Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές MAG Silver Corp. - MAG CFD

12.19
1.41%
0.06
Χαμηλό: 12.07
Υψηλό: 12.31
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 12.04
Άνοιγμα* 12.31
Μεταβολή 1 έτους* -23.78%
Εύρος ημέρας* 12.07 - 12.31
Εύρος 52 εβδ. 13.60-23.29
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 467.64K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.71M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.66B
Αναλογία P/E 44.17
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 98.83M
Έσοδα N/A
EPS 0.38
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.00
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 17, 2023 12.08 0.19 1.60% 11.89 12.30 11.72
Mar 16, 2023 11.73 -0.11 -0.93% 11.84 11.87 11.52
Mar 15, 2023 11.86 -0.14 -1.17% 12.00 12.30 11.58
Mar 14, 2023 11.87 0.18 1.54% 11.69 11.95 11.38
Mar 13, 2023 11.61 0.11 0.96% 11.50 11.90 11.48
Mar 10, 2023 10.98 -0.29 -2.57% 11.27 11.53 10.93
Mar 9, 2023 11.07 -0.12 -1.07% 11.19 11.50 11.04
Mar 8, 2023 11.17 -0.14 -1.24% 11.31 11.47 11.06
Mar 7, 2023 11.30 -0.46 -3.91% 11.76 11.78 11.24
Mar 6, 2023 11.93 -0.25 -2.05% 12.18 12.20 11.87
Mar 3, 2023 12.27 0.11 0.90% 12.16 12.32 12.09
Mar 2, 2023 12.02 0.05 0.42% 11.97 12.15 11.94
Mar 1, 2023 12.13 0.19 1.59% 11.94 12.19 11.87
Feb 28, 2023 11.91 0.33 2.85% 11.58 11.94 11.58
Feb 27, 2023 11.74 0.13 1.12% 11.61 11.94 11.46
Feb 24, 2023 11.54 -0.12 -1.03% 11.66 11.69 11.46
Feb 23, 2023 11.88 -0.15 -1.25% 12.03 12.11 11.84
Feb 22, 2023 12.08 -0.10 -0.82% 12.18 12.18 11.94
Feb 21, 2023 12.23 -0.30 -2.39% 12.53 12.60 12.18
Feb 17, 2023 12.59 0.11 0.88% 12.48 12.65 12.26

MAG Silver Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 61.37 8.523 8.808 8.941 9.029 11.405
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.454 8.503 8.793 8.835 8.908 11.259
Depreciation / Amortization 0.023 0.02 0.015 0.106 0.121 0.146
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 53.893 0
Λειτουργικά Έσοδα -61.37 -8.523 -8.808 -8.941 -9.029 -11.405
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.948 2.754 2.651 4.384 2.958 15.863
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 1.151 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -60.422 -5.769 -5.006 -4.557 -6.071 4.458
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -55.846 -6.497 -5.802 -4.426 -7.097 6.025
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -55.846 -6.497 -5.802 -4.426 -7.097 6.025
Καθαρά Κέρδη -55.846 -6.497 -5.802 -4.426 -7.097 6.025
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -55.846 -6.497 -5.802 -4.426 -7.097 6.025
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -55.846 -6.497 -5.802 -4.426 -7.097 6.025
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -55.846 -6.497 -5.802 -4.426 -7.097 6.025
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 78.4821 81.1844 85.5195 86.1425 91.1086 95.4595
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.71158 -0.08003 -0.06784 -0.05138 -0.0779 0.06312
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26523 -0.08003 -0.07659 -0.05138 -0.0779 0.06312
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.765 3.047 2.232 3.361 12.753
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.736 3.008 2.193 3.322 2.248
Depreciation / Amortization 0.029 0.039 0.039 0.039 0.034
Λειτουργικά Έσοδα -2.765 -3.047 -2.232 -3.361 -12.753
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.75 4.947 1.434 8.732 13.831
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.015 1.9 -0.798 5.371 1.078
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.662 3.305 -2.28 8.662 2.68
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.662 3.305 -2.28 8.662 2.68
Καθαρά Κέρδη -3.662 3.305 -2.28 8.662 2.68
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.662 3.305 -2.28 8.662 2.68
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.662 3.305 -2.28 8.662 2.68
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.662 3.305 -2.28 8.662 2.68
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 94.8298 95.2356 95.0028 97.1191 98.0771
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03862 0.0347 -0.024 0.08919 0.02733
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03862 0.0347 -0.024 0.08919 0.09672
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 10.471
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 139.874 160.842 130.879 72.712 95.414 59.371
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 139.065 160.395 130.18 72.36 94.008 56.748
Μετρητά & Ισοδύναμα 83.347 130 75 0 94.008 56.748
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 55.718 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.628 0.16 0.372 0.083 0.897 2.097
Prepaid Expenses 0.181 0.287 0.327 0.269 0.509 0.526
Total Assets 177.24 222.492 217.557 218.81 323.082 372.372
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.054 1.48 3.683 8.047 13.147 20.738
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.461 0.474 1.374 1.448 1.448
Accumulated Depreciation, Total -0.407 -0.427 -0.593 -0.773 -0.964
Long Term Investments 37.312 60.17 82.995 138.051 214.521 292.263
Total Current Liabilities 0.733 0.936 1.563 0.854 0.901 1.61
Accounts Payable 0.733 0.936 1.563 0.78 0.808 1.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 1.322 2.253 3.676 3.563 6.414 4.851
Total Long Term Debt 0 0 0 0.467 0.383 0.275
Deferred Income Tax 0.589 1.317 2.113 1.982 4.721 2.557
Total Equity 175.918 220.239 213.881 215.247 316.668 367.521
Common Stock 343.654 392.554 392.916 399.995 496.604 543.927
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -168.618 -173.529 -178.354 -183.733 -190.564 -178.204
Unrealized Gain (Loss) 0.098 0.43 -1.465 -1.799
Other Equity, Total 0.784 0.784 0.784 0.784 10.628 1.798
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 177.24 222.492 217.557 218.81 323.082 372.372
Total Common Shares Outstanding 80.7042 85.4788 85.5395 86.5459 94.8131 97.8094
Cash 30.395 55.18 72.36
Other Long Term Assets, Total 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.074 0.093 0.11
Capital Lease Obligations 0.467 0.383 0.275
Other Liabilities, Total 0.26 0.409 0.409
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 95.816 69.096 34.77 59.371 57.396
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 92.844 66.342 31.707 56.748 52.248
Μετρητά & Ισοδύναμα 92.844 66.342 31.707 56.748
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.265 1.62 2.138 2.097 2.332
Prepaid Expenses 1.707 1.134 0.925 0.526 2.816
Total Assets 318.983 322.29 320.599 372.372 376.38
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15.014 16.966 18.692 20.738 11.661
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1.452 1.445 1.446 1.448 1.456
Accumulated Depreciation, Total -0.813 -0.863 -0.912 -0.964 -1.006
Long Term Investments 208.153 236.228 267.137 292.263 304.92
Total Current Liabilities 0.893 0.722 0.793 1.61 4.118
Accounts Payable 0.793 0.617 0.687 1.5 3.999
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.1 0.105 0.106 0.11 0.119
Total Liabilities 7.581 5.968 7.239 4.851 5.727
Total Long Term Debt 0.362 0.339 0.302 0.275 0.252
Capital Lease Obligations 0.362 0.339 0.302 0.275 0.252
Deferred Income Tax 5.917 4.498 5.735 2.557 0.948
Other Liabilities, Total 0.409 0.409 0.409 0.409 0.409
Total Equity 311.402 316.322 313.36 367.521 370.653
Common Stock 496.847 498.245 499.048 543.927 544.145
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -190.79 -187.181 -189.275 -178.204 -174.275
Other Equity, Total 5.345 5.258 3.587 1.798 0.783
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 318.983 322.29 320.599 372.372 376.38
Total Common Shares Outstanding 94.8399 94.9602 95.0289 97.8094 97.8344
Cash 52.248
Note Receivable - Long Term 2.403
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -55.846 -6.497 -5.802 -4.426 -7.097 6.025
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -4.44 -3.953 -3.945 -3.207 -6.214 -6.722
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.023 0.02 0.015 0.106 0.121 0.146
Deferred Taxes -4.576 0.728 0.796 -0.131 1.026 -1.567
Μη Χρηματικά Στοιχεία 56.315 1.263 1.411 0.982 0.17 -11.69
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.356 0.533 -0.365 0.262 -0.434 0.364
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -62.922 32.428 -26.212 -57.133 -65.312 -74.939
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.362 -1.433 -2.27 -3.584 -4.947 -7.174
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -61.56 33.861 -23.942 -53.549 -60.365 -67.765
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 75.313 48.218 0 2.748 92.429 44.136
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 75.313 48.218 0 2.819 92.501 44.227
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.028 0.355 -0.058 -0.228 0.745 0.265
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 7.923 77.048 -30.215 -57.82 21.648 -37.26
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.071 -0.072 -0.091
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -3.662 -0.357 -2.637 6.025 2.68
Cash From Operating Activities -2.922 -3.82 -5.094 -6.722 -1.664
Cash From Operating Activities 0.029 0.068 0.107 0.146 0.034
Deferred Taxes 1.647 0.242 1.724 -1.567 -1.602
Non-Cash Items 0.511 -3.142 -3.668 -11.69 -2.779
Changes in Working Capital -1.447 -0.631 -0.62 0.364 0.003
Cash From Investing Activities 1.647 -24.38 -57.671 -74.939 -2.668
Capital Expenditures -1.601 -3.819 -5.334 -7.174 -1.291
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.248 -20.561 -52.337 -67.765 -1.377
Cash From Financing Activities 0.052 0.151 0.127 44.136 -0.028
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.075 0.192 0.192 44.227 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.023 -0.041 -0.065 -0.091 -0.028
Foreign Exchange Effects 0.059 0.383 0.337 0.265 -0.14
Net Change in Cash -1.164 -27.666 -62.301 -37.26 -4.5
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Sprott Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 5.2573 5195576 57673 2022-12-31 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 5.176 5115268 34818 2022-12-31 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 3.93 3883854 40414 2022-12-31 LOW
Sprott Asset Management USA Inc. Investment Advisor 3.4763 3435500 17500 2022-12-31 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5574 2527371 0 2022-12-31 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 2.5407 2510857 -34957 2022-12-31 LOW
RBC Global Asset Management Inc. Investment Advisor 1.9923 1968903 3900 2022-12-31 LOW
ETF Managers Group, LLC Investment Advisor 1.7779 1756998 -710167 2022-09-30 LOW
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.5742 1555762 -222672 2022-12-31 LOW
Equinox Partners Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4259 1409175 0 2022-12-31 LOW
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC Hedge Fund 1.3608 1344829 -9685 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2742 1259231 119085 2023-02-28 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.0543 1041917 -46017 2022-12-31 LOW
Earth Resource Investment Group Investment Advisor 0.9546 943400 123700 2022-12-31 LOW
1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 0.8753 865000 440000 2022-12-31 LOW
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8493 839373 307688 2022-12-31 MED
TD Asset Management Inc. Investment Advisor 0.7442 735481 148814 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.6745 666621 -715000 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6657 657876 30113 2022-12-31 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5501 543672 13 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

MAG Silver Corp. Company profile

Σχετικά με την MAG Silver Corp.

Η MAG Silver Corp. είναι μια εταιρεία ανάπτυξης και εξερεύνησης με έδρα τον Καναδά. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην απόκτηση, εξερεύνηση και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας έργων σε κλίμακα περιφέρειας που βρίσκονται κυρίως στην αμερικανική ήπειρο. Τα έργα της εταιρείας περιλαμβάνουν την ιδιοκτησία Juanicipio και την ιδιοκτησία Cinco De Mayo. Η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 44% στο έργο Juanicipio, το οποίο βρίσκεται στην τάση αργύρου Fresnillo στο Μεξικό και αναπτύσσει ένα υπόγειο ορυχείο και κατασκευάζει εργοστάσιο επεξεργασίας περίπου 4.000 τόνων ημερησίως. Η ιδιοκτησία Cinco de Mayo βρίσκεται περίπου 190 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Chihuahua, στη βόρεια πολιτεία Chihuahua του Μεξικού, και καλύπτει περίπου 25.113 εκτάρια. Το έργο αποτελείται από μεταλλοφόρες ζώνες, συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου πόρου αργύρου-μολύβδου-ψευδαργύρου Upper Manto, της βαθιάς ανακάλυψης Pegaso, του πόρου μολυβδαινίου-χρυσού υψηλής περιεκτικότητας Pozo Seco και της γύρω περιοχής εξερεύνησης Cinco de Mayo.

Industry: Silver Mining

770-800 Pender St W
#770 - 800 West Pender Street
V6C 2V6

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.38 Price
-1.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00328

Oil - Crude

66.64 Price
+0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0019%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,983.90 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,547.10 Price
+0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου