Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Loyalty Ventures Inc. - LYLT CFD

2.04
7.37%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.9
Άνοιγμα* 1.93
Μεταβολή 1 έτους* -93.22%
Εύρος ημέρας* 1.93 - 2.08
Εύρος 52 εβδ. 0.71-29.57
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 507.38K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.46M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 45.53M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 24.61M
Έσοδα 727.71M
EPS -20.19
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 1, 2023 1.90 0.11 6.15% 1.79 1.92 1.79
Jan 31, 2023 1.82 -0.02 -1.09% 1.84 1.93 1.78
Jan 30, 2023 1.83 -0.25 -12.02% 2.08 2.08 1.78
Jan 27, 2023 2.09 0.10 5.03% 1.99 2.18 1.96
Jan 26, 2023 1.99 0.03 1.53% 1.96 2.05 1.93
Jan 25, 2023 1.93 -0.05 -2.53% 1.98 1.98 1.85
Jan 24, 2023 2.03 -0.07 -3.33% 2.10 2.13 2.01
Jan 23, 2023 2.09 -0.03 -1.42% 2.12 2.17 1.99
Jan 20, 2023 2.09 0.14 7.18% 1.95 2.13 1.92
Jan 19, 2023 1.96 0.13 7.10% 1.83 1.96 1.74
Jan 18, 2023 1.86 -0.11 -5.58% 1.97 2.01 1.83
Jan 17, 2023 1.95 0.01 0.52% 1.94 1.98 1.93
Jan 13, 2023 1.94 -0.22 -10.19% 2.16 2.17 1.93
Jan 12, 2023 2.13 0.05 2.40% 2.08 2.30 1.97
Jan 11, 2023 2.08 -0.11 -5.02% 2.19 2.26 2.08
Jan 10, 2023 2.27 0.02 0.89% 2.25 2.39 2.19
Jan 9, 2023 2.29 -0.04 -1.72% 2.33 2.48 2.25
Jan 6, 2023 2.39 0.15 6.70% 2.24 2.44 2.19
Jan 5, 2023 2.23 -0.05 -2.19% 2.28 2.30 2.06
Jan 4, 2023 2.35 -0.04 -1.67% 2.39 2.63 2.26

Loyalty Ventures Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1068.38 1033.13 764.806 735.307
Έσοδα 1068.38 1033.13 764.806 735.307
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 824.203 847.552 587.615 573.246
Ακαθάριστο Εισόδημα 244.175 185.579 177.191 162.061
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 923.075 942.554 668.995 679.941
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.049 14.823 14.315 20.011
Depreciation / Amortization 84.823 80.179 77.941 36.684
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 -10.876 50
Λειτουργικά Έσοδα 145.303 90.577 95.811 55.366
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.528 -2.335 0.834 -5.534
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 139.775 88.242 96.645 49.832
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 137.609 75.23 75.321 -2.343
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 137.609 75.23 75.075 1.724
Καθαρά Κέρδη 137.609 75.23 75.075 1.724
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 137.609 75.23 75.075 1.724
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 137.609 75.23 75.075 1.724
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 137.609 75.23 75.075 1.724
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24.5852 24.5852 24.5852 24.591
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.59722 3.05997 3.05366 0.07011
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.59722 3.05997 2.70889 1.39173
Equity In Affiliates -0.246 4.067
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 176.554 150.905 169.257 238.591 154.945
Έσοδα 176.554 150.905 169.257 238.591 154.945
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 135.845 117.092 119.882 200.426 127.878
Ακαθάριστο Εισόδημα 40.709 33.813 49.375 38.165 27.067
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 148.563 130.418 132.998 267.96 143.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.685 3.905 4.018 8.403 6.209
Depreciation / Amortization 9.033 9.421 9.098 9.131 9.413
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 50
Λειτουργικά Έσοδα 27.991 20.487 36.259 -29.369 11.445
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.069 0.113 0.136 -5.852 -9.052
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 28.06 20.6 36.395 -35.221 2.393
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19.076 14.51 19.853 -55.78 1.018
Equity In Affiliates -0.037 -0.005 4.108 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 19.039 14.505 23.961 -55.78 1.018
Καθαρά Κέρδη 19.039 14.505 23.961 -55.78 1.018
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 19.039 14.505 23.961 -55.78 1.018
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 19.039 14.505 23.961 -55.78 1.018
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 19.039 14.505 23.961 -55.78 1.018
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24.5852 24.5852 24.585 24.585 24.626
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.77441 0.58999 0.97462 -2.26886 0.04134
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.77441 0.58999 0.97462 -0.94692 0.04134
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1313.27 1430.17 1408.19
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 124.981 278.841 167.601
Μετρητά & Ισοδύναμα 124.981 278.841 167.601
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 338.879 270.559 288.251
Accounts Receivable - Trade, Net 338.879 270.559 288.251
Total Inventory 218.044 164.306 188.577
Prepaid Expenses 17.36 19.009
Other Current Assets, Total 614.01 697.452 763.758
Total Assets 2353.42 2458.06 2323.73
Property/Plant/Equipment, Total - Net 227.09 211.786 179.474
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 365.087 347.062 335.603
Accumulated Depreciation, Total -137.997 -135.276 -156.129
Goodwill, Net 690.814 735.898 649.958
Intangibles, Net 52.819 5.097 3.095
Long Term Investments 0.451 0.854 0
Other Long Term Assets, Total 68.972 74.262 83.013
Total Current Liabilities 1127.39 1115.28 1352.39
Accounts Payable 98.67 74.818 103.482
Accrued Expenses 92.235 76.998 155.052
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 936.489 963.465 1043.23
Total Liabilities 1405.86 1363.76 2177.16
Total Long Term Debt 0 0 603.488
Deferred Income Tax 1.797 0
Other Liabilities, Total 276.67 248.482 221.283
Total Equity 947.559 1094.3 146.564
Other Equity, Total 947.559 1076.03 -120.457
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2353.42 2458.06 2323.73
Total Common Shares Outstanding 24.5852 24.5852 24.585
Unrealized Gain (Loss) 18.267
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 50.625
Long Term Debt 603.488
Common Stock 0.246
Additional Paid-In Capital 266.775
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1400.05 1436.25 1408.19 1352.18
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 205.715 198.865 167.601 139.724
Μετρητά & Ισοδύναμα 205.715 198.865 167.601 139.724
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 265.729 290.652 288.251 271.084
Accounts Receivable - Trade, Net 265.729 290.652 288.251 271.084
Total Inventory 162.254 192.277 188.577 213.183
Other Current Assets, Total 766.348 754.457 763.758 728.184
Total Assets 2398.64 2410.45 2323.73 2248.98
Property/Plant/Equipment, Total - Net 198.245 186.78 179.474 171.022
Goodwill, Net 725.632 709.006 649.958 639.947
Intangibles, Net 4.102 3.58 3.095 2.729
Long Term Investments 0.002 0 0
Other Long Term Assets, Total 70.613 74.834 83.013 83.102
Total Current Liabilities 1174.7 1189.72 1352.39 1328.05
Accounts Payable 65.831 74.584 103.482 81.149
Accrued Expenses 63.327 59.238 155.052 146.074
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 50.625
Other Current Liabilities, Total 1045.54 1055.9 1043.23 1050.21
Total Liabilities 1411.62 1416.88 2177.16 2136.31
Total Long Term Debt 0 0 603.488 591.714
Other Liabilities, Total 236.929 227.157 221.283 216.541
Total Equity 987.015 993.576 146.564 112.666
Unrealized Gain (Loss) 10.484 7.715
Other Equity, Total 976.531 985.861 -120.457 -157.427
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2398.64 2410.45 2323.73 2248.98
Total Common Shares Outstanding 24.5852 24.5852 24.585 24.612
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 50.625
Long Term Debt 603.488 591.714
Common Stock 0.246 0.246
Additional Paid-In Capital 266.775 269.847
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 137.609 75.23 75.075 1.724
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 65.409 105.699 216.317 179.576
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 84.823 80.179 77.941 36.684
Deferred Taxes -54.759 -19.853 -3.502 8.763
Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.849 51.421 -3.613 52.209
Cash Taxes Paid 87.157 40.301 76.75 39.258
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4.748 5.786 0.146 5.291
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -111.113 -81.278 70.416 80.196
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -78.523 -53.046 -65.732 -65.287
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -76.203 -50.953 -64.996 -70.137
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.32 -2.093 -0.736 4.85
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -23.937 -42.908 -2.638 -216.187
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -17.541 260.3 -2.638 -891.187
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6.396 -303.208 0 675
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -11.533 3.6 14.446 -3.025
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -48.584 13.345 162.393 -104.923
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 33.544 57.504 1.724 1.018
Cash From Operating Activities 97.846 113.725 179.576 -28.718
Cash From Operating Activities 18.454 27.553 36.684 9.413
Deferred Taxes 2.579 -3.594 8.763 -1.054
Non-Cash Items 4.179 2.212 52.209 2.328
Cash Taxes Paid 26.708 30.781 39.258 8.535
Cash Interest Paid 0.151 0.2 5.291 8.28
Changes in Working Capital 39.09 30.05 80.196 -40.423
Cash From Investing Activities -49.096 -55.599 -65.287 -12.022
Capital Expenditures -49.891 -60.449 -70.137 -12.022
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.795 4.85 4.85 0
Cash From Financing Activities -119.808 -129.278 -216.187 -11.666
Financing Cash Flow Items -119.808 -129.278 -891.187 0.99
Foreign Exchange Effects 0.781 -4 -3.025 -0.662
Net Change in Cash -70.277 -75.152 -104.923 -53.068
Issuance (Retirement) of Debt, Net 675 -12.656
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Alliance Data Systems Corp Corporation 18.9794 4671194 0 2021-12-31
Redwood Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 8.0444 1979885 0 2022-09-30 MED
Castleknight Management LP Hedge Fund 7.4003 1821369 1128047 2022-11-08 MED
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.9651 1468119 -16550 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7909 1179123 -1806765 2022-09-30 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 4.1922 1031791 426419 2022-09-30 MED
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.1604 1023963 261987 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4963 614394 -1226828 2022-09-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 2.4916 613232 180055 2022-09-30 HIGH
Rubric Capital Management LP Hedge Fund 2.0255 498504 0 2022-09-30 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6217 399128 -300546 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4102 347079 -44780 2022-09-30 LOW
Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd. Investment Advisor 0.9751 240000 180000 2022-09-30 LOW
Alaska Permanent Fund Corporation Sovereign Wealth Fund 0.928 228400 0 2022-09-30 MED
State Teachers Retirement System of Ohio Pension Fund 0.865 212900 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8259 203269 203269 2021-12-31 LOW
Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.7566 186214 -120707 2022-09-30 LOW
Walleye Capital LLC Hedge Fund 0.6634 163275 -143098 2022-09-30 HIGH
Occudo Quantitative Strategies LP Investment Advisor 0.6262 154113 154113 2022-09-30 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6251 153856 -18409 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Loyalty Ventures Inc. Company profile

Σχετικά με την Loyalty Ventures Inc.

Η Loyalty Ventures Inc. είναι πάροχος λύσεων καταναλωτικής πίστης. Οι λύσεις της εταιρείας επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους συνεργάτες να επιτύχουν τους στρατηγικούς και οικονομικούς τους στόχους. Σχεδιάζει λύσεις αφοσίωσης γύρω από τις ανάγκες και τους στόχους των πελατών, οι οποίοι μπορεί να είναι τόσο συναλλακτικοί όσο και συναισθηματικοί. Βοηθά τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τους λιανοπωλητές και άλλες επιχειρήσεις που απευθύνονται στον καταναλωτή να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν την αφοσίωση των πελατών σε πολλαπλά σημεία επαφής, όπως παραδοσιακά, ψηφιακά, κινητά και αναδυόμενες τεχνολογίες. Διαθέτει και δραστηριοποιείται σε δύο τομείς, ήτοι το πρόγραμμα επιβράβευσης AIR MILES Reward Program και το BrandLoyalty. Το πρόγραμμα ανταμοιβής AIR MILES Reward Program της εταιρείας είναι μια πλατφόρμα πιστότητας, που συνδυάζει τεχνολογία, δεδομένα/αναλύσεις και άλλες λύσεις για να βοηθήσει τους πελάτες της (χορηγούς) να επιτύχουν αυξημένη δέσμευση των καταναλωτών (συλλέκτες) με τη μάρκα τους. Η BrandLoyalty είναι πάροχος λύσεων αφοσίωσης που βασίζονται σε καμπάνιες. Ασχολείται με τη σύνδεση λιανοπωλητών, συνεργατών προμηθευτών και καταναλωτών για τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων.

Industry: Advertising & Marketing (NEC)

8235 Douglas Avenue
Suite 1200
DALLAS
TEXAS 75225
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,849.25 Price
+0.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.42 Price
-0.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00327

US100

12,737.40 Price
+2.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0174%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0068%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.48 Price
-1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0885%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0595%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου