Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Mckesson - MCK CFD

  522.92
  0.06%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.93
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Mckesson Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 522.6
  Άνοιγμα* 525.19
  Μεταβολή 1 έτους* 43.81%
  Εύρος ημέρας* 521.31 - 526.98
  Εύρος 52 εβδ. 331.75-494.76
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 659.07K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.74M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 65.60B
  Αναλογία P/E 19.49
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 133.06M
  Έσοδα 291.10B
  EPS 25.30
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.50304
  Beta 0.43
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 522.92 2.69 0.52% 520.23 527.07 520.01
  Apr 11, 2024 522.60 -7.30 -1.38% 529.90 529.90 521.05
  Apr 10, 2024 529.72 6.87 1.31% 522.85 537.26 522.85
  Apr 9, 2024 527.02 -2.97 -0.56% 529.99 531.78 518.12
  Apr 8, 2024 532.05 -0.63 -0.12% 532.68 536.49 530.06
  Apr 5, 2024 538.78 5.96 1.12% 532.82 541.05 531.49
  Apr 4, 2024 534.60 -6.13 -1.13% 540.73 542.43 533.44
  Apr 3, 2024 539.99 5.09 0.95% 534.90 541.62 533.87
  Apr 2, 2024 532.98 3.14 0.59% 529.84 536.04 529.84
  Apr 1, 2024 535.93 0.98 0.18% 534.95 538.31 529.17
  Mar 28, 2024 536.52 0.36 0.07% 536.16 538.98 534.50
  Mar 27, 2024 539.09 3.05 0.57% 536.04 539.29 530.63
  Mar 26, 2024 535.77 5.63 1.06% 530.14 537.99 530.14
  Mar 25, 2024 532.42 -1.03 -0.19% 533.45 534.26 530.64
  Mar 22, 2024 532.35 -1.75 -0.33% 534.10 535.20 528.93
  Mar 21, 2024 533.89 6.44 1.22% 527.45 534.90 524.25
  Mar 20, 2024 530.21 -0.74 -0.14% 530.95 535.45 528.24
  Mar 19, 2024 533.95 5.39 1.02% 528.56 535.36 528.41
  Mar 18, 2024 529.21 -1.46 -0.28% 530.67 536.21 527.29
  Mar 15, 2024 533.46 11.10 2.12% 522.36 533.69 521.48

  Mckesson Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 Mckesson Corp Earnings Release
  Q4 2024 Mckesson Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 Mckesson Corp Earnings Call
  Q4 2024 Mckesson Corp Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, July 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  McKesson Corp Annual Shareholders Meeting
  McKesson Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, July 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2025 Mckesson Corp Earnings Release
  Q1 2025 Mckesson Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 276711 263966 238228 231051 214319
  Έσοδα 276711 263966 238228 231051 214319
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 264353 250680 225944 219028 202565
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12358 13286 12284 12023 11754
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 272330 262119 243268 228148 213543
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7740 10028 8543 9086 8403
  Έρευνα & Ανάπτυξη 96 71
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 237 1411 8723 -62 2504
  Λειτουργικά Έσοδα 4381 1847 -5040 2903 776
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -30 -27 -24 -1686 -210
  Άλλο, Καθαρό 279 108 30 -73 44
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4630 1928 -5034 1144 610
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3725 1292 -4339 1126 168
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -162 -173 -199 -220 -221
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3563 1119 -4538 906 -53
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3 -5 -1 -6 87
  Καθαρά Κέρδη 3560 1114 -4539 900 34
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3563 1119 -4538 906 -53
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3560 1114 -4539 900 34
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3560 1114 -4539 900 34
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 142.2 154.1 160.6 182 197
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 25.0563 7.26152 -28.2565 4.97802 -0.26904
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.02 1.78 1.66 1.6 1.46
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 26.3972 13.4322 7.04826 6.12994 7.71574
  Other Operating Expenses, Total 58
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 74483 68910 70490 70157 67154
  Έσοδα 74483 68910 70490 70157 67154
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 71461 65844 67316 67062 64131
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3022 3066 3174 3095 3023
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 73383 67930 69249 69033 66118
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 52 187 8 7 35
  Other Operating Expenses, Total
  Λειτουργικά Έσοδα 1100 980 1241 1124 1036
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -47 -79 -69 -55 -45
  Άλλο, Καθαρό 38 31 276 175 15
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1091 932 1448 1244 1006
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 997 826 1119 973 807
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -39 -39 -41 -41 -41
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 958 787 1078 932 766
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 1 -6 2
  Καθαρά Κέρδη 958 787 1079 926 768
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 958 787 1078 932 766
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 958 787 1079 926 768
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 958 787 1079 926 768
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 136.6 137.7 141 144.1 145.9
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.01318 5.71532 7.64539 6.46773 5.25017
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.54 0.54 0.54 0.47 0.47
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.36105 6.91889 7.68924 6.50573 5.44261
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1870 1899 1925 1964 1952
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 44292 46231 45382 42222 38465
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4678 3532 6278 4015 2981
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4678 3532 6278 4015 2981
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19410 18583 19181 19950 18246
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 17002 16294 16856 16936 14662
  Συνολικό Απόθεμα 19691 18702 19246 16734 16709
  Προπληρωθέντα Εξοδα 495 495 547 495 512
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18 4919 130 1028 17
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 62320 63298 65015 61247 59672
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3812 3640 4681 4251 2548
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6043 5634 6895 6080 4326
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2231 -1994 -2214 -1829 -1778
  Υπεραξία, Καθαρό 9947 9451 9493 9360 9358
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2277 2059 2878 3156 3689
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 237 346 0 3513
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1755 1571 2581 2258 2099
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 47957 48466 44103 42624 37626
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 42490 38086 38975 37195 33853
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4494 4840 4377 3675 3425
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 968 799 742 1052 330
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5 4741 9 702 18
  Σύνολο Οφειλών 64177 65570 65036 56155 51578
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4626 5080 6406 6335 7265
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4453 4895 6200 6184 7265
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1387 1418 1411 2255 2998
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 367 480 1467 1619 1586
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9840 10126 11649 3322 2103
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -1857 -2272 -21 5092 8094
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 3 2 2 2 3
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7747 7275 6925 6663 6435
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 12295 9030 8202 13022 12409
  Treasury Stock - Common -20997 -17045 -13670 -12892 -8902
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -905 -1534 -1480 -1703 -1851
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 62320 63298 65015 61247 59672
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 136 145 158 162 190
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 173 185 206 151
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 47531 45539 44292 44657 46448
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2524 2636 4678 2774 2916
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2524 2636 4678 2774 2916
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 22494 21860 19410 20537 20109
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 22494 21860 17002 20537 20109
  Συνολικό Απόθεμα 21945 20510 19691 20657 19876
  Προπληρωθέντα Εξοδα 568 532 495 671 680
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 1 18 18 2867
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 66091 64096 62320 62690 63081
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3851 3865 3812 3793 3619
  Υπεραξία, Καθαρό 9934 9971 9947 9934 9239
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2142 2221 2277 2273 1872
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2411 2263 1755 1780 1651
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 51147 48422 47957 48006 48357
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 46795 43982 42490 42238 41003
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4303 4390 4494 4745 4563
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 617 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 49 50 968 404 800
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5 2 1991
  Σύνολο Οφειλών 67919 65698 64177 65145 64848
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5535 5611 4626 5452 4813
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5535 5611 4626 5452 4813
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1112 1139 1387 1465 1660
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 364 362 367 366 518
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9761 10164 9840 9856 9500
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -1828 -1602 -1857 -2455 -1767
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 3 3 3 3 3
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7899 7824 7747 7536 7609
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13761 13182 12295 11582 10579
  Treasury Stock - Common -22604 -21763 -20997 -20677 -18844
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -887 -848 -905 -899 -1114
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 66091 64096 62320 62690 63081
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 133 135 136 137 142
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 222 237 237 253 252
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3722 1287 -4340 1120 255
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5629 3894 4542 4374 4036
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 248 279 321 321 317
  Amortization 360 481 566 601 632
  Deferred Taxes -20 34 -908 -342 189
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 879 1731 717 1985 2029
  Cash Taxes Paid 562 359 379 368 262
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 224 186 220 235 383
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 440 82 8186 689 614
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -542 -89 -415 -579 -1381
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -558 -535 -641 -506 -557
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 16 446 226 -73 -824
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4368 -6321 -1693 -2734 -2227
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -324 -1414 -199 -301 -355
  Total Cash Dividends Paid -292 -277 -276 -294 -292
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3475 -3296 -678 -1841 -1564
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -277 -1334 -540 -298 -16
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 25 55 -61 -19 -119
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 744 -2461 2373 1042 309
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 3722 2896 1776 809 1287
  Cash From Operating Activities 5629 2304 636 -471 3894
  Cash From Operating Activities 248 185 124 61 279
  Amortization 360 262 175 87 481
  Deferred Taxes -20 55 170 109 34
  Non-Cash Items 879 641 545 609 1731
  Changes in Working Capital 440 -1735 -2154 -2146 82
  Cash From Investing Activities -542 -298 116 39 -89
  Capital Expenditures -558 -376 -222 -100 -535
  Other Investing Cash Flow Items, Total 16 78 338 139 446
  Cash From Financing Activities -4368 -3178 -1753 -1181 -6321
  Financing Cash Flow Items -324 -309 -253 -199 -1414
  Total Cash Dividends Paid -292 -216 -139 -71 -277
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -3475 -3357 -1357 -909 -3296
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -277 704 -4 -2 -1334
  Foreign Exchange Effects 25 15 24 18 55
  Net Change in Cash 744 -1157 -977 -1595 -2461

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  McKesson Company profile

  Σχετικά με την Mckesson

  Η McKesson Corporation είναι διαφοροποιημένος πάροχος υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην παροχή τεχνολογίας πληροφοριών υγείας και εργαλείων διαχείρισης της περίθαλψης. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς U.S. Pharmaceutical, International, Medical-Surgical Solutions και Prescription Technology Solutions (RxTS). Ο τομέας U.S. Pharmaceutical παρέχει υπηρεσίες διανομής και logistics για επώνυμα, γενόσημα, ειδικά, βιοομοειδή και μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά φάρμακα και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη. Ο διεθνής τομέας παρέχει υπηρεσίες χονδρικής πώλησης, σε ιδρύματα, σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και στον Καναδά. Ο τομέας Medical-Surgical Solutions παρέχει διανομή, εφοδιαστική και άλλες υπηρεσίες ιατρικών-χειρουργικών προμηθειών σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Ο τομέας RxTS συνδυάζει τις τεχνολογίες του, συμπεριλαμβανομένων των CoverMyMeds, RelayHealth, RxCrossroads και McKesson Prescription Automation, για την εξυπηρέτηση των βιοφαρμακευτικών και βιοεπιστημονικών συνεργατών του και των ασθενών.

  Industry: Pharmaceuticals Wholesale

  6555 State Highway 161
  IRVING
  TEXAS 75039
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου