Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Monster Beverage - MNST CFD

101.67
0.72%
0.27
Χαμηλό: 100.37
Υψηλό: 101.67
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.27
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Monster Beverage Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 102.41
Άνοιγμα* 101.35
Μεταβολή 1 έτους* 16.4%
Εύρος ημέρας* 100.37 - 101.67
Εύρος 52 εβδ. 71.78-104.75
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.97M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 41.91M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 53.11B
Αναλογία P/E 44.95
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 521.74M
Έσοδα 6.22B
EPS 2.26
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.87
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 101.67 0.13 0.13% 101.54 101.91 99.89
Feb 2, 2023 102.41 -0.25 -0.24% 102.66 104.05 100.87
Feb 1, 2023 103.83 0.04 0.04% 103.79 104.60 101.53
Jan 31, 2023 103.94 2.47 2.43% 101.47 103.98 101.47
Jan 30, 2023 102.25 1.26 1.25% 100.99 103.09 100.99
Jan 27, 2023 102.66 -0.42 -0.41% 103.08 103.84 102.24
Jan 26, 2023 103.72 0.53 0.51% 103.19 104.10 102.55
Jan 25, 2023 103.35 1.56 1.53% 101.79 103.52 101.00
Jan 24, 2023 102.82 3.30 3.32% 99.52 102.97 98.92
Jan 23, 2023 99.94 0.05 0.05% 99.89 100.93 98.99
Jan 20, 2023 99.81 1.01 1.02% 98.80 99.98 98.16
Jan 19, 2023 99.67 -0.31 -0.31% 99.98 101.25 99.38
Jan 18, 2023 100.59 -2.11 -2.05% 102.70 103.03 99.98
Jan 17, 2023 102.03 -0.40 -0.39% 102.43 103.59 101.75
Jan 13, 2023 101.91 2.61 2.63% 99.30 102.06 98.92
Jan 12, 2023 99.91 -1.17 -1.16% 101.08 101.37 99.68
Jan 11, 2023 101.47 1.02 1.02% 100.45 101.66 99.89
Jan 10, 2023 100.35 -0.03 -0.03% 100.38 102.06 100.10
Jan 9, 2023 100.96 -0.99 -0.97% 101.95 102.94 100.70
Jan 6, 2023 102.22 0.91 0.90% 101.31 103.02 100.34

Monster Beverage Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3049.39 3369.04 3807.18 4200.82 4598.64 5541.35
Έσοδα 3049.39 3369.04 3807.18 4200.82 4598.64 5541.35
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1153.19 1283.66 1568.91 1745.63 1944.66 2432.84
Ακαθάριστο Εισόδημα 1896.2 2085.39 2238.27 2455.19 2653.98 3108.51
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1964.06 2170.26 2523.56 2797.88 2965.49 3743.89
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 425.1 485.8 531.3 625.045 589.637 774.507
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 79.751 35.41 26.6 11.3 8.9 5.3
Other Operating Expenses, Total 306.011 365.393 396.756 415.465 421.664 530.693
Λειτουργικά Έσοδα 1085.34 1198.79 1283.62 1402.94 1633.15 1797.47
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.653 2.836 9.653 13.023 -6.996 3.952
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1079.69 1201.62 1293.27 1415.96 1626.16 1801.42
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 712.685 862.578 994.804 1107.83 1409.59 1377.47
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 712.685 862.578 994.804 1107.83 1409.59 1377.47
Καθαρά Κέρδη 712.685 820.678 993.004 1107.83 1409.59 1377.47
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 712.685 862.578 994.804 1107.83 1409.59 1377.47
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 712.685 820.678 993.004 1107.83 1409.59 1377.47
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 712.685 820.678 993.004 1107.83 1409.59 1377.47
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 599.819 577.141 564.254 546.608 534.807 535.639
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.18817 1.49457 1.76304 2.02674 2.63571 2.57165
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.27593 1.53861 1.79931 2.04292 2.65013 2.57921
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -41.9 -1.8
Depreciation / Amortization 0.436 0.626 0.546
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1243.82 1461.93 1410.56 1425.04 1518.57
Έσοδα 1243.82 1461.93 1410.56 1425.04 1518.57
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 528.881 625.096 621.399 657.464 741.907
Ακαθάριστο Εισόδημα 714.935 836.838 789.158 767.58 776.667
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 829.67 935.959 966.093 1012.16 1119.08
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 87.746 84.681 85.223 90.057 97.306
Depreciation / Amortization 0.134 0.122 0.138 0.152 0.127
Other Operating Expenses, Total 212.909 226.06 259.333 259.191 279.745
Λειτουργικά Έσοδα 414.146 525.975 444.464 412.88 399.489
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.759 0.872 -2.29 6.131 -7.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 413.387 526.847 442.174 419.011 392.189
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 315.194 403.762 337.205 321.314 294.203
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 315.194 403.762 337.205 321.314 294.203
Καθαρά Κέρδη 315.194 403.762 337.205 321.314 294.203
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 315.194 403.762 337.205 321.314 294.203
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 315.194 403.762 337.205 321.314 294.203
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 315.194 403.762 337.205 321.314 294.203
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 534.982 535.557 535.915 535.894 535.554
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.58917 0.75391 0.62921 0.59958 0.54934
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.58917 0.75391 0.62921 0.60717 0.54934
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1432.27 2086.38 1804.17 2316.31 3140.96 4682.11
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 598.136 1201.56 958.163 1331.02 2061.77 3076.19
Μετρητά & Ισοδύναμα 377.582 528.622 637.513 797.957 1180.41 1326.46
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 220.554 672.933 320.65 533.063 881.354 1749.73
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 573.051 449.476 484.562 540.33 666.012 896.658
Accounts Receivable - Trade, Net 448.051 449.476 484.562 540.33 666.012 896.658
Total Inventory 161.971 255.745 277.705 360.731 333.085 593.357
Prepaid Expenses 99.112 179.601 83.74 84.228 80.091 115.906
Total Assets 4153.47 4791.01 4526.89 5150.35 6202.72 7804.78
Property/Plant/Equipment, Total - Net 173.343 230.276 243.051 329.982 337.41 336.91
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 283.252 369.086 417.092 537.416 542.164 561.695
Accumulated Depreciation, Total -109.909 -138.81 -174.041 -207.434 -204.754 -224.785
Goodwill, Net 1331.64 1331.64 1331.64 1331.64 1331.64 1331.64
Intangibles, Net 1032.64 1034.08 1045.88 1052.1 1059.05 1072.39
Long Term Investments 2.394 2.366 0 12.905 44.291 100.819
Other Long Term Assets, Total 181.186 106.265 102.149 107.408 289.371 280.916
Total Current Liabilities 470.589 560.351 601.145 661.097 749.988 965.076
Accounts Payable 193.27 245.91 248.76 274.045 296.8 404.263
Accrued Expenses 227.99 260.56 298.151 326.613 383.527 486.924
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 49.329 53.881 54.234 58.954 68.862 72.929
Total Liabilities 823.762 895.8 915.99 979.071 1041.86 1237.83
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0.024 0.041
Other Liabilities, Total 353.173 335.449 314.845 317.974 291.844 272.716
Total Equity 3329.71 3895.21 3610.9 4171.28 5160.86 6566.95
Common Stock 3.116 3.146 3.155 3.182 3.193 3.2
Additional Paid-In Capital 4051.25 4150.63 4238.17 4397.51 4537.98 4652.62
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2107.55 2928.23 3914.65 5022.48 6432.07 7809.55
Treasury Stock - Common -2808.95 -3170.13 -4512.21 -5219.5 -5815.42 -5829.25
Unrealized Gain (Loss) -0.193 -0.841 -0.089 0.194 0.084 -0.956
Other Equity, Total -23.056 -15.818 -32.775 -32.581 2.95 -68.209
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4153.47 4791.01 4526.89 5150.35 6202.72 7804.78
Total Common Shares Outstanding 566.566 566.298 543.676 536.698 528.097 529.323
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.485 0.799 0.96
Capital Lease Obligations 0 0.024 0.041
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3433.87 3950.68 4383.67 4682.11 4743.67
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2158.99 2553.19 2936.74 3076.19 2732.43
Μετρητά & Ισοδύναμα 1178.88 1584.24 1712.67 1326.46 1014.79
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 980.108 968.952 1224.07 1749.73 1717.65
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 802.509 909.169 849.157 896.658 1039.78
Accounts Receivable - Trade, Net 802.509 909.169 849.157 896.658 1039.78
Total Inventory 368.402 382.89 471.553 593.357 821.132
Prepaid Expenses 103.974 105.425 126.226 115.906 150.32
Total Assets 6534.37 7071.54 7449.41 7804.78 8187.46
Property/Plant/Equipment, Total - Net 333.957 330.23 329.765 336.91 441.593
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 547.715 555.136 561.461 561.695 677.45
Accumulated Depreciation, Total -213.758 -224.906 -231.696 -224.785 -235.857
Goodwill, Net 1331.64 1331.64 1331.64 1331.64 1411.93
Intangibles, Net 1063.09 1058.32 1066.08 1072.39 1232.11
Long Term Investments 65.251 92.433 29.655 100.819 66.952
Other Long Term Assets, Total 306.551 308.239 308.589 280.916 291.207
Total Current Liabilities 788.861 887.527 932.24 965.076 1044.36
Accounts Payable 334.076 362.9 396.229 404.263 438.256
Accrued Expenses 397.224 444.94 466.049 486.924 541.242
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.609 1.742 1.571 0.96 1.205
Other Current Liabilities, Total 55.952 77.945 68.391 72.929 63.658
Total Liabilities 1074.93 1166.05 1204.41 1237.83 1320.79
Total Long Term Debt 0.022 0.019 0.046 0.041 0.036
Capital Lease Obligations 0.022 0.019 0.046 0.041 0.036
Other Liabilities, Total 286.046 278.499 272.125 272.716 276.39
Total Equity 5459.44 5905.5 6245 6566.95 6866.67
Common Stock 3.196 3.198 3.199 3.2 3.203
Additional Paid-In Capital 4562.69 4597.33 4626.3 4652.62 4673.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 6747.27 7151.03 7488.23 7809.55 8103.75
Treasury Stock - Common -5828.84 -5829.24 -5829.24 -5829.25 -5841.44
Unrealized Gain (Loss) 0.108 -0.076 -0.033 -0.956 -5.015
Other Equity, Total -24.982 -16.746 -43.462 -68.209 -67.13
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6534.37 7071.54 7449.41 7804.78 8187.46
Total Common Shares Outstanding 528.439 528.857 529.132 529.323 529.642
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 712.685 820.678 993.004 1107.83 1409.59 1377.47
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 701.355 987.731 1161.88 1113.76 1364.16 1155.74
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 40.845 48.887 56.979 64.814 60.973 50.155
Deferred Taxes -19.092 67.935 -0.51 1.263 -156.873 16.429
Μη Χρηματικά Στοιχεία 45.644 51.121 56.328 63.104 78.639 73.577
Cash Taxes Paid 431.273 389.49 200.767 293.81 355.509 420.521
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.068 0.075 0.06 0.32 0.044 0.134
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -78.727 -0.89 56.08 -123.254 -28.17 -361.895
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -256.193 -531.541 272.956 -326.724 -472.487 -992.022
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -99.819 -83.435 -61.941 -101.661 -48.722 -43.868
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -156.374 -448.106 334.897 -225.063 -423.765 -948.154
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2238.39 -311.135 -1316.11 -628.506 -526.068 34.821
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2236.03 -308.552 -1314.22 -614.937 -522.982 31.893
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.359 -2.583 -1.886 -13.569 -3.086 2.928
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.606 5.985 -9.835 1.912 16.848 -52.491
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1797.83 151.04 108.891 160.444 382.456 146.049
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 315.194 718.956 1056.16 1377.47 294.203
Cash From Operating Activities 175.473 586.586 927.982 1155.74 -0.351
Cash From Operating Activities 13.777 27.489 40.716 50.155 14.599
Non-Cash Items 18.274 34.869 51.407 73.577 17.807
Cash Taxes Paid 121.866 215.803 338.584 420.521 112.863
Cash Interest Paid 0.013 0.052 0.099 0.134 0.091
Changes in Working Capital -171.772 -195.081 -220.655 -361.895 -326.96
Cash From Investing Activities -149.083 -180.162 -381.7 -992.022 -303.63
Capital Expenditures -8.4 -15.522 -28.131 -43.868 -21.511
Other Investing Cash Flow Items, Total -140.683 -164.64 -353.569 -948.154 -282.119
Cash From Financing Activities -5.701 14.292 21.528 34.821 -4.223
Issuance (Retirement) of Stock, Net -6.658 10.668 23.342 31.893 -7.677
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.957 3.624 -1.814 2.928 3.454
Foreign Exchange Effects -22.223 -16.89 -35.552 -52.491 -3.472
Net Change in Cash -1.534 403.826 532.258 146.049 -311.676
Deferred Taxes 0.353 0.353 16.429
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Coca-Cola Co Corporation 19.5731 102121602 0 2022-04-13 LOW
Brandon Limited Partnerships Corporation 8.0262 41876384 -7154627 2022-12-02 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.9162 30867350 634081 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.9 25565211 -252953 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8699 20190994 3054710 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.2483 16947631 274611 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.1847 16616096 242091 2022-09-30 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1695 16536844 -559853 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 2.5138 13115595 120410 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.2145 11553866 1453607 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 2.07 10799958 756310 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8075 9430681 -489007 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.5129 7893595 1450776 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3342 6960937 -476376 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.334 6960117 -746114 2022-12-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 1.2192 6360838 480867 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.1209 5848435 1276216 2022-09-30 LOW
Broadwood Capital, Inc. Hedge Fund 0.8925 4656488 0 2022-09-30 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7788 4063460 -1591600 2022-09-30 HIGH
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.7726 4031211 -279032 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Hansen Company profile

Σχετικά με την Monster Beverage

Η Monster Beverage Corporation είναι εταιρεία συμμετοχών. Η εταιρεία, μέσω των θυγατρικών της, αναπτύσσει, εμπορεύεται, πωλεί και διανέμει ενεργειακά ποτά και συμπυκνώματα για ενεργειακά ποτά, με διάφορες εμπορικές ονομασίες, συμπεριλαμβανομένων των Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster MAXX, Java Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Hydro, Monster HydroSport Super Fuel, Monster Super Fuel, Predator, Fury, Reign Total Body Fuel, Reign Inferno Thermogenic Fuel, Monster Dragon Tea, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play και Power Play, Relentless, BPM, BU, Gladiator, Samurai και Live+. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τον τομέα Monster Energy Drinks, ο οποίος αποτελείται από τα ενεργειακά ποτά Monster Energy και τα ενεργειακά ποτά απόδοσης Reign Total Body Fuel, τον τομέα Strategic Brands, ο οποίος περιλαμβάνει διάφορες μάρκες ενεργειακών ποτών, και τον τομέα Other, ο οποίος περιλαμβάνει προϊόντα που πωλούνται σε τρίτους πελάτες.

Industry: Energy Drinks

1 Monster Way
CORONA
CALIFORNIA 92879-7101
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,186.70 Price
-0.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου