Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Mckesson - MCK CFD

346.80
0.05%
0.80
Χαμηλό: 345.61
Υψηλό: 347.78
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.80
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Mckesson Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 346.84
Άνοιγμα* 347.6
Μεταβολή 1 έτους* 16.03%
Εύρος ημέρας* 345.61 - 347.78
Εύρος 52 εβδ. 298.42-401.78
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.13M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 19.96M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 47.28B
Αναλογία P/E 15.80
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 136.94M
Έσοδα 273.90B
EPS 21.85
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.62563
Beta 0.58
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 21, 2023 346.84 2.78 0.81% 344.06 348.25 343.85
Mar 20, 2023 344.83 7.43 2.20% 337.40 346.65 337.06
Mar 17, 2023 338.92 2.21 0.66% 336.71 339.76 334.14
Mar 16, 2023 339.61 8.57 2.59% 331.04 339.99 330.79
Mar 15, 2023 334.92 3.15 0.95% 331.77 335.82 329.76
Mar 14, 2023 335.96 0.24 0.07% 335.72 338.88 332.55
Mar 13, 2023 335.15 3.07 0.92% 332.08 342.18 331.55
Mar 10, 2023 335.81 1.89 0.57% 333.92 342.48 333.19
Mar 9, 2023 335.58 -3.10 -0.92% 338.68 339.12 332.24
Mar 8, 2023 337.86 2.40 0.72% 335.46 338.36 335.43
Mar 7, 2023 336.94 -9.92 -2.86% 346.86 348.08 336.20
Mar 6, 2023 347.45 3.77 1.10% 343.68 347.65 339.93
Mar 3, 2023 345.08 0.56 0.16% 344.52 345.81 341.33
Mar 2, 2023 346.77 -1.77 -0.51% 348.54 351.10 345.57
Mar 1, 2023 351.33 6.43 1.86% 344.90 351.82 344.87
Feb 28, 2023 349.56 -2.60 -0.74% 352.16 354.26 347.06
Feb 27, 2023 355.03 -2.38 -0.67% 357.41 360.43 353.37
Feb 24, 2023 358.68 3.05 0.86% 355.63 360.28 354.79
Feb 23, 2023 359.81 1.76 0.49% 358.05 364.51 354.78
Feb 22, 2023 360.39 -1.06 -0.29% 361.45 362.79 359.07

Mckesson Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 263966 238228 231051 214319 208357
Έσοδα 263966 238228 231051 214319 208357
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 250680 225944 219028 202565 197173
Ακαθάριστο Εισόδημα 13286 12284 12023 11754 11184
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 262119 243268 228148 213543 207717
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10028 8543 9086 8403 8138
Έρευνα & Ανάπτυξη 96 71 125
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1411 8723 -62 2504 2281
Λειτουργικά Έσοδα 1847 -5040 2903 776 640
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27 -24 -1686 -210 -408
Άλλο, Καθαρό 108 30 -73 44 7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1928 -5034 1144 610 239
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1292 -4339 1126 168 -575
Δικαίωμα Μειοψηφίας -173 -199 -220 -221 -230
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1119 -4538 906 -53 -805
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -5 -1 -6 87 872
Καθαρά Κέρδη 1114 -4539 900 34 67
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1119 -4538 906 -53 -805
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1114 -4539 900 34 67
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1114 -4539 900 34 67
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 154.1 160.6 182 197 209
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.26152 -28.2565 4.97802 -0.26904 -3.85167
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.78 1.66 1.6 1.46 1.24
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 13.4322 7.04826 6.12994 7.71574 3.8799
Other Operating Expenses, Total 58
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 66102 68614 66576 62674 59142
Έσοδα 66102 68614 66576 62674 59142
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 62784 65186 63224 59486 55845
Ακαθάριστο Εισόδημα 3318 3428 3352 3188 3297
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 65469 68316 66228 62106 58132
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 101 84 803 423 63
Other Operating Expenses, Total 2224
Λειτουργικά Έσοδα 633 298 348 568 1010
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -49 -34 52 -49 -52
Άλλο, Καθαρό 63 13 42 43 71
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 647 277 442 562 1029
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 407 39 310 536 713
Δικαίωμα Μειοψηφίας -37 -46 -43 -47 -47
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 370 -7 267 489 666
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2 0 0 -3 0
Καθαρά Κέρδη 368 -7 267 486 666
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 370 -7 267 489 666
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 368 -7 267 486 666
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 368 -7 267 486 666
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 149 151.6 155.8 158.1 158.8
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.48322 -0.04617 1.71374 3.09298 4.19395
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.47 0.47 0.42 0.42 0.42
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.90963 0.31398 5.32856 5.69298 4.46885
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2584 3046 2201 2197
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 46231 45382 42222 38465 37136
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3532 6278 4015 2981 2672
Μετρητά & Ισοδύναμα 3532 6278 4015 2981 2672
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 18583 19181 19950 18246 17711
Accounts Receivable - Trade, Net 16294 16856 16936 14662 14133
Total Inventory 18702 19246 16734 16709 16310
Prepaid Expenses 495 547 495 512 428
Other Current Assets, Total 4919 130 1028 17 15
Total Assets 63298 65015 61247 59672 60381
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3640 4681 4251 2548 2464
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5634 6895 6080 4326 3933
Accumulated Depreciation, Total -1994 -2214 -1829 -1778 -1469
Goodwill, Net 9451 9493 9360 9358 10924
Intangibles, Net 2059 2878 3156 3689 4102
Long Term Investments 346 0 3513 3728
Other Long Term Assets, Total 1571 2581 2258 2099 2027
Total Current Liabilities 48466 44103 42624 37626 36685
Accounts Payable 38086 38975 37195 33853 32177
Accrued Expenses 4840 4377 3675 3425 3309
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 799 742 1052 330 1129
Other Current Liabilities, Total 4741 9 702 18 70
Total Liabilities 65570 65036 56155 51578 50577
Total Long Term Debt 5080 6406 6335 7265 6751
Long Term Debt 4895 6200 6184 7265 6751
Deferred Income Tax 1418 1411 2255 2998 2804
Minority Interest 480 1467 1619 1586 1712
Other Liabilities, Total 10126 11649 3322 2103 2625
Total Equity -2272 -21 5092 8094 9804
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 2 2 2 3 3
Additional Paid-In Capital 7275 6925 6663 6435 6188
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 9030 8202 13022 12409 12986
Treasury Stock - Common -17045 -13670 -12892 -8902 -7655
Other Equity, Total -1534 -1480 -1703 -1851 -1718
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 63298 65015 61247 59672 60381
Total Common Shares Outstanding 145 158 162 190 202
Capital Lease Obligations 185 206 151
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 46231 46498 45580 43350 45382
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3532 2754 2151 2423 6278
Μετρητά & Ισοδύναμα 3532 2754 2151 2423 6278
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 18583 18355 20140 20198 19181
Accounts Receivable - Trade, Net 18583 18355 20140 20198 19181
Total Inventory 18702 19024 19342 20016 19246
Prepaid Expenses 495 426 479 594 547
Other Current Assets, Total 4919 5939 3468 119 130
Total Assets 63298 63708 63601 62894 65015
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3640 3645 3990 4620 4681
Goodwill, Net 9451 9462 9473 9520 9493
Intangibles, Net 2059 2130 2385 2797 2878
Other Long Term Assets, Total 1571 1615 1816 2607 2581
Total Current Liabilities 48466 47452 46075 43835 44103
Accounts Payable 38086 37183 38922 38389 38975
Accrued Expenses 4840 4626 4777 4689 4377
Notes Payable/Short Term Debt 0 372 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 799 438 39 752 742
Other Current Liabilities, Total 4741 4833 2337 5 9
Total Liabilities 65570 64982 64172 63423 65036
Total Long Term Debt 5080 5518 5946 6424 6406
Long Term Debt 5080 5518 5946 6424 6406
Deferred Income Tax 1418 1369 1352 1441 1411
Minority Interest 480 487 484 491 1467
Other Liabilities, Total 10126 10156 10315 11232 11649
Total Equity -2272 -1274 -571 -529 -21
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 7275 7411 7311 7057 6925
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 9030 8734 8812 8618 8202
Treasury Stock - Common -17045 -15766 -15031 -14579 -13670
Other Equity, Total -1534 -1655 -1665 -1627 -1480
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 63298 63708 63601 62894 65015
Total Common Shares Outstanding 145 150 153 155 158
Long Term Investments 346 358 357
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1287 -4340 1120 255 297
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3894 4542 4374 4036 4345
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 279 321 321 317 303
Amortization 481 566 601 632 648
Deferred Taxes 34 -908 -342 189 -868
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1731 717 1985 2029 2227
Cash Taxes Paid 359 379 368 262 144
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 186 220 235 383 298
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 82 8186 689 614 1738
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -89 -415 -579 -1381 -2993
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -535 -641 -506 -557 -580
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 446 226 -73 -824 -2413
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6321 -1693 -2734 -2227 -3084
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1414 -199 -301 -355 -297
Total Cash Dividends Paid -277 -276 -294 -292 -262
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3296 -678 -1841 -1564 -1577
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1334 -540 -298 -16 -948
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 55 -61 -19 -119 150
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2461 2373 1042 309 -1582
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1287 882 843 533 -4340
Cash From Operating Activities 3894 1332 170 -1622 4542
Cash From Operating Activities 279 215 148 80 321
Amortization 481 383 265 138 566
Deferred Taxes 34 12 -18 36 -908
Non-Cash Items 1731 1638 983 365 717
Changes in Working Capital 82 -1798 -2051 -2774 8186
Cash From Investing Activities -89 -272 -157 -99 -415
Capital Expenditures -535 -380 -279 -159 -641
Other Investing Cash Flow Items, Total 446 108 122 60 226
Cash From Financing Activities -6321 -4332 -3894 -2151 -1693
Financing Cash Flow Items -1414 -1354 -1277 -1143 -199
Total Cash Dividends Paid -277 -206 -134 -69 -276
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3296 -1812 -1161 -937 -678
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1334 -960 -1322 -2 -540
Foreign Exchange Effects 55 35 18 11 -61
Net Change in Cash -2461 -3237 -3863 -3861 2373
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.3465 12799055 -2327676 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.1164 7006292 459815 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.8656 6662968 110225 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 3.3114 4534576 -67203 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 3.2861 4499986 -198590 2022-12-31 LOW
Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 2.0852 2855514 -342830 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.828 2503260 -43117 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.755 2403278 -66577 2022-12-31 LOW
Viking Global Investors LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.6098 2204418 -404162 2022-12-31 HIGH
Putnam Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4243 1950423 -78394 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2341 1690018 134204 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1396 1560496 87400 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.1202 1534048 -141760 2022-12-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.9615 1316715 109400 2023-01-31 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 0.8637 1182678 -131374 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8314 1138519 -147843 2022-12-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.8268 1132207 92338 2022-12-31 MED
Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 0.8223 1126094 -60498 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7671 1050494 -102175 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7574 1037115 -5094 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

McKesson Company profile

Σχετικά με την Mckesson

Η McKesson Corporation είναι διαφοροποιημένος πάροχος υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην παροχή τεχνολογίας πληροφοριών υγείας και εργαλείων διαχείρισης της περίθαλψης. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς U.S. Pharmaceutical, International, Medical-Surgical Solutions και Prescription Technology Solutions (RxTS). Ο τομέας U.S. Pharmaceutical παρέχει υπηρεσίες διανομής και logistics για επώνυμα, γενόσημα, ειδικά, βιοομοειδή και μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά φάρμακα και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη. Ο διεθνής τομέας παρέχει υπηρεσίες χονδρικής πώλησης, σε ιδρύματα, σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και στον Καναδά. Ο τομέας Medical-Surgical Solutions παρέχει διανομή, εφοδιαστική και άλλες υπηρεσίες ιατρικών-χειρουργικών προμηθειών σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Ο τομέας RxTS συνδυάζει τις τεχνολογίες του, συμπεριλαμβανομένων των CoverMyMeds, RelayHealth, RxCrossroads και McKesson Prescription Automation, για την εξυπηρέτηση των βιοφαρμακευτικών και βιοεπιστημονικών συνεργατών του και των ασθενών.

Industry: Pharmaceuticals Wholesale

6555 State Highway 161
75039

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,950.48 Price
+0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0177%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0095%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.45 Price
-8.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00402

US100

12,763.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

70.30 Price
+1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου