Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Marui Group Co., Ltd. - 8252 CFD

2366.8
0.68%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 15.5
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022094 %
Charges from borrowed part ($-0.88)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022094%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022351 %
Charges from borrowed part ($-0.89)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022351%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2349.8
Άνοιγμα* 2350.8
Μεταβολή 1 έτους* 10.82%
Εύρος ημέρας* 2350.8 - 2392.8
Εύρος 52 εβδ. 2,011.00-2,581.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 642.65K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.62M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 455.71B
Αναλογία P/E 23.13
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 198.61M
Έσοδα 213.77B
EPS 94.43
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.51832
Beta 1.16
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 2366.8 16.0 0.68% 2350.8 2395.2 2346.6
Jun 29, 2022 2349.8 7.0 0.30% 2342.8 2376.0 2341.8
Jun 28, 2022 2372.8 44.9 1.93% 2327.9 2381.4 2325.9
Jun 27, 2022 2337.9 -33.9 -1.43% 2371.8 2372.2 2327.8
Jun 24, 2022 2357.8 3.0 0.13% 2354.8 2360.9 2328.8
Jun 23, 2022 2375.9 5.1 0.22% 2370.8 2426.8 2367.7
Jun 22, 2022 2363.7 -12.6 -0.53% 2376.3 2402.9 2360.7
Jun 21, 2022 2399.7 55.8 2.38% 2343.9 2411.2 2329.0
Jun 20, 2022 2298.7 -25.4 -1.09% 2324.1 2327.9 2279.9
Jun 17, 2022 2313.8 68.7 3.06% 2245.1 2317.5 2245.1
Jun 16, 2022 2322.0 5.1 0.22% 2316.9 2352.8 2309.8
Jun 15, 2022 2266.0 -69.9 -2.99% 2335.9 2335.9 2263.0
Jun 14, 2022 2315.9 -38.0 -1.61% 2353.9 2359.9 2295.0
Jun 13, 2022 2386.8 -4.9 -0.20% 2391.7 2412.0 2374.7
Jun 10, 2022 2435.6 -2.9 -0.12% 2438.5 2467.5 2432.6
Jun 9, 2022 2467.2 9.7 0.39% 2457.5 2473.9 2446.5
Jun 8, 2022 2446.7 -4.9 -0.20% 2451.6 2457.6 2429.5
Jun 7, 2022 2472.5 -4.0 -0.16% 2476.5 2508.3 2468.5
Jun 6, 2022 2505.3 66.7 2.74% 2438.6 2509.6 2436.8
Jun 3, 2022 2443.6 -10.9 -0.44% 2454.5 2459.1 2425.5

Marui Group Co., Ltd. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 237022 240469 251415 247582 206156 209323
Έσοδα 237022 240469 251415 247582 206156 209323
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 71057 64593 60913 51916 28829 28249
Ακαθάριστο Εισόδημα 165965 175876 190502 195666 177327 181074
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 222402 207576 214090 208856 202978 181868
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 125751 130594 140703 145860 153690 134605
Depreciation / Amortization 8960 8915 8614 7861 8413 9683
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 16633 3472 3859 3218 12045 9329
Other Operating Expenses, Total 1 2 1 1 1 2
Λειτουργικά Έσοδα 14620 32893 37325 38726 3178 27455
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1363 -2044 -1485 -894 1561 -950
Gain (Loss) on Sale of Assets 13659 1121 1754
Άλλο, Καθαρό 1127 -82 -161 -424 275 -179
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 28043 31888 37433 37408 5014 26326
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 18750 20929 25361 25437 2198 17701
Δικαίωμα Μειοψηφίας -24 -21 -18 -40 69 90
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 18726 20908 25343 25397 2267 17791
Καθαρά Κέρδη 18726 20908 25343 25397 2267 17791
Total Adjustments to Net Income -2 -1 -2 -1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 18724 20907 25341 25396 2267 17791
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 18724 20907 25341 25396 2267 17791
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 18724 20907 25341 25396 2267 17791
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 233.354 224.381 218.488 216.001 214.411 207.338
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 80.2386 93.1763 115.983 117.574 10.5731 85.8067
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 33 38 49 50 51 52
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 88.7598 100.053 122.511 127.704 35.1997 116.06
Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 52519 48578 55925 51992 52828
Έσοδα 52519 48578 55925 51992 52828
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9187 6074 7005 6559 8611
Ακαθάριστο Εισόδημα 43332 42504 48920 45433 44217
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 69783 43630 42204 45648 50386
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 56686 35527 34764 36880 37117
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3910 2027 436 2209 4657
Λειτουργικά Έσοδα -17264 4948 13721 6344 2442
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2223 -221 -197 -221 -311
Άλλο, Καθαρό -187 61 -55 -49 -136
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15228 4788 13469 6074 1995
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11547 3210 8910 3973 1608
Δικαίωμα Μειοψηφίας -70 120 -11 33 -52
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11617 3330 8899 4006 1556
Καθαρά Κέρδη -11617 3330 8899 4006 1556
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11617 3330 8900 4005 1556
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11617 3330 8900 4005 1556
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11617 3330 8900 4005 1556
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 214.411 213.562 209.392 205.147 201.251
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -54.181 15.5927 42.504 19.5226 7.73164
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 26 0 26 0 26
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -42.3276 21.9559 43.8814 26.5659 26.383
Other Operating Expenses, Total 2 -1 0 1
Total Adjustments to Net Income 0 1 -1 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 558799 622665 640379 626766 623682 648029
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36257 45448 46731 40839 41190 39719
Μετρητά & Ισοδύναμα 36257 45448 46731 40839 41190 39719
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 484248 543204 557973 544610 533187 561559
Accounts Receivable - Trade, Net 343679 397193 420500 405297 415148 447510
Total Inventory 10437 7489 5196 4766 3111 1070
Other Current Assets, Total 27857 26524 30479 36551 46194 45681
Total Assets 806575 865887 890196 885969 901231 920026
Property/Plant/Equipment, Total - Net 178654 176803 175071 174765 172950 169273
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 394929 395775 384491 386735 389120 381600
Accumulated Depreciation, Total -216276 -218973 -209420 -211970 -216171 -212328
Intangibles, Net 6295 6388 6849 8113 10149 8911
Long Term Investments 18850 15131 22304 27520 42209 36096
Other Long Term Assets, Total 43977 44900 45593 48805 52241 57717
Total Current Liabilities 145051 168431 196376 214425 221625 266068
Accounts Payable 15850 12361 10231 7145 8105 7978
Accrued Expenses 3671 3940 3516 3482 3333 3200
Notes Payable/Short Term Debt 45827 44331 29632 51335 62380 109156
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 30000 41000 72175 66291 67358 55408
Other Current Liabilities, Total 49703 66799 80822 86172 80449 90326
Total Liabilities 532689 591453 605444 596177 611651 658412
Total Long Term Debt 358500 400000 386375 363989 356635 364296
Long Term Debt 358500 400000 385000 362500 355200 363000
Deferred Income Tax 4003 2053 3470 1884 135 135
Minority Interest 453 466 538 520 438
Other Liabilities, Total 24682 20503 19223 15341 32736 27475
Total Equity 273886 274434 284752 289792 289580 261614
Common Stock 35920 35920 35920 35920 35920 35920
Additional Paid-In Capital 91307 91307 91323 91824 91760 91752
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 155081 168034 166858 180522 172143 147069
Treasury Stock - Common -7389 -22389 -12327 -19661 -19662 -18269
Unrealized Gain (Loss) -1034 1563 2977 1185 9417 5140
Other Equity, Total 1 -1 1 2 2 2
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 806575 865887 890196 885969 901231 920026
Total Common Shares Outstanding 228.956 220.391 217.446 214.412 214.411 200.157
Capital Lease Obligations 1375 1489 1435 1296
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 623682 625691 622378 659094 648029
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 41190 39150 43478 40965 39719
Μετρητά & Ισοδύναμα 41190 39150 43478 40965 39719
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 533187 537836 537936 574670 561559
Accounts Receivable - Trade, Net 415148 421360 422967 461020 447510
Total Inventory 3111 2777 2123 1741 1070
Other Current Assets, Total 46194 45928 38841 41718 45681
Total Assets 901231 905498 901446 933553 920026
Property/Plant/Equipment, Total - Net 172950 172694 170660 170159 169273
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 389120 103575 103576 103576 381600
Accumulated Depreciation, Total -216171 -212328
Intangibles, Net 10149 10080 10299 8834 8911
Long Term Investments 42144 44680 43731 38894 36031
Other Long Term Assets, Total 52306 52353 54378 56572 57782
Total Current Liabilities 221625 263059 242864 301722 266068
Accounts Payable 8105 5936 5815 7340 7978
Accrued Expenses 3333 1711 3412 1625 3200
Notes Payable/Short Term Debt 62380 21000 25000 60000 109156
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 67358 158316 133285 135044 55408
Other Current Liabilities, Total 80449 76096 75352 97713 90326
Total Liabilities 611651 621587 618759 664555 658412
Total Long Term Debt 356635 325200 344200 332200 364296
Long Term Debt 355200 325200 344200 332200 363000
Capital Lease Obligations 1435 1296
Deferred Income Tax 135 135
Minority Interest 520 386 394 379 438
Other Liabilities, Total 32736 32942 31301 30254 27475
Total Equity 289580 283911 282687 268998 261614
Common Stock 35920 35920 35920 35920 35920
Additional Paid-In Capital 91760 91773 91776 91758 91752
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 172143 169884 178784 145514 147069
Treasury Stock - Common -19662 -23650 -32663 -10149 -18269
Unrealized Gain (Loss) 9417 9981 8868 5953 5140
Other Equity, Total 2 3 2 2 2
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 901231 905498 901446 933553 920026
Total Common Shares Outstanding 214.411 212.522 208.036 203.835 200.157
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 28043 31888 37433 37408 5101 26326
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -45955 -19329 26395 39910 22192 11519
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10121 10274 9911 9191 10482 11221
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1676 2488 3639 11014 22215 3679
Cash Taxes Paid 7670 10880 11326 12474 16957 11482
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1692 1518 1460 1342 1248 1295
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -82443 -63979 -24588 -17703 -15606 -29707
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 1995 747 -9232 -20315 -16241 -13760
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18059 -9607 -8788 -10979 -10374 -8531
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 20054 10354 -444 -9336 -5867 -5229
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 47630 27773 -15880 -25487 -5600 770
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -158 -158 -620 1040 -135 -206
Total Cash Dividends Paid -6386 -7953 -9452 -11731 -10102 -11017
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -20711 -15016 -7009 -7892 -1 -30559
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 74885 50900 1201 -6904 4638 42552
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3670 9191 1283 -5892 351 -1471
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 5101 18257 26326
Cash From Operating Activities 22192 13988 11519
Cash From Operating Activities 10482 5588 11221
Non-Cash Items 22215 -561 3679
Cash Taxes Paid 16957 5738 11482
Cash Interest Paid 1248 668 1295
Changes in Working Capital -15606 -9296 -29707
Cash From Investing Activities -16241 -8411 -13760
Capital Expenditures -10374 -5071 -8531
Other Investing Cash Flow Items, Total -5867 -3340 -5229
Cash From Financing Activities -5600 -3290 770
Financing Cash Flow Items -135 -2533 -206
Total Cash Dividends Paid -10102 -5588 -11017
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1 -13074 -30559
Issuance (Retirement) of Debt, Net 4638 17905 42552
Net Change in Cash 351 2287 -1471
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 6.8061 14201649 -20600 2023-01-31 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.1112 10665000 9525092 2021-10-15 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 4.7056 9818700 -1010100 2022-10-28 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8319 7995600 -240700 2022-03-15 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.3825 7057912 99539 2022-12-31 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.9822 6222600 149300 2022-03-15 LOW
Aoi Fudosan KK Corporation 2.8846 6019000 0 2022-09-30 LOW
Misaki Capital Inc. Investment Advisor 2.829 5903000 -962000 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.553 5327037 -17500 2022-12-31 LOW
MUFG Bank, Ltd. Bank and Trust 2.4356 5082184 184 2022-10-28 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.9242 4015000 -348600 2022-10-28 LOW
Toho Co Ltd (Tokyo) Corporation 1.8111 3779000 0 2022-09-30 LOW
Aoi Scholarship Foundation Corporation 1.5571 3249000 0 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4919 3113058 145427 2022-12-31 LOW
Aoi (Tadao) Individual Investor 1.3342 2784000 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1466 2392400 7600 2023-01-31 LOW
Aristotle Capital Management, LLC Investment Advisor 1.0947 2284220 -56106 2022-09-30 LOW
Rheos Capital Works Inc. Investment Advisor 0.9796 2044038 1574041 2022-09-30 LOW
BlackRock Fund Advisors Investment Advisor 0.9685 2020800 2018500 2021-05-31 LOW
Toda Corp Corporation 0.8443 1761815 0 2022-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Marui Group Co., Ltd. Company profile

Σχετικά με την Marui Group Co., Ltd.

Η MARUI GROUP CO., LTD. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του λιανικού εμπορίου και της fintech. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας λιανικής πώλησης ασχολείται με την αγορά και την πώληση ενδυμάτων, διακοσμητικών ειδών, οικιακών προϊόντων, τη μίσθωση και τη λειτουργία εμπορικών εγκαταστάσεων, την εσωτερική διακόσμηση καταστημάτων, τη διαφήμιση, την υπεργολαβία logistics προϊόντων μόδας, τη συντήρηση και τη διαχείριση κτιρίων. Ο τομέας Fintech ειδικεύεται στις επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, καθώς και στην παροχή καταναλωτικών δανείων, στην εγγύηση ενοικίων, στις υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων, στη μίσθωση ακινήτων.

Industry: Consumer Lending (NEC)

中野4丁目3番2号
NAKANO-KU
TOKYO-TO 164-8701
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

77.68 Price
+4.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,317.15 Price
+1.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.41 Price
+1.930% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00456

Natural Gas

2.62 Price
+3.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1070%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0755%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου