Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Marathon Petroleum - MPC CFD

124.51
1.07%
0.47
Χαμηλό: 120.86
Υψηλό: 125.13
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.47
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Marathon Petroleum Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 125.86
Άνοιγμα* 123.13
Μεταβολή 1 έτους* 53.28%
Εύρος ημέρας* 120.86 - 125.13
Εύρος 52 εβδ. 77.62-136.46
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.44M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 78.43M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 55.07B
Αναλογία P/E 4.39
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 441.63M
Έσοδα 178.89B
EPS 28.44
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.40577
Beta 1.63
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 124.51 1.21 0.98% 123.30 125.32 120.12
Mar 23, 2023 125.86 -1.39 -1.09% 127.25 130.34 124.73
Mar 22, 2023 126.68 -1.06 -0.83% 127.74 130.57 126.64
Mar 21, 2023 128.03 -0.58 -0.45% 128.61 129.86 126.30
Mar 20, 2023 126.05 3.38 2.76% 122.67 127.08 122.33
Mar 17, 2023 123.56 0.03 0.02% 123.53 125.52 122.58
Mar 16, 2023 124.89 4.89 4.08% 120.00 125.82 118.59
Mar 15, 2023 122.49 -0.39 -0.32% 122.88 123.69 119.19
Mar 14, 2023 127.58 4.35 3.53% 123.23 130.54 123.14
Mar 13, 2023 123.57 -0.85 -0.68% 124.42 126.14 120.71
Mar 10, 2023 128.37 0.40 0.31% 127.97 131.82 126.86
Mar 9, 2023 128.19 0.24 0.19% 127.95 132.27 127.82
Mar 8, 2023 127.64 -2.40 -1.85% 130.04 131.59 125.27
Mar 7, 2023 130.00 -1.14 -0.87% 131.14 132.50 128.93
Mar 6, 2023 131.75 -0.16 -0.12% 131.91 133.05 130.28
Mar 3, 2023 133.24 5.13 4.00% 128.11 133.96 127.62
Mar 2, 2023 129.41 1.23 0.96% 128.18 130.23 127.31
Mar 1, 2023 128.95 5.99 4.87% 122.96 129.82 122.27
Feb 28, 2023 123.38 -2.90 -2.30% 126.28 127.31 122.76
Feb 27, 2023 126.35 1.90 1.53% 124.45 127.41 124.17

Marathon Petroleum Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 120922 70282 111587 86583 75359
Έσοδα 120922 70282 111587 86583 75359
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 110008 65733 99228 77047 67063
Ακαθάριστο Εισόδημα 10914 4549 12359 9536 8296
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 116755 82520 107125 81957 71341
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3258 3378 3753 2682 2062
Depreciation / Amortization 3308 3375 3225 2170 2114
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 26
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 181 10034 919 58 76
Λειτουργικά Έσοδα 4167 -12238 4462 4626 4018
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1253 -1324 -1191 -858 -598
Άλλο, Καθαρό -97 -50 -38 -71 -76
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2817 -13612 3233 3697 3344
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2553 -11182 2449 2933 2304
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1263 151 -618 -826 -372
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1290 -11031 1831 2107 1932
Καθαρά Κέρδη 9738 -9826 2637 2780 3432
Total Adjustments to Net Income -2 -1 -1 -1 -2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1288 -11032 1830 2106 1930
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 9736 -9827 2636 2779 3430
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 9738 -9827 2636 2779 3430
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 638 649 664 526 512
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.02194 -16.9985 2.75602 4.0038 3.76953
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.32 2.32 2.12 1.84 1.52
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.2961 2.66479 5.12207 4.40198 3.84085
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 8448 1205 806 673 1500
Ρύθμιση Αραίωσης 2
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 38402 35590 32613 29840 22879
Έσοδα 38402 35590 32613 29840 22879
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 35068 32184 29563 27177 21084
Ακαθάριστο Εισόδημα 3334 3406 3050 2663 1795
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 36686 33945 31273 28875 22662
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 795 833 874 814 737
Depreciation / Amortization 805 813 823 828 844
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 18 115 13 56 -3
Λειτουργικά Έσοδα 1716 1645 1340 965 217
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -282 -296 -308 -316 -333
Άλλο, Καθαρό 20 -1 -20 -56 -20
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1454 1348 1012 593 -136
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1172 1105 1030 588 -170
Δικαίωμα Μειοψηφίας -327 -331 -336 -290 -306
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 845 774 694 298 -476
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 8214 234
Καθαρά Κέρδη 845 774 694 8512 -242
Total Adjustments to Net Income -2 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 845 772 694 298 -476
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 845 772 694 8512 -242
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 845 774 694 8512 -242
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 568 605 637 654 651
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.48768 1.27934 1.08948 0.45566 -0.73118
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.55154 1.43516 1.10275 0.54056 -0.73418
Ρύθμιση Αραίωσης 2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30496 28287 30458 18023 13401
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10839 415 1393 1687 3011
Μετρητά & Ισοδύναμα 5291 415 1393 1687 3011
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11034 5760 7233 5853 4695
Accounts Receivable - Trade, Net 11034 5760 7233 5853 4695
Total Inventory 8055 7999 9804 9837 5550
Other Current Assets, Total 568 14113 12028 646 145
Total Assets 85373 85158 98556 92940 49047
Property/Plant/Equipment, Total - Net 38812 40556 42676 45058 26443
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 62005 60860 59392 61213 40538
Accumulated Depreciation, Total -23193 -20304 -16716 -16155 -14095
Goodwill, Net 8256 8256 15650 20184 3586
Long Term Investments 5409 5422 6568 5898 4787
Other Long Term Assets, Total 2400 2637 3204 3777 830
Total Current Liabilities 17898 15663 16948 13216 10478
Accounts Payable 13700 7803 11222 9366 8297
Accrued Expenses 1349 1229 1501 1152 1092
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 571 2854 704 544 624
Other Current Liabilities, Total 2278 3777 3521 2154 465
Total Liabilities 59167 62959 64862 57765 35014
Total Long Term Debt 24968 28730 28020 26980 12322
Long Term Debt 24443 28154 28020 26980 12322
Deferred Income Tax 5638 6203 6392 4864 2654
Minority Interest 7375 8021 9413 9878 7795
Other Liabilities, Total 3288 4342 4089 2827 1765
Total Equity 26206 22199 33694 35175 14033
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 10 10 10 10 7
Additional Paid-In Capital 33262 33208 33157 33729 11262
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 12905 4650 15990 14755 12864
Treasury Stock - Common -19904 -15157 -15143 -13175 -9869
Other Equity, Total -67 -512 -320 -144 -231
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 85373 85158 98556 92940 49047
Total Common Shares Outstanding 579 651 649 680 486
Capital Lease Obligations 525 576
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5548
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 36388 30496 34143 38592 30361
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10597 10839 13226 17257 624
Μετρητά & Ισοδύναμα 7148 5291 5874 11839 624
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15661 11034 9511 9771 7468
Accounts Receivable - Trade, Net 15661 11034 9511 9771 7468
Total Inventory 9482 8055 9211 8879 8407
Other Current Assets, Total 648 568 2195 2685 13862
Total Assets 90952 85373 89300 94300 86651
Property/Plant/Equipment, Total - Net 38476 38812 39054 39496 40005
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 62383 62005 61581 61294 61053
Accumulated Depreciation, Total -23907 -23193 -22527 -21798 -21048
Goodwill, Net 8256 8256 8256 8256 8256
Long Term Investments 5514 5409 5384 5424 5435
Other Long Term Assets, Total 2318 2400 2463 2532 2594
Total Current Liabilities 25120 17898 16898 19512 16085
Accounts Payable 19791 13700 12196 12170 9953
Accrued Expenses 1396 1349 1252 1124 976
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1075 571 73 70 1786
Other Current Liabilities, Total 2858 2278 3377 6148 3370
Total Liabilities 66980 59167 61020 65379 65059
Total Long Term Debt 25634 24968 27270 28250 30694
Long Term Debt 25634 24968 27270 28250 30694
Deferred Income Tax 5571 5638 5545 5704 6215
Minority Interest 7327 7375 7684 7772 7887
Other Liabilities, Total 3328 3288 3623 4141 4178
Total Equity 23972 26206 28280 28921 21592
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 10 10 10 10 10
Additional Paid-In Capital 33327 33262 33256 33238 33222
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 13420 12905 12484 12160 4029
Treasury Stock - Common -22711 -19904 -17126 -16147 -15158
Other Equity, Total -74 -67 -344 -340 -511
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 90952 85373 89300 94300 86651
Total Common Shares Outstanding 545 579 622 638 652
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3449 5548 7352 5418
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 11001 -9977 3255 3606 3804
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4360 2419 9441 6158 6612
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3364 3375 3638 2490 2114
Deferred Taxes -169 -241 1023 47 -1233
Μη Χρηματικά Στοιχεία -13355 10032 457 -298 -89
Cash Taxes Paid 2436 -179 491 424 904
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1231 1235 1174 887 525
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3519 -770 1068 313 2016
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 14797 -3257 -6261 -7670 -3398
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1464 -2787 -5374 -3578 -2732
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 16261 -470 -887 -4092 -666
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -14419 -135 -3376 222 -1091
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1484 -1329 -1239 -1005 -734
Total Cash Dividends Paid -1484 -1510 -1398 -954 -773
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -5178 -22 -1940 -3263 -1853
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6273 2726 1201 5444 2269
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4738 -973 -196 -1290 2123
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1172 11001 9896 8866 64
Cash From Operating Activities 2513 4360 686 1834 454
Cash From Operating Activities 805 3364 2551 1715 844
Deferred Taxes -52 -169 -175 -49 24
Non-Cash Items -141 -13355 -12104 -8596 -318
Cash Taxes Paid 0 2436 2896 319 1
Cash Interest Paid 278 1231 935 649 336
Changes in Working Capital 729 3519 518 -102 -160
Cash From Investing Activities 1708 14797 13349 15403 -267
Capital Expenditures -495 -1464 -983 -606 -304
Other Investing Cash Flow Items, Total 2203 16261 14332 16009 37
Cash From Financing Activities -2364 -14419 -8716 -5954 16
Financing Cash Flow Items -351 -1484 -958 -649 -338
Total Cash Dividends Paid -330 -1484 -1130 -760 -379
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2850 -5178 -2306 -1241 -132
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1167 -6273 -4322 -3304 865
Net Change in Cash 1857 4738 5319 11283 203
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.8835 43647890 -2002105 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.3722 32557724 -1865128 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.6025 29158176 119790 2022-12-31 LOW
Elliott Management Corporation Hedge Fund 2.5055 11065000 0 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.91 8434836 -608274 2022-12-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.559 6884999 -1074421 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.394 6156129 84814 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3149 5806933 -159561 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2668 5594517 123745 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2302 5432715 2179532 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.0857 4794589 1196199 2022-12-31 HIGH
Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 0.899 3970335 -17039 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8817 3893721 -2542485 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8489 3749080 -489379 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8409 3713656 -337563 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8361 3692487 11799 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7788 3439442 -21495 2022-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.7645 3376422 78988 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7245 3199424 -106513 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7124 3146289 -496094 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Marathon Petroleum Company profile

Σχετικά με την Marathon Petroleum

Η Marathon Petroleum Corporation είναι μια μεταγενέστερη ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της διύλισης, εμπορίας, λιανικής πώλησης και ενδιάμεσου εφοδιασμού προϊόντων πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: διύλισης και εμπορίας και μεταφορών Midstream. Ο τομέας Διύλισης & Εμπορίας διυλίζει αργό πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πρώτων υλών, στα διυλιστήρια της Εταιρείας στις περιοχές Gulf Coast, Mid-Continent και West Coast των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εταιρεία πωλεί διυλισμένα προϊόντα σε πελάτες χονδρικής εμπορίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά, με τα εμπορικά σήματα Marathon και ARCO. Η Midstream μεταφέρει, αποθηκεύει, διανέμει και εμπορεύεται αργό πετρέλαιο και διυλισμένα προϊόντα κυρίως για τον τομέα διύλισης και εμπορίας μέσω περιουσιακών στοιχείων εφοδιαστικής διύλισης, αγωγών, τερματικών σταθμών, ρυμουλκών και φορτηγίδων.

Industry: Oil & Gas Refining and Marketing (NEC)

539 S Main St
FINDLAY
OHIO 45840-3229
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.46 Price
+0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00426

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου