Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lyra Therapeutics, Inc. - LYRA CFD

  3.65
  4.58%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Lyra Therapeutics Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.49
  Άνοιγμα* 3.52
  Μεταβολή 1 έτους* 3.83%
  Εύρος ημέρας* 3.46 - 3.77
  Εύρος 52 εβδ. 1.86-5.25
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 469.21K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.68M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 164.00M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 52.56M
  Έσοδα 1.42M
  EPS -1.46
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -0.07
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 27, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 3.65 0.13 3.69% 3.52 3.78 3.44
  Dec 5, 2023 3.49 0.11 3.25% 3.38 3.66 3.36
  Dec 4, 2023 3.50 0.01 0.29% 3.49 3.63 3.46
  Dec 1, 2023 3.58 0.36 11.18% 3.22 3.58 3.22
  Nov 30, 2023 3.28 0.04 1.23% 3.24 3.48 3.20
  Nov 29, 2023 3.24 -0.10 -2.99% 3.34 3.44 3.16
  Nov 28, 2023 3.36 0.15 4.67% 3.21 3.46 3.21
  Nov 27, 2023 3.32 0.38 12.93% 2.94 3.40 2.94
  Nov 24, 2023 2.79 -0.27 -8.82% 3.06 3.18 2.76
  Nov 22, 2023 3.00 -0.08 -2.60% 3.08 3.24 2.96
  Nov 21, 2023 3.05 0.06 2.01% 2.99 3.17 2.93
  Nov 20, 2023 2.98 0.14 4.93% 2.84 3.18 2.80
  Nov 17, 2023 2.86 0.06 2.14% 2.80 2.94 2.80
  Nov 16, 2023 2.86 0.05 1.78% 2.81 2.92 2.77
  Nov 15, 2023 2.86 -0.01 -0.35% 2.87 2.95 2.77
  Nov 14, 2023 2.86 -0.02 -0.69% 2.88 2.93 2.80
  Nov 13, 2023 2.91 0.05 1.75% 2.86 2.96 2.73
  Nov 10, 2023 2.96 0.33 12.55% 2.63 2.97 2.63
  Nov 9, 2023 2.71 -0.07 -2.52% 2.78 2.82 2.54
  Nov 8, 2023 2.84 0.04 1.43% 2.80 3.04 2.77

  Lyra Therapeutics, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 27, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Lyra Therapeutics Inc Earnings Release
  Q4 2023 Lyra Therapeutics Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1.363 0.285 0 0 1.244
  Έσοδα 1.363 0.285 0 1.244
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 57.669 43.9 22.209 16.519 8.503
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.556 14.206 9.687 4.487 3.528
  Έρευνα & Ανάπτυξη 38.797 29.694 12.522 12.032 4.975
  Λειτουργικά Έσοδα -56.306 -43.615 -22.209 -16.519 -7.259
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.041 0.102 0.082 0.213 0.036
  Άλλο, Καθαρό 0 1.194
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -55.265 -43.513 -22.127 -16.306 -6.029
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -55.278 -43.513 -22.127 -16.306 -6.029
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -55.278 -43.513 -22.127 -16.306 -6.029
  Καθαρά Κέρδη -55.278 -43.513 -22.127 -16.306 -6.029
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -55.278 -43.513 -22.242 -16.306 -6.029
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -55.278 -43.513 -22.242 -16.306 -6.029
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -55.278 -43.513 -22.242 -16.306 -6.029
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 30.2357 12.9861 8.59021 12.3996 12.3996
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.82824 -3.35074 -2.58923 -1.31505 -0.48623
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.79995 -3.35074 -2.58923 -1.31505 -0.48623
  Total Adjustments to Net Income -0.115
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.316
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.458 0.41 0.011 0.359 0.993
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16.961 17.723 15.166 15.185 27.318
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.57 5.127 4.399 5.137 8.02
  Έρευνα & Ανάπτυξη 10.799 12.596 9.451 10.048 19.298
  Λειτουργικά Έσοδα -16.503 -17.313 -15.155 -14.826 -26.325
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.897 1.072 0.933 0.06 0.048
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.606 -16.241 -14.222 -14.766 -26.277
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -15.618 -16.255 -14.235 -14.766 -26.277
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -15.618 -16.255 -14.235 -14.766 -26.277
  Καθαρά Κέρδη -15.618 -16.255 -14.235 -14.766 -26.277
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -15.618 -16.255 -14.235 -14.766 -26.277
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -15.618 -16.255 -14.235 -14.766 -26.277
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -15.618 -16.255 -14.235 -14.766 -26.277
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 43.6764 36.8327 36.8994 36.8264 32.4204
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.35758 -0.44132 -0.38578 -0.40096 -0.81051
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.33389 -0.44132 -0.3626 -0.40096 -0.81051
  Έσοδα 0.458 0.41 0.011 0.359 0.993
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.592 1.316
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 100.829 47.918 75.917 10.119 24.927
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 97.894 45.747 74.593 9.808 23.888
  Μετρητά & Ισοδύναμα 32.55 45.747 74.593 9.808 23.888
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.167
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.935 2.171 1.324 0.311 0.872
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 109.968 54.867 80.83 14.963 25.359
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.466 5.858 4.466 3.419 0.103
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8.64 9.737 7.344 6.248 2.905
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.174 -3.879 -2.878 -2.829 -2.802
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.673 1.091 0.447 1.425 0.329
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14.47 18.246 4.884 5.208 1.96
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.616 3.125 0.922 1.069 0.631
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.579 5.332 3.962 4.139 1.329
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 29.214 20.551 6.338 7.635 2.08
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 14.744 2.305 1.454 2.427 0.12
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 80.754 34.316 74.492 7.328 23.279
  Redeemable Preferred Stock 0 130.666 130.353
  Κοινή Μετοχή 0.032 0.013 0.013 0.008 0.006
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 329.387 227.7 224.363 4.411 4.371
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -248.675 -193.397 -149.884 -127.757 -111.451
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 109.968 54.867 80.83 14.963 25.359
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 31.8277 13.0072 12.9324 12.3996 12.3996
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.275 9.789
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 65.344
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.01
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 104.92 118.253 84.799 100.829 112.23
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 102.55 116.15 82.707 97.894 109.558
  Μετρητά & Ισοδύναμα 24.85 54.361 22.019 32.55 109.558
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.37 1.8 2.092 2.935 2.343
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 120.575 125.675 93.868 109.968 119.463
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.8 1.98 3.829 4.466 4.361
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8.64 9.085
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.174 -4.724
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.855 5.442 5.24 4.673 2.872
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 19.235 14.111 14.154 14.47 13.605
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.054 4.188 3.951 2.616 2.9
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.455 8.426 8.693 10.579 7.975
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 36.336 27.098 27.777 29.214 26.241
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17.101 12.987 13.623 14.744 12.636
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 84.239 98.577 66.091 80.754 93.222
  Κοινή Μετοχή 0.05 0.05 0.032 0.032 0.032
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 380.395 379.102 331.001 329.387 327.63
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -296.199 -280.548 -264.93 -248.675 -234.44
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 120.575 125.675 93.868 109.968 119.463
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 49.5456 49.545 31.8368 31.8277 31.827
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.726 1.497 1.51 1.275 2.73
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.303 0.329
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 77.7 61.789 60.688 65.344
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.007 -0.027 -0.012 0.01
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -55.278 -43.513 -22.127 -16.306 -6.029
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -43.385 -25.82 -21.143 -13.754 -6.64
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.067 1.001 0.095 0.027 0.082
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 6.271 2.77 1.768 0.411 -0.772
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.555 13.922 -0.879 2.114 0.079
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -65.006 -3.385 -1.775 -0.211 -0.037
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.164 -3.385 -1.775 -0.211 -0.037
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 96.257 0.359 87.703 -0.115 29.213
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.246 -0.245 -2.589 -0.226 -0.299
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 100.503 0.604 90.292 0.111 29.012
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0.5
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -12.134 -28.846 64.785 -14.08 22.536
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -64.842
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -16.255 -55.278 -41.043 -21.496 -7.012
  Cash From Operating Activities -15.85 -43.385 -31.221 -20.375 -11.905
  Cash From Operating Activities 0.284 1.067 0.845 0.566 0.28
  Non-Cash Items 0.884 6.271 3.69 1.951 0.844
  Changes in Working Capital -0.763 4.555 5.287 -1.396 -6.017
  Cash From Investing Activities 5.315 -65.006 -0.136 -0.107 -0.093
  Capital Expenditures -0.045 -0.164 -0.136 -0.107 -0.093
  Cash From Financing Activities 0.004 96.257 96.257 96.493 0.006
  Financing Cash Flow Items 0 -4.246 -4.246 -4.01 -0.002
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.004 100.503 100.503 100.503 0.008
  Net Change in Cash -10.531 -12.134 64.9 76.011 -11.992
  Other Investing Cash Flow Items, Total 5.36 -64.842
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Perceptive Advisors LLC Private Equity 25.7492 12757562 1805415 2023-06-30 MED
  North Bridge Venture Partners Venture Capital 11.8849 5888416 1805416 2023-05-31 LOW
  Armistice Capital LLC Hedge Fund 8.0977 4012036 4012036 2023-06-30 MED
  Nantahala Capital Management, LLC Hedge Fund 7.9877 3957542 1736712 2023-06-30 MED
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 5.7506 2849178 -47357 2023-06-30 LOW
  Samsara BioCapital, LLC Venture Capital 5.6115 2780261 0 2023-08-25 LOW
  Polaris Venture Partners Venture Capital 2.8737 1423772 322920 2022-12-31
  Pura Vida Investments, LLC Hedge Fund 2.8524 1413242 -583730 2023-06-30 HIGH
  Ikarian Capital LLC Hedge Fund 1.9752 978626 634941 2023-06-30 HIGH
  VR Adviser, LLC Venture Capital 1.8653 924170 0 2023-06-30 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5964 790936 0 2023-06-30 LOW
  Intersouth Partners Venture Capital 1.4899 738203 0 2022-12-31
  Parkman Healthcare Partners LLC Hedge Fund 1.211 600000 600000 2023-06-30
  Soleus Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.1957 592417 0 2023-06-30 HIGH
  Alyeska Investment Group, L.P. Hedge Fund 0.9717 481446 481446 2023-06-30 HIGH
  Dafna Capital Management, LLC Hedge Fund 0.7288 361084 361084 2023-06-30 LOW
  Ensign Peak Advisors, Inc. Foundation 0.61 302235 0 2023-06-30 LOW
  Waksal (Harlan W) Individual Investor 0.4783 236966 0 2023-04-19
  Boothbay Fund Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3304 163675 128954 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3004 148840 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lyra Therapeutics, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Lyra Therapeutics, Inc.

  Η Lyra Therapeutics, Inc. είναι μια θεραπευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία νέων λύσεων φαρμάκων και διανομής για τη θεραπεία ασθενών με ασθένειες του αυτιού, της μύτης και του λαιμού (ΩΡΛ). Η τεχνολογική της πλατφόρμα, XTreo, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει φάρμακα απευθείας στον προσβεβλημένο ιστό για παρατεταμένες περιόδους με μία μόνο χορήγηση. Τα υποψήφια προϊόντα της περιλαμβάνουν τα LYR-210 και LYR-220, είναι βιοαπορροφήσιμες πολυμερικές μήτρες που χορηγούνται σε μια μη επεμβατική, ενδοφλέβια διαδικασία για την παροχή έως και έξι μηνών συνεχούς φαρμακευτικής θεραπείας στις ιγμορίτιδες διόδους για τη θεραπεία της χρόνιας ρινοκολπίτιδας (CRS). Το LYR-210 είναι μια αντιφλεγμονώδης εμφυτεύσιμη μήτρα φαρμάκου βασισμένη στην πλατφόρμα XTreo που έχει σχεδιαστεί για να εκλύει τη φουροϊκή μομεταζόνη (MF) στον φλεγμονώδη ιστό του βλεννογόνου για έως και έξι μήνες σε χειρουργικά αφελείς ασθενείς με CRS. Το LYR-220 αποτελεί ερευνητική θεραπεία για ασθενείς με CRS με και χωρίς ρινικούς πολύποδες.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  480 Arsenal Way
  WATERTOWN
  MASSACHUSETTS 02472
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου