Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lyell Immunopharma, Inc. - LYEL CFD

  2.37
  2.07%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Lyell Immunopharma Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.41
  Άνοιγμα* 2.42
  Μεταβολή 1 έτους* 4.31%
  Εύρος ημέρας* 2.34 - 2.42
  Εύρος 52 εβδ. 1.32-3.97
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.48M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 27.27M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 496.18M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 251.87M
  Έσοδα 48.50M
  EPS -0.76
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 2.37 -0.01 -0.42% 2.38 2.44 2.32
  Feb 22, 2024 2.41 0.20 9.05% 2.21 2.44 2.21
  Feb 21, 2024 2.26 0.24 11.88% 2.02 2.26 2.02
  Feb 20, 2024 2.09 0.23 12.37% 1.86 2.09 1.86
  Feb 16, 2024 1.84 0.02 1.10% 1.82 1.91 1.82
  Feb 15, 2024 1.87 0.13 7.47% 1.74 1.87 1.74
  Feb 14, 2024 1.75 0.04 2.34% 1.71 1.78 1.71
  Feb 13, 2024 1.73 -0.08 -4.42% 1.81 1.85 1.71
  Feb 12, 2024 1.91 0.13 7.30% 1.78 1.92 1.78
  Feb 9, 2024 1.77 0.09 5.36% 1.68 1.80 1.67
  Feb 8, 2024 1.68 0.00 0.00% 1.68 1.74 1.68
  Feb 7, 2024 1.73 -0.10 -5.46% 1.83 1.84 1.73
  Feb 6, 2024 1.85 0.12 6.94% 1.73 1.86 1.73
  Feb 5, 2024 1.76 0.01 0.57% 1.75 1.77 1.69
  Feb 2, 2024 1.78 -0.02 -1.11% 1.80 1.83 1.74
  Feb 1, 2024 1.83 0.02 1.10% 1.81 1.86 1.77
  Jan 31, 2024 1.81 -0.06 -3.21% 1.87 1.90 1.80
  Jan 30, 2024 1.89 -0.11 -5.50% 2.00 2.02 1.89
  Jan 29, 2024 2.07 0.04 1.97% 2.03 2.09 1.94
  Jan 26, 2024 2.05 -0.04 -1.91% 2.09 2.16 2.04

  Lyell Immunopharma, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 84.683 10.65 7.756 0.657
  Έσοδα 84.683 10.65 7.756 0.657
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 276.741 261.873 219.693 102.746
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 117.307 89.057 46.881 39.151
  Έρευνα & Ανάπτυξη 164.318 134.98 182.243 63.595
  Other Operating Expenses, Total -9.884 1.089 -9.431 0
  Λειτουργικά Έσοδα -192.058 -251.223 -211.937 -102.089
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.986 0.909 5.939 8.121
  Άλλο, Καθαρό 2.954 0.095 1.526 -35.409
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -183.118 -250.219 -204.472 -129.377
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -183.118 -250.219 -204.472 -129.377
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -183.118 -250.219 -204.472 -129.377
  Καθαρά Κέρδη -183.118 -250.219 -204.472 -129.377
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -183.118 -250.219 -204.472 -129.377
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -183.118 -250.219 -204.472 -129.377
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -183.118 -250.219 -204.472 -129.377
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 249.567 242.738 242.83 242.83
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.73374 -1.03082 -0.84204 -0.53279
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.71371 -0.87943 -0.84204 -0.53279
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5 36.747
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.027 0.065 48.386 0.003 35.741
  Έσοδα 0.027 0.065 48.386 0.003 35.741
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 68.855 72.621 63.17 71.44 73.002
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 19.03 19.279 26.348 26.084 30.454
  Έρευνα & Ανάπτυξη 47.471 46.338 45.339 39.166 40.132
  Other Operating Expenses, Total -0.569 -2.996 -8.517 1.19 2.416
  Λειτουργικά Έσοδα -68.828 -72.556 -14.784 -71.437 -37.261
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.264 4.497 3.453 1.17 0.938
  Άλλο, Καθαρό -0.326 1.1 2.934 0.013
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -63.89 -66.959 -8.397 -70.254 -36.323
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -63.89 -66.959 -8.397 -70.254 -36.323
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -63.89 -66.959 -8.397 -70.254 -36.323
  Καθαρά Κέρδη -63.89 -66.959 -8.397 -70.254 -36.323
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -63.89 -66.959 -8.397 -70.254 -36.323
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -63.89 -66.959 -8.397 -70.254 -36.323
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -63.89 -66.959 -8.397 -70.254 -36.323
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 250.204 249.591 259.414 248.32 246.312
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.25535 -0.26827 -0.03237 -0.28292 -0.14747
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24367 -0.22821 -0.03237 -0.26278 -0.14747
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.923 10 0 5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 651.295 626.286 617.547 440.259
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 640.152 614.794 612.619 436.049
  Μετρητά & Ισοδύναμα 123.554 293.828 140.406 96.674
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 516.598 320.966 472.213 339.375
  Προπληρωθέντα Εξοδα 11.143 11.492 4.928 4.21
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 937.561 1127.41 908.28 555.631
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 166.265 166.639 124.055 43.705
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 198.649 181.152 129.159 44.961
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -32.384 -14.513 -5.104 -1.256
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 115.041 330.532 163.443 68.983
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.96 3.949 3.235 2.684
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 37.028 46.738 49.285 22.045
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.917 3.207 9.396 2.844
  Δεδουλευμένα Έξοδα 26.403 27.588 26.952 13.019
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.708 15.943 12.937 6.182
  Σύνολο Οφειλών 104.309 197.619 189.84 147.576
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 67.281 150.881 140.555 125.531
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 833.252 929.787 718.44 408.055
  Redeemable Preferred Stock 0 0 1010.97 519.163
  Κοινή Μετοχή 0.025 0.024 0.002 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1608.31 1515.75 41.357 18.108
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -767.48 -584.362 -334.143 -129.671
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -7.599 -1.623 0.256 0.454
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 937.561 1127.41 908.28 555.631
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 249.567 242.738 242.83 242.83
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 586.854 606.41 624.398 651.295 659.745
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 575.431 595.748 612.769 640.152 648.132
  Μετρητά & Ισοδύναμα 286.214 224.372 109.426 123.554 116.311
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 289.217 371.376 503.343 516.598 531.821
  Προπληρωθέντα Εξοδα 11.423 10.662 11.629 11.143 11.613
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 794.989 835.354 880.45 937.561 977.269
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 148.699 155.189 160.99 166.265 169.811
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 54.73 68.953 90.179 115.041 144.52
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.706 4.802 4.883 4.96 3.193
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 35.064 34.39 30.797 37.028 51.217
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.365 5.805 5.733 3.917 4.795
  Δεδουλευμένα Έξοδα 29.652 24.832 22.416 28.755 23.568
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.047 3.753 2.648 4.356 22.854
  Σύνολο Οφειλών 97.416 98.499 96.624 104.309 157.243
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 62.352 64.109 65.827 67.281 106.026
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 697.573 736.855 783.826 833.252 820.026
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1647.91 1637.54 1622.12 1608.31 1589.08
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -949.182 -898.329 -834.439 -767.48 -759.083
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.181 -2.379 -3.879 -7.599 -9.996
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 794.989 835.354 880.45 937.561 977.269
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 251.869 251.027 249.609 249.567 249.24
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -183.118 -250.219 -204.472 -129.377
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -169.555 -126.249 -160.874 39.474
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18.02 13.624 4.294 1.256
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 77.558 106.331 39.64 56.787
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -82.015 4.015 -0.336 110.808
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11.54 -121.573 -273.516 -422.433
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -24.276 -65.504 -51.481 -16.047
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 12.736 -56.069 -222.035 -406.386
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 10.635 401.244 476.79 351.156
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 11.096 401.244 476.79 351.156
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -170.46 153.422 42.4 -31.803
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.461
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -66.959 -183.118 -174.721 -104.467 -68.144
  Cash From Operating Activities -46.212 -169.555 -129.288 -92.185 -47.852
  Cash From Operating Activities 5.027 18.02 12.979 8.358 4.187
  Non-Cash Items 20.031 77.558 71.076 44.295 18.494
  Changes in Working Capital -4.311 -82.015 -38.622 -40.371 -2.389
  Cash From Investing Activities 32.154 -11.54 -58.188 -1.103 -26.122
  Capital Expenditures -1.533 -24.276 -19.694 -16.903 -9.733
  Other Investing Cash Flow Items, Total 33.687 12.736 -38.494 15.8 -16.389
  Cash From Financing Activities -0.069 10.635 9.772 5.012 2.555
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 11.096 10.139 5.012 2.555
  Net Change in Cash -14.127 -170.46 -177.704 -88.276 -71.419
  Financing Cash Flow Items -0.069 -0.461 -0.367
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  ARCH Venture Partners Venture Capital 14.5055 36412716 0 2023-03-31 LOW
  GSK plc Corporation 12.0518 30253189 0 2023-03-31 LOW
  MWG Management, Ltd. Investment Advisor 8.0319 20162332 0 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.713 16851453 4092330 2023-06-30 LOW
  Apoletto Ltd Investment Advisor 6.0129 15093969 0 2022-09-30
  Orland Properties Ltd Investment Advisor 6.0129 15093969 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.5021 11301579 764502 2023-06-30 LOW
  Foresite Capital Management, LLC Private Equity 3.8641 9700000 -300000 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.2373 8126378 4192340 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.4584 6171245 -1750007 2023-06-30 LOW
  Alphabet, Inc. Venture Capital 2.3365 5865125 0 2023-06-30 LOW
  Bishop (Hans Edgar) Individual Investor 1.8666 4685614 0 2023-03-31 LOW
  Klausner Richard Individual Investor 1.5762 3956734 -11100 2023-03-31 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3448 3375828 187393 2023-06-30 LOW
  MIC Capital Management UK LLP Investment Advisor 1.2192 3060569 0 2023-06-30 LOW
  SC China Holding Ltd Investment Advisor 1.2134 3045997 0 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.1411 2864448 -65757 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.547 1373218 -18190 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5185 1301656 47027 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4589 1152009 12535 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lyell Immunopharma, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Lyell Immunopharma, Inc.

  Η Lyell Immunopharma, Inc είναι μια εταιρεία επαναπρογραμματισμού κυττάρων Τ. Η εταιρεία προσφέρει Τ κύτταρα για τη θεραπεία ασθενών με συμπαγείς όγκους. Οι τεχνολογίες της έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμόζονται με στόχο και αγνωστικιστικό τρόπο σε θεραπείες με χιμαιρικούς υποδοχείς αντιγόνων (CAR), λεμφοκύτταρα που διηθούνται από όγκους (TIL) και Τ κυτταρικούς υποδοχείς (TCR) για τη βελτίωση των ιδιοτήτων των Τ κυττάρων για την εξάλειψη συμπαγών όγκων. Δημιουργεί έναν πολυτροπικό αγωγό προϊόντων σε ενδείξεις συμπαγών όγκων με ανεκπλήρωτες ανάγκες και αναμένει να έχει αίτηση για νέο ερευνητικό φάρμακο (IND). Προσφέρει τις τεχνολογικές πλατφόρμες Gen-R και Epi-R. Η Gen-R είναι η τεχνολογία γενετικού επαναπρογραμματισμού ex vivo για την αντιμετώπιση της εξάντλησης των Τ κυττάρων. Η Epi-R είναι μια τεχνολογία επιγενετικού επαναπρογραμματισμού ex vivo για τη δημιουργία ενός πληθυσμού Τ κυττάρων με ανθεκτικό βλαστικό χαρακτήρα. Η Epi-R έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία πληθυσμών Τ κυττάρων που έχουν αυτή την ιδιότητα της ανθεκτικής βλαστικότητας. Χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές πλατφόρμες της Gen-R και Epi-R για την ανάπτυξη ενός πολυτροπικού αγωγού προϊόντων.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  201 Haskins Way
  Suite 301
  SOUTH SAN FRANCISCO
  CALIFORNIA 94080
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου