Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι η μεταβλητότητα;

  Εξηγείται η έννοια της μεταβλητότητας στις συναλλαγές

  Είναι το εύρος και η ταχύτητα διακύμανσης των τιμών. Οι αναλυτές εξετάζουν τη μεταβλητότητα στις αγορές, στους δείκτες και σε συγκεκριμένους τίτλους. Μέσω της εξέτασης της μεταβλητότητας, προσπαθείτε να αξιολογήσετε τον κίνδυνο.

  Πού συναντήσατε τον όρο «μεταβλητότητα»;

  Ο όρος τραβά την προσοχή ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικών περιδινήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, η αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες μεταβλητότητας στην αγορά μετοχών, όταν οι τιμές των μετοχών μεταβάλλονται απότομα.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη μεταβλητότητα...

  Ένας τίτλος θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από υψηλότερο επίπεδο μεταβλητότητας όταν η αξία του μπορεί να μεταβληθεί δραματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μεταβλητότητα μετράται μέσω της χρήσης του εργαλείου της «ουσιώδους απόκλισης», το οποίο μετρά την απόκλιση ενός στοιχείου του ενεργητικού από τη μέση αξία του.

  Ορισμένα στοιχεία ενεργητικού χαρακτηρίζονται από υψηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με άλλα και, συνεπώς, μεμονωμένες μετοχές χαρακτηρίζονται από υψηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με ένα χρηματιστηριακό δείκτη που περιέχει πολλές διαφορετικές μετοχές. Επομένως, οι επενδυτές χαμηλότερου κινδύνου ενδέχεται να επιλέξουν να αποφύγουν την επένδυση σε τίτλους υψηλότερης μεταβλητότητας λόγω της αβεβαιότητας των αποδόσεών τους.

  Για να αποκτήσουν μια ιδέα σχετικά με τη μεταβλητότητα, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν τον συντελεστή βήτα ενός τίτλου. Ο συντελεστής αυτός μετρά τον βαθμό μεταβλητότητας του εν λόγω τίτλου σε σχέση με την ευρύτερη αγορά και χρησιμοποιείται στο Μοντέλο Αποτίμησης Ενεργητικού και Κεφαλαίων (CAPM κατά την αγγλική συντομογραφία), το οποίο υπολογίζει την αναμενόμενη απόδοση επί ενός στοιχείου του ενεργητικού βάσει του συντελεστή βήτα του και των αναμενόμενων αποδόσεών του στην αγορά.

  Προκειμένου να βοηθήσει τους επενδυτές στην πρόβλεψη της μεταβλητότητας αναφορικά με τον δείκτη S&P 500 Index, το Χρηματιστήριο Παραγώγων του Σικάγου (Chicago Board Options Exchange) έχει θέσει σε λειτουργία ένα Δείκτη Μεταβλητότητας (VIX).

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου