Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  12.41
  0.65%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Pediatrix Medical Group Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 12.33
  Άνοιγμα* 12.24
  Μεταβολή 1 έτους* -26.79%
  Εύρος ημέρας* 12.24 - 12.43
  Εύρος 52 εβδ. 12.59-19.63
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 480.09K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.10M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.09B
  Αναλογία P/E 11.20
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 83.94M
  Έσοδα 2.00B
  EPS 1.16
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.72
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 1, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 12.33 -0.14 -1.12% 12.47 12.58 12.32
  Sep 21, 2023 12.52 0.07 0.56% 12.45 12.69 12.36
  Sep 20, 2023 12.55 0.03 0.24% 12.52 12.79 12.48
  Sep 19, 2023 12.56 -0.08 -0.63% 12.64 12.81 12.51
  Sep 18, 2023 12.75 0.21 1.67% 12.54 12.83 12.54
  Sep 15, 2023 12.59 0.14 1.12% 12.45 12.77 12.27
  Sep 14, 2023 12.47 -0.02 -0.16% 12.49 12.72 12.40
  Sep 13, 2023 12.47 0.05 0.40% 12.42 12.63 12.37
  Sep 12, 2023 12.57 -0.01 -0.08% 12.58 12.83 12.47
  Sep 11, 2023 12.68 -0.01 -0.08% 12.69 12.82 12.54
  Sep 8, 2023 12.69 -0.13 -1.01% 12.82 12.86 12.60
  Sep 7, 2023 12.90 0.03 0.23% 12.87 13.28 12.73
  Sep 6, 2023 13.00 0.40 3.17% 12.60 13.00 12.56
  Sep 5, 2023 12.60 -1.00 -7.35% 13.60 13.60 12.53
  Sep 1, 2023 13.94 -0.10 -0.71% 14.04 14.26 13.92
  Aug 31, 2023 14.09 -0.13 -0.91% 14.22 14.40 13.99
  Aug 30, 2023 14.30 0.44 3.17% 13.86 14.42 13.83
  Aug 29, 2023 14.03 0.05 0.36% 13.98 14.18 13.89
  Aug 28, 2023 14.03 0.01 0.07% 14.02 14.18 13.85
  Aug 25, 2023 14.04 0.02 0.14% 14.02 14.21 13.89

  Mednax Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, November 1, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Pediatrix Medical Group Inc Earnings Release
  Q3 2023 Pediatrix Medical Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, February 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Pediatrix Medical Group Inc Earnings Release
  Q4 2023 Pediatrix Medical Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1972.02 1911.19 1733.95 1779.76 1723.11
  Έσοδα 1972.02 1911.19 1733.95 1779.76 1723.11
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1856.35 1722.81 1635.82 1608 1474.72
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1614.72 1560.83 1442.89 1425.27 1357.89
  Depreciation / Amortization 35.636 32.147 28.441 25.931 24.355
  Other Operating Expenses, Total 121.669 100.472 90.69 95.911 92.475
  Λειτουργικά Έσοδα 115.672 188.386 98.132 171.756 248.388
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -34.302 -53.158 -90.984 -112.972 -82.18
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 81.37 135.228 7.148 58.784 166.208
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 62.564 107.987 -9.58 42.208 121.514
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.004 0.027
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 62.568 108.014 -9.58 42.208 121.514
  Καθαρά Κέρδη 66.335 130.964 -796.488 -1497.7 268.629
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 62.568 108.014 -9.58 42.208 121.514
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 66.335 130.964 -796.488 -1497.7 268.629
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 66.335 130.964 -796.488 -1497.7 268.629
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 84.121 84.832 83.395 83.495 91.606
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.74379 1.27327 -0.11487 0.50552 1.32649
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.51456 1.54957 0.46035 1.02914 1.32649
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 84.328 29.352 73.801 60.89 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 3.767 22.95 -786.908 -1539.91 147.115
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 500.577 491.008 513.844 489.915 486.033
  Έσοδα 500.577 491.008 513.844 489.915 486.033
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 452.079 460.967 477.806 442.528 435.878
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 412.045 421.294 417.614 400.738 391.922
  Depreciation / Amortization 8.945 8.953 9.136 8.956 8.775
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 19.576 0.977 5.338
  Other Operating Expenses, Total 31.089 30.72 31.48 31.857 29.843
  Λειτουργικά Έσοδα 48.498 30.041 36.038 47.387 50.155
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9.551 -9.329 -8.214 -8.528 -7.122
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 38.947 20.712 27.824 38.859 43.033
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 28.282 14.206 24 28.808 30.701
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 28.282 14.206 24 28.808 30.701
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 5.659 1.92 -3.565
  Καθαρά Κέρδη 28.282 14.206 29.659 30.728 27.136
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 28.282 14.206 24 28.808 30.701
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 28.282 14.206 29.659 30.728 27.136
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 28.282 14.206 29.659 30.728 27.136
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 82.664 82.318 82.021 82.776 85.619
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.34213 0.17257 0.29261 0.34802 0.35858
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.34213 0.17257 0.49848 0.35677 0.40306
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 427.989 840.564 1549.35 731.507 659.977
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 103.063 487.106 1228.71 187.277 47.414
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9.824 387.391 1123.84 112.767 25.491
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 93.239 99.715 104.87 74.51 21.923
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 296.787 316.024 241.931 498.869 506.723
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 296.787 301.775 241.931 498.869 506.723
  Προπληρωθέντα Εξοδα 14.878 18.538 16.898 21.919 17.123
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.261 18.896 61.806 23.442 88.717
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2347.89 2722.55 3347.95 4145.9 5937.48
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 140.214 135.615 132.163 177.316 90.434
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 312.432 300.303 292.606 379.418 0
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -172.218 -164.688 -160.443 -202.102
  Υπεραξία, Καθαρό 1532.09 1505.43 1477.97 2710.29 4061.44
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18.491 21.565 26.642 274.407 313.165
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 69.699
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 229.101 219.372 161.827 252.379 742.767
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 426.983 427.366 444.335 541.818 502.762
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 31.857 36.645 59.771 39.61 31.059
  Δεδουλευμένα Έξοδα 363.957 377.157 382.319 495.573 417.508
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 14.898 2.49 2.219 0.13 0.253
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 16.271 11.074 0.026 6.505 53.942
  Σύνολο Οφειλών 1456.26 1826.06 2600.46 2646.91 2849.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 636.381 1002.26 1742.59 1730.3 1974.28
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 627.651 990.57 1733.69 1730.24 1974.28
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 33.638 41.409 61.746 57.995 95.581
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.205 0.232
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 359.253 354.821 351.564 316.797 276.973
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 891.632 896.487 747.485 1499 3087.88
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.829 0.864 0.856 0.842 0.878
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 983.601 1049.7 1029.45 987.942 992.647
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -89.063 -155.39 -286.354 510.212 2094.36
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2347.89 2722.55 3347.95 4145.9 5937.48
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 82.947 86.423 85.593 84.248 87.82
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3.735 1.317 3.53 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 8.73 11.688 8.899 0.058
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 408.592 427.989 423.707 459.301 439.777
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 102.833 103.063 100.064 107.474 96.755
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6.124 9.824 8.668 14.088 7.179
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 96.709 93.239 91.396 93.386 89.576
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 278.739 296.787 304.08 328.73 317.619
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 278.739 296.787 294.351 307.201 317.619
  Προπληρωθέντα Εξοδα 14.951 14.878 9.664 14.24 16.323
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12.069 13.261 9.899 8.857 9.08
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2320.05 2347.89 2331.96 2369.62 2340.98
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 139.721 140.214 141.002 139.654 138.513
  Υπεραξία, Καθαρό 1532.09 1532.09 1532.09 1532.09 1528.69
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17.487 18.491 19.534 20.965 21.05
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 222.159 229.101 215.622 217.604 212.942
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 284.218 426.983 351.694 329.415 269.727
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 35.333 31.857 27.136 30.234 30.315
  Δεδουλευμένα Έξοδα 212.4 363.957 301.978 277.849 222.659
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 14.914 14.898 14.919 14.922 2.404
  Σύνολο Οφειλών 1410.28 1456.26 1473.29 1524.19 1463.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 742.814 636.381 731.004 793.254 804.93
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 742.814 636.381 731.004 793.254 804.93
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 32.703 33.638 39.904 43.08 39.301
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 350.545 359.253 350.688 358.437 349.942
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 909.771 891.632 858.667 845.43 877.076
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.836 0.829 0.83 0.841 0.872
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 986.923 983.601 980.659 996.624 1054.14
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -74.857 -89.063 -118.722 -149.45 -176.586
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3.131 -3.735 -4.1 -2.585 -1.351
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2320.05 2347.89 2331.96 2369.62 2340.98
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 83.634 82.947 83.006 84.06 87.184
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 21.571 16.271 7.661 6.41 14.349
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 66.335 130.964 -796.488 -1497.7 268.629
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 166.941 76.737 204.62 357.711 313.708
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 35.636 32.147 28.441 25.931 24.355
  Deferred Taxes -22.771 -31.239 36.292 -55.715 -35.894
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 55.914 -31.768 883.647 1869.17 146.847
  Cash Taxes Paid 26.908 54.728 -27.775 86.268 185.416
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 116.235 86.537 110.488 95.444 82.54
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 31.827 -23.367 52.728 16.032 -90.229
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -56.954 -53.073 815.511 102.455 -142.769
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -29.708 -32.249 -28.788 -19.269 -17.12
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -27.246 -20.824 844.299 121.724 -125.649
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -487.554 -760.116 -4.158 -393.07 -170.61
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.732 0.407 -1.513 -19.548 -13.708
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -83.115 2.134 -1.484 -134.022 -285.902
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -405.171 -762.657 -1.161 -239.5 129
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -377.567 -736.452 1015.97 67.096 0.329
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 14.206 66.335 36.676 5.948 -21.188
  Cash From Operating Activities -100.917 166.941 68.255 -15.075 -97.482
  Cash From Operating Activities 8.953 35.636 26.5 17.544 8.769
  Deferred Taxes 2.008 -22.771 -8.702 -1.894 2.389
  Non-Cash Items 2.738 55.914 59.002 62.138 54.119
  Changes in Working Capital -128.822 31.827 -45.221 -98.811 -141.571
  Cash From Investing Activities -11.35 -56.954 -45.713 -39.625 -26.273
  Capital Expenditures -6.999 -29.708 -20.65 -13.703 -7.145
  Other Investing Cash Flow Items, Total -4.351 -27.246 -25.063 -25.922 -19.128
  Cash From Financing Activities 108.567 -487.554 -401.265 -318.603 -256.457
  Financing Cash Flow Items 2.075 0.732 -8.138 -8.11 -7.838
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.32 -83.115 -82.821 -62.726 0.008
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 106.172 -405.171 -310.306 -247.767 -248.627
  Net Change in Cash -3.7 -377.567 -378.723 -373.303 -380.212
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.9956 12587606 -58253 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.2634 10294115 400379 2023-06-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 10.1176 8492909 100605 2023-06-30 LOW
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 9.7544 8188063 51947 2023-06-30 LOW
  EARNEST Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.3336 5316528 -1240718 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8592 4078871 217701 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.931 3299784 -118151 2023-06-30 LOW
  Lazard Fund Managers (Ireland) Limited Investment Advisor 2.8811 2418438 10373 2023-04-30 MED
  Lazard Asset Management Pacific Company Investment Advisor 2.8677 2407200 2407200 2023-05-31 HIGH
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 2.0599 1729149 307931 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9434 1631360 83125 2023-06-30 LOW
  River Road Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8822 1579940 -13570 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.7015 1428272 39167 2023-06-30 LOW
  Segall Bryant & Hamill, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.699 1426207 624479 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.047 878852 108240 2023-06-30 LOW
  Aristotle Capital Boston, LLC Investment Advisor 0.9881 829413 18534 2023-06-30 LOW
  Palisade Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9661 810988 38708 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9027 757717 45911 2023-06-30 LOW
  Medel (Roger J M.D.) Individual Investor 0.891 747930 8480 2022-05-12
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.887 744533 21358 2022-12-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Mednax Company profile

  Σχετικά με την Mednax

  Η Mednax, Inc. είναι πάροχος ιατρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της νεογνικής, μητρικής-εμβρυϊκής, παιδιατρικής καρδιολογικής και άλλης παιδιατρικής υποειδικής περίθαλψης. Η εταιρεία παρέχει νεογνική περίθαλψη, η οποία παρέχει κλινική φροντίδα σε μωρά που γεννιούνται πρόωρα ή με επιπλοκές εντός συγκεκριμένων μονάδων σε νοσοκομεία, κυρίως σε μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών (ΜΕΝΝ), μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων υποειδικών νεογνολόγων ιατρών (νεογνολόγων), νοσηλευτών νεογνών και άλλων παιδιατρικών κλινικών ιατρών. Προσφέρει φροντίδα μητέρας-εμβρύου, η οποία παρέχει ενδονοσοκομειακή και κλινική φροντίδα σε μέλλουσες μητέρες και τα αγέννητα μωρά τους μέσω των συνεργαζόμενων υποειδικών ιατρών μητέρας-εμβρύου, καθώς και μαιευτήρων και άλλων κλινικών ιατρών, όπως νοσηλευτών μητέρας-εμβρύου και πιστοποιημένων νοσηλευτριών μαιών. Παρέχει άλλες υπηρεσίες παιδιατρικής υποειδικότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν άλλους παιδιατρικούς υποειδικούς, όπως παιδιατρικούς νοσοκομειακούς ιατρούς, παιδοχειρουργούς και παιδοφθαλμιάτρους.

  Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

  1301 Concord Terrace
  SUNRISE
  FLORIDA 33323
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0539%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0758%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου