Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Macquarie Group - MQGau CFD

  182.50
  1.84%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:04

  Mon - Fri: 00:04 - 06:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.38
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022685 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.31)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022685%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000767 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000767%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 185.93
  Άνοιγμα* 183.62
  Μεταβολή 1 έτους* 2.1%
  Εύρος ημέρας* 180.44 - 183.78
  Εύρος 52 εβδ. 149.51-217.32
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 830.32K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.41M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 69.85B
  Αναλογία P/E 14.10
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 369.24M
  Έσοδα 5.91B
  EPS 12.68
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.63697
  Beta 1.49
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 4, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 182.50 -1.15 -0.63% 183.65 184.20 180.20
  Apr 18, 2024 185.93 1.98 1.08% 183.95 186.38 183.95
  Apr 17, 2024 184.32 -1.14 -0.61% 185.46 185.54 183.64
  Apr 16, 2024 186.10 -0.61 -0.33% 186.71 187.78 184.12
  Apr 15, 2024 187.71 0.36 0.19% 187.35 188.28 186.62
  Apr 12, 2024 189.34 0.00 0.00% 189.34 190.50 188.68
  Apr 11, 2024 189.42 2.62 1.40% 186.80 190.42 186.80
  Apr 10, 2024 190.83 -0.01 -0.01% 190.84 192.46 190.35
  Apr 9, 2024 190.94 -2.34 -1.21% 193.28 193.47 190.71
  Apr 8, 2024 192.30 -2.13 -1.10% 194.43 194.43 191.91
  Apr 5, 2024 194.18 -1.03 -0.53% 195.21 195.38 193.14
  Apr 4, 2024 195.14 -2.64 -1.33% 197.78 198.29 194.88
  Apr 3, 2024 197.78 0.94 0.48% 196.84 197.92 194.87
  Apr 2, 2024 196.84 -2.34 -1.17% 199.18 199.58 196.24
  Apr 1, 2024 199.19 2.08 1.06% 197.11 199.27 196.20
  Mar 28, 2024 199.48 -0.19 -0.10% 199.67 200.04 198.99
  Mar 27, 2024 199.67 2.13 1.08% 197.54 199.98 197.28
  Mar 26, 2024 197.54 1.09 0.55% 196.45 198.48 196.20
  Mar 25, 2024 196.45 -3.28 -1.64% 199.73 199.96 196.16
  Mar 24, 2024 199.72 0.69 0.35% 199.03 199.80 198.99

  Macquarie Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6992 6539 3907 3454 3867
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5168 4953 3008 2726 2988
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 14 -247 7 5 -6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5182 4706 3015 2731 2982
  Καθαρά Κέρδη 5182 4706 3015 2731 2982
  Total Adjustments to Net Income -167 -147 -99 -95 -120
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5015 4559 2916 2636 2862
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5015 4559 2916 2636 2862
  Ρύθμιση Αραίωσης 337 226 180 197 187
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5352 4785 3096 2833 3049
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 406.592 388.826 375.448 370.56 351.226
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 13.1631 12.3063 8.24614 7.64519 8.68102
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 7.5 6.22 4.7 4.3 5.75
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 9.37464 7.29977 5.9392 6.74001 5.11705
  Interest Income, Bank 10139 4325 3965 5156 5355
  Total Interest Expense 7111 1465 1770 3297 3595
  Net Interest Income 3028 2860 2195 1859 1760
  Loan Loss Provision 333 140 338 645 248
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 2695 2720 1857 1214 1512
  Non-Interest Income, Bank 17394 15426 11902 12580 12975
  Non-Interest Expense, Bank -13097 -11607 -9852 -10340 -10620
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3964 3028 3804 2735 2654
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2875 2293 2821 2132 2030
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2 12 -158 -89 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2877 2305 2663 2043 2030
  Καθαρά Κέρδη 2877 2305 2663 2043 2030
  Total Adjustments to Net Income -95 -72 -82 -65 -67
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2782 2233 2581 1978 1963
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2782 2233 2581 1978 1963
  Ρύθμιση Αραίωσης 197 140 124 102 117
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2979 2373 2705 2080 2080
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 407.63 405.553 396.246 381.406 378.598
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.30809 5.85127 6.82657 5.4535 5.49396
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.5 3 3.5 2.72 3.35
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.21741 3.08962 3.22012 4.05758 4.13025
  Interest Income, Bank 6486 3653 2261 2064 1943
  Total Interest Expense 4929 2182 774 691 781
  Net Interest Income 1557 1471 1487 1373 1162
  Loan Loss Provision 226 107 65 75 -32
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 1331 1364 1422 1298 1194
  Non-Interest Income, Bank 9524 7957 8541 6834 6602
  Non-Interest Expense, Bank -6891 -6293 -6159 -5397 -5142
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 387872 399176 245653 255802 197757
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6639 5143 4676 5044 4701
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 10312 8242 7593 8034 7142
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3673 -3099 -2917 -2990 -2441
  Υπεραξία, Καθαρό 2004 1863 1321 1717 1032
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1823 1917 1222 1551 999
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5574 4373 4194 8319 4219
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2718 2849 1751 2974 10054
  Other Assets, Total 10438 8632 5996 6561 7355
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1929 1943 1475 1402 1745
  Δεδουλευμένα Έξοδα 841 5228 4002 3803 3705
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 43572 23555 23556 21494 22668
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 897 694 1075 984 413
  Σύνολο Οφειλών 354717 370615 223605 234739 179996
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 79482 99967 57448 68607 45094
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 78780 99381 56664 67569 45002
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 196 216 204 234 425
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 951 245 303 721 603
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 73398 120153 46801 67818 44314
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33155 28561 22048 21063 17761
  Κοινή Μετοχή 14735 14156 10166 9297 7553
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 19065 16038 13289 11375 10863
  Treasury Stock - Common -2328 -1858 -1633 -1446 -1372
  ESOP Debt Guarantee -7 -7 -9
  Unrealized Gain (Loss) 30 16 34 -72 9
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1653 209 199 1916 717
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 387872 399176 245653 255802 197757
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 369.753 368.413 346.685 339.99 323.949
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 702 586 784 1038 92
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 394594 387872 486574 399176 348567
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7531 6639 5511 5143 4961
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4249 1823 4170 1917 1964
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6174 5574 4840 4373 4675
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3388 2718 2159 2849 3351
  Other Assets, Total 13699 10438 11478 8632 7805
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6125 1929 3748 1943 1859
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1475 841 2437 5228 3654
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1027 897 1040 694 850
  Σύνολο Οφειλών 361943 354717 455237 370615 324503
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 133640 123054 140673 123522 100807
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 132719 122352 140078 122936 100113
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 241 196 258 216 320
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 487 951 350 245 350
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 69475 73398 162094 120153 111118
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 32651 33155 31337 28561 24064
  Κοινή Μετοχή 14812 14735 14741 14156 11290
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 18510 19065 16955 16038 13993
  Treasury Stock - Common -2871 -2328 -2389 -1858 -1896
  ESOP Debt Guarantee
  Unrealized Gain (Loss) 1 30 -10 16 35
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2199 1653 2040 209 642
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 394594 387872 486574 399176 348567
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 367.967 369.753 369.24 368.413 353.208
  Υπεραξία, Καθαρό 2004 1863 1533
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 921 702 595 586 694
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -11380 50451 2826 12119 36
  Cash Receipts -1801 -5186 -8109 5637 11154
  Cash Payments -6279 -1429 -1919 -3375 -3547
  Cash Taxes Paid -2035 -1743 -790 -1043 -1161
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1265 58809 13644 10900 -6410
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1230 12 2903 -2745 2569
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -824 -977 -761 -1165 -633
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -406 989 3664 -1580 3202
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 450 1148 1912 -1075 -1138
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 305 -222 -375 413 -136
  Total Cash Dividends Paid -2010 -1711 -861 -2122 -1835
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -923 2777 0 1063 -454
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 3078 304 3148 -429 1287
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7109 50830 4533 10093 1137
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 5051 -781 -3108 1794 -330
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Cash From Operating Activities -11380 8402 50451 18172 2826
  Cash Receipts -1801 -5929 -5186 1526 -8109
  Cash Payments -6279 -1736 -1429 -676 -1919
  Cash Taxes Paid -2035 -768 -1743 -775 -790
  Changes in Working Capital -1265 16835 58809 18097 13644
  Cash From Investing Activities -1230 -4415 12 -3101 2903
  Capital Expenditures -824 -292 -977 -407 -761
  Other Investing Cash Flow Items, Total -406 -4123 989 -2694 3664
  Cash From Financing Activities 450 -113 1148 -462 1912
  Financing Cash Flow Items 305 65 -222 -7 -375
  Total Cash Dividends Paid -2010 -854 -1711 -776 -861
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -923 -924 2777 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 3078 1600 304 321 3148
  Foreign Exchange Effects 5051 6039 -781 1135 -3108
  Net Change in Cash -7109 9913 50830 15744 4533

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Diversified Investment Services

  50 Martin Place
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου