Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. - 9104 CFD

3261.4
0.3%
19.9
Χαμηλό: 3261.4
Υψηλό: 3299.7
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 19.9
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022094 %
Charges from borrowed part ($-0.88)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022094%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022351 %
Charges from borrowed part ($-0.89)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022351%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3271.1
Άνοιγμα* 3286.5
Μεταβολή 1 έτους* -64.4%
Εύρος ημέρας* 3261.4 - 3299.7
Εύρος 52 εβδ. 2,578.00-3,880.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.28M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 157.04M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,191.02B
Αναλογία P/E 1.26
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 361.30M
Έσοδα 1,598.78B
EPS 2,607.10
Μέρισμα (Απόδοση %) 18.2371
Beta 1.99
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 3281.4 -10.1 -0.31% 3291.5 3311.3 3261.3
Feb 1, 2023 3271.1 59.5 1.85% 3211.6 3301.5 3211.6
Jan 31, 2023 3186.6 9.5 0.30% 3177.1 3215.6 3091.8
Jan 30, 2023 3159.0 47.2 1.52% 3111.8 3184.1 3106.6
Jan 27, 2023 3156.7 15.0 0.48% 3141.7 3183.0 3086.8
Jan 26, 2023 3271.5 -25.4 -0.77% 3296.9 3317.3 3251.3
Jan 25, 2023 3381.1 24.9 0.74% 3356.2 3395.1 3342.1
Jan 24, 2023 3341.1 -25.5 -0.76% 3366.6 3383.6 3316.2
Jan 23, 2023 3366.2 14.8 0.44% 3351.4 3374.4 3331.3
Jan 20, 2023 3329.1 52.1 1.59% 3277.0 3329.7 3277.0
Jan 19, 2023 3272.8 30.6 0.94% 3242.2 3284.0 3211.4
Jan 18, 2023 3263.6 42.1 1.31% 3221.5 3327.8 3201.6
Jan 17, 2023 3196.5 -0.1 -0.00% 3196.6 3236.6 3191.6
Jan 16, 2023 3156.7 -24.9 -0.78% 3181.6 3188.6 3131.7
Jan 13, 2023 3211.6 5.0 0.16% 3206.6 3244.0 3206.5
Jan 12, 2023 3231.6 5.1 0.16% 3226.5 3246.5 3171.5
Jan 11, 2023 3226.5 39.7 1.25% 3186.8 3247.0 3171.7
Jan 10, 2023 3196.6 34.8 1.10% 3161.8 3208.5 3096.9
Jan 6, 2023 3161.7 94.8 3.09% 3066.9 3175.2 3066.9
Jan 5, 2023 3062.0 -15.0 -0.49% 3077.0 3107.8 3032.0

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 1504370 1652390 1234080 1155400 991426 1269310
Έσοδα 1504370 1652390 1234080 1155400 991426 1269310
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1388260 1513740 1094920 1035770 911055 1117400
Ακαθάριστο Εισόδημα 116109 138657 139162 119633 80371 151905
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1528810 1705560 1197140 1150700 1037200 1220710
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 113370 115724 100804 95025 84856 95635
Έρευνα & Ανάπτυξη 181 248 638 827 818 1264
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 26995 75851 783 19072 40471 6406
Λειτουργικά Έσοδα -24437 -53167 36935 4707 -45774 48599
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 22624 7630 54 33879 147561 673097
Gain (Loss) on Sale of Assets 24873 15669 8987 7846 5257 12765
Άλλο, Καθαρό 243 1159 802 698 -6731 -1468
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 23303 -28709 46778 47130 100313 732993
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10605 -41440 33675 38191 93199 714154
Δικαίωμα Μειοψηφίας -5348 -5939 -6799 -5566 -3147 -5335
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5257 -47379 26876 32625 90052 708819
Καθαρά Κέρδη 5257 -47379 26876 32625 90052 708819
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5257 -47380 26875 32623 90052 708819
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5257 -47380 26875 32623 90052 708819
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5257 -47380 26875 32623 90052 708819
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 388.381 358.798 371.395 371.359 359.896 361.463
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 13.5357 -132.052 72.3624 87.8477 250.217 1960.97
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 6.6666 6.6666 14.9999 21.6665 49.9995 399.999
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 16.0222 -23.0261 56.4602 112.344 341.123 1943.83
Other Operating Expenses, Total 1 2 2 0 1
Total Adjustments to Net Income -1 -1 -2
Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 259742 288874 308213 331413 340810
Έσοδα 259742 288874 308213 331413 340810
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 241310 259355 273313 285889 298848
Ακαθάριστο Εισόδημα 18432 29519 34900 45524 41962
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 301419 281538 294815 310659 335608
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 22653 21476 22549 23504 29370
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 37456 706 -1048 1266 7391
Other Operating Expenses, Total 0 1 1 -1
Λειτουργικά Έσοδα -41677 7336 13398 20754 5202
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 72255 98396 158096 193539 223066
Gain (Loss) on Sale of Assets 4671 1768 1600 4270 5127
Άλλο, Καθαρό -7414 -1077 556 1356 -394
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 27835 106423 173650 219919 233001
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 25247 105895 172180 214114 221965
Δικαίωμα Μειοψηφίας 395 -1747 -1480 -1773 -335
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 25642 104148 170700 212341 221630
Καθαρά Κέρδη 25642 104148 170700 212341 221630
Total Adjustments to Net Income 1 -1 1 -2 2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 25643 104147 170701 212339 221632
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 25643 104147 170701 212339 221632
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 25643 104147 170701 212339 221632
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 359.05 360.061 361.465 361.852 362.477
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 71.4191 289.249 472.248 586.812 611.437
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 44.9995 0 99.999 0 300
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 154.24 286.314 464.984 578.73 617.388
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 481477 478702 387460 334887 327000 351452
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 189945 193297 125005 106284 86738 100878
Μετρητά & Ισοδύναμα 177145 192797 124505 105784 86238 99878
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12800 500 500 500 500 1000
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 129992 125450 91907 81104 86275 124194
Accounts Receivable - Trade, Net 129992 125450 91907 81104 86275 124194
Total Inventory 36358 38679 36445 33520 29615 46085
Prepaid Expenses 60888 61918 63413 61028 49866 21545
Other Current Assets, Total 64294 59358 70690 52951 74506 58750
Total Assets 2217530 2225100 2134480 2098720 2095560 2686700
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1323660 1290930 1193910 1201700 1099460 1111150
Intangibles, Net 31287 30163 28695 28810 31364 36624
Long Term Investments 232623 274896 366520 352441 464742 983868
Note Receivable - Long Term 62796 73403 73129 85261 83258 110104
Other Long Term Assets, Total 85680 77003 84763 95620 89737 93501
Total Current Liabilities 383456 477696 446649 422164 417574 414002
Accounts Payable 125118 131405 81020 69189 73019 96034
Accrued Expenses 4555 4753 4922 4885 5173 10093
Notes Payable/Short Term Debt 39163 5000 149314 125063 104588 119860
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 116107 212411 106605 119413 122140 105433
Other Current Liabilities, Total 98513 124127 104788 103614 112654 82582
Total Liabilities 1643100 1711830 1607610 1583740 1516430 1411350
Total Long Term Debt 967129 898669 848419 852208 800265 775404
Long Term Debt 948758 882692 834195 836117 786206 764601
Capital Lease Obligations 18371 15977 14224 16091 14059 10803
Deferred Income Tax 56678 55276 58123 58480 65172 74516
Minority Interest 109190 114776 124739 126253 120020 59514
Other Liabilities, Total 126644 165411 129679 124630 113398 87913
Total Equity 574431 513268 526868 514982 579130 1275350
Common Stock 65400 65400 65400 65400 65400 65400
Additional Paid-In Capital 45382 45385 45385 45007 45351 23090
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 357710 308668 331691 353282 436936 1092030
Treasury Stock - Common -6820 -6807 -6764 -6722 -6515 -2267
Unrealized Gain (Loss) 28353 33400 26840 16306 29917 34010
Other Equity, Total 84406 67222 64316 41709 8041 63088
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2217530 2225100 2134480 2098720 2095560 2686700
Total Common Shares Outstanding 358.82 358.786 358.786 358.786 358.865 360.831
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 327000 337968 411314 366552 351452
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 86738 99962 163120 122347 100878
Μετρητά & Ισοδύναμα 86238 99462 161620 121847 99878
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 500 500 1500 500 1000
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 86275 107175 113498 123036 124194
Accounts Receivable - Trade, Net 86275 107175 113498 123036 124194
Total Inventory 29615 32922 33516 38239 46085
Prepaid Expenses 49866 21439 22577 23146 21545
Other Current Assets, Total 74506 76470 78603 59784 58750
Total Assets 2095560 2217930 2415860 2556360 2686700
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1099460 1107060 1081210 1087640 1111150
Intangibles, Net 31364 32947 34156 35153 36624
Long Term Investments 459357 553687 707921 867118 978848
Note Receivable - Long Term 83258 87650 88229 102188 110104
Other Long Term Assets, Total 95122 98617 93029 97712 98521
Total Current Liabilities 417574 363419 505243 395608 414002
Accounts Payable 73019 77095 81760 84590 96034
Accrued Expenses 5173 3479 5028 3323 10093
Notes Payable/Short Term Debt 104588 30000 65000 38000 119860
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 122140 158182 266332 181162 105433
Other Current Liabilities, Total 112654 94663 87123 88533 82582
Total Liabilities 1516430 1512740 1542820 1496500 1411350
Total Long Term Debt 800265 852810 739732 808014 775404
Long Term Debt 786206 834643 721851 790435 764601
Capital Lease Obligations 14059 18167 17881 17579 10803
Deferred Income Tax 65172 64873 64739 65962 74516
Minority Interest 120020 122421 124326 125500 59514
Other Liabilities, Total 113398 109219 108785 101411 87913
Total Equity 579130 705184 873031 1059870 1275350
Common Stock 65400 65400 65400 65400 65400
Additional Paid-In Capital 45351 45351 45327 45327 23090
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 436936 524716 695002 871037 1092030
Treasury Stock - Common -6515 -5576 -4326 -3662 -2267
Unrealized Gain (Loss) 29917 28178 30630 31078 34010
Other Equity, Total 8041 47115 40998 50687 63088
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2095560 2217930 2415860 2556360 2686700
Total Common Shares Outstanding 358.865 359.298 359.879 360.187 360.831
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 23303 -28709 46778 47130 100313 732993
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17660 98379 55249 92732 97662 307637
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 87190 86629 90138 87765 85798 86399
Μη Χρηματικά Στοιχεία -40015 52750 -33712 -34735 -123075 -687766
Cash Taxes Paid 8551 13007 10484 7955 9183 6490
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 18778 21208 21449 16988 12883 11560
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -52818 -12291 -47955 -7428 34626 176011
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -73941 -100851 -198341 -107250 -54660 -107450
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -143177 -142570 -155683 -155104 -104419 -112337
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 69236 41719 -42658 47854 49759 4887
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 87129 9243 70520 -728 -61705 -191784
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3343 -4208 -975 -4291 -13056 -95762
Total Cash Dividends Paid -4258 -1214 -3599 -6570 -5969 -51996
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 94730 14665 75094 10133 -42680 -44026
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3454 -4025 2137 -1625 -142 5295
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 27394 2746 -70435 -16871 -18845 13698
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 100313 280073 732993
Cash From Operating Activities 97662 60296 307637
Cash From Operating Activities 85798 42796 86399
Non-Cash Items -123075 -269361 -687766
Cash Taxes Paid 9183 2497 6490
Cash Interest Paid 12883 6246 11560
Changes in Working Capital 34626 6788 176011
Cash From Investing Activities -54660 -3583 -107450
Capital Expenditures -104419 -36232 -112337
Other Investing Cash Flow Items, Total 49759 32649 4887
Cash From Financing Activities -61705 17273 -191784
Financing Cash Flow Items -13056 -946 -95762
Total Cash Dividends Paid -5969 -16094 -51996
Issuance (Retirement) of Debt, Net -42680 34313 -44026
Foreign Exchange Effects -142 2484 5295
Net Change in Cash -18845 76470 13698
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 4.1744 15111700 -17800 2022-10-14 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4558 12510200 -3557800 2022-06-15 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.2073 11610600 -13100 2022-12-15 LOW
BlackRock Fund Advisors Investment Advisor 2.9612 10719900 116000 2022-11-15 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.86 10353500 369000 2022-12-15 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5633 9279533 -15600 2022-12-31 LOW
Sumitomo Mitsui Banking Corp Bank and Trust 2.4861 9000000 0 2022-09-30 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 2.061 7461000 0 2022-12-15 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 2.0283 7342725 -1854300 2022-03-28 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 1.9273 6977200 638700 2022-11-15 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.7392 6296034 47075 2022-12-31 LOW
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.5076 5457600 -4328200 2022-07-15 LOW
Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd Insurance Company 1.5052 5449000 -2999000 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3604 4924811 -36100 2022-11-15 LOW
Mizuho Bank, Ltd. Bank and Trust 1.1602 4200000 0 2022-09-30 LOW
Japan Securities Finance Co Ltd Corporation 1.1129 4029000 129000 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Japan Co., Ltd. Research Firm 1.1116 4024000 -386000 2022-09-30 MED
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.9915 3589200 -366600 2022-03-28 LOW
Nomura Securities Co., Ltd. Research Firm 0.9271 3356344 -929780 2022-10-14 MED
Sumitomo Life Insurance Co. Insurance Company 0.8784 3180000 0 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Company profile

Σχετικά με την Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Η Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται στον τομέα της διεθνούς ναυτιλίας. Ο τομέας μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου ασχολείται με την εκμετάλλευση πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Ο τομέας Energy Transportation ασχολείται με την εκμετάλλευση μη προγραμματισμένων ειδικών πλοίων, όπως πλοία μεταφοράς άνθρακα που μεταφέρουν άνθρακα για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, πλοία μεταφοράς πετρελαίου, ωκεάνιες επιχειρήσεις και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και επιχειρήσεις μεταφοράς ωκεάνιων εμπορευμάτων. Ο τομέας Container Ship δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Ο τομέας Car Carrier, Ferry and Costal RORO Ship ασχολείται με την εκμετάλλευση ειδικών πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων. Ο τομέας Associated Business ασχολείται με την εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και με την εκμετάλλευση κρουαζιερόπλοιων, τις ναυλώσεις και την προσωρινή πρόσληψη προσωπικού. Ο τομέας Άλλες δραστηριότητες ασχολείται κυρίως με τη διαχείριση πλοίων, τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως η ομαδική χρηματοδότηση, τις υπηρεσίες πληροφόρησης, το λογιστικό γραφείο και τις ναυτιλιακές συμβουλές.

Industry: Marine Freight & Logistics (NEC)

商船三井ビル
虎ノ門2丁目1 番1号
MINATO-KU
TOKYO-TO 105-8688
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.56 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0896%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0602%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

XRP/USD

0.42 Price
+0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00336

Oil - Crude

76.38 Price
-0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,842.80 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου