Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές LiveVox Holding, Inc. - LVOX CFD

  3.70
  1.09%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  LiveVox Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.66
  Άνοιγμα* 3.7
  Μεταβολή 1 έτους* 37.04%
  Εύρος ημέρας* 3.7 - 3.71
  Εύρος 52 εβδ. 1.70-3.71
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 112.69K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.61M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 346.37M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 94.64M
  Έσοδα 143.29M
  EPS -0.26
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -0.35
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 22, 2023 3.70 0.00 0.00% 3.70 3.71 3.70
  Dec 21, 2023 3.66 -0.02 -0.54% 3.68 3.68 3.65
  Dec 20, 2023 3.66 -0.02 -0.54% 3.68 3.68 3.66
  Dec 19, 2023 3.66 -0.01 -0.27% 3.67 3.68 3.66
  Dec 18, 2023 3.66 0.02 0.55% 3.64 3.68 3.64
  Dec 15, 2023 3.69 0.03 0.82% 3.66 3.69 3.65
  Dec 14, 2023 3.66 -0.01 -0.27% 3.67 3.67 3.65
  Dec 13, 2023 3.67 0.01 0.27% 3.66 3.67 3.65
  Dec 12, 2023 3.65 -0.01 -0.27% 3.66 3.66 3.65
  Dec 11, 2023 3.66 0.00 0.00% 3.66 3.67 3.65
  Dec 8, 2023 3.67 0.00 0.00% 3.67 3.68 3.64
  Dec 7, 2023 3.65 -0.01 -0.27% 3.66 3.67 3.64
  Dec 6, 2023 3.66 -0.02 -0.54% 3.68 3.68 3.66
  Dec 5, 2023 3.66 -0.01 -0.27% 3.67 3.68 3.66
  Dec 4, 2023 3.66 0.00 0.00% 3.66 3.67 3.65
  Dec 1, 2023 3.65 0.01 0.27% 3.64 3.65 3.64
  Nov 30, 2023 3.64 -0.01 -0.27% 3.65 3.65 3.63
  Nov 29, 2023 3.64 -0.01 -0.27% 3.65 3.66 3.64
  Nov 28, 2023 3.63 -0.02 -0.55% 3.65 3.65 3.62
  Nov 27, 2023 3.66 0.03 0.83% 3.63 3.67 3.63

  LiveVox Holding, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 LiveVox Holdings Inc Earnings Release
  Q1 2024 LiveVox Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  17:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  LiveVox Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
  LiveVox Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 136.025 119.231 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 169.233 220.228 3.26482 0.52663 0.00662
  Other Operating Expenses, Total 0.00662
  Λειτουργικά Έσοδα -33.208 -100.997 -3.26482 -0.52663 -0.00662
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -36.658 -103.028 -17.1488 4.82452 -0.00662
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -37.475 -103.194 -17.2855 3.62891 -0.00662
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -37.475 -103.194 -17.2855 3.62891 -0.00662
  Καθαρά Κέρδη -37.475 -103.194 -17.2855 3.62891 -0.00662
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -37.475 -103.194 -17.2855 3.62891 -0.00662
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -37.475 -103.194 -17.2855 3.62891 -0.00662
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -37.475 -103.194 -17.2855 3.62891 -0.00662
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 92.003 79.964 31.25 31.25 31.25
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40732 -1.29051 -0.55314 0.11613 -0.00021
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.39773 -1.25962 -0.55314 0.11613 -0.00021
  Έσοδα 136.025 119.231 0 0
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 82.72 104.927 3.26482 0.52663
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.446 -3.732 0.91007 4.47246
  Άλλο, Καθαρό -0.004 1.701 -14.794 0.87869
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 51.058 60.639
  Ακαθάριστο Εισόδημα 84.967 58.592
  Έρευνα & Ανάπτυξη 31.449 52.562
  Depreciation / Amortization 3.2 2.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.806
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 35.375 36.866 35.692 35.253 32.987
  Έσοδα 35.375 36.866 35.692 35.253 32.987
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.14 13.262 11.985 12.893 12.548
  Ακαθάριστο Εισόδημα 24.235 23.604 23.707 22.36 20.439
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.685 43.896 40.3 41.46 43.231
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 19.786 20.663 19.661 20.116 21.533
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6.859 9.171 7.239 7.553 8.167
  Depreciation / Amortization 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8
  Λειτουργικά Έσοδα -3.31 -7.03 -4.608 -6.207 -10.244
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.326 -1.096 -1.056 -0.896 -0.744
  Άλλο, Καθαρό 0.158 0.137 0.071 -0.51 -0.021
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.478 -7.989 -5.593 -7.613 -11.009
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.389 -8.469 -5.936 -7.772 -10.78
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.389 -8.469 -5.936 -7.772 -10.78
  Καθαρά Κέρδη -4.389 -8.469 -5.936 -7.772 -10.78
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.389 -8.469 -5.936 -7.772 -10.78
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.389 -8.469 -5.936 -7.772 -10.78
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.389 -8.469 -5.936 -7.772 -10.78
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 93.562 92.842 92.612 92.351 91.562
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04691 -0.09122 -0.0641 -0.08416 -0.11773
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04721 -0.06623 -0.06026 -0.0798 -0.11644
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0.515 0.098 0.183
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 98.753 83.513 0.35698 1.23488 0.0449
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68.924 54.443 0.30663 1.1262 0.0449
  Μετρητά 0.30663 1.1262 0.0449
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.171 2.791 0.023 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 178.155 209.241 253.985 254.804 0.523
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 22.352 24.185 2.61204 0.93988 0.50562
  Δεδουλευμένα Έξοδα 14.054 15.801 0 0.49178 0
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.26288
  Σύνολο Οφειλών 80.92 84.263 49.562 33.0959 0.50562
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 53.585 54.47 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 97.235 124.978 204.423 221.708 0.01738
  Κοινή Μετοχή 0.009 0.009 199.424 216.709 0.00072
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 264.919 253.468 18.6631 1.37776 0.02428
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -167.693 -128.499 -13.6642 3.62129 -0.00762
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 178.155 209.241 253.985 254.804 0.523
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 92.729 90.697 31.25 31.25 31.25
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.211 6.151 0.02735 0.10868 0
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 42.148 253.628 253.569 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.728 7.411 0.4781
  Payable/Accrued 2.61154 0.3264 0.24274
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.318 1.307 0.00049 0.12169 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4.983 5.606 46.95 32.156 0
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Μετρητά & Ισοδύναμα 20.742 47.217
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 48.182 7.226
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 21.447 20.128
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 21.447 20.128
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.538 8.493
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 12.015 18.458
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.477 -9.965
  Υπεραξία, Καθαρό 47.481 47.481
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 16.655 20.195
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.987 6.49
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.993 0.587
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 53.585 54.459
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.011
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.002
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 91.663 91.135 93.325 98.753 98.706
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 57.4 61.409 62.984 68.924 70.134
  Μετρητά
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.925 4.79 5.966 5.211 5.14
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.531 3.507 3.375 3.171 3.179
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 166.664 167.785 171.205 178.155 179.994
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 22.115 20.652 21.271 22.352 20.759
  Payable/Accrued
  Δεδουλευμένα Έξοδα 13.387 11.956 12.796 14.054 14.528
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.303 1.533 1.456 1.318 1.249
  Σύνολο Οφειλών 78.501 77.617 79.372 80.92 80.055
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 52.166 52.604 53.361 53.585 53.839
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4.22 4.361 4.74 4.983 5.457
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 88.163 90.168 91.833 97.235 99.939
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 273.519 269.918 267.493 264.919 261.821
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -185.365 -179.759 -175.669 -167.693 -161.891
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 166.664 167.785 171.205 178.155 179.994
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 94.469 94.202 92.729 92.729 92.506
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13.208 17.671 19.266 20.742 22.594
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.807 21.429 21 21.447 20.253
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 23.807 21.429 21 21.447 20.253
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.164 5.964 6.474 7.538 8.343
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9.667 10.997 11.218 12.015 12.541
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.503 -5.033 -4.744 -4.477 -4.198
  Υπεραξία, Καθαρό 47.481 47.481 47.481 47.481 47.481
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14.254 15.054 15.854 16.655 17.518
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.102 8.151 8.071 7.728 7.946
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.602 5.831 5.892 5.987 4.123
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.823 1.332 1.127 0.993 0.859
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 52.166 52.604 53.361 53.585 53.839
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.192 43.738 43.718 48.182 47.54
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -37.475 -103.194 -2.49148 2.75023 -0.00662
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -23.819 -69.057 -1.54986 -1.25547 -0.18573
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.948 -5.162 1.85168 0.46677 -0.1791
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.921 146.689 -0.1212 251.434 0.16288
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 257 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.587 152.811 0 -0.26288 0.16288
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -26.575 27.751 -0.81957 1.0813 -0.02285
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 18.246 39.287 -0.91007 -4.47246 -0.00002
  Cash Taxes Paid 0.402 0.292 0.85149 0.903
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.441 -49.803 0.85149 -249.097
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.51 -48.221 0.85149 -249.097
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.334 -6.122 -0.1212 -5.30335
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.183 2.106
  Amortization 3.541 4.473
  Deferred Taxes -4.366 -6.567
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.8 3.484
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.931 -1.582
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.394 -0.078
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -8.469 -37.475 -31.539 -23.767 -12.987
  Cash From Operating Activities -5.657 -23.819 -23.283 -16.418 -14.626
  Non-Cash Items 4.83 18.246 13.28 8.6 3.481
  Changes in Working Capital -1.814 -4.948 -5.03 -1.503 -5.678
  Cash From Investing Activities 4.786 -1.441 -0.927 -0.082 -0.256
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4.795 -0.51 -0.047 0.69 0.28
  Cash From Financing Activities -0.642 -0.921 -0.077 -0.61 -0.146
  Financing Cash Flow Items -0.815 -0.334 0.363 -0.317
  Net Change in Cash -1.476 -26.575 -24.623 -17.344 -15.125
  Cash From Operating Activities 0.243 1.183 0.873 0.556 0.274
  Amortization 0.8 3.541 2.677 1.875 1.073
  Deferred Taxes -1.247 -4.366 -3.544 -2.179 -0.789
  Cash Taxes Paid 0.047 0.402 0.345 0.247 0.056
  Cash Interest Paid 1.3 3.8 2.619 1.626 0.801
  Capital Expenditures -0.009 -0.931 -0.88 -0.772 -0.536
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.173 -0.587 -0.44 -0.293 -0.146
  Foreign Exchange Effects 0.037 -0.394 -0.336 -0.234 -0.097

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  LiveVox Holding, Inc. Company profile

  Σχετικά με την LiveVox Holding, Inc.

  Η LiveVox Holdings, Inc. (LiveVox), πρώην Crescent Acquisition Corp, είναι μια πλατφόρμα contact center βασισμένη στο cloud. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην παροχή εργαλείων εξυπηρέτησης πελατών και ψηφιακής δέσμευσης με βάση το cloud. Η LiveVox ενσωματώνει την omnichannel επικοινωνία, τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) και τη βελτιστοποίηση του εργατικού δυναμικού (WFO), η οποία συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου συμμόρφωσης. Η πλατφόρμα της Εταιρείας διαθέτει δυνατότητες ενοποιημένων δεδομένων που επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών σε διάφορα κανάλια και το LiveVox Bot με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (AI).

  Industry: IT Services & Consulting (NEC)

  655 Montgomery Street
  Suite 1000
  SAN FRANCISCO
  CALIFORNIA 94111
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου