Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lion Group Holding Ltd. - LGHL CFD

  1.2122
  0.82%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.1256
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.02
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.2222
  Άνοιγμα* 1.2622
  Μεταβολή 1 έτους* -8.37%
  Εύρος ημέρας* 1.1722 - 1.2622
  Εύρος 52 εβδ. 0.86-82.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 48.57K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.33M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.84M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 58.60M
  Έσοδα -2.48M
  EPS -1,838.63
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.52
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 1.2122 -0.0500 -3.96% 1.2622 1.2622 1.1722
  Nov 28, 2023 1.2222 -0.0700 -5.42% 1.2922 1.2922 1.2022
  Nov 27, 2023 1.2722 0.0200 1.60% 1.2522 1.3422 1.2122
  Nov 24, 2023 1.3022 0.0600 4.83% 1.2422 1.3022 1.2322
  Nov 22, 2023 1.2522 -0.0100 -0.79% 1.2622 1.2822 1.1422
  Nov 21, 2023 1.3122 -0.0800 -5.75% 1.3922 1.3922 1.2522
  Nov 20, 2023 1.2522 0.1000 8.68% 1.1522 1.3622 1.1522
  Nov 17, 2023 1.2522 0.1800 16.79% 1.0722 1.2922 1.0722
  Nov 16, 2023 1.1322 0.0300 2.72% 1.1022 1.1722 1.0722
  Nov 15, 2023 1.1122 0.0800 7.75% 1.0322 1.1222 1.0322
  Nov 14, 2023 1.0322 0.0200 1.98% 1.0122 1.0822 1.0122
  Nov 13, 2023 0.9882 -0.0240 -2.37% 1.0122 1.0222 0.9422
  Nov 10, 2023 1.0522 0.0000 0.00% 1.0522 1.0522 1.0522
  Nov 9, 2023 1.0522 -0.0600 -5.39% 1.1122 1.1322 1.0522
  Nov 8, 2023 1.1122 -0.0100 -0.89% 1.1222 1.2022 1.1122
  Nov 7, 2023 1.1122 0.0500 4.71% 1.0622 1.1422 1.0622
  Nov 6, 2023 1.0322 -0.0100 -0.96% 1.0422 1.1322 1.0322
  Nov 3, 2023 1.0422 0.0400 3.99% 1.0022 1.0422 0.9562
  Nov 2, 2023 0.9920 -0.0202 -2.00% 1.0122 1.0522 0.9897
  Nov 1, 2023 1.0022 0.0400 4.16% 0.9622 1.0022 0.9622

  Lion Group Holding Ltd. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα -2.4825 24.9927 10.2301 18.5013 6.56826
  Έσοδα -2.4825 24.9927 10.2301 18.5013 6.56826
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.15572 8.05612 2.67986 3.74005 5.52519
  Ακαθάριστο Εισόδημα -7.63822 16.9366 7.55028 14.7613 1.04307
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 29.1539 24.1569 12.6211 9.48869 9.31302
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.5161 13.3639 10.6665 5.71085 3.73968
  Depreciation / Amortization 2.03239 0.91692 0.04056 0.05285 0.03274
  Other Operating Expenses, Total -1.22795 0.61498 -0.7658 0.01046 0.01541
  Λειτουργικά Έσοδα -31.6364 0.83577 -2.39098 9.01263 -2.74476
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.3346 -1.6081 -0.18316 -0.73181 -0.00012
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -33.971 -0.77233 -2.57414 8.28082 -2.74487
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -33.9744 -0.8267 -2.57546 8.21635 -2.77121
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -31.5633 0.02278 -2.57546 8.21635 -2.77121
  Καθαρά Κέρδη -31.5633 0.02278 -2.57546 8.21635 -2.77121
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -32.1585 -8.14192 -2.57546 8.21635 -2.77121
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -32.1585 -8.14192 -2.57546 8.21635 -2.77121
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -32.1585 -8.14192 -2.57546 8.21635 -2.77121
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.91949 0.60176 0.20286 0.34798 0.34798
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -34.9743 -13.5301 -12.6956 23.6113 -7.96362
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -33.572 -13.5301 -12.6956 23.5385 -7.96362
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.98365 0 -0.02553
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.694 1.20504
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.41116 0.84948
  Total Adjustments to Net Income -0.59521 -8.1647
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 1.86723 -4.34973 21.3924 3.6003 3.79962
  Έσοδα 1.86723 -4.34973 21.3924 3.6003 3.79962
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.96881 3.18691 4.17309 3.88303 1.68601
  Ακαθάριστο Εισόδημα -0.10158 -7.53664 17.2193 -0.28273 2.11361
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.1272 17.0267 11.4184 12.7386 8.64715
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.23644 7.27969 7.21893 6.14496 7.72157
  Depreciation / Amortization 0.83426 1.19812 0.63724 0.27968 0.01856
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.00105 1.9847 0 0
  Other Operating Expenses, Total -0.44525 -0.7827 -1.81592 2.4309 -0.779
  Λειτουργικά Έσοδα -10.2599 -21.3765 9.97404 -9.13827 -4.84753
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.31283 -1.02177 -0.66584 -0.94226 -0.10381
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.5728 -22.3983 9.3082 -10.0805 -4.95134
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.5731 -22.4013 9.3082 -10.1349 -4.94934
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.2866 -20.2767 10.1215 -10.0987 -4.94934
  Καθαρά Κέρδη -11.2866 -20.2767 10.1215 -10.0987 -4.94934
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.3356 -20.8229 4.54116 -12.6831 -4.94934
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.3356 -20.8229 4.54116 -12.6831 -4.94934
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.3356 -20.8229 4.54116 -12.6831 -4.94934
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.0313 0.80768 0.66888 0.53465 0.25649
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -10.9916 -25.781 6.78924 -23.7223 -19.2967
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -10.9923 -24.1838 6.78924 -23.7223 -19.2967
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.53396 4.16003 1.20504 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.28656 2.1246 0.81325 0.03623
  Total Adjustments to Net Income -0.04907 -0.54614 -5.5803 -2.58441
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.1596 15.0982 3.42647 6.38898 3.11621
  Μετρητά 6.38898 3.11621
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.9125 88.0382 8.88515 1.77352 6.56579
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 33.3781 87.9708 8.16045 1.77352 6.56579
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.49888 8.70927 0.67798 0.67636 0.47071
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 86.6344 148.917 22.9061 13.4184 15.6728
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14.9469 17.5077 0.03492 0.07369 0.10596
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.08673 0.06796 0.06385
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 12.5402 17.4507 0.01762 0.1802 1.10723
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.24299 0.65332 1.36876 2.19288 3.99195
  Other Assets, Total 1.20729 1.45947 6.16907 0.42745 0.25106
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 48.8401 89.0885 9.10619 3.88313 9.67689
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.11 0.11 0.29391 1.54099 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.14667 0.16104 0.14952 0.80335 0.20552
  Σύνολο Οφειλών 57.7637 92.6908 13.6042 6.22746 9.90384
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4.68044 0 0.81601 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.00115
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.96706 2.49534 1.47547 0 0.02029
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.8707 56.226 9.30188 7.19089 5.76892
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 63.6609 54.0572 12.2698 7.60503 12.5038
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -34.4929 -2.92958 -2.95236 -0.3769 -3.59864
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.30321 -0.05753 -0.01747 -0.03796 -3.1362
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 86.6344 148.917 22.9061 13.4184 15.6728
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 58.6047 39.5211 19.4706 17.3992 17.3992
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 7.12602 0 2.23938 1.63731 0
  Κοινή Μετοχή 0.00586 0.00395 0.00195 0.00071
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.1596 15.0982 3.42647
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.87595 1.59655 1.76309
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4.68044 0 0.81601
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.45806 -0.76068
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 5.15198
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0.0105
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.60153
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.1596 11.8687 15.0982 14.8886 3.42647
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.1596 11.8687 15.0982 14.8886 3.42647
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.9125 50.9148 88.0382 23.7574 8.88515
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 33.3781 50.7963 87.9708 23.69 8.16045
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.49888 3.59618 8.70927 2.19593 0.67798
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 86.6344 103.235 148.917 86.5177 22.9061
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14.9469 15.8904 17.5077 10.2642 0.03492
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.08659 0.08673
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 12.5402 13.0396 17.4507 31.8744 0.01762
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 7.12602 3.57805 0 0.50876 2.23938
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.24299 2.94256 0.65332 0.80892 1.36876
  Other Assets, Total 1.20729 1.40479 1.45947 2.13284 6.16907
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 48.8401 60.2451 89.0885 38.6334 9.10619
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.87595 1.75997 1.59655 1.16941 1.76309
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.11 0.11 0.11 0 0.29391
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.14667 0.1547 0.16104 0.15247 0.14952
  Σύνολο Οφειλών 57.7637 63.7389 92.6908 43.8003 13.6042
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4.68044 0.92416 0 0 0.81601
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.8707 39.4962 56.226 42.7174 9.30188
  Κοινή Μετοχή 0.00586 0.005 0.00395 0.00392 0.00195
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 63.6609 59.8649 54.0572 51.5756 12.2698
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -34.4929 -23.2063 -2.92958 -13.051 -2.95236
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.30321 -0.23824 -0.05753 -0.04253 -0.01747
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 86.6344 103.235 148.917 86.5177 22.9061
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 58.6047 50.0378 39.5211 39.1713 19.4706
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4.68044 0.92416 0 0 0.81601
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.96706 1.18125 2.49534 3.88125 1.47547
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.45806 -1.1715 -0.76068 -0.03623
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 3.07086 5.15198 4.23145
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0.00415 0.0105
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.60153 0.53523
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -33.9744 -0.8267 -2.57546 8.21635 -2.77121
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3.94055 -20.4825 0.10568 7.977 -1.17685
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.03239 1.29547 0.04056 0.05285 0.03274
  Deferred Taxes 0 0.00113 -0.00045 -0.00183 -0.00063
  Cash Taxes Paid 0.00342 0.05467 0.00823 0.00152 0.18069
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.61379 0.84185 0.11516 0.7295 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 25.2113 -22.6341 -0.25179 -0.26485 1.56224
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7.09334 -12.1047 -6.54951 -27.2543 -0.06259
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -10.2742 -5.95518 -0.02469 -0.06259
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7.09334 -1.8305 -0.59433 -27.2296 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 9.80878 43.5784 2.64032 20.6643 5.41508
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 42.219 0 5.41508
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 8.095 -0.18224 0.28714 20.6643 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.12376 -0.03383 0.01644 0.08597 -0.02462
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.34888 10.9574 -3.78708 1.47302 4.15103
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.79023 1.6817 2.89282 -0.02553 0
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.71378 1.54167 2.35318 0
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line -33.9744 -22.4013 -0.8267 -10.1349 -2.57546
  Cash From Operating Activities -3.94055 -0.90481 -20.4825 -24.3342 0.10568
  Cash From Operating Activities 2.03239 1.19812 1.29547 0.36785 0.04056
  Deferred Taxes 0 0 0.00113 -0.00047 -0.00045
  Non-Cash Items 2.79023 1.81924 1.6817 3.38632 2.89282
  Cash Taxes Paid 0.00342 0.00307 0.05467 0.05467 0.00823
  Cash Interest Paid 1.61379 0.8755 0.84185 0.10493 0.11516
  Changes in Working Capital 25.2113 18.4791 -22.6341 -17.953 -0.25179
  Cash From Investing Activities -7.09334 -3.58744 -12.1047 -4.46882 -6.54951
  Capital Expenditures 0 0 -10.2742 -2.59736 -5.95518
  Other Investing Cash Flow Items, Total -7.09334 -3.58744 -1.8305 -1.87146 -0.59433
  Cash From Financing Activities 9.80878 3.66878 43.5784 39.7252 2.64032
  Financing Cash Flow Items 1.71378 1.71378 1.54167 1.54167 2.35318
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 42.219 38.477
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 8.095 1.955 -0.18224 -0.29345 0.28714
  Foreign Exchange Effects -0.12376 -0.1167 -0.03383 -0.01868 0.01644
  Net Change in Cash -1.34888 -0.94018 10.9574 10.9035 -3.78708
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 0.5616 20132 14274 2023-06-30 HIGH
  Virtu Americas LLC Research Firm 0.0297 1064 688 2023-06-30 HIGH
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0277 993 654 2023-06-30 HIGH
  Rhumbline Advisers Ltd. Partnership Investment Advisor 0.0098 351 351 2023-06-30 LOW
  CAPTRUST Financial Advisors Investment Advisor 0.0084 300 300 2023-06-30 LOW
  Vanguard Personalized Indexing Management, LLC Investment Advisor 0.0071 254 -24 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0066 238 0 2023-06-30 LOW
  HRT Financial LP Investment Advisor 0.0065 232 232 2023-06-30 HIGH
  Barclays Bank PLC Investment Advisor 0.0064 231 0 2023-06-30 MED
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0046 164 164 2023-06-30 LOW
  Group One Trading, L.P. Research Firm 0.0017 62 0 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lion Group Holding Ltd. Company profile

  Σχετικά με την Lion Group Holding Ltd.

  Η Lion Group Holding Ltd είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συμβολαίων επί διαφορών (CFD), υπηρεσίες μεσιτείας ασφαλίσεων, υπηρεσίες μεσιτείας συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, υπηρεσίες μεσιτείας κινητών αξιών, υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλα.

  Industry: Investment Banking & Brokerage Services (NEC)

  Unit 901-903, 9/F
  Harbour Centre, 25 Harbour Road
  0000000000
  HK

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0056%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου