Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Match Group, Inc. - MTCH CFD

47.86
1.81%
0.18
Χαμηλό: 46.78
Υψηλό: 48.19
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.18
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Match Group Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 48.74
Άνοιγμα* 47.17
Μεταβολή 1 έτους* -58.37%
Εύρος ημέρας* 46.78 - 48.19
Εύρος 52 εβδ. 38.64-118.95
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.09M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 91.19M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 13.63B
Αναλογία P/E 38.33
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 279.31M
Έσοδα 3.19B
EPS 1.27
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.00
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 47.86 0.32 0.67% 47.54 48.24 46.67
Feb 7, 2023 48.74 1.62 3.44% 47.12 49.45 46.23
Feb 6, 2023 47.39 0.53 1.13% 46.86 48.05 46.33
Feb 3, 2023 48.33 -1.93 -3.84% 50.26 50.80 48.16
Feb 2, 2023 52.43 0.29 0.56% 52.14 53.19 49.26
Feb 1, 2023 51.35 1.88 3.80% 49.47 52.03 48.30
Jan 31, 2023 53.89 1.61 3.08% 52.28 54.54 52.28
Jan 30, 2023 52.31 0.09 0.17% 52.22 53.44 51.94
Jan 27, 2023 53.54 2.78 5.48% 50.76 54.05 50.76
Jan 26, 2023 51.71 0.59 1.15% 51.12 51.80 50.49
Jan 25, 2023 50.45 1.06 2.15% 49.39 51.22 49.06
Jan 24, 2023 50.74 -0.14 -0.28% 50.88 52.30 50.52
Jan 23, 2023 51.97 1.30 2.57% 50.67 52.24 50.19
Jan 20, 2023 50.31 2.22 4.62% 48.09 50.84 47.75
Jan 19, 2023 47.76 1.87 4.07% 45.89 47.90 45.89
Jan 18, 2023 47.14 -0.32 -0.67% 47.46 48.35 46.61
Jan 17, 2023 47.21 1.36 2.97% 45.85 47.72 45.50
Jan 13, 2023 46.04 1.06 2.36% 44.98 46.29 44.93
Jan 12, 2023 45.98 0.41 0.90% 45.57 46.34 44.02
Jan 11, 2023 45.59 0.81 1.81% 44.78 45.76 44.31

Match Group, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1118.11 1330.66 1729.85 2051.26 2391.27 2983.28
Έσοδα 1118.11 1330.66 1729.85 2051.26 2391.27 2983.28
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 195.648 279.499 410 527.184 632.306 836.948
Ακαθάριστο Εισόδημα 922.462 1051.16 1319.85 1524.07 1758.96 2146.33
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 802.561 985.544 1178.28 1401.8 1627.05 2572.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 484.138 555.414 602.206 683.578 794.641 983.64
Έρευνα & Ανάπτυξη 78.117 101.15 132.03 151.96 169.811 241.049
Depreciation / Amortization 44.658 34.081 36.145 36.482 44.196 69.961
Λειτουργικά Έσοδα 315.549 345.117 551.569 649.454 764.215 410.679
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -59.799 -81.065 -84.368 -107.508 -128.524 -144.493
Άλλο, Καθαρό -14.534 -11.927 -4.79 -9.526 -4.739 -10.038
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 241.216 252.125 462.411 532.42 630.952 256.148
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 178.341 448.319 447.926 517.34 587.679 276.045
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.562 -0.179 -130.786 -112.689 -59.28 1.169
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 177.779 448.14 317.14 404.651 528.399 277.214
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -6.328 -97.992 309.821 49.187 -366.07 0.509
Καθαρά Κέρδη 171.451 350.148 626.961 453.838 162.329 277.723
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 177.779 448.14 317.14 404.651 528.399 277.214
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 171.451 350.148 626.961 453.838 162.329 277.723
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 171.451 350.148 626.961 453.838 162.329 277.723
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 269.725 296.076 197.11 201.782 256.02 304.84
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.65911 1.5136 1.60895 2.00539 2.0639 0.90938
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.65911 1.54741 1.59863 2.01791 2.01333 1.8497
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 15.4 -2.1 2.6 -13.9 441
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 667.612 707.76 801.835 806.07 798.631
Έσοδα 667.612 707.76 801.835 806.07 798.631
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 179.455 193.099 232.211 234.543 236.236
Ακαθάριστο Εισόδημα 488.157 514.661 569.624 571.527 562.395
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 478.354 497.846 581.245 574.153 590.813
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 232.653 242.311 256.89 249.426 252.593
Έρευνα & Ανάπτυξη 55.576 52.133 66.974 66.366 78.794
Depreciation / Amortization 10.67 10.303 25.17 23.818 23.19
Λειτουργικά Έσοδα 189.258 209.914 220.59 231.917 207.818
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -33.238 -32.219 -69.05 -12.386 -34.896
Άλλο, Καθαρό 0.081 -0.355 -2.012 -446.352 0.818
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 156.101 177.34 149.528 -226.821 173.74
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 173.848 140.02 130.901 -168.724 180.607
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.402 0.366 0.309 0.092 -0.074
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 174.25 140.386 131.21 -168.632 180.533
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0.509 0 0
Καθαρά Κέρδη 174.25 140.895 131.21 -168.632 180.533
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 174.25 140.386 131.21 -168.632 180.533
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 174.25 140.895 131.21 -168.632 180.533
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 174.25 140.895 131.21 -168.632 180.533
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 310.585 311.087 316.951 283.068 284.459
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.56104 0.45128 0.41398 -0.59573 0.63465
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.56104 0.45128 0.41398 -0.59573 0.63465
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 490.394 444.744 343.765 676.335 1020.21 1218.25
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 253.651 272.624 186.947 465.676 739.164 827.202
Μετρητά & Ισοδύναμα 253.651 272.624 186.947 465.676 739.164 815.384
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 72.853 124.051 99.052 116.459 137.023 188.482
Accounts Receivable - Trade, Net 63.853 116.751 99.052 116.459 137.023 188.482
Prepaid Expenses 12.508 16.374 19.476 55.676 71.793 78.952
Other Current Assets, Total 151.382 31.695 38.29 38.524 72.232 123.616
Total Assets 2048.68 2130.15 2053.06 2423.71 3046.45 5063.29
Property/Plant/Equipment, Total - Net 62.954 61.62 58.351 109.228 107.799 163.256
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 151.277 170.48 171.376 231.789 277.12 344.998
Accumulated Depreciation, Total -88.323 -108.86 -113.025 -122.561 -169.321 -181.742
Goodwill, Net 1206.45 1247.64 1244.76 1239.58 1270.53 2412
Intangibles, Net 217.682 230.345 237.64 228.324 230.9 771.697
Long Term Investments 55.355 11.137 9.076 5.076
Other Long Term Assets, Total 15.846 134.656 159.471 165.165 417.011 498.087
Total Current Liabilities 314.259 318.773 355.434 417.612 500.036 1168.3
Accounts Payable 7.357 10.112 9.528 20.191 29.2 37.871
Accrued Expenses 89.748 109.976 135.971 178.578 202.148 735.641
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 217.154 198.685 209.935 218.843 268.688 294.856
Total Liabilities 1552.16 1628.9 1927.2 2103.93 4460.87 5267.06
Total Long Term Debt 1176.49 1252.7 1515.91 1603.48 3840.93 3829.42
Long Term Debt 1176.49 1252.7 1515.91 1603.48 3840.93 3829.42
Deferred Income Tax 25.339 28.478 20.174 18.285 17.213 130.261
Minority Interest 6.062 6.056 0 0.882 1.682 9.187
Other Liabilities, Total 30.003 22.894 35.678 63.665 101.01 129.893
Total Equity 496.522 501.249 125.864 319.785 -1414.42 -203.769
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.256 0.274 0.282 0.287 0.267 0.283
Additional Paid-In Capital 490.587 81.082 -57.575 -171.765 7089.01 8164.22
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 182.063 532.211 453.778 988.509 -8422.24 -8144.51
Unrealized Gain (Loss) 0
Other Equity, Total -176.384 -112.318 -137.166 -147.438 -81.454 -223.754
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2048.68 2130.15 2053.06 2423.71 3046.45 5063.29
Total Common Shares Outstanding 255.717 274.29 278.38 280.758 267.329 283.47
Treasury Stock - Common -133.455 -349.808
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 11.818
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 99.927
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1204.24 634.476 1052.06 1218.25 1233.81
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 845.696 248.913 523.185 827.202 921.097
Μετρητά & Ισοδύναμα 845.696 236.46 511.311 815.384 912.434
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 210.679 259.325 182.083 188.482 180.577
Accounts Receivable - Trade, Net 210.679 259.325 182.083 188.482 180.577
Other Current Assets, Total 147.863 126.238 346.791 202.568 132.136
Total Assets 3214.67 4433.93 4893.63 5063.29 5043.39
Property/Plant/Equipment, Total - Net 106.957 129.916 145.652 163.256 167.676
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 282.416 312.508 331.906 344.998 352.399
Accumulated Depreciation, Total -175.459 -182.592 -186.254 -181.742 -184.723
Goodwill, Net 1254.25 2973.12 2427.45 2412 2381.54
Intangibles, Net 226.673 227.045 793.002 771.697 746.109
Other Long Term Assets, Total 422.552 469.375 475.463 498.087 514.259
Total Current Liabilities 469.924 577.967 747.954 1168.3 1074.03
Accounts Payable 13.152 57.937 30.256 37.871 22.022
Accrued Expenses 208.571 257.062 329.586 768.366 704.749
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 248.201 262.968 267.085 262.131 262.668
Total Liabilities 4429.26 4576.18 4961.98 5267.06 5165.84
Total Long Term Debt 3843.24 3845.55 3933.9 3829.42 3830.97
Long Term Debt 3843.24 3845.55 3933.9 3829.42 3830.97
Deferred Income Tax 16.401 16.415 137.712 130.261 124.022
Minority Interest 2.057 8.397 8.876 9.187 0.675
Other Liabilities, Total 97.633 127.844 133.538 129.893 136.153
Total Equity -1214.59 -142.245 -68.352 -203.769 -122.449
Common Stock 0.27 0.277 0.277 0.283 0.286
Additional Paid-In Capital 7135.82 8068.66 8110.65 8164.22 8110.46
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -8248.65 -8107.09 -7975.88 -8144.51 -7963.98
Other Equity, Total -102.03 -104.089 -203.397 -223.754 -269.217
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3214.67 4433.93 4893.63 5063.29 5043.39
Total Common Shares Outstanding 270.082 276.653 277.279 283.47 285.506
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12.453 11.874 11.818 8.663
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 121.027 99.927 84.588
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 178.341 355.977 451.104 494.633 553.911 276.554
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 263.78 315.047 988.127 937.938 802.182 912.499
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 27.726 32.613 34.827 34.355 41.271 41.402
Amortization 16.932 1.468 1.318 8.727 7.525 28.559
Deferred Taxes -10.298 -118.251 -23.005 -19.608 4.985 -57.969
Μη Χρηματικά Στοιχεία 42.607 90.424 446.735 392.367 142.603 173.997
Cash Taxes Paid 0 0 7.414 31.994 10.976 40.926
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 82.494 71.893 75.824 85.559 115.957 117.528
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 8.472 -47.184 77.148 27.464 51.887 449.956
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -31.351 117.717 -173.439 -329.528 -4885.55 -939.825
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -46.098 -28.833 -31.397 -39.035 -42.376 -79.971
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 14.747 146.55 -142.042 -290.493 -4843.17 -859.854
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -61.194 -423.714 -312.798 399.831 1676.89 111.106
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -50.572 -562.984 -334.229 359.664 -367.448 434.869
Total Cash Dividends Paid 0 0 -105.126 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 39.378 59.442 -133.443 -49.833 1444.33 -823.763
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -50 79.828 260 90 600 500
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.763 9.94 -1.887 -1.568 5.426 -7.57
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 165.472 18.99 500.003 1006.67 -2401.06 76.21
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 173.848 314.377 445.278 276.554 180.607
Cash From Operating Activities 102.308 350.815 666.925 912.499 232.517
Cash From Operating Activities 10.457 20.518 30.622 41.402 10.497
Amortization 0.213 0.455 15.521 28.559 12.693
Deferred Taxes -10.007 -20.731 -21.749 -57.969 -14.828
Non-Cash Items 34.717 79.41 161.333 173.997 43.288
Changes in Working Capital -106.92 -43.214 35.92 449.956 0.26
Cash From Investing Activities -10.545 -873.516 -916.043 -939.825 -14.66
Capital Expenditures -10.29 -32.392 -52.811 -79.971 -17.657
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.255 -841.124 -863.232 -859.854 2.997
Cash From Financing Activities 18.695 23.629 27.687 111.106 -116.613
Financing Cash Flow Items -11.278 -13.704 -17.9 434.869 -122.917
Issuance (Retirement) of Stock, Net 29.973 37.333 45.587 -823.763 6.304
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 500
Foreign Exchange Effects -3.93 -3.636 -6.429 -7.57 -4.197
Net Change in Cash 106.528 -502.708 -227.86 76.21 97.047
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.929 30525304 49527 2022-09-30 LOW
Edgewood Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.5858 18394460 2868749 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.3392 14912734 229218 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 4.4363 12390984 -3857458 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2761 11943312 183625 2022-09-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6139 10093865 584811 2022-09-30 LOW
Flossbach von Storch AG Investment Advisor 2.8979 8093912 1547256 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.842 7937745 404717 2022-09-30 LOW
Sands Capital Management, LLC Investment Advisor 2.493 6963028 -331195 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.4304 6788346 -14300 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0647 5766754 109027 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.8834 5260491 -1659482 2022-09-30 LOW
Sustainable Growth Advisers, LP Investment Advisor 1.7343 4843998 717670 2022-12-31 LOW
Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 1.612 4502419 -338069 2022-09-30 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2863 3592713 2647743 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.281 3577934 -24812 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1364 3173938 -866964 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.0897 3043556 -3648342 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0875 3037501 602301 2022-09-30 HIGH
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.073 2996844 514689 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Match Group Company profile

Σχετικά με την Match Group, Inc.

Match Group, Inc. πάροχος προϊόντων γνωριμιών μέσω των εταιρειών χαρτοφυλακίου της, τα οποία είναι διαθέσιμα παγκοσμίως. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της εταιρείας περιλαμβάνει τα Tinder, Match, Hinge, Meetic, OkCupid, Pairs, PlentyOfFish, OurTime, Azar και Hakuna Live, καθώς και άλλα εμπορικά σήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να βρίσκουν οι χρήστες μια σύνδεση. Τα premium χαρακτηριστικά του Tinder της εταιρείας περιλαμβάνουν τα Tinder Gold, Tinder Platinum, Super Likes, Tinder Explore και τη διαδραστική σειρά Swipe Night. Το Pairs είναι μια πλατφόρμα γνωριμιών που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά εμπόδια που συνδέονται γενικά με τη χρήση υπηρεσιών γνωριμιών στις χώρες της Ανατολικής Ασίας, ιδίως στην Ιαπωνία. Το Hakuna Live είναι μια διαδραστική, κοινωνική εφαρμογή που επιτρέπει εμπειρίες ζωντανής μετάδοσης από έναν προς πολλούς. Το OurTime είναι η κοινότητα εργένηδων άνω των 50 ετών από όλες τις υπηρεσίες γνωριμιών. Προσφέρει αυτή την υπηρεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές. Τα προϊόντα της Εταιρείας είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 40 γλώσσες σε χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Industry: Social Media & Networking

8750 North Central Expressway
Suite 1400
DALLAS
TEXAS 75231
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,596.15 Price
-1.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.46 Price
+0.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1218%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0861%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.39 Price
-1.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00295

Oil - Crude

78.61 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου