Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές McPhersons Limited - MCPau CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020904 %
Charges from borrowed part ($-0.84)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020904%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.001014 %
Charges from borrowed part ($-0.04)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.001014%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.66-1.02
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 26.63K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 876.75K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 107.96M
Αναλογία P/E 291.83
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 129.45M
Έσοδα 214.16M
EPS 0.00
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.66667
Beta 0.84
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

McPhersons Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 214.16 200.769 222.55 210.337 211.022
Έσοδα 214.16 200.769 222.55 210.337 211.022
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 123.203 113.017 116.109 111.228 113.361
Ακαθάριστο Εισόδημα 90.957 87.752 106.441 99.109 97.661
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 212.421 203.766 204.241 189.992 189.985
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 68.782 67.379 61.575 64.816 64.291
Depreciation / Amortization 5.674 5.553 4.897 2.128 2.208
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.707 4.102 8.517 0.178 0.518
Other Operating Expenses, Total 15.469 13.715 13.143 11.642 9.607
Λειτουργικά Έσοδα 1.739 -2.997 18.309 20.345 21.037
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.188 -1.823 -4.983 -1.342 -2.802
Άλλο, Καθαρό -0.115 -0.113 -0.064 -0.023 -1.152
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.436 -4.933 13.262 18.98 17.083
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.333 -5.371 6.062 13.721 11.359
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.333 -5.371 6.062 13.721 11.359
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -6.183
Καθαρά Κέρδη 0.333 -5.371 6.062 13.721 5.176
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.333 -5.371 6.062 13.721 11.359
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.333 -5.371 6.062 13.721 5.176
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.333 -5.371 6.062 13.721 5.176
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 143.178 121.164 107.139 105.727 104.435
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00233 -0.04433 0.05658 0.12978 0.10877
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.05 0.11 0.1 0.085
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00088 -0.02232 0.09292 0.131 0.11437
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 112.061 105.296 108.864 98.791 101.978
Έσοδα 112.061 105.296 108.864 98.791 101.978
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 57.815 56.468 66.735 53.059 59.958
Ακαθάριστο Εισόδημα 54.246 48.828 42.129 45.732 42.02
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 110.265 101.301 111.12 104.246 99.52
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.32 34.593 34.189 35.63 31.749
Depreciation / Amortization 3.046 2.873 2.801 2.901 2.652
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.9 -0.707 0 5.63 -1.528
Other Operating Expenses, Total 8.184 8.074 7.395 7.026 6.689
Λειτουργικά Έσοδα 1.796 3.995 -2.256 -5.455 2.458
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.77 -0.582 -0.721 -0.916 -1.02
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.026 3.413 -2.977 -6.371 1.438
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.082 2.477 -2.144 -6.422 1.051
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.082 2.477 -2.144 -6.422 1.051
Καθαρά Κέρδη 0.082 2.477 -2.144 -6.422 1.051
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.082 2.477 -2.144 -6.422 1.051
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.082 2.477 -2.144 -6.422 1.051
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.082 2.477 -2.144 -6.422 1.051
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 143.908 157.79 128.567 128.23 114.505
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00057 0.0157 -0.01668 -0.05008 0.00918
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0.03 0.015 0.035
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0227 0.01245 -0.01668 -0.02154 0.0005
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18.575 2.694 19.332 19.778 6.892
Cash Receipts 242.238 232.524 233.863 240.222 291.71
Cash Payments -223.056 -222.495 -207.352 -214.376 -276.417
Cash Taxes Paid 0.141 -6.291 -5.951 -5.208 -5.193
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.779 -1.086 -1.291 -0.89 -3.21
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.031 0.042 0.063 0.03 0.002
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.255 -31.801 -8.144 -10.449 28.448
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.255 -2.526 -1.816 -4.762 -1.815
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -29.275 -6.328 -5.687 30.263
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -10.594 29.417 -14.508 -7.576 -33.467
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.003 -1.349 -0.023 -0.01 -26.286
Total Cash Dividends Paid -5.789 -10.303 -9.159 -7.048 -7.229
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 45.912
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4.802 -4.843 -5.326 -0.518 0.048
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.059 -0.105 -0.003 0.112 0.15
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 5.785 0.205 -3.323 1.865 2.023
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -6.125 18.575 4.302 2.694 -0.735
Cash Receipts 118.194 242.238 119.197 232.524 121.867
Cash Payments -124.146 -223.056 -115.059 -222.495 -118.725
Cash Taxes Paid 0.54 0.141 0.556 -6.291 -3.33
Cash Interest Paid -0.719 -0.779 -0.393 -1.086 -0.548
Changes in Working Capital 0.006 0.031 0.001 0.042 0.001
Cash From Investing Activities -1.321 -2.255 -1.027 -31.801 -30.772
Capital Expenditures -1.321 -2.255 -1.027 -2.526 -0.992
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -29.275 -29.78
Cash From Financing Activities 5.237 -10.594 -0.678 29.417 35.408
Financing Cash Flow Items -0.003 0 -1.349 -0.92
Total Cash Dividends Paid -2.879 -5.789 -1.93 -10.303 -5.809
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 45.912 45.912
Issuance (Retirement) of Debt, Net 8.116 -4.802 1.252 -4.843 -3.775
Foreign Exchange Effects 0.094 0.059 0.04 -0.105 -0.119
Net Change in Cash -2.115 5.785 2.637 0.205 3.782
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
CW Retail Holdings Pty. Ltd. Corporation 9.8811 14223817 0 2022-08-31 LOW
Spheria Asset Management Pty Limited Investment Advisor 8.4983 12233185 2782876 2022-08-31 LOW
Man Group plc Holding Company 6.9036 9937661 0 2022-08-31 LOW
GLG LLC Hedge Fund 6.7461 9710936 -130472 2022-11-30 HIGH
Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 6.3402 9126656 0 2022-08-31 LOW
Microequities Asset Management Pty Ltd. Investment Advisor 5.1861 7465334 0 2022-08-31 LOW
Gallin Pty. Ltd. Corporation 4.4113 6350000 6350000 2022-08-31
Investors Mutual Limited Investment Advisor 4.0002 5758226 0 2022-08-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4509 3528114 0 2023-02-28 LOW
Lin (Han) Individual Investor 1.042 1500000 1500000 2022-08-31
Exldata Pty. Ltd. Corporation 0.8531 1228017 364612 2022-08-31 LOW
Gassner (John) Individual Investor 0.6947 1000001 122500 2022-08-31 LOW
Strategic Value Pty Ltd Corporation 0.4001 575975 72500 2022-08-31 LOW
EGEA Pty. Ltd. Corporation 0.3961 570239 570239 2022-11-22 MED
Zinsli (Hansjoerg) Individual Investor 0.3473 500000 500000 2022-08-31
Australian Executor Trustees, Ltd. Investment Advisor 0.257 370000 370000 2022-08-31 LOW
Nuske (Kylie Lynette) Individual Investor 0.2376 341997 341997 2022-08-31 LOW
Saboune (Maysa) Individual Investor 0.2286 329000 329000 2022-08-31
Conway (Andrew Richard) Individual Investor 0.2181 313953 313953 2022-08-31 HIGH
Goode (Geoffrey William) Individual Investor 0.2111 303900 303900 2022-08-31

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Personal Products (NEC)

105 Vanessa St
Kingsgrove
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2208
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,392.85 Price
-0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου