Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Live Ventures - LIVE CFD

  25.31
  0.36%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.76
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 25.22
  Άνοιγμα* 25.3
  Μεταβολή 1 έτους* 3.39%
  Εύρος ημέρας* 24.97 - 25.32
  Εύρος 52 εβδ. 22.81-40.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2,910.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 136.50K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 84.17M
  Αναλογία P/E 21.94
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.16M
  Έσοδα 325.40M
  EPS 1.21
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.99
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Dec 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 25.31 -0.16 -0.63% 25.47 25.47 24.97
  Nov 28, 2023 25.22 0.23 0.92% 24.99 25.89 24.99
  Nov 27, 2023 25.22 -0.75 -2.89% 25.97 26.22 25.22
  Nov 24, 2023 26.27 0.10 0.38% 26.17 26.52 26.17
  Nov 22, 2023 25.23 -0.74 -2.85% 25.97 25.97 25.06
  Nov 21, 2023 25.87 -0.70 -2.63% 26.57 26.97 25.87
  Nov 20, 2023 26.97 0.20 0.75% 26.77 26.97 26.06
  Nov 17, 2023 26.97 0.99 3.81% 25.98 27.00 25.98
  Nov 16, 2023 26.00 0.02 0.08% 25.98 26.33 25.98
  Nov 15, 2023 26.63 0.25 0.95% 26.38 26.97 25.98
  Nov 14, 2023 27.17 0.40 1.49% 26.77 28.37 26.55
  Nov 13, 2023 27.00 1.01 3.89% 25.99 27.57 25.99
  Nov 10, 2023 26.97 1.49 5.85% 25.48 26.97 25.48
  Nov 9, 2023 25.29 0.31 1.24% 24.98 25.29 24.97
  Nov 7, 2023 25.51 -1.26 -4.71% 26.77 26.87 24.97
  Nov 6, 2023 26.91 -0.06 -0.22% 26.97 27.10 26.42
  Nov 3, 2023 26.22 -0.80 -2.96% 27.02 27.39 26.22
  Nov 2, 2023 27.13 0.16 0.59% 26.97 27.24 26.97
  Nov 1, 2023 26.83 -0.54 -1.97% 27.37 27.56 26.83
  Oct 31, 2023 27.47 0.01 0.04% 27.46 27.66 27.22

  Live Ventures Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, December 13, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Live Ventures Inc Earnings Release
  Q4 2023 Live Ventures Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Live Ventures Inc Earnings Release
  Q1 2024 Live Ventures Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 286.913 272.981 191.72 193.288 199.633
  Έσοδα 286.913 272.981 191.72 193.288 199.633
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 189.086 173.518 116.403 122.415 125.435
  Ακαθάριστο Εισόδημα 97.827 99.463 75.317 70.873 74.1988
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 249.718 229.276 170.009 193.254 181.539
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 66.99 63.673 54.895 67.617 63.3985
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -6.358 -7.915 -1.289 3.222 -7.29376
  Λειτουργικά Έσοδα 37.195 43.705 21.711 0.034 18.094
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.209 -4.026 -5.254 -6.315 -8.64334
  Άλλο, Καθαρό -1.37 -0.841 0.644 0.87915
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31.616 39.679 15.616 -5.637 10.3298
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 24.741 31.017 10.659 -4.012 8.95978
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.18 0.268
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 24.741 31.197 10.927 -4.012 8.95978
  Καθαρά Κέρδη 24.741 31.197 10.927 -4.012 5.92272
  Total Adjustments to Net Income 0 0 -0.001 -0.001 -0.00117
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 24.741 31.197 10.926 -4.013 8.95861
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 24.741 31.197 10.926 -4.013 5.92155
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.00117
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 24.741 31.197 10.926 -4.013 5.92272
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.15554 3.18255 3.53494 1.90132 3.74296
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.84051 9.80253 3.09086 -2.11064 2.39377
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.26378 7.85844 2.84197 -1.00914 0.70356
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3.03706
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 91.516 91.122 68.986 73.78 68.269
  Έσοδα 91.516 91.122 68.986 73.78 68.269
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 59.347 59.514 47.042 50.871 45.92
  Ακαθάριστο Εισόδημα 32.169 31.608 21.944 22.909 22.349
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 86.651 86.17 64.419 72.573 62.648
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26.608 26.656 17.377 16.792 16.485
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.696 0 0 4.91 0.243
  Λειτουργικά Έσοδα 4.865 4.952 4.567 1.207 5.621
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.485 -3.235 -2.047 -1.66 -0.674
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.029 0.007 0.444 -0.443
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.357 2.108 2.459 -1.608 4.837
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.06 1.558 1.844 -0.635 3.472
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.06 1.558 1.844 -0.635 3.472
  Καθαρά Κέρδη 1.06 1.558 1.844 -0.635 3.472
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.06 1.558 1.844 -0.635 3.472
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.06 1.558 1.844 -0.635 3.472
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.06 1.558 1.844 -0.635 3.472
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.1869 3.18498 3.08974 3.07842 3.13093
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.33261 0.48917 0.59681 -0.20627 1.10894
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.51031 0.74002 0.68953 0.73671 1.26621
  Άλλο, Καθαρό 0.006 0.384 -0.061 -1.599 0.333
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 134.804 98.79 95.928 55.752 65.976
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.6 4.664 8.984 2.681 2.742
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4.6 4.664 8.984 2.681 2.742
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 30.068 21.559 20.121 12.136 13.543
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 25.665 21.559 20.121 11.901 13.294
  Συνολικό Απόθεμα 97.659 70.747 64.525 38.558 46.383
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.477 1.64 1.778 2.377 3.308
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 278.637 211.738 197.259 122.453 141.084
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 98.249 66.098 61.27 22.596 27.991
  Υπεραξία, Καθαρό 41.093 41.471 37.754 36.947 36.947
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.844 4.697 1.063 2.199 6.666
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.647 0.682 1.244 4.959 3.504
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 56.388 64.96 57.362 35.025 37.51
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.899 10.644 9.117 14.144 14.589
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.953 24.009 21.829 12.984 8.571
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 21.152 18.055 13.283 7.897 14.35
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.384 12.252 13.133
  Σύνολο Οφειλών 181.027 136.21 153.319 88.324 102.324
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 84.272 39.559 67.39 52.645 64.235
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 64.704 39.559 67.39 52.645 64.235
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.448 -0.448 -0.268
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 31.997 29.343 28.835 0.654 0.579
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 97.61 75.528 43.94 34.129 38.76
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 65.321 65.284 64.472 63.924 63.654
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 39.509 14.768 -16.429 -27.355 -23.342
  Treasury Stock - Common -7.222 -4.526 -4.105 -2.442 -1.554
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 278.637 211.738 197.259 122.453 141.084
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3.07483 1.58233 1.5891 1.82601 1.94525
  Total Preferred Shares Outstanding 0.04784 0.36363 0.26208 0.29208 0.29208
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.18 0.52
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 124.916 86.665 74.852
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -26.667 -20.567 -13.582
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 8.818 2.796
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 19.568
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 152.316 155.906 137.05 134.804 129.156
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.547 4.168 12.765 4.6 3.625
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.547 4.168 12.765 4.6 3.625
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 31.445 33.94 24.424 30.068 24.974
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 27.358 29.703 20.579 25.665 24.974
  Συνολικό Απόθεμα 114.075 115.05 97.484 97.659 95.961
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.249 2.748 2.377 2.477 4.596
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 360.167 365.391 279.104 278.637 262.767
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 110.752 112.989 96.862 98.249 83.924
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 145.03 144.686 125.926 124.916 108.323
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -34.278 -31.697 -29.064 -26.667 -24.399
  Υπεραξία, Καθαρό 71.389 69.506 40.781 41.093 43.653
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 24.117 25.249 3.591 3.844 4.991
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.593 1.741 0.82 0.647 1.043
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 73.182 75.202 58.956 56.388 57.187
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.808 12.42 7.483 10.899 17.016
  Δεδουλευμένα Έξοδα 29.751 28.157 23.195 23.953 20.549
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 25.044 30.629 28.278 21.152 18.794
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.579 3.996 0 0.384 0.828
  Σύνολο Οφειλών 255.516 261.708 180.271 181.027 164.354
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 129.296 133.135 81.52 84.272 70.278
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 109.292 113.205 61.889 64.704 62.475
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 13.046 12.986 8.874 8.818 5.326
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 40.44 40.833 31.369 31.997 32.011
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 104.651 103.683 98.833 97.61 98.413
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 68.888 68.63 65.321 65.321 65.321
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 43.971 42.911 41.353 39.509 40.144
  Treasury Stock - Common -8.21 -7.86 -7.843 -7.222 -7.054
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 360.167 365.391 279.104 278.637 262.767
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3.16443 3.16589 3.05012 3.07483 3.08146
  Total Preferred Shares Outstanding 0.04784 0.04784 0.04784 0.04784 0.36363
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 20.004 19.93 19.631 19.568 7.803
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 24.741 31.017 10.659 -4.012 5.92272
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14.58 29.188 28.791 19.053 11.824
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.168 6.791 5.862 5.673 6.04838
  Deferred Taxes 6.022 3.818 4.069 -1.648 4.18009
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.313 -4.575 1.606 4.515 -5.20692
  Cash Taxes Paid 6.149 1.537 0.03 -0.043 0.75794
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.962 4.342 4.445 5.805 7.89409
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -27.664 -7.863 6.595 14.525 0.8797
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -40.036 -17.421 -8.776 0.1 -9.39368
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -12.128 -11.421 -3.886 -2.601 -9.39368
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -27.908 -6 -4.89 2.701 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 25.392 -16.087 -13.712 -19.214 -4.41121
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.075 0.06 -0.134 -0.223 -1.31807
  Total Cash Dividends Paid 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2.696 -0.098 -1.663 -0.888 -0.55443
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 28.013 -16.049 -11.915 -18.103 -2.53872
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.064 -4.32 6.303 -0.061 -1.98092
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 3.402 1.844 24.741 25.376 21.904
  Cash From Operating Activities 14.178 6.254 14.58 10.844 5.251
  Cash From Operating Activities 6.297 2.651 7.168 4.616 3.045
  Deferred Taxes 4.168 0.056 6.022 2.529 2.257
  Non-Cash Items 2.182 0.395 4.313 -1.628 -11.324
  Cash Taxes Paid 0.043 0 6.149 5.795 4.458
  Cash Interest Paid 4.602 1.927 3.962 2.496 1.823
  Changes in Working Capital -1.871 1.308 -27.664 -20.049 -10.631
  Cash From Investing Activities -36.829 -1.282 -40.036 -32.659 -7.503
  Capital Expenditures -2.9 -1.282 -12.128 -8.304 -7.503
  Other Investing Cash Flow Items, Total -33.929 -27.908 -24.355
  Cash From Financing Activities 22.219 3.193 25.392 20.776 3.778
  Financing Cash Flow Items -0.147 0 0.075 0.075 0.075
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.639 -0.622 -2.696 -2.528 -2.084
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 23.005 3.815 28.013 23.229 5.787
  Net Change in Cash -0.432 8.165 -0.064 -1.039 1.526
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Isaac Capital Group, L.L.C. Corporation 41.0675 1299510 0 2023-06-09 LOW
  Kingston Diversified Holdings, L.L.C. Corporation 8.8309 279440 0 2023-06-09 LOW
  Isaac (Jon) Individual Investor 6.9265 219177 0 2023-06-09 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1109 66796 0 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.3462 42599 -433 2023-06-30 HIGH
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 1.2095 38271 434 2023-06-30 MED
  Isaac (Antonios) Individual Investor 0.9481 30000 0 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8877 28090 -1340 2023-06-30 LOW
  Sigma Planning Corporation Investment Advisor 0.5827 18439 630 2023-06-30 LOW
  Butler (Richard D Jr) Individual Investor 0.4894 15487 0 2023-06-09 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4367 13820 0 2023-06-30 LOW
  ETF Architect Investment Advisor 0.3925 12419 12419 2023-06-30 HIGH
  Gao (Dennis) Individual Investor 0.2368 7493 0 2023-06-09 LOW
  RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2149 6800 1800 2023-06-30 LOW
  J.P. Morgan Securities LLC Research Firm 0.1896 6000 0 2023-06-30 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1127 3566 -140 2023-06-30 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0864 2735 -2835 2023-06-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0415 1313 0 2023-09-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0323 1022 422 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.017 537 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Live Ventures Company profile

  Σχετικά με την Live Ventures

  Η Live Ventures Incorporated είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου για διαφοροποιημένες επιχειρήσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: λιανικό εμπόριο, κατασκευή δαπέδων και κατασκευή χάλυβα. Ο τομέας λιανικής περιλαμβάνει την Vintage Stock, Inc. η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση νέων και μεταχειρισμένων ταινιών, μουσικής, συλλεκτικών ειδών, κόμικς, βιβλίων, παιχνιδιών, συστημάτων παιχνιδιών και εξαρτημάτων- και την ApplianceSmart, Inc. η οποία δραστηριοποιείται στην πώληση νέων συσκευών μέσω καταστήματος λιανικής πώλησης. Ο τομέας κατασκευής δαπέδων είναι η Marquis Industries, Inc., η οποία ασχολείται με την κατασκευή και πώληση χαλιών και την πώληση βινυλίου και ξύλινων επενδύσεων δαπέδου. Ο τομέας παραγωγής χάλυβα της είναι η Precision Industries, Inc., η οποία ασχολείται με την κατασκευή και την πώληση κραμάτων και χαλύβδινων πλακών, αλεσμένων πλακών και ράβδων διάτρησης.

  Industry: Investment Holding Companies (NEC)

  325 E Warm Springs Rd Ste 102
  LAS VEGAS
  NEVADA 89119
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0056%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου