Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές MARSTONS PLC ORD 7.375P - MARS CFD

0.3165
2.47%
0.0160
Χαμηλό: 0.3165
Υψηλό: 0.3245
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0160
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Marston's PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.3245
Άνοιγμα* 0.323
Μεταβολή 1 έτους* -44.07%
Εύρος ημέρας* 0.3165 - 0.3245
Εύρος 52 εβδ. 0.32-0.62
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.28M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 39.99M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 204.83M
Αναλογία P/E 2.35
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 634.15M
Έσοδα 836.90M
EPS 0.14
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.96
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Dec 4, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 0.3165 -0.0065 -2.01% 0.3230 0.3260 0.3155
May 25, 2023 0.3245 -0.0045 -1.37% 0.3290 0.3345 0.3220
May 24, 2023 0.3290 -0.0070 -2.08% 0.3360 0.3405 0.3280
May 23, 2023 0.3340 0.0000 0.00% 0.3340 0.3395 0.3295
May 22, 2023 0.3335 0.0045 1.37% 0.3290 0.3405 0.3290
May 19, 2023 0.3365 -0.0020 -0.59% 0.3385 0.3485 0.3325
May 18, 2023 0.3385 -0.0060 -1.74% 0.3445 0.3540 0.3385
May 17, 2023 0.3480 0.0035 1.02% 0.3445 0.3535 0.3375
May 16, 2023 0.3460 -0.0250 -6.74% 0.3710 0.3895 0.3385
May 15, 2023 0.3710 0.0105 2.91% 0.3605 0.3710 0.3585
May 12, 2023 0.3610 -0.0065 -1.77% 0.3675 0.3720 0.3595
May 11, 2023 0.3620 -0.0050 -1.36% 0.3670 0.3670 0.3570
May 10, 2023 0.3660 0.0050 1.39% 0.3610 0.3785 0.3575
May 9, 2023 0.3610 0.0230 6.80% 0.3380 0.3635 0.3350
May 5, 2023 0.3520 0.0055 1.59% 0.3465 0.3540 0.3380
May 4, 2023 0.3465 0.0060 1.76% 0.3405 0.3530 0.3350
May 3, 2023 0.3470 0.0010 0.29% 0.3460 0.3550 0.3455
May 2, 2023 0.3460 -0.0095 -2.67% 0.3555 0.3575 0.3450
Apr 28, 2023 0.3465 0.0275 8.62% 0.3190 0.3495 0.3165
Apr 27, 2023 0.3320 -0.0005 -0.15% 0.3325 0.3340 0.3210

MARSTONS PLC ORD 7.375P Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 799.6 401.7 515.5 784.2 1140.4
Έσοδα 799.6 401.7 515.5 784.2 1140.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 206 102.7 144.9 223.1 445.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 593.6 299 370.6 561.1 694.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 653.7 508.7 802.7 703.4 1007.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 214 185.1 175.4 210.2 252.8
Depreciation / Amortization 44.2 42.7 41.9 30.7 40.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -27.2 98.2 343.9 59.4 38.6
Other Operating Expenses, Total 220 65.5 96.6 180 229.9
Λειτουργικά Έσοδα 145.9 -107 -287.2 80.8 133.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 22.4 -77.9 -98.7 -123.9 -77.3
Άλλο, Καθαρό -4.9 13.8 -2.8 -1.6 -1.7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 163.4 -171.1 -388.7 -44.7 54.3
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 137.2 -128.3 -348.5 -37.4 45
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 137.2 -128.3 -348.5 -37.4 45
Καθαρά Κέρδη 137.2 162.8 -359.6 -17.7 45
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 137.2 -128.3 -348.5 -37.4 45
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 137.2 162.8 -359.6 -17.7 45
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 137.2 162.8 -359.6 -17.7 45
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 642.5 632.8 632.7 632.6 639.8
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.21354 -0.20275 -0.55081 -0.05912 0.07033
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.075 0.075
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13074 -0.00379 0.03319 0.06023 0.1527
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 291.1 -11.1 19.7
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -3.3 14.5
Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021
Συνολικά έσοδα 407 429.9 369.7 346.6 55.1
Έσοδα 407 429.9 369.7 346.6 55.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 361.7 328.3 325.4 371.9 136.8
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2.2 -5.3 2 -6.1 20.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -20.8 -6.4 94.3 3.9
Other Operating Expenses, Total 363.9 354.4 329.8 283.7 112.3
Λειτουργικά Έσοδα 45.3 101.6 44.3 -25.3 -81.7
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -81.4 38.4 -16 -40.4 -37.5
Άλλο, Καθαρό -2 -2.2 -2.7 0.1 13.7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -38.1 137.8 25.6 -65.6 -105.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -28.8 117.8 19.4 -35.8 -92.5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -28.8 117.8 19.4 -35.8 -92.5
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -0.7 291.8
Καθαρά Κέρδη -28.8 117.8 19.4 -36.5 199.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -28.8 117.8 19.4 -35.8 -92.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -28.8 117.8 19.4 -36.5 199.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -28.8 117.8 19.4 -36.5 199.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 633.3 643.8 641.2 632.9 632.7
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04548 0.18298 0.03026 -0.05657 -0.1462
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0319 0.10811 0.02246 0.13904 -0.14288
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 76.7 101.6 77.2 174.1 310.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.1 29.8 36.6 39.6 161.4
Cash 22.1 26.6 34.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.5 44.6 18.2 65.5 104.9
Accounts Receivable - Trade, Net 11.2 9.4 4.4 61.5 104.9
Total Inventory 12.6 12.9 10.4 43.6 44.6
Other Current Assets, Total 8.9 5.6 6
Total Assets 2522.7 2467.9 2531.9 2815.8 3000.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2111 1984.2 2038.3 2306.1 2361.6
Goodwill, Net 0 0 230.3 230.3
Intangibles, Net 35.1 36.1 32.5 88.5 70
Other Long Term Assets, Total 39.6 68.6 383.9 16.8 27.5
Total Current Liabilities 270.7 289.7 324.9 327.4 446.3
Payable/Accrued 252.2
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 64.1 67.5 64.7 54.9 158.4
Other Current Liabilities, Total 14.7 15.6 50.4 38.9 35.7
Total Liabilities 1874.6 2061.5 2283 2041.6 2081.7
Total Long Term Debt 1560.6 1571.8 1610.9 1383.4 1389
Long Term Debt 856 869.3 985.5 1025.6 1389
Capital Lease Obligations 704.6 702.5 625.4 357.8
Deferred Income Tax 8 0 56.5 73.8
Other Liabilities, Total 35.3 200 347.2 274.3 172.6
Total Equity 648.1 406.4 248.9 774.2 918.6
Common Stock 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7
Additional Paid-In Capital 334 334 334 334 334
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 9.9 -144.3 -343.8 56 166.1
Treasury Stock - Common -110.9 -111.1 -111.9 -112 -112.3
Unrealized Gain (Loss) 417.1 360.5 430.6 573.4 600.2
Other Equity, Total -50.7 -81.4 -108.7 -125.9 -118.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2522.7 2467.9 2531.9 2815.8 3000.3
Total Common Shares Outstanding 634.2 634.2 634.1 634.1 634
Total Preferred Shares Outstanding 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Μετρητά & Ισοδύναμα 37.6 41.4
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3 3.2 2 2 120
Prepaid Expenses 15.6 8.7 6 25.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2401.4 2284.1 2296.4 2515.8
Accumulated Depreciation, Total -290.4 -299.9 -258.1 -209.7
Accounts Payable 95.5 109 96.9 117.9
Accrued Expenses 96.4 97.6 112.9 115.7
Long Term Investments 260.3 277.4
Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 66.3 76.7 82.5 101.6 68.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.7 25.1 33.2 29.8 8.8
Μετρητά & Ισοδύναμα
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.1 3 3.2 3.2 2
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 28.3 30.1 31 53.3 45.9
Accounts Receivable - Trade, Net 28.3 30.1 31 52.3 45.4
Total Inventory 15.5 12.6 12.8 12.9 8.4
Total Assets 2511.2 2522.7 2453.1 2467.9 2531.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2118.5 2111 1997.8 1984.2 2105.5
Goodwill, Net 0 0 0
Intangibles, Net 34.7 35.1 35.4 36.1 36.6
Long Term Investments 252.4 260.3 276.8 277.4 274
Other Long Term Assets, Total 39.3 39.6 60.6 68.6 46.5
Total Current Liabilities 287 270.7 263.9 289.7 267.8
Payable/Accrued 212.9 204.4 197 220.7 204.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 69.4 64.1 64.1 67.5 61.5
Other Current Liabilities, Total 4.7 2.2 2.8 1.5 1.7
Total Liabilities 1891.1 1874.6 2001.3 2061.5 2050.7
Total Long Term Debt 1539.6 1560.6 1594.3 1571.8 1565.2
Long Term Debt 836.2 856 890.6 869.3 861.9
Deferred Income Tax 0 8 0
Other Liabilities, Total 64.5 35.3 143.1 200 217.7
Total Equity 620.1 648.1 451.8 406.4 480.7
Common Stock 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7
Additional Paid-In Capital 334 334 334 334 334
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -16.2 9.9 -110.8 -144.3 -111.2
Treasury Stock - Common -110.8 -110.9 -111 -111.1 -111.9
Unrealized Gain (Loss) 415.7 417.1 360.5 360.5 417.8
Other Equity, Total -51.3 -50.7 -69.6 -81.4 -96.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2511.2 2522.7 2453.1 2467.9 2531.4
Total Common Shares Outstanding 634.148 634.2 634.148 634.2 634.049
Total Preferred Shares Outstanding 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Cash 13.6 22.1 30 26.6 6.8
Other Current Assets, Total 5.8 8.9 5.5 5.6 5.7
Capital Lease Obligations 703.4 704.6 703.7 702.5 703.3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 137.2 162.8 74 178.7 182.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 134 34.7 156.5 195.6 182.4
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 44.2 42.7 51.6 43.2 40.1
Μη Χρηματικά Στοιχεία -22.2 -167.2 -32.9 -21.2 -17.3
Cash Taxes Paid -1.5 -7.5 1.8 9 7.4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 79.4 96.3 91 74.4 74.9
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -25.2 -3.6 63.8 -5.1 -22.9
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -28.2 198.2 15.4 34.8 -114.3
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -70.1 -46.6 -63.7 -133.8 -162.7
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 41.9 244.8 79.1 168.6 48.4
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -110.3 -241.4 -168.8 -234.2 -81.3
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -79.4 -116.2 -91 -75.5 -75.5
Total Cash Dividends Paid 0 -30.4 -47.5 -47.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0.1 0 0.1 -1.2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -30.9 -125.3 -47.4 -111.3 42.9
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.5 -8.5 3.1 -3.8 -13.2
Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line -28.8 137.2 19.4 162.8 -76.4
Cash From Operating Activities 69.9 134 30.2 34.7 -46.8
Cash From Operating Activities 22.8 44.2 22.1 42.7 20.8
Non-Cash Items 65.3 -22.2 26 -167.2 19.5
Cash Taxes Paid -0.4 -1.5 -0.6 -7.5 -7.5
Cash Interest Paid 43.3 79.4 43 96.3 46.7
Changes in Working Capital 10.6 -25.2 -37.3 -3.6 -10.7
Cash From Investing Activities -15.1 -28.2 3.9 198.2 222.8
Capital Expenditures -40.9 -70.1 -29.1 -46.6 -19.2
Other Investing Cash Flow Items, Total 25.8 41.9 33 244.8 242
Cash From Financing Activities -63.1 -110.3 -30.8 -241.4 -204.2
Financing Cash Flow Items -43.4 -79.4 -43 -116.2 -66.6
Total Cash Dividends Paid 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0.1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -19.7 -30.9 12.2 -125.3 -137.6
Net Change in Cash -8.3 -4.5 3.3 -8.5 -28.2
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Morgan Stanley & Co. International Plc Research Firm 6.1642 39090298 7287759 2023-03-17 LOW
Aberforth Partners LLP Investment Advisor 5.2706 33423651 0 2022-12-05 LOW
HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.0993 32336892 0 2022-12-05 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9924 31659169 0 2022-12-05 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.9755 31551881 0 2022-12-05 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.9667 31496200 0 2022-12-05 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 4.9333 31284271 0 2022-12-05 LOW
RBC Brewin Dolphin Investment Advisor/Hedge Fund 4.4861 28448603 0 2022-12-05 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6317 23030586 0 2022-12-05 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2138 20380444 175725 2023-03-03 LOW
Wellcome Trust Endowment Fund 3.0635 19427241 19427241 2023-01-05 LOW
The National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited Insurance Company 2.1164 13420919 1310863 2023-02-27 LOW
Slater Investments Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6192 10268376 0 2022-10-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.4471 9176449 0 2023-03-03 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.022 6481142 -5295707 2023-05-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8144 5164262 -107271 2023-05-01 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.791 5016413 -39675 2023-05-01 LOW
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.7758 4919820 4919820 2022-11-07 MED
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6122 3882489 -361850 2023-05-01 LOW
Chelverton Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.5519 3500000 0 2023-02-27 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Marston's Plc Company profile

Σχετικά με την MARSTON''S PLC ORD 7.375P

Η Marston's PLC είναι μια εταιρεία εκμετάλλευσης παμπ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία λειτουργεί περίπου 1.500 παμπ και μπαρ. Η εταιρεία διαχειρίζεται παμπ, μπαρ και εστιατόρια, καταλύματα. Οι κοινοτικές παμπ της Εταιρείας, τις οποίες είτε διαχειρίζεται, είτε τις εκμισθώνει με franchising, είτε τις ενοικιάζει, είναι συχνά πιο wet-led στη μορφή ή την προσφορά τους. Η πλειονότητα των παμπ της Εταιρείας βρίσκεται σε προάστια, με περίπου 42 παμπ σε κέντρα πόλεων. Το κέντρο υποστήριξης των παμπ της Εταιρείας παρέχει μια σειρά λειτουργικών υπηρεσιών, οι οποίες υποστηρίζουν και συνδέουν την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας πληροφοριών (IT), του ανθρώπινου δυναμικού (HR), των οικονομικών, της υγείας και της ασφάλειας και της διακυβέρνησης. Όλες επικεντρώνονται στον καθορισμό του οικονομικού πλαισίου και του πλαισίου διακυβέρνησης που συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Η εταιρεία λειτουργεί μέσω δύο τομέων: Pubs and Bars, και Brewing and Group Services.

Industry: Restaurants & Bars (NEC)

Marstons House
Brewery Road
WOLVERHAMPTON
WEST MIDLANDS WV1 4JT
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,785.45 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,944.17 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.14 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
+3.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00412

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου