Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές monday.com Ltd - MNDY CFD

139.29
7.61%
1.54
Χαμηλό: 127.66
Υψηλό: 139.89
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.54
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 129.44
Άνοιγμα* 127.66
Μεταβολή 1 έτους* -38.99%
Εύρος ημέρας* 127.66 - 139.89
Εύρος 52 εβδ. 73.58-238.43
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 481.78K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.92M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.87B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 45.09M
Έσοδα 464.65M
EPS -3.67
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 1, 2023 139.29 12.02 9.44% 127.27 140.59 125.10
Jan 31, 2023 129.44 5.01 4.03% 124.43 132.94 123.15
Jan 30, 2023 124.77 -1.91 -1.51% 126.68 127.45 117.92
Jan 27, 2023 128.87 8.61 7.16% 120.26 131.62 118.50
Jan 26, 2023 121.45 -1.08 -0.88% 122.53 125.04 114.68
Jan 25, 2023 120.22 3.47 2.97% 116.75 123.75 110.44
Jan 24, 2023 121.07 0.73 0.61% 120.34 124.97 116.98
Jan 23, 2023 121.75 5.90 5.09% 115.85 122.60 115.26
Jan 20, 2023 116.79 1.32 1.14% 115.47 118.64 111.14
Jan 19, 2023 114.28 -5.91 -4.92% 120.19 121.67 110.58
Jan 18, 2023 123.26 -2.26 -1.80% 125.52 128.43 118.16
Jan 17, 2023 122.65 7.17 6.21% 115.48 123.59 112.51
Jan 13, 2023 115.87 11.14 10.64% 104.73 115.98 104.73
Jan 12, 2023 110.01 0.52 0.47% 109.49 111.39 102.89
Jan 11, 2023 107.64 3.71 3.57% 103.93 109.19 101.73
Jan 10, 2023 103.68 3.23 3.22% 100.45 106.65 96.04
Jan 9, 2023 102.32 0.43 0.42% 101.89 109.42 101.43
Jan 6, 2023 100.30 3.41 3.52% 96.89 101.68 92.72
Jan 5, 2023 99.80 -7.13 -6.67% 106.93 109.60 97.66
Jan 4, 2023 112.00 -7.83 -6.53% 119.83 119.83 109.47

monday.com Ltd Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 78.089 161.123 308.15
Έσοδα 78.089 161.123 308.15
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.978 22.488 39.013
Ακαθάριστο Εισόδημα 66.111 138.635 269.137
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 170.607 311.66 434.275
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 133.992 245.692 321.576
Έρευνα & Ανάπτυξη 24.637 43.48 73.686
Λειτουργικά Έσοδα -92.518 -150.537 -126.125
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.816 0.866 -0.272
Άλλο, Καθαρό -0.226 -0.34 -0.566
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -90.928 -150.011 -126.963
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -91.611 -152.203 -129.294
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -91.611 -152.203 -129.294
Καθαρά Κέρδη -91.611 -152.203 -129.294
Total Adjustments to Net Income -13.058 -18.713 -8.203
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -104.669 -170.916 -137.497
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -104.669 -170.916 -137.497
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -104.669 -170.916 -137.497
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 43.5599 43.5599 44.924
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.40288 -3.9237 -3.06066
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.40288 -3.9237 -3.06066
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 58.972 70.615 83.018 95.545 108.497
Έσοδα 58.972 70.615 83.018 95.545 108.497
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.924 9.108 10.213 11.768 14.609
Ακαθάριστο Εισόδημα 51.048 61.507 72.805 83.777 93.888
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 96.819 98.084 112.229 127.143 175.993
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 73.314 72.705 82.141 93.416 134.843
Έρευνα & Ανάπτυξη 15.581 16.271 19.875 21.959 26.541
Λειτουργικά Έσοδα -37.847 -27.469 -29.211 -31.598 -67.496
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.261 -0.359 -0.22 1.993
Άλλο, Καθαρό -0.145 0.147
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -38.253 -27.828 -29.431 -31.451 -65.503
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -38.952 -28.891 -28.846 -32.605 -66.678
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -38.952 -28.891 -28.846 -32.605 -66.678
Καθαρά Κέρδη -38.952 -28.891 -28.846 -32.605 -66.678
Total Adjustments to Net Income -4.614 -3.589 0 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -43.566 -32.48 -28.846 -32.605 -66.678
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -43.566 -32.48 -28.846 -32.605 -66.678
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -43.566 -32.48 -28.846 -32.605 -66.678
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 43.5599 43.5599 43.5599 49.0165 44.9789
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.00014 -0.74564 -0.66221 -0.66518 -1.48243
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.99947 -0.74564 -0.66221 -0.66518 -1.48243
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 181.309 147.623 913.493
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 175.601 139.814 886.812
Μετρητά & Ισοδύναμα 171.601 129.814 886.812
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4 10 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.439 3.911 8.509
Accounts Receivable - Trade, Net 3.439 3.911 8.509
Prepaid Expenses 1.789 2.508 12.733
Other Current Assets, Total 0.48 1.39 5.439
Total Assets 185.148 157.42 933.192
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.194 7.178 19.599
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4.212 10.084 25.173
Accumulated Depreciation, Total -1.018 -2.906 -5.574
Other Long Term Assets, Total 0.645 2.619 0.1
Total Current Liabilities 80.761 140.436 228.185
Accounts Payable 18.95 25.734 23.612
Accrued Expenses 4.997 19.035 65.102
Notes Payable/Short Term Debt 13.03 21.016 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.084 0.088 0.084
Other Current Liabilities, Total 43.7 74.563 139.387
Total Liabilities 82.273 141.481 229.797
Total Long Term Debt 0.163 0.087 0
Capital Lease Obligations 0.163 0.087
Other Liabilities, Total 1.349 0.958 1.612
Total Equity 102.875 15.939 703.395
Redeemable Preferred Stock 233.915 233.915 0
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -0.419 -0.419
Common Stock 0 0 0
Additional Paid-In Capital 33.542 98.809 1148.46
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -164.163 -316.366 -445.66
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 185.148 157.42 933.192
Total Common Shares Outstanding 43.5599 43.5599 44.924
Other Equity, Total 0.594
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 145.75 886.644 898.58 913.493 875.146
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 134.281 875.379 876.22 886.812 849.576
Μετρητά & Ισοδύναμα 124.281 865.328 876.22 886.812 849.576
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10 10.051 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.897 4.364 6.958 8.509 9.894
Accounts Receivable - Trade, Net 4.897 4.364 6.958 8.509 9.894
Prepaid Expenses 3.66 6.901 15.402 18.172 15.676
Other Current Assets, Total 2.912
Total Assets 160.479 902.649 917.202 933.192 959.973
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11.486 13.905 18.49 19.599 84.727
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14.911
Accumulated Depreciation, Total -3.425
Other Long Term Assets, Total 3.243 2.1 0.132 0.1 0.1
Total Current Liabilities 166.943 182.812 204.001 228.185 244.531
Accounts Payable 29.677 25.325 22.371 23.612 17.632
Accrued Expenses 22.559 34.529 64.456 70.135 65.969
Notes Payable/Short Term Debt 21.037 21.035 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.085
Other Current Liabilities, Total 93.585 101.923 117.174 134.438 160.93
Total Liabilities 168.125 184.056 205.386 229.797 297.391
Total Long Term Debt 0.062 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 0.062
Other Liabilities, Total 1.12 1.244 1.385 1.612 52.86
Total Equity -7.646 718.593 711.816 703.395 662.582
Redeemable Preferred Stock 233.915 0
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -0.419 0
Common Stock 0 0 1174.11
Additional Paid-In Capital 114.176 1102.8 1124.83 1148.46
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -355.318 -384.209 -413.055 -445.66 -512.338
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 160.479 902.649 917.202 933.192 959.973
Total Common Shares Outstanding 43.5599 43.5599 43.5599 44.924 44.924
Other Equity, Total 0.045 0.594 0.807
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -91.611 -152.203 -129.294
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -36.65 -37.175 16.355
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.579 1.888 2.746
Μη Χρηματικά Στοιχεία 21.86 64.331 73.589
Cash Taxes Paid 0.25 2.487 3.298
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.522 0.685 0.421
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 32.522 48.809 69.314
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 13.233 -11.481 -3.629
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.767 -5.481 -13.758
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 15 -6 10.129
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 158.446 8.47 742.272
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0 735.856
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 149.953 0.542 27.507
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 8.493 7.928 -21.091
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 135.029 -40.186 754.998
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -38.952 -67.843 -96.689 -129.294 -66.678
Cash From Operating Activities -0.599 -0.954 2.839 16.355 -12.912
Cash From Operating Activities 0.547 1.074 1.783 2.746 1.127
Non-Cash Items 14.606 32.164 51.91 73.589 23.666
Cash Taxes Paid 0.018 3.298
Cash Interest Paid 0.133 0.421
Changes in Working Capital 23.2 33.651 45.835 69.314 28.973
Cash From Investing Activities -4.642 -6.769 -0.328 -3.629 -3.28
Capital Expenditures -4.663 -6.739 -10.352 -13.758 -3.28
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.021 -0.03 10.024 10.129 0
Cash From Financing Activities 0.308 743.837 741.895 742.272 -21.044
Financing Cash Flow Items -0.207 736.02 735.856 735.856 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.543 7.866 27.111 27.507 -21.033
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.028 -0.049 -21.072 -21.091 -0.011
Net Change in Cash -4.933 736.114 744.406 754.998 -37.236
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Insight Venture Partners Venture Capital 28.7207 12948837 -928616 2022-09-30 MED
Mann (Roy) Individual Investor 13.0135 5867191 -89348 2021-12-31
Sonnipe, Ltd. Corporation 9.5095 4287368 -223700 2022-09-15
Stripes, L.L.C. Corporation 5.7401 2587943 -451996 2021-12-31 MED
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.1862 1887359 386809 2022-09-30 LOW
Abrahami (Avishai) Individual Investor 3.0469 1373702 -77298 2021-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.9038 1309203 -782507 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1627 975065 65778 2022-09-30 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9734 889697 37773 2022-11-30 MED
Hamilton Lane Advisors, LLC Private Equity 1.4784 666528 0 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.471 663210 663210 2022-12-31 LOW
1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 1.3701 617700 171600 2022-09-30 LOW
ArrowMark Colorado Holdings, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3262 597935 -451857 2022-09-30 LOW
Salesforce, Inc Investment Advisor 1.0732 483871 0 2022-09-30 HIGH
Zoom Video Communications Inc Investment Advisor 1.0732 483871 0 2022-09-30 LOW
Coatue Management, L.L.C. Hedge Fund 1.0409 469309 0 2022-09-30
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.0324 465439 456951 2022-09-30 HIGH
Jericho Capital Asset Management L.P. Hedge Fund 1.025 462138 -114916 2022-09-30 HIGH
Sapphire Ventures, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0095 455150 -360415 2022-09-30 MED
Eyal (Aviad) Individual Investor 0.8179 368748 -370547 2021-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

monday.com Company profile

Σχετικά με την monday.com Ltd

Η Monday.Com Ltd είναι ένας εκδότης λογισμικού με έδρα το Ισραήλ. Η εταιρεία παρέχει το λειτουργικό σύστημα monday.com Work OS, το οποίο είναι μια ανοικτή πλατφόρμα που εκδημοκρατίζει τη δύναμη του λογισμικού, ώστε οι οργανισμοί να μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν εφαρμογές λογισμικού και εργαλεία διαχείρισης εργασίας που να ταιριάζουν σε κάθε τους ανάγκη. Η πλατφόρμα συνδέει διαισθητικά τους ανθρώπους με τις διαδικασίες και τα συστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες να υπερέχουν σε κάθε πτυχή της εργασίας τους. monday.com έχει ομάδες στο Τελ Αβίβ, τη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, το Μαϊάμι, το Σικάγο, το Λονδίνο, το Κίεβο και το Σίδνεϊ. Η εταιρεία προσαρμόζει την πλατφόρμα της ώστε να ταιριάζει σε κάθε επιχειρηματική καθετοποίηση και εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Industry: System Software

6 Yitzhak Sadeh Street
TEL AVIV-YAFO
677750
IL

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.54 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0896%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0602%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

76.32 Price
-0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,541.00 Price
+0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0174%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0068%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.42 Price
+0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00335

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου