Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Micro-Mechanics - 5DDsg CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.026389%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018056%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 2.42-3.33
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 52.68K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 331.53K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 336.46M
Αναλογία P/E 20.49
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 139.03M
Έσοδα 78.55M
EPS 0.12
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.95868
Beta 0.33
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Micro-Mechanics Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 51.251 57.2297 65.1019 60.331 64.2077 73.7287
Έσοδα 51.251 57.2297 65.1019 60.331 64.2077 73.7287
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22.1135 24.3617 28.0121 27.9629 29.8934 33.7077
Ακαθάριστο Εισόδημα 29.1375 32.868 37.0897 32.3681 34.3143 40.021
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35.5588 38.7268 43.2515 43.2617 45.1233 50.501
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.9274 11.7414 12.4905 12.5636 12.427 13.5257
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.14627 -0.30378 -0.15749 -0.32374 -0.4357 -0.05468
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.12613 -0.06188 -0.2478 0 -0.65403
Other Operating Expenses, Total 2.7903 2.98941 3.15413 3.05903 3.23855 3.9763
Λειτουργικά Έσοδα 15.6923 18.5028 21.8503 17.0692 19.0845 23.2277
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 15.6923 18.5028 21.8503 17.0692 19.0845 23.2277
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11.8834 14.7622 17.1435 12.9487 14.65 18.0604
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11.8834 14.7622 17.1435 12.9487 14.65 18.0604
Καθαρά Κέρδη 11.8834 14.7622 17.1435 12.9487 14.65 18.0604
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11.8834 14.7622 17.1435 12.9487 14.65 18.0604
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11.8834 14.7622 17.1435 12.9487 14.65 18.0604
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11.8834 14.7622 17.1435 12.9487 14.65 18.0604
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.032 139.032 139.032 139.032 139.032 139.032
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.08547 0.10618 0.12331 0.09313 0.10537 0.1299
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.07 0.09 0.09 0.1 0.12
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08653 0.10586 0.12194 0.09318 0.10557 0.12624
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2022
Συνολικά έσοδα 17.6895 19.144 20.4599 20.3729 19.6623
Έσοδα 17.6895 19.144 20.4599 20.3729 19.6623
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.04985 8.8086 9.11428 9.51233 9.15458
Ακαθάριστο Εισόδημα 9.63969 10.3354 11.3456 10.8605 10.5078
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.3106 12.941 13.8004 14.261 13.6993
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.35628 3.18809 3.59275 3.71068 3.56234
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.04122 -0.04112 -0.01225 -0.01498 -0.00594
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.00001 -0.65026 -0.00166 -0.01956 -0.04559
Other Operating Expenses, Total 0.94568 1.63566 1.10723 1.07252 1.03391
Λειτουργικά Έσοδα 5.37894 6.20301 6.65954 6.11188 5.96304
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.37894 6.20301 6.65955 6.11188 5.96303
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.17383 4.78118 4.96992 4.55744 4.41451
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.17383 4.78118 4.96992 4.55744 4.41451
Καθαρά Κέρδη 4.17383 4.78118 4.96992 4.55744 4.41451
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.17383 4.78118 4.96992 4.55744 4.41451
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.17383 4.78118 4.96992 4.55744 4.41451
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.17383 4.78118 4.96992 4.55744 4.41451
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.032 139.032 139.032 138.946 139.032
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03002 0.03439 0.03575 0.0328 0.03175
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.06 0 0.06 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03002 0.03078 0.03574 0.03274 0.03151
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 33.6914 38.9984 37.5642 36.7761 38.9295 39.3656
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.9075 23.2619 20.9184 22.0446 20.9774 20.7736
Cash 6.46884 10.1987 9.37071 12.8559 11.9738 18.6145
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.4386 13.0632 11.5477 9.18873 9.00365 1.9973
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.60736 11.1443 11.0201 9.55797 12.1418 12.9385
Accounts Receivable - Trade, Net 9.41862 11.0133 10.8749 9.45528 11.8396 12.8672
Total Inventory 3.32042 3.67333 4.58222 4.52276 5.39715 5.22184
Prepaid Expenses 0.38444 0.32526 0.53025 0.49106 0.52307 0.5932
Other Current Assets, Total 0.47167 0.59351 0.51322 0.15979 -0.10994 -0.16153
Total Assets 59.3362 65.5951 73.2907 69.8791 71.145 72.326
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25.6448 26.5967 35.67 33.0546 32.169 32.5907
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 62.2924 65.9936 78.1728 80.5157 85.1495 89.9678
Accumulated Depreciation, Total -36.6477 -39.3968 -42.5027 -47.4611 -52.9805 -57.3771
Total Current Liabilities 7.54522 9.13751 9.62391 8.47328 9.98396 10.7669
Accounts Payable 0.87581
Accrued Expenses 3.99002
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 2.67939 1.32693 1.62297 1.1897 1.76264 1.75293
Total Liabilities 9.09261 10.8238 12.9862 11.5191 13.1611 14.3603
Total Long Term Debt 0 0 1.28959 0.96762 0.90056 1.34
Deferred Income Tax 1.30799 1.40666 1.47696 1.43446 1.44085 1.38578
Other Liabilities, Total 0.2394 0.27965 0.59573 0.64378 0.8357 0.86759
Total Equity 50.2435 54.7713 60.3045 58.36 57.984 57.9657
Common Stock 14.7829 14.7829 14.7829 14.7829 14.7829 14.7829
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 40.3947 45.4247 50.1028 43.6449 42.8714 42.9107
Other Equity, Total -4.93407 -5.4363 -4.58121 -0.06788 0.32967 0.27205
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 59.3362 65.5951 73.2907 69.8791 71.145 72.326
Total Common Shares Outstanding 139.032 139.032 139.032 139.032 139.032 139.032
Payable/Accrued 7.81058 7.07709 6.43635 7.14203 7.86144
Other Long Term Assets, Total 0.05653 0.04841 0.04659 0.0391
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.92385 0.84723 1.0793 1.15258
Capital Lease Obligations 1.28959 0.96762 0.90056 1.34
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.1618
Long Term Investments 0.33065
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 35.1701 39.3656 44.9782 38.8787 35.5902
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.3932 20.6118 24.5876 18.326 15.0332
Μετρητά & Ισοδύναμα 16.3932 20.6118 24.5876 18.326 15.0332
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.5172 13.5521 14.7722 14.7322 14.0702
Accounts Receivable - Trade, Net 13.5172 13.5521 14.7722 14.7322 14.0702
Total Inventory 5.25966 5.20164 5.61836 5.82056 6.48681
Total Assets 67.0284 72.326 77.2568 70.4044 67.1385
Property/Plant/Equipment, Total - Net 31.8151 32.5907 31.9109 31.1554 31.1836
Other Long Term Assets, Total 0.04316 0.0391 0.0387 0.03401 0.03393
Total Current Liabilities 11.222 10.7669 10.6045 10.6525 11.0157
Payable/Accrued 8.74444 7.86144 7.04103 7.40606 7.96773
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.70624 1.15258 1.15206 1.09412 1.08015
Other Current Liabilities, Total 1.77128 1.75293 2.41144 2.15237 1.96781
Total Liabilities 14.0826 14.3603 14.0457 13.8376 14.4656
Total Long Term Debt 0.46074 1.34 1.06427 0.81498 0.81612
Capital Lease Obligations 0.46074 1.34 1.06427 0.81498 0.81612
Deferred Income Tax 1.53145 1.38578 1.5344 1.51605 1.7738
Other Liabilities, Total 0.86849 0.86759 0.84252 0.85406 0.85996
Total Equity 52.9457 57.9657 63.2111 56.5668 52.6729
Common Stock 14.7829 14.7829 14.7829 14.7829 14.7829
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 38.2262 42.9107 47.9773 41.4122 37.4848
Other Equity, Total -0.06339 0.27205 0.45085 0.37166 0.40524
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 67.0284 72.326 77.2568 70.4044 67.1385
Total Common Shares Outstanding 139.032 139.032 139.032 139.032 139.032
Long Term Investments 0.33065 0.32899 0.33627 0.33074
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 11.8834 14.7622 17.1435 12.9487 14.65 18.0604
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16.312 18.0951 22.4142 19.2669 18.7964 25.7015
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.42289 4.33788 5.90839 6.53072 6.77481 6.83509
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.85601 3.55421 4.39177 4.00948 4.36254 5.20974
Cash Taxes Paid 3.19537 3.8867 3.76077 4.55597 3.84842 5.24391
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.85028 -4.55918 -5.02945 -4.22199 -6.99099 -4.4038
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.70082 -4.85561 -11.4073 -3.17214 -3.37777 -6.71632
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.09582 -5.09429 -12.1207 -3.41815 -3.70565 -6.77949
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.395 0.23868 0.7134 0.246 0.32788 0.06317
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6.9516 -9.73223 -13.6214 -15.0123 -16.4209 -19.3033
Total Cash Dividends Paid -6.9516 -9.73223 -12.5129 -13.9032 -15.2935 -18.0741
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.73525 -0.15282 0.27092 -0.28311 -0.06358 0.11618
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4.92437 3.35446 -2.34356 0.7994 -1.06584 -0.20196
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -1.10851 -1.10907 -1.12739 -1.22913
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 13.2793 18.0604 4.96992 9.52736 13.9419
Cash From Operating Activities 20.1476 25.7015 4.53142 10.8199 17.9175
Cash From Operating Activities 5.12332 6.83509 1.73108 3.50012 5.2928
Non-Cash Items 3.76345 5.20974 1.71804 3.29324 4.85566
Cash Taxes Paid 3.65214 5.24391 0.88893 2.7187 4.19395
Changes in Working Capital -2.01847 -4.4038 -3.88761 -5.5008 -6.17281
Cash From Investing Activities -5.60576 -6.71632 -0.29299 -1.38813 -3.11853
Capital Expenditures -5.65764 -6.77949 -0.30493 -1.41516 -3.15882
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.05188 0.06317 0.01195 0.02704 0.04029
Cash From Financing Activities -18.9674 -19.3033 -0.32031 -11.7641 -20.4284
Total Cash Dividends Paid -18.0742 -18.0741 -11.1226 -19.4645
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.89329 -1.22913 -0.32031 -0.64155 -0.96396
Foreign Exchange Effects 0.00499 0.11618 0.05704 0.04645 0.05174
Net Change in Cash -4.42065 -0.20196 3.97516 -2.28587 -5.57769
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Sarcadia LLC Corporation 27.1594 37760256 0 2023-01-01 LOW
Borch (Christopher Reid) Individual Investor 20.6607 28724913 0 2022-08-31 LOW
Low (Ming Wah) Individual Investor 5.1262 7127001 0 2022-08-31 LOW
Lam (Yen Yong) Individual Investor 2.4029 3340800 84800 2022-08-31 LOW
Chow (Kam Wing) Individual Investor 2.0226 2812000 0 2022-08-31 LOW
Chew (Kwai Yoke) Individual Investor 1.7552 2440300 454200 2022-08-31 LOW
Tan Eng Yam Holdings Pte Ltd Corporation 1.1528 1602700 0 2022-08-31 LOW
Tan Boon Khak Holdings Pte. Ltd. Corporation 1.1085 1541100 0 2022-08-31 LOW
Tan (Leng Oei) Individual Investor 0.9715 1350700 0 2022-08-31 LOW
Tan (Seck Wei) Individual Investor 0.9499 1320700 0 2022-08-31 LOW
Yeap (Lam Yang) Individual Investor 0.7516 1045000 0 2022-08-31 LOW
Lim (Yong Wah) Individual Investor 0.6814 947300 134800 2022-08-31 LOW
Berenberg Bank (Asset Management) Bank and Trust 0.6428 893760 -183940 2022-10-31 LOW
Tan (Kok Ching) Individual Investor 0.633 880050 0 2022-08-31 LOW
Borch (Allison Ruth) Individual Investor 0.5574 775000 0 2022-08-31 LOW
Borch (Cameron Louis) Individual Investor 0.5574 775000 0 2022-08-31 LOW
Borch (Tyler Campbell) Individual Investor 0.5574 775000 0 2022-08-31 LOW
Borch (Kyle Christopher) Individual Investor 0.5574 775000 0 2023-01-01 LOW
Lim (Low Yeok) Individual Investor 0.4213 585700 0 2022-08-31 LOW
IFast Financial Pte Ltd. Corporation 0.3893 541250 541250 2022-08-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Micro-Mechanics Company profile

Σχετικά με την Micro-Mechanics

Η Micro-Mechanics (Holdings) Ltd. είναι μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία εργαλείων, εξαρτημάτων και συγκροτημάτων υψηλής ακρίβειας για τους ημιαγωγούς, την ιατρική, την αεροδιαστημική και άλλες τεχνολογικές βιομηχανίες. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης εξαρτήματα και συναρμολογήσεις ακριβείας σε βάση σύμβασης για τον εξοπλισμό πρώτης βαθμίδας, την αεροδιαστημική, την ιατρική και άλλες βιομηχανίες. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με τη συμβατική κατασκευή εξαρτημάτων και εργαλείων ακριβείας που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες για τη διαδικασία εφαρμογές για τη βιομηχανία κατασκευής πλακιδίων ημιαγωγών. Οι λειτουργικοί τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Οι τομείς της Σιγκαπούρης, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων και της Κίνας ασχολούνται με την κατασκευή και διανομή εργαλείων ακριβείας. Ο τομέας των ΗΠΑ περιλαμβάνει την κατασκευή εξαρτημάτων και μονάδων ακριβείας και τη διανομή εργαλείων ακριβείας.

Industry: Semiconductor Equipment & Testing (NEC)

31 Kaki Bukit Place
Eunos Techpark
416209
SG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,343.15 Price
-0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.41 Price
-0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00331

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου