Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι το μέρισμα;

  Ορισμός μερίσματος

  Οι μέτοχοι εισπράττουν μερίσματα. Καταβολή μερίσματος είναι το ποσό που εισπράττει ένας μέτοχος από τα κέρδη μιας εταιρείας της οποίας κατέχει μετοχές. Το ποσό εξαρτάται από τον συγκεκριμένο αριθμό και το είδος των μετοχών που κατέχει.

  Τα μερίσματα καταβάλλονται συνήθως σε μετρητά, ωστόσο, είναι δυνατό να εκδοθούν και υπό τη μορφή μετοχών.

  Πού συναντήσατε τον όρο «μερίσματα»;

  Το μέρισμα που καταβάλλει μια εταιρεία θεωρείται ευρέως ότι δίνει μια εικόνα της κερδοφορίας και της γενικότερης ευρωστίας μιας εταιρείας. Επομένως, οι ειδήσεις για τα αποτελέσματα των εταιρειών είναι πιθανόν να αναφέρονται στο μέρισμα που καταβλήθηκε και εάν ήταν αυξημένο ή μειωμένο σε σχέση με προηγούμενες καταβολές.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα μερίσματα...

  Η χρονική στιγμή και το ποσό της καταβολής μερίσματος πρέπει να εγκριθεί από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας.

  Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο διανέμουν μερίσματα κάθε τρίμηνο. Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης ενδέχεται να διανέμουν μερίσματα κατά τη λήξη ενός φορολογικού έτους. Οι εταιρείες δεν είναι απαραίτητο να καταβάλλουν μερίσματα κάθε φορά. Οι νεοσυσταθείσες και αναπτυσσόμενες εταιρείες ενδέχεται να επιλέξουν τη μη καταβολή μερίσματος, προτιμώντας να επανεπενδύσουν τα κέρδη τους στην ανάπτυξη της εταιρείας.

  Οι επενδυτές που αναζητούν έσοδα θα επιδιώξουν να επενδύσουν σε εταιρείες που, ιστορικά, καταβάλλουν αξιόλογα μερίσματα ανά τακτά διαστήματα.

  Τα μερίσματα που καταβάλλονται ενδέχεται να προέρχονται από τα τρέχοντα κέρδη, τα προηγούμενα κέρδη ή να διοχετεύονται στον σχηματισμό αποθεματικού. Οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών εισπράττουν συνήθως ένα πάγιο μέρισμα και πληρώνονται κατά προτεραιότητα. Γενικότερα, οι επενδυτές οφείλουν να πληρώνουν φόρο επί του εισοδήματος από μερίσματα.

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου