Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές MediaCo Holding Inc. - MDIA CFD

1.19
4.39%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.14
Άνοιγμα* 1.19
Μεταβολή 1 έτους* -59.52%
Εύρος ημέρας* 1.16 - 1.2
Εύρος 52 εβδ. 1.01-6.63
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3,560.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 126.74K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 31.58M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 25.88M
Έσοδα 34.40M
EPS -0.41
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.69
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 1.19 0.00 0.00% 1.19 1.20 1.16
May 25, 2023 1.14 0.00 0.00% 1.14 1.14 1.14
May 24, 2023 1.15 -0.06 -4.96% 1.21 1.21 1.14
May 23, 2023 1.22 0.00 0.00% 1.22 1.22 1.20
May 22, 2023 1.23 0.03 2.50% 1.20 1.23 1.20
May 19, 2023 1.16 0.02 1.75% 1.14 1.16 1.14
May 18, 2023 1.14 0.00 0.00% 1.14 1.15 1.14
May 17, 2023 1.20 0.00 0.00% 1.20 1.20 1.20
May 16, 2023 1.18 -0.01 -0.84% 1.19 1.20 1.18
May 15, 2023 1.20 0.01 0.84% 1.19 1.25 1.19
May 12, 2023 1.23 0.03 2.50% 1.20 1.23 1.14
May 11, 2023 1.15 -0.03 -2.54% 1.18 1.18 1.14
May 10, 2023 1.19 0.00 0.00% 1.19 1.21 1.16
May 9, 2023 1.19 0.01 0.85% 1.18 1.21 1.18
May 8, 2023 1.18 0.04 3.51% 1.14 1.18 1.06
May 5, 2023 1.14 -0.05 -4.20% 1.19 1.20 1.14
May 4, 2023 1.14 0.06 5.56% 1.08 1.20 1.08
May 3, 2023 1.15 0.01 0.88% 1.14 1.15 1.14
May 2, 2023 1.12 0.04 3.70% 1.08 1.12 1.08
May 1, 2023 1.07 0.00 0.00% 1.07 1.10 1.00

MediaCo Holding Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Mediaco Holding Inc Annual Shareholders Meeting
Mediaco Holding Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 38.595 41.727 39.261 40.8
Έσοδα 38.595 41.727 39.261 40.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.463 8.434 4.338 4.303
Ακαθάριστο Εισόδημα 32.132 33.293 34.923 36.497
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 41.199 37.87 40.96 36.509
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 32.847 28.667 32.344 31.126
Depreciation / Amortization 0.666 0.688 4.081 1.08
Λειτουργικά Έσοδα -2.604 3.857 -1.699 4.291
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.98 -7.707 -9.493 -0.821
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.459 -3.85 -11.192 3.47
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.795 -4.198 -26.753 1.948
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.795 -4.198 -26.753 1.948
Καθαρά Κέρδη 30.914 -6.082 -26.753 1.948
Total Adjustments to Net Income -3.33 -2.752 -2.148 -0.11
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.125 -6.95 -28.901 1.838
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 27.584 -8.834 -28.901 1.838
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 27.584 -8.834 -28.901 1.838
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.38 7.217 7.094 7.09646
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.98094 -0.963 -4.07401 0.259
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.92153 -0.95571 -4.05596 0.259
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.223 0.081 0.197
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 40.709 -1.884
Άλλο, Καθαρό 0.125
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 7.335 38.595 11.825 16.152 11.535
Έσοδα 7.335 38.595 11.825 16.152 11.535
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.884 6.463 1.46 1.339 2.487
Ακαθάριστο Εισόδημα 5.451 32.132 10.365 14.813 9.048
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.241 41.199 11.994 16.186 12.767
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.237 32.847 9.602 13.916 9.332
Depreciation / Amortization 0.159 0.666 0.906 0.904 0.93
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.039 1.223 0.026 0.027 0.018
Λειτουργικά Έσοδα -1.906 -2.604 -0.169 -0.034 -1.232
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.103 -6.98 -2.404 -2.783 -2.998
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.88 -9.459 -2.573 -2.817 -4.23
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.955 -9.795 -2.651 -2.903 -4.293
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.955 -9.795 -2.651 -2.903 -4.293
Καθαρά Κέρδη -2.107 30.914 -2.651 -2.903 -4.293
Total Adjustments to Net Income -0.59 -3.33 -0.838 -0.78 -0.838
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.545 -13.125 -3.489 -3.683 -5.131
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.697 27.584 -3.489 -3.683 -5.131
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.697 27.584 -3.489 -3.683 -5.131
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24.718 13.38 16.853 7.808 7.558
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10296 -0.98094 -0.20703 -0.4717 -0.67888
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10399 -0.92153 -0.20602 -0.46945 -0.67734
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.152 40.709
Άλλο, Καθαρό 0.129 0.125
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26.255 21.641 15.2 16.093
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.925 6.121 4.171 2.083
Μετρητά & Ισοδύναμα 10.925 6.121 4.171 2.083
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.568 12.196 8.508 11.101
Accounts Receivable - Trade, Net 8.568 12.196 8.508 11.101
Prepaid Expenses 0.979 1.164 1.247 1.111
Other Current Assets, Total 5.783 2.16 1.274 1.798
Total Assets 96.705 148.288 146.351 167.166
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.669 8.426 51.603 57.902
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21.352 23.682 72.175
Accumulated Depreciation, Total -15.683 -15.256 -14.273
Goodwill, Net 11.424
Intangibles, Net 64.703 63.266 79.217 67.525
Other Long Term Assets, Total 0.078 54.955 0.331 14.222
Total Current Liabilities 11.098 13.983 10.759 20.779
Payable/Accrued 3.88 2.342 2.557 11.184
Accrued Expenses 2.691 3.411 4.282 3.889
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 2.754 1.836 3.672
Other Current Liabilities, Total 4.527 5.476 2.084 2.034
Total Liabilities 23.39 137.849 133.101 127.292
Total Long Term Debt 5.95 97.527 93.918 77.668
Long Term Debt 5.95 97.527 93.918 77.668
Other Liabilities, Total 3.859 24.192 26.713 28.845
Total Equity 73.315 10.439 13.25 39.874
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 26.339 27.01 24.258 22.11
Common Stock 0.261 0.085 0.072 0.071
Additional Paid-In Capital 59.817 24.03 20.772 20.644
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -13.102 -40.686 -31.852 -2.951
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 96.705 148.288 146.351 167.166
Total Common Shares Outstanding 25.8563 8.46995 7.19908 7.02642
Deferred Income Tax 2.483 2.147 1.711
Total Preferred Shares Outstanding 0.26 0.27
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 24.15 26.255 16.603 18.827 20.041
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.605 10.925 5.879 6.531 8.757
Μετρητά & Ισοδύναμα 10.605 10.925 5.879 6.531 8.757
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.186 8.568 8.944 10.49 9.226
Accounts Receivable - Trade, Net 7.186 8.568 8.944 10.49 9.226
Prepaid Expenses 1.378 0.979 1.421 1.661 1.763
Other Current Assets, Total 4.981 5.783 0.359 0.145 0.295
Total Assets 104.485 96.705 139.924 143.389 145.602
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15.555 5.669 44.226 46.673 47.43
Intangibles, Net 64.635 64.703 65.495 64.443 64.685
Other Long Term Assets, Total 0.145 0.078 0.498 0.344 0.344
Total Current Liabilities 10.642 11.098 15.99 17.889 16.535
Payable/Accrued 3.721 3.88 3.547 4.057 2.443
Accrued Expenses 2.477 2.691 5.301 5.136 5.59
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 3.672 3.672 3.672
Other Current Liabilities, Total 4.444 4.527 3.47 5.024 4.83
Total Liabilities 33.479 23.39 108.476 139.501 139.112
Total Long Term Debt 5.95 5.95 67.883 96.679 96.938
Long Term Debt 5.95 5.95 67.883 96.679 96.938
Deferred Income Tax 2.558 2.483 2.296 2.218 2.132
Other Liabilities, Total 14.329 3.859 22.307 22.715 23.507
Total Equity 71.006 73.315 31.448 3.888 6.49
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 26.929 26.339 29.466 28.628 27.848
Common Stock 0.261 0.261 0.216 0.085 0.086
Additional Paid-In Capital 59.615 59.817 54.755 24.675 24.373
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -15.799 -13.102 -52.989 -49.5 -45.817
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 104.485 96.705 139.924 143.389 145.602
Total Common Shares Outstanding 26.0251 25.8563 21.6515 8.5435 8.57023
Goodwill, Net 13.102 13.102 13.102
Total Preferred Shares Outstanding 0.26 0.26 0.22 0.22 0.22
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 30.914 -6.082 -26.753 1.948
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.198 2.94 -9.643 3.613
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.666 3.925 4.081 1.08
Μη Χρηματικά Στοιχεία -32.533 12.188 22.282 1.653
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 7.311 6.308 7.067 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.151 -7.091 -9.253 -1.068
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 77.191 -1.257 -0.409 -43.197
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.076 -1.403 -0.409 -43.197
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -70.209 0.267 12.14 41.667
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.414 -1.075 -0.024 -8.767
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.222 0.342 22
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -68.573 1 12.164 28.434
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 9.18 1.95 2.088 2.083
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 77.267 0.146
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -2.107 30.914 -9.847 -7.196 -4.293
Cash From Operating Activities 0.978 2.198 4.725 3.888 4.661
Cash From Operating Activities 0.159 0.666 2.74 1.834 0.93
Non-Cash Items 1.734 -32.533 6.83 5.068 3.071
Cash Interest Paid 0 7.311 5.151 3.389 1.674
Changes in Working Capital 1.192 3.151 5.002 4.182 4.953
Cash From Investing Activities -0.549 77.191 -1.757 -1.295 -0.816
Capital Expenditures -0.237 -0.076 -0.462 -1.295 -0.816
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.312 77.267 -1.295 0 0
Cash From Financing Activities -0.718 -70.209 -3.21 -2.183 -1.209
Financing Cash Flow Items -0.147 -1.414 -1.374 -1.265 -1.209
Issuance (Retirement) of Debt, Net -68.573 -1.836 -0.918
Net Change in Cash -0.289 9.18 -0.242 0.41 2.636
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.571 -0.222 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Standard General LP Hedge Fund 82.06 16798127 0 2023-04-26 LOW
Emmis Communications Corp Corporation 2.0301 415577 -747 2023-05-23 HIGH
Tobin (Bradford A) Individual Investor 0.9705 198657 0 2023-04-26 LOW
Beemish (Ann C) Individual Investor 0.6719 137536 0 2023-04-26 LOW
Lindsay (Rahsan) Individual Investor 0.6622 135561 0 2023-04-26 LOW
Glaze (Andrew P.) Individual Investor 0.2939 60167 0 2023-04-26
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1651 33799 0 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1078 22067 -230 2023-03-31 LOW
McAdaragh (Mary Beth) Individual Investor 0.105 21486 0 2023-04-26
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.0894 18300 18300 2023-03-31 HIGH
New Jersey Division of Investment Pension Fund 0.0743 15217 0 2023-03-31 LOW
McDermott (Deborah A) Individual Investor 0.072 14740 270 2023-04-26
Susquehanna Fundamental Investments, LLC Investment Advisor 0.0539 11039 -1359 2023-03-31 HIGH
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0324 6629 -1910 2023-03-31 HIGH
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.011 2254 -6669 2023-03-31 LOW
Westport Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.0017 348 0 2023-03-31
Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 0.0002 38 25 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.0002 38 0 2023-03-31 LOW
U.S. Bancorp Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.0001 13 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

MediaCo Holding Inc. Company profile

Σχετικά με την MediaCo Holding Inc.

Η MediaCo Holding Inc. είναι εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης. Η εταιρεία κατέχει και λειτουργεί δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται από τους σταθμούς WQHT-FM και WBLS-FM. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν χρόνο εμπορικής μετάδοσης στον αέρα, ψηφιακή διαφήμιση και υπαίθρια διαφήμιση. Οι σταθμοί της Εταιρείας διεξάγουν πωλήσεις εισιτηρίων και χορηγίες εκδηλώσεων στην τοπική αγορά της. Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων προβολής και χορηγιών βίντεο σε διαφημιζόμενους. Η Εταιρεία παρέχει διαφημιστικό χρόνο μετάδοσης σε αντάλλαγμα για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ραδιοφωνικού προγράμματος στον αέρα. Οι θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις MediaCo Holding Inc., MediaCo WQHT License LLC, MediaCo WBLS License LLC, FMG Kentucky, LLC, FMG Valdosta, LLC και Fairway Outdoor LLC.

Industry: Radio Broadcasting

395 Hudson St, Floor 7
Suite 700
NEW YORK
NEW YORK 10014
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,341.10 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.48 Price
+0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00370

Oil - Crude

72.48 Price
-0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,946.53 Price
0.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου