Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Meidensha Corporation - 6508 CFD

1981.7
0.49%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 13.5
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1988.7
Άνοιγμα* 1996.7
Μεταβολή 1 έτους* -10.35%
Εύρος ημέρας* 1966.9 - 2009.7
Εύρος 52 εβδ. 1,812.00-2,559.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 83.92K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.67M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 87.55B
Αναλογία P/E 16.30
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 45.37M
Έσοδα 266.61B
EPS 118.01
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.75611
Beta 1.23
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 1981.7 -15.0 -0.75% 1996.7 2009.7 1966.7
Jun 29, 2022 1988.7 8.9 0.45% 1979.8 2000.7 1977.8
Jun 28, 2022 2002.6 14.8 0.74% 1987.8 2002.7 1976.8
Jun 27, 2022 1976.8 13.0 0.66% 1963.8 1980.0 1956.7
Jun 24, 2022 1936.5 22.6 1.18% 1913.9 1936.5 1903.9
Jun 23, 2022 1910.1 -2.9 -0.15% 1913.0 1926.1 1902.9
Jun 22, 2022 1909.0 -21.9 -1.13% 1930.9 1933.8 1899.0
Jun 21, 2022 1933.0 5.1 0.26% 1927.9 1938.5 1910.9
Jun 20, 2022 1896.0 -65.8 -3.35% 1961.8 1969.9 1892.0
Jun 17, 2022 1965.8 9.0 0.46% 1956.8 1977.4 1953.8
Jun 16, 2022 2026.7 11.0 0.55% 2015.7 2051.6 2010.8
Jun 15, 2022 1979.8 -21.9 -1.09% 2001.7 2009.7 1976.8
Jun 14, 2022 1993.8 -1.9 -0.10% 1995.7 2010.8 1984.9
Jun 13, 2022 2026.7 6.0 0.30% 2020.7 2029.1 2010.7
Jun 10, 2022 2063.6 -12.9 -0.62% 2076.5 2083.5 2054.5
Jun 9, 2022 2092.7 -11.8 -0.56% 2104.5 2108.2 2089.5
Jun 8, 2022 2092.8 2.3 0.11% 2090.5 2103.5 2075.5
Jun 7, 2022 2067.6 2.1 0.10% 2065.5 2071.8 2054.6
Jun 6, 2022 2066.6 14.0 0.68% 2052.6 2069.5 2052.6
Jun 3, 2022 2072.5 -18.0 -0.86% 2090.5 2104.2 2062.4

Meidensha Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 255046 231254 255748 245033 241832
Έσοδα 255046 231254 255748 245033 241832
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 193923 173352 192641 185027 181429
Ακαθάριστο Εισόδημα 61123 57902 63107 60006 60403
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 246232 223750 243720 235468 231051
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 44126 42169 42805 42506 41571
Έρευνα & Ανάπτυξη 4289 4101 4462 4270 4439
Depreciation / Amortization 3239 3247 3114 2893 3012
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 654 880 697 771 600
Other Operating Expenses, Total 1 1 1 1
Λειτουργικά Έσοδα 8814 7504 12028 9565 10781
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 897 423 -600 346 -452
Gain (Loss) on Sale of Assets 234 3497 233 463 209
Άλλο, Καθαρό 39 -121 -220 -102 -266
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9984 11303 11441 10272 10272
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6954 7556 8379 7448 7064
Δικαίωμα Μειοψηφίας -220 -252 -170 205 -7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6734 7304 8209 7653 7057
Καθαρά Κέρδη 6734 7304 8209 7653 7057
Total Adjustments to Net Income -1 -1 -1 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6733 7303 8208 7653 7056
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6733 7303 8208 7653 7056
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6733 7303 8208 7653 7056
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.369 45.37 45.371 45.372 45.3752
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 148.405 160.965 180.909 168.672 155.503
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 50 48 50 45 40
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 168.188 134.065 200.851 186.378 161.429
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 96605 59491 53837 45113 94041
Έσοδα 96605 59491 53837 45113 94041
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 72140 45027 41693 35063 68791
Ακαθάριστο Εισόδημα 24465 14464 12144 10050 25250
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 86554 57888 54596 47194 82475
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13875 12834 12868 12077 13389
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 538 26 36 54 294
Other Operating Expenses, Total 1 1 -1 0 1
Λειτουργικά Έσοδα 10051 1603 -759 -2081 11566
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 639 -22 -52 306 469
Gain (Loss) on Sale of Assets 3270
Άλλο, Καθαρό 319 -11 8 -17 217
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11009 1570 -803 -1792 15522
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8079 1023 -721 -1427 10937
Δικαίωμα Μειοψηφίας -143 -45 -26 -6 -230
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7936 978 -747 -1433 10707
Καθαρά Κέρδη 7936 978 -747 -1433 10707
Total Adjustments to Net Income -1 -2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7936 977 -747 -1433 10705
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7936 977 -747 -1433 10705
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7936 977 -747 -1433 10705
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.369 45.369 45.369 45.369 45.3691
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 174.921 21.5345 -16.465 -31.5854 235.953
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 25 0 25 0 28
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 187.26 25.2582 -12.6871 -27.726 192.511
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 171294 157183 156558 153731 149455
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14070 14307 13272 12687 9506
Μετρητά & Ισοδύναμα 14070 14307 13272 12687 9506
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 100618 94038 95676 93837 94015
Accounts Receivable - Trade, Net 100618 94038 95676 93837 94015
Total Inventory 50714 43855 43204 42648 41724
Other Current Assets, Total 5892 4983 4406 4559 4210
Total Assets 290899 279059 270410 265586 264457
Property/Plant/Equipment, Total - Net 74947 75623 71274 63330 64999
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 205467 197044 188246 174503 172210
Accumulated Depreciation, Total -130520 -121421 -116973 -111174 -107211
Goodwill, Net 3272 3210 3976 4645 5738
Intangibles, Net 6293 6366 6216 6563 6917
Long Term Investments 17132 19482 14104 20149 21719
Note Receivable - Long Term 36 34 33 30 32
Other Long Term Assets, Total 17925 17161 18249 17138 15597
Total Current Liabilities 104406 103824 101022 104779 110495
Accounts Payable 39165 35928 41603 38731 39499
Accrued Expenses 7601 7282 7563 7124 7231
Notes Payable/Short Term Debt 11728 11176 8700 6838 12060
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 11859 15577 10282 8567 7646
Other Current Liabilities, Total 34053 33861 32874 43519 44059
Total Liabilities 188933 182524 183298 181866 184223
Total Long Term Debt 32443 28393 34225 30087 26417
Long Term Debt 31210 27119 32931 29593 25907
Capital Lease Obligations 1233 1274 1294 494 510
Deferred Income Tax
Minority Interest 3455 3201 3005 777 995
Other Liabilities, Total 48629 47106 45046 46223 46316
Total Equity 101966 96535 87112 83720 80234
Common Stock 17070 17070 17070 17070 17070
Additional Paid-In Capital 10474 10927 11402 11923 12435
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 64844 60866 55604 49665 44103
Treasury Stock - Common -192 -190 -188 -186 -182
Unrealized Gain (Loss) 6826 7544 4109 6973 8258
Other Equity, Total 2944 318 -885 -1725 -1450
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 290899 279059 270410 265586 264457
Total Common Shares Outstanding 45.3689 45.3697 45.3705 45.3715 45.3743
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 171294 164032 142672 145415 157183
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14070 15348 14705 24551 14307
Μετρητά & Ισοδύναμα 14070 15348 14705 24551 14307
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 100618 77053 64214 61886 94038
Accounts Receivable - Trade, Net 100618 77053 64214 61886 94038
Total Inventory 50714 63644 55528 52278 43855
Other Current Assets, Total 5892 7987 8225 6700 4983
Total Assets 290899 283247 263956 267413 279059
Property/Plant/Equipment, Total - Net 74947 74640 75280 76259 75623
Goodwill, Net 3272 3351 3479 3663 3210
Intangibles, Net 6293 6079 6242 6036 6366
Long Term Investments 17132 17928 18502 18351 19482
Note Receivable - Long Term 36 35 35 35 34
Other Long Term Assets, Total 17925 17182 17746 17654 17161
Total Current Liabilities 104406 106137 88105 94542 103824
Accounts Payable 39165 33464 29109 29192 35928
Accrued Expenses 7601 4122 7069 3624 7282
Notes Payable/Short Term Debt 11727 18000 3000 0 11176
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 11860 10363 10004 16350 15577
Other Current Liabilities, Total 34053 40188 38923 45376 33861
Total Liabilities 188933 190121 171540 173950 182524
Total Long Term Debt 32443 31051 31059 27330 28393
Long Term Debt 31210 31051 31059 27330 27119
Capital Lease Obligations 1233 1274
Minority Interest 3455 3297 3255 3237 3201
Other Liabilities, Total 48629 49636 49121 48841 47106
Total Equity 101966 93126 92416 93463 96535
Common Stock 17070 17070 17070 17070 17070
Additional Paid-In Capital 10474 10465 10465 10972 10927
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 64844 56906 57064 57811 60866
Treasury Stock - Common -192 -191 -191 -190 -190
Unrealized Gain (Loss) 6826 7145 7073 6964 7544
Other Equity, Total 2944 1731 935 836 318
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 290899 283247 263956 267413 279059
Total Common Shares Outstanding 45.3689 45.3692 45.3693 45.3696 45.3697
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 9984 11303 11441 10272 10272
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11389 14601 10415 14366 18014
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11929 9918 9200 8623 8673
Μη Χρηματικά Στοιχεία 357 -4204 255 80 2192
Cash Taxes Paid 3869 3747 3808 4913 2473
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 566 474 618 624 481
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -11486 -2945 -11046 -5189 -3347
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7503 -13117 -13700 -8074 -7582
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8913 -15615 -14908 -7831 -7082
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1410 2498 1208 -243 -500
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4266 -1402 3735 -3101 -11230
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1009 -544 -979 -707 -63
Total Cash Dividends Paid -2405 -2041 -2267 -2042 -1814
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -850 1183 6981 -352 -9353
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 570 361 -263 5 25
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 190 443 187 3196 -773
Amortization 605 529 565 580 224
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 9984 -1025 -2595 -1792 11303
Cash From Operating Activities 11389 -87 11769 18878 14601
Cash From Operating Activities 11929 8756 5679 2803 9918
Amortization 605 440 288 140 529
Non-Cash Items 357 -3301 -145 -3550 -4204
Cash Taxes Paid 3869 3890 3256 2688 3747
Cash Interest Paid 566 403 276 100 474
Changes in Working Capital -11486 -4957 8542 21277 -2945
Cash From Investing Activities -7503 -6410 -4566 -2707 -13117
Capital Expenditures -8913 -6935 -4885 -2706 -15615
Other Investing Cash Flow Items, Total 1410 525 319 -1 2498
Cash From Financing Activities -4266 7461 -6626 -6146 -1402
Financing Cash Flow Items -1009 -708 -735 -19 -544
Total Cash Dividends Paid -2405 -2360 -1271 -1114 -2041
Issuance (Retirement) of Debt, Net -850 10531 -4618 -5011 1183
Foreign Exchange Effects 570 256 58 28 361
Net Change in Cash 190 1220 635 10053 443
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2 -2 -2 -2
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Mondrian Investment Partners Ltd. Investment Advisor 8.0804 3678800 462000 2022-10-03 LOW
Sumitomo Electric Industries Ltd Corporation 5.7798 2631385 0 2022-09-30 LOW
Sumitomo Mitsui Banking Corp Bank and Trust 4.9241 2241835 0 2022-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 4.0492 1843500 -408600 2023-02-13 LOW
NEC Corp Corporation 3.8354 1746150 0 2022-09-30 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.7298 1698100 -488800 2022-06-30 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 3.2947 1500000 0 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3585 1073768 7800 2023-02-28 LOW
Meidensha Corporation Employees Corporation 2.3552 1072271 30900 2022-09-30 LOW
Sumitomo Life Insurance Co. Insurance Company 2.3313 1061400 0 2022-09-30 LOW
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.9118 870417 -1300 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4864 676727 500 2023-02-28 LOW
Triodos Investment Management BV Investment Advisor 1.263 575000 0 2023-01-31 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.2174 554251 200 2023-02-28 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0519 478900 -16000 2022-06-30 LOW
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9629 438400 -578400 2022-08-15 LOW
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Corporation 0.9569 435665 0 2022-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9107 414600 -35200 2023-02-28 LOW
Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.848 386059 -303654 2022-08-31 LOW
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.8373 381197 369003 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Meidensha Corporation Company profile

Σχετικά με την Meidensha Corporation

Η MEIDENSHA CORPORATION είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των κοινωνικών υποδομών, των βιομηχανικών συστημάτων, των υπηρεσιών συντήρησης και των ακινήτων κ.λπ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς. Ο τομέας κοινωνικών υποδομών παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με κοινωνικές υποδομές, όπως συστήματα παραγωγής ενέργειας και μετασχηματισμού. Ο τομέας βιομηχανικών συστημάτων παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, όπως προϊόντα εξαρτημάτων, προϊόντα συστημάτων μέτρησης ισχύος και αυτόματα καθοδηγούμενα οχήματα, κυρίως στη γενική μεταποιητική βιομηχανία. Ο τομέας Maintenance Service δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της συντήρησης. Ο τομέας Real Estate ασχολείται κυρίως με τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Οι λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνουν άλλες δραστηριότητες παραγωγής και πώλησης, υπηρεσίες πρόνοιας εργαζομένων και την παραγωγή και πώληση χημικών προϊόντων.

Industry: Heavy Electrical Equipment (NEC)

ThinkPark Tower
大崎2-1-1
141-6029

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.17 Price
+0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,865.70 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,969.16 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,642.60 Price
+0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου