496
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 1064 987 950 877 832
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1002 1350 1201 1151 1080
Other Equity, Total -2384 -2379 -2416 -2388 -2410
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11649 12189 11422 11131 10423
Total Common Shares Outstanding 167.6 168.7 169.1 169.3 169.7
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1250 953 868 966 -155
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1837 1613 1823 1075 1346
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 438 409 394 360 343
Deferred Taxes 34 -25 -84 9 1100
Μη Χρηματικά Στοιχεία 149 174 556 110 147
Cash Taxes Paid 257 181 138 119 122
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 207 217 221 204 176
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -34 102 89 -370 -89
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -742 -437 -934 -1266 -448
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -243 -217 -248 -197 -227
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -499 -220 -686 -1069 -221
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -429 -966 -1144 220 -722
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -12 -4 -3 -77 -3
Total Cash Dividends Paid -482 -436 -379 -337 -307
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -426 -504 -201 36 -401
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 491 -22 -561 598 -11
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -46 43 -1 -40 62
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 620 253 -256 -11 238
Apr 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line 268 1250 848 540 245
Cash From Operating Activities 152 1837 1134 758 370
Cash From Operating Activities 111 438 325 220 110
Deferred Taxes -179 34 2 -23 1
Non-Cash Items 37 149 106 54 22
Cash Taxes Paid 33 257 230 179 78
Cash Interest Paid 53 207 155 102 59
Changes in Working Capital -85 -34 -147 -33 -8
Cash From Investing Activities -557 -742 -525 -114 -52
Capital Expenditures -54 -243 -175 -114 -52
Other Investing Cash Flow Items, Total -503 -499 -350 0 0
Cash From Financing Activities -577 -429 -179 30 -256
Financing Cash Flow Items 0 -12 -12 -12 -7
Total Cash Dividends Paid -134 -482 -362 -242 -121
Issuance (Retirement) of Stock, Net -441 -426 -298 -212 -125
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2 491 493 496 -3
Foreign Exchange Effects -14 -46 -31 -7 4
Net Change in Cash -996 620 399 667 66
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.9761 20030053 282670 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 8.2245 13755414 1656672 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.2869 10514778 345601 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2184 7055277 -103217 2022-12-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0973 3507691 464990 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0398 3411585 78777 2022-12-31 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.8588 3108805 -282858 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.4741 2465391 -68931 2022-12-31 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.344 2247871 -164961 2022-12-31 LOW
Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 1.1694 1955899 19905 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0927 1827611 217471 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.0843 1813508 -337940 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.8864 1482460 -282237 2022-12-31 LOW
Bessemer Trust Company, N.A. (US) Investment Advisor 0.8764 1465702 -117570 2022-12-31 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8284 1385455 337759 2022-12-31 MED
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.7997 1337530 -37190 2022-12-31 LOW
Santa Barbara Asset Management, LLC Investment Advisor 0.7795 1303661 -21593 2021-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7766 1298815 36890 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.753 1259407 -96196 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.749 1252739 -23564 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Motorola Company profile

Σχετικά με την Motorola Solutions

Η Motorola Solutions, Inc. παρέχει λύσεις επικοινωνίας και ανάλυσης. Η εταιρεία παρέχει επίγειες κινητές ραδιοεπικοινωνίες (LMR), λογισμικό ασφάλειας βίντεο και ελέγχου πρόσβασης και κέντρου διοίκησης, ασφάλεια βίντεο και ανάλυση, που υποστηρίζονται από υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τον τομέα προϊόντων και ολοκλήρωσης συστημάτων και τον τομέα λογισμικού και υπηρεσιών. Ο τομέας Προϊόντων και Ολοκλήρωσης Συστημάτων προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο υποδομών, συσκευών, αξεσουάρ και συσκευών βιντεοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των LMR, της μακροπρόθεσμης εξέλιξης (LTE) δημόσιας ασφάλειας και του ιδιωτικού LTE, καθώς και υποδομές διαχείρισης βίντεο δικτύου, σταθερές κάμερες ασφαλείας και κινητές κάμερες βίντεο και λύσεις ελέγχου πρόσβασης. Ο τομέας λογισμικού και υπηρεσιών διαθέτει σειρές προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών. Το λογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό δημόσιας ασφάλειας και επιχειρησιακού κέντρου διοίκησης, εφαρμογές ενοποιημένων επικοινωνιών και λύσεις λογισμικού βίντεο. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια σειρά από προσφορές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επισκευών, της τεχνικής υποστήριξης, κ.λπ.

Industry: Communications & Networking (NEC)

500 W. Monroe St.
CHICAGO
ILLINOIS 60661
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,435.30 Price
+0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου