Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Manhattan Bridge - LOAN CFD

  4.59
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.10
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.59
  Άνοιγμα* 4.58
  Μεταβολή 1 έτους* -17.92%
  Εύρος ημέρας* 4.58 - 4.63
  Εύρος 52 εβδ. 4.57-6.14
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 11.75K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 471.60K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 54.21M
  Αναλογία P/E 10.63
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.46M
  Έσοδα 9.14M
  EPS 0.44
  Μέρισμα (Απόδοση %) 9.51374
  Beta 0.59
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 19, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 4.59 0.01 0.22% 4.58 4.63 4.58
  Sep 21, 2023 4.59 -0.09 -1.92% 4.68 4.68 4.58
  Sep 20, 2023 4.67 0.00 0.00% 4.67 4.70 4.61
  Sep 19, 2023 4.66 0.08 1.75% 4.58 4.68 4.58
  Sep 18, 2023 4.69 0.04 0.86% 4.65 4.70 4.63
  Sep 15, 2023 4.64 -0.05 -1.07% 4.69 4.69 4.61
  Sep 14, 2023 4.70 0.07 1.51% 4.63 4.71 4.63
  Sep 13, 2023 4.66 -0.02 -0.43% 4.68 4.68 4.63
  Sep 12, 2023 4.67 -0.08 -1.68% 4.75 4.75 4.65
  Sep 11, 2023 4.74 0.07 1.50% 4.67 4.75 4.67
  Sep 8, 2023 4.67 0.00 0.00% 4.67 4.72 4.67
  Sep 7, 2023 4.67 0.00 0.00% 4.67 4.71 4.67
  Sep 6, 2023 4.68 0.01 0.21% 4.67 4.70 4.67
  Sep 5, 2023 4.71 -0.07 -1.46% 4.78 4.78 4.69
  Sep 1, 2023 4.77 0.04 0.85% 4.73 4.78 4.69
  Aug 31, 2023 4.74 0.06 1.28% 4.68 4.74 4.67
  Aug 30, 2023 4.72 0.07 1.51% 4.65 4.73 4.65
  Aug 29, 2023 4.70 0.12 2.62% 4.58 4.73 4.58
  Aug 28, 2023 4.68 -0.05 -1.06% 4.73 4.74 4.59
  Aug 25, 2023 4.71 0.06 1.29% 4.65 4.79 4.59

  Manhattan Bridge Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, October 6, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Manhattan Bridge Capital Inc
  Manhattan Bridge Capital Inc

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, October 19, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Manhattan Bridge Capital Inc Earnings Release
  Q3 2023 Manhattan Bridge Capital Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, March 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Manhattan Bridge Capital Inc Earnings Release
  Q4 2023 Manhattan Bridge Capital Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 8.57096 6.80789 7.00635 7.33971 7.22456
  Έσοδα 8.57096 6.80789 7.00635 7.33971 7.22456
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.37658 2.40192 2.79633 2.85662 3.0225
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.54925 1.34884 1.43444 1.20274 1.32172
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.82283 1.04555 1.35602 1.63513 1.69906
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.015 0
  Other Operating Expenses, Total 0.0045 0.00753 0.00588 0.00375 0.00171
  Λειτουργικά Έσοδα 5.19438 4.40597 4.21002 4.48309 4.20206
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.21239 4.42397 4.23002 4.49508 4.20507
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.21174 4.42333 4.22938 4.49451 4.20442
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.21174 4.42333 4.22938 4.49451 4.20442
  Καθαρά Κέρδη 5.21174 4.42333 4.22938 4.49451 4.20442
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.21174 4.42333 4.22938 4.49451 4.20442
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.21174 4.42333 4.22938 4.49451 4.20442
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.21174 4.42333 4.22938 4.49451 4.20442
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.495 10.5241 9.6313 9.65929 8.79904
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.45339 0.42031 0.43913 0.4653 0.47783
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.485 0.54 0.48 0.47
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.45339 0.42031 0.43913 0.46686 0.47783
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Άλλο, Καθαρό 0.018 0.018 0.02 0.012 0.003
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2.39936 2.39779 2.23212 2.10702 2.11676
  Έσοδα 2.39936 2.39779 2.23212 2.10702 2.11676
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.99741 1.14265 1.04252 0.87478 0.76458
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.40098 0.4961 0.42409 0.37744 0.38624
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.59543 0.64626 0.61787 0.49672 0.37638
  Other Operating Expenses, Total 0.001 0.00029 0.00056 0.00063 0.00196
  Λειτουργικά Έσοδα 1.40195 1.25514 1.1896 1.23224 1.35218
  Άλλο, Καθαρό 0.02038 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.42234 1.25964 1.19411 1.23674 1.35668
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.42169 1.25964 1.19411 1.23674 1.35603
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.42169 1.25964 1.19411 1.23674 1.35603
  Καθαρά Κέρδη 1.42169 1.25964 1.19411 1.23674 1.35603
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.42169 1.25964 1.19411 1.23674 1.35603
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.42169 1.25964 1.19411 1.23674 1.35603
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.42169 1.25964 1.19411 1.23674 1.35603
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.4754 11.495 11.495 11.495 11.495
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12389 0.10958 0.10388 0.10759 0.11797
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1125 0.1125 0.125 0.125 0.125
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12389 0.10958 0.10388 0.10759 0.11797
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 75.9505 66.8133 59.3843 54.2794 55.788
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.10354 0.14255 0.13165 0.11841 0.20368
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.10354 0.14255 0.13165 0.11841 0.20368
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 75.847 66.6708 58.9252 54.161 55.4329
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.32748 0.15138
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 76.28 67.2057 59.8434 54.443 55.9031
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.26222 0.31708 0.3697 0.08775
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.06727 0.07528 0.08937 0.07586 0.11517
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.39586 2.1715 1.59477 1.648 1.74711
  Payable/Accrued 0.28987 0.15417 0.16894 0.15182 0.18372
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.106 2.01733 1.42583 1.49618 1.56339
  Σύνολο Οφειλών 33.4164 23.8195 27.8792 22.4996 23.8218
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 30.7471 21.3237 25.9116 20.7606 22.0746
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 30.7471 21.3237 25.9116 20.7606 22.0746
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 42.8636 43.3862 31.9642 31.9434 32.0814
  Κοινή Μετοχή 0.01176 0.01176 0.00988 0.00988 0.00987
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 45.5358 45.5228 33.1571 33.144 33.1105
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1.88506 -1.34932 -0.40385 -0.59081 -0.4488
  Treasury Stock - Common -0.79894 -0.79894 -0.79894 -0.61969 -0.59023
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 76.28 67.2057 59.8434 54.443 55.9031
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.495 11.495 9.61995 9.65884 9.65598
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.27349 0.32425 0.37291 0.09103
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 73.2844 75.9505 74.3767 70.4736 69.6126
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.07519 0.10354 0.10971 0.11762 0.14537
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.07519 0.10354 0.10971 0.11762 0.14537
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 73.2092 75.847 73.8338 70.356 69.4672
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.43327
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 73.669 76.28 74.7662 70.9227 70.0487
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.24851 0.26222 0.27594 0.28965 0.30337
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.13608 0.06727 0.11347 0.15944 0.13267
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.20586 2.39586 2.28103 2.33482 2.27331
  Payable/Accrued 0.26183 0.28987 0.20206 0.18532 0.14821
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.94404 2.106 2.07897 2.1495 2.1251
  Σύνολο Οφειλών 30.8357 33.4164 31.6631 27.6228 26.6712
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 28.3519 30.7471 29.0957 24.9888 24.0861
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 28.3519 30.7471 29.0957 24.9888 24.0861
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.27796 0.27349 0.28638 0.29914 0.31176
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 42.8333 42.8636 43.1031 43.2999 43.3775
  Κοινή Μετοχή 0.01176 0.01176 0.01176 0.01176 0.01176
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 45.5391 45.5358 45.5325 45.5293 45.526
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1.9186 -1.88506 -1.64229 -1.44217 -1.36133
  Treasury Stock - Common -0.79894 -0.79894 -0.79894 -0.79894 -0.79894
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 73.669 76.28 74.7662 70.9227 70.0487
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.495 11.495 11.495 11.495 11.495
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5.21174 4.42333 4.22938 4.49451 4.20442
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.16699 4.59937 4.22153 4.43158 4.36077
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.00231 0.00227 0.00114 0.00141 0.00371
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.1309 0.10438 0.11502 0.12582 0.11176
  Cash Taxes Paid 0.00065 0.00065 0.00065 0.00057 0.00064
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.58194 0.98249 1.26453 1.56064 1.58451
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.17795 0.0694 -0.124 -0.19017 0.04088
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -8.77097 -7.61739 -4.60704 1.36611 -9.71328
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.00287 0 -0.00876 -0.00115
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -8.7681 -7.61739 -4.59829 1.36611 -9.71213
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3.56497 2.70143 0.72624 -6.03434 5.57112
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.03582 0 -0.0271 -0.02038
  Total Cash Dividends Paid -5.74747 -4.99012 -4.14329 -4.63617 -3.99883
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 12.3545 -0.17925 -0.00901 9.88277
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 9.34826 -4.6629 5.07588 -1.38915 -0.29245
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.03901 -0.31659 0.34073 -0.23665 0.21862
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1.25964 5.21174 4.01763 2.78089 1.42486
  Cash From Operating Activities 1.31498 5.16699 4.01933 2.84727 1.45489
  Cash From Operating Activities 0.00089 0.00231 0.0016 0.00097 0.00047
  Non-Cash Items 0.03149 0.1309 0.09647 0.06285 0.02851
  Cash Interest Paid 0.63699 1.58194 1.03634 0.6089 0.27776
  Changes in Working Capital 0.02295 -0.17795 -0.09638 0.00256 0.00106
  Cash From Investing Activities 2.54569 -8.77097 -6.98811 -3.59019 -2.72297
  Capital Expenditures -0.00509 -0.00287 -0.00189 -0.00189
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2.55078 -8.7681 -6.98622 -3.5883 -2.72297
  Cash From Financing Activities -3.88902 3.56497 3.36921 0.718 1.2709
  Financing Cash Flow Items -0.03819 -0.03582 -0.03582 -0.03582 -0.03582
  Total Cash Dividends Paid -1.43687 -5.74747 -4.3106 -2.87374 -1.43687
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.41396 9.34826 7.71564 3.62756 2.74359
  Net Change in Cash -0.02835 -0.03901 0.40043 -0.02492 0.00282
  Cash Taxes Paid 0.00065 0.00065 0.00065

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Manhattan Bridge Company profile

  Σχετικά με την Manhattan Bridge

  Η Manhattan Bridge Capital, Inc. (MBC) είναι εταιρεία χρηματοδότησης ακινήτων. Η εταιρεία ειδικεύεται στην έκδοση, εξυπηρέτηση και διαχείριση χαρτοφυλακίου πρώτων ενυπόθηκων δανείων. Η Εταιρεία προσφέρει βραχυπρόθεσμα, εξασφαλισμένα, μη τραπεζικά δάνεια (hard money loans) σε επενδυτές ακινήτων για τη χρηματοδότηση της απόκτησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης ή βελτίωσης ακινήτων που βρίσκονται στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένου του New Jersey και του Connecticut, και στη Φλόριντα. Τα ακίνητα που εξασφαλίζουν τα δάνεια γενικά ταξινομούνται ως οικιστικά ή εμπορικά ακίνητα και, συνήθως, δεν παράγουν εισόδημα. Κάθε δάνειό της εξασφαλίζεται με πρώτο ενυπόθηκο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτων. Διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο περίπου 110 δανείων που εξασφαλίζονται κυρίως από οικιστικά ακίνητα.

  Industry: Mortgage REITs

  60 Cuttermill Rd Ste 205
  GREAT NECK
  NEW YORK 11021-3104
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου