Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Loews Corporation - L CFD

59.04
0.96%
0.21
Χαμηλό: 58.15
Υψηλό: 59.12
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.21
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Loews Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 58.56
Άνοιγμα* 58.15
Μεταβολή 1 έτους* -9.7%
Εύρος ημέρας* 58.15 - 59.12
Εύρος 52 εβδ. 49.36-65.52
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.02M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 18.35M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 13.33B
Αναλογία P/E 13.27
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 227.90M
Έσοδα 14.44B
EPS 4.41
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.42757
Beta 0.83
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 31, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 6, 2023 58.56 0.49 0.84% 58.07 58.88 58.07
Jun 5, 2023 58.40 -0.07 -0.12% 58.47 58.75 57.69
Jun 2, 2023 57.96 1.65 2.93% 56.31 58.07 56.12
Jun 1, 2023 56.33 0.31 0.55% 56.02 56.71 55.76
May 31, 2023 55.92 -0.62 -1.10% 56.54 57.14 55.86
May 30, 2023 57.33 0.68 1.20% 56.65 57.43 56.23
May 26, 2023 57.06 0.48 0.85% 56.58 57.33 56.43
May 25, 2023 56.91 0.33 0.58% 56.58 57.16 56.41
May 24, 2023 57.10 -0.05 -0.09% 57.15 57.56 56.83
May 23, 2023 57.83 -0.14 -0.24% 57.97 58.63 57.77
May 22, 2023 58.61 0.21 0.36% 58.40 58.89 57.91
May 19, 2023 58.72 -0.17 -0.29% 58.89 59.48 58.48
May 18, 2023 58.80 1.29 2.24% 57.51 58.83 57.42
May 17, 2023 58.16 0.56 0.97% 57.60 58.47 57.58
May 16, 2023 57.75 -0.05 -0.09% 57.80 58.33 57.49
May 15, 2023 58.31 0.11 0.19% 58.20 58.67 58.03
May 12, 2023 58.43 0.13 0.22% 58.30 59.05 57.92
May 11, 2023 58.31 0.57 0.99% 57.74 58.34 57.40
May 10, 2023 58.41 -0.06 -0.10% 58.47 58.93 57.55
May 9, 2023 58.55 0.55 0.95% 58.00 58.95 57.84

Loews Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, July 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Loews Corp Earnings Release
Q2 2023 Loews Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 30, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Loews Corp Earnings Release
Q3 2023 Loews Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 14098 14692 12691 14909 14087
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12362 12082 13643 13265 12679
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -62 31 885 44 21
Other Operating Expenses, Total 4548 4259 5178 6032 5751
Λειτουργικά Έσοδα 1736 2610 -952 1644 1408
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -355 -428 -512 -525 -574
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1381 2182 -1464 1119 834
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1103 1703 -1291 871 706
Δικαίωμα Μειοψηφίας -91 -125 360 61 -70
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1012 1578 -931 932 636
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 1012 1578 -931 932 636
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1012 1578 -931 932 636
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1012 1578 -931 932 636
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1012 1578 -931 932 636
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 243.28 260.2 280.32 303.35 319.93
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.15982 6.06457 -3.3212 3.07236 1.98793
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.84925 7.34836 0.00624 3.64456 2.0435
Total Premiums Earned 12441 11738 11834 12527 12306
Net Investment Income 1799 2236 1907 2314 1817
Realized Gains (Losses) -142 718 -1050 68 -36
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 6386 6349 6170 5806 5572
Amort. Of Policy Acquisition Costs 1490 1443 1410 1383 1335
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 3789 3681 3488 3478 3430
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3189 3245 3204 3059 2882
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -8 -117 25 20 -10
Other Operating Expenses, Total 1165 1290 1131 1082 1070
Λειτουργικά Έσοδα 600 436 284 419 548
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -81 40 -94 -166 -109
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 519 476 190 253 439
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 404 388 143 202 352
Δικαίωμα Μειοψηφίας -29 -24 -13 -22 -30
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 375 364 130 180 322
Καθαρά Κέρδη 375 364 130 180 322
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 375 364 130 180 322
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 375 364 130 180 322
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 375 364 130 180 322
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 233.62 238.03 240.76 245.94 248.48
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.60517 1.52922 0.53996 0.73189 1.29588
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0625 0.0625 0.0625 0.0625 0.0625
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.75178 1.38882 0.97448 0.91693 1.32492
Total Premiums Earned 3249 3226 3153 3081 2981
Net Investment Income 558 418 472 271 463
Realized Gains (Losses) -18 37 -137 126 -14
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 1653 1683 1665 1583 1478
Amort. Of Policy Acquisition Costs 379 389 383 374 344
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Cash 532 621 478 336 405
Total Assets 75494 81626 80236 82243 78316
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10355 10160 10821 16141 15511
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 15502 14896 18235 23215 22395
Accumulated Depreciation, Total -5147 -4736 -7414 -7074 -6884
Goodwill, Net 346 349 785 767 665
Long Term Investments 46768 53938 53844 51250 48186
Other Assets, Total 3502 2963 2089 2572 2443
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 854 93 37 77 17
Total Liabilities 60896 63780 62376 63124 59798
Total Long Term Debt 8165 8986 10072 11456 11359
Long Term Debt 8165 8986 10072 11456 11359
Deferred Income Tax 243 1079 1065 1168 841
Minority Interest 880 1329 1321 2811 2868
Other Liabilities, Total 8600 8669 8145 8196 7907
Total Equity 14598 17846 17860 19119 18518
Common Stock 2 2 3 3 3
Additional Paid-In Capital 2748 2885 3133 3374 3627
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 15144 14776 14150 15823 15773
Unrealized Gain (Loss) -2476 928 1563 918 71
Other Equity, Total -808 -742 -982 -986 -951
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 75494 81626 80236 82243 78316
Total Common Shares Outstanding 235.961 248.417 269.211 290.97 312.069
Treasury Stock - Common -12 -3 -7 -13 -5
Accrued Expenses 397 363 501 694
Intangibles, Net 111 109 610
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Cash 594 532 886 951 798
Total Assets 76560 75494 75111 77071 79144
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10098 10027 9949 9962 9896
Goodwill, Net 346 346 344 346 348
Long Term Investments 47589 46768 45997 48075 51102
Other Long Term Assets, Total
Other Assets, Total 3994 3941 4037 3651 3471
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 908 854 814 839 393
Total Liabilities 62109 60896 61265 61835 62569
Total Long Term Debt 8150 8165 8475 8443 8883
Long Term Debt 8150 8165 8475 8443 8883
Deferred Income Tax 251 243 245 350 715
Minority Interest 863 880 807 985 1120
Other Liabilities, Total 8751 8997 9216 9124 8834
Total Equity 14451 14598 13846 15236 16575
Common Stock 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 2716 2748 2886 2869 2859
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 15293 15144 15377 15261 15097
Treasury Stock - Common -498 -12 -616 -386 -132
Unrealized Gain (Loss) -1881 -2476 -2934 -1728 -519
Other Equity, Total -1181 -808 -869 -782 -732
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 76560 75494 75111 77071 79144
Total Common Shares Outstanding 227.898 235.961 238.149 242.224 246.401
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1103 1703 -1291 871 706
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3314 2623 1745 1741 4222
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 509 515 734 943 912
Deferred Taxes 5 213 -235 70 86
Μη Χρηματικά Στοιχεία 197 -74 906 117 618
Cash Taxes Paid 376 256 20 190 101
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 380 391 463 560 558
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1500 266 1631 -260 1900
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2347 -1187 -1414 -671 -1444
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -660 -482 -710 -1041 -995
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1687 -705 -704 370 -449
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1037 -1289 -198 -1144 -2835
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -180 -94 -138 -137 -1551
Total Cash Dividends Paid -61 -65 -70 -76 -80
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -729 -1136 -923 -1051 -1026
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -67 6 933 120 -178
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -19 -4 9 5 -10
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -89 143 142 -69 -67
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 404 1103 715 572 370
Cash From Operating Activities 719 3314 2692 1446 423
Non-Cash Items 204 910 779 505 333
Changes in Working Capital 111 1301 1198 369 -280
Cash From Investing Activities -134 -2347 -1779 -786 -187
Capital Expenditures -159 -660 -437 -312 -121
Other Investing Cash Flow Items, Total 25 -1687 -1342 -474 -66
Cash From Financing Activities -524 -1037 -621 -318 -56
Financing Cash Flow Items -83 -180 -169 -104 -103
Total Cash Dividends Paid -15 -61 -46 -31 -16
Issuance (Retirement) of Stock, Net -462 -729 -611 -380 -132
Issuance (Retirement) of Debt, Net 36 -67 205 197 195
Net Change in Cash 62 -89 265 330 177
Foreign Exchange Effects 1 -19 -27 -12 -3
Cash From Operating Activities
Deferred Taxes
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.1402 23109307 -47929 2023-03-31 LOW
Tisch (James S) Individual Investor 7.3612 16776041 -105000 2023-03-03 LOW
Tisch (Andrew H) Individual Investor 6.7302 15337965 1567 2023-05-10 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 5.3311 12149586 -556002 2023-03-31 LOW
Tisch (Jonathan M) Individual Investor 4.2098 9593972 -291888 2023-03-03 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.199 9569382 -228165 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.659 8338846 -461364 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.1638 7210165 139120 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.3044 5251601 -3725089 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.8813 4287502 -537471 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7836 4064740 51482 2023-03-31 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4125 3219150 2041 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1468 2613455 -76609 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7949 1811488 -12617 2023-03-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.7243 1650694 -30012 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.7137 1626513 -3884 2023-03-31 LOW
Davis Selected Advisers, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6948 1583429 -56920 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6241 1422401 -30004 2023-03-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5018 1143542 -43590 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4769 1086944 -118752 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Loews Company profile

Σχετικά με την Loews Corporation

Η Loews Corporation είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Οι τομείς της εταιρείας αποτελούνται από μεμονωμένες λειτουργικές θυγατρικές, συμπεριλαμβανομένων των CNA Financial Corporation (CAN), Boardwalk Pipeline Partners, LP και Loews Hotels Holding Corporation (Loews Hotels) και του εταιρικού τομέα. Ο τομέας CNA παρέχει ασφαλιστικά προϊόντα, όπως καλύψεις εμπορικής περιουσίας και ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, και οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν επίσης τη διαχείριση κινδύνων, τις υπηρεσίες πληροφόρησης, την εγγύηση και τη διαχείριση απαιτήσεων. Ο τομέας CNA lead business, εμπορικές ασφαλίσεις περιουσίας και ατυχημάτων περιλαμβάνει Specialty, Commercial και International lines of business. Ο τομέας Boardwalk Pipeline δραστηριοποιείται στη μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου, υγρών φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων. Ο τομέας Boardwalk Pipelines δραστηριοποιείται στη μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου, υγρών φυσικού αερίου και υδρογονανθράκων. Η Boardwalk κατέχει και λειτουργεί εγκαταστάσεις υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων.

Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

667 Madison Ave
NEW YORK
NEW YORK 10065-8087
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
+0.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00401

Gold

1,954.87 Price
-0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,531.50 Price
-1.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

72.92 Price
+1.920% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0040%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου