Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lineage Cell Therapeutics, Inc. - LCTX CFD

  1.16
  5.69%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Lineage Cell Therapeutics Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.23
  Άνοιγμα* 1.23
  Μεταβολή 1 έτους* 6.03%
  Εύρος ημέρας* 1.16 - 1.24
  Εύρος 52 εβδ. 1.02-1.58
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 310.50K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.99M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 241.48M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 174.99M
  Έσοδα 10.52M
  EPS -0.13
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.66
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 1.16 -0.07 -5.69% 1.23 1.24 1.16
  Sep 21, 2023 1.23 -0.03 -2.38% 1.26 1.27 1.23
  Sep 20, 2023 1.26 0.00 0.00% 1.26 1.28 1.26
  Sep 19, 2023 1.28 0.01 0.79% 1.27 1.31 1.27
  Sep 18, 2023 1.29 -0.01 -0.77% 1.30 1.32 1.28
  Sep 15, 2023 1.30 0.03 2.36% 1.27 1.33 1.26
  Sep 14, 2023 1.28 0.01 0.79% 1.27 1.30 1.26
  Sep 13, 2023 1.28 -0.01 -0.78% 1.29 1.31 1.28
  Sep 12, 2023 1.30 0.01 0.78% 1.29 1.32 1.28
  Sep 11, 2023 1.29 0.01 0.78% 1.28 1.34 1.28
  Sep 8, 2023 1.33 0.00 0.00% 1.33 1.37 1.33
  Sep 7, 2023 1.35 0.04 3.05% 1.31 1.36 1.31
  Sep 6, 2023 1.33 -0.03 -2.21% 1.36 1.36 1.32
  Sep 5, 2023 1.34 0.02 1.52% 1.32 1.38 1.31
  Sep 1, 2023 1.32 0.00 0.00% 1.32 1.34 1.30
  Aug 31, 2023 1.29 -0.04 -3.01% 1.33 1.35 1.29
  Aug 30, 2023 1.32 -0.01 -0.75% 1.33 1.39 1.32
  Aug 29, 2023 1.35 0.04 3.05% 1.31 1.37 1.30
  Aug 28, 2023 1.33 0.01 0.76% 1.32 1.35 1.32
  Aug 25, 2023 1.32 -0.02 -1.49% 1.34 1.34 1.30

  Lineage Cell Therapeutics, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, November 8, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Lineage Cell Therapeutics Inc Earnings Release
  Q3 2023 Lineage Cell Therapeutics Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, March 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Lineage Cell Therapeutics Inc Earnings Release
  Q4 2023 Lineage Cell Therapeutics Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 14.703 4.341 1.826 3.515 4.988
  Έσοδα 14.703 4.341 1.826 3.515 4.988
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.728 1.426 0.385 0.412 0.302
  Ακαθάριστο Εισόδημα 13.975 2.915 1.441 3.103 4.686
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 37.223 53.029 28.273 42.391 -31.728
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 22.508 18.212 15.571 24.031 24.726
  Έρευνα & Ανάπτυξη 13.887 33.714 11.117 15.948 18.755
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.523 0 -77.711
  Λειτουργικά Έσοδα -22.52 -48.688 -26.447 -38.876 36.716
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.365 3.727 1.817 16.499 -82.531
  Άλλο, Καθαρό -1.927 1.691 2.706 3.143 -1.315
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -25.812 -43.27 -21.924 -19.234 -47.13
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -26.353 -43.27 -20.685 -11.827 -46.784
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.08 0.251 0.036 0.118 0.794
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -26.273 -43.019 -20.649 -11.709 -45.99
  Καθαρά Κέρδη -26.273 -43.019 -20.649 -11.709 -45.99
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.273 -43.019 -20.649 -11.709 -45.99
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -26.273 -43.019 -20.649 -11.709 -45.99
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -26.273 -43.019 -20.649 -11.709 -45.99
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 169.792 164.502 150.044 145.533 126.903
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.15474 -0.26151 -0.13762 -0.08046 -0.3624
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.15474 -0.26469 -0.13762 -0.08046 -0.75823
  Depreciation / Amortization 0.1 0.2 1.2 2 2.2
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 3.225 2.386 1.915 2.998 4.553
  Έσοδα 3.225 2.386 1.915 2.998 4.553
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.127 0.119 0.102 0.235 0.215
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3.098 2.267 1.813 2.763 4.338
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.249 9.028 8.554 8.249 8.787
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.249 4.724 4.348 4.422 5.27
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.873 4.185 4.104 3.592 3.302
  Depreciation / Amortization
  Λειτουργικά Έσοδα -5.024 -6.642 -6.639 -5.251 -4.234
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.232 0.45 -0.123 0.151 -0.658
  Άλλο, Καθαρό -0.411 -0.015 0.4 -0.475 -1.89
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.203 -6.207 -6.362 -5.575 -6.782
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.203 -4.404 -6.362 -6.116 -6.782
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.026 0.032 0.008 0.047 0.019
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.229 -4.372 -6.354 -6.069 -6.763
  Καθαρά Κέρδη -5.229 -4.372 -6.354 -6.069 -6.763
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.229 -4.372 -6.354 -6.069 -6.763
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.229 -4.372 -6.354 -6.069 -6.763
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.229 -4.372 -6.354 -6.069 -6.763
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 170.592 170.127 170.002 169.786 169.731
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03065 -0.0257 -0.03738 -0.03574 -0.03985
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03065 -0.0257 -0.03738 -0.03574 -0.03985
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 60 111.549 43.999 57.519 36.358
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 57.875 58.358 41.562 30.716 30.741
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.355 55.742 32.585 9.497 23.587
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.52 2.616 8.977 21.219 7.154
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.297 50.84 0.004 23.94 3.719
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.297 50.84 0.004 0.044 0.891
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.828 2.351 2.433 2.863 1.898
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 123.664 174.545 107.949 125.478 101.66
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.673 4.872 5.63 8.175 5.835
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 11.523 10.174 9.945 12.766 9.02
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.85 -5.302 -4.315 -4.591 -3.185
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 46.692 46.822 47.032 48.248 3.125
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 33.733
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.627 0.63 0.616 0.864 0.505
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 18.981 47.116 7.769 6.494 6.812
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.393 3.543 2.611 2.427 2.359
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.131 25.049 4.416 3.985 4.332
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.523 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.036 0.03 0.016 0.033 0.07
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.421 18.494 0.203 0.049 0.051
  Σύνολο Οφειλών 50.325 82.324 11.75 12.519 7.82
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.084 0.03 0.026 0.077 1.958
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.084 0.03 0.026 0.077 1.958
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.403 -1.323 -1.072 -1.712 -1.594
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 30.587 34.425 2.951 4.345 0.644
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 73.339 92.221 96.199 112.959 93.84
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 440.28 434.529 393.944 387.062 354.27
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -363.37 -337.097 -294.078 -273.422 -261.856
  Treasury Stock - Common
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3.571 -5.211 -3.667 -0.681 1.426
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 123.664 174.545 107.949 125.478 101.66
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 170.093 169.477 153.096 149.804 127.136
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 22.104
  Υπεραξία, Καθαρό 10.672 10.672 10.672 10.672
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2.076 2.076 2.076 3.315
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 49.655 60 68.509 74.026 81.872
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.814 57.875 66.355 72.03 79.944
  Μετρητά & Ισοδύναμα 15.451 11.355 24.752 70.857 78.062
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 31.363 46.52 41.603 1.173 1.882
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.203 0.297 0.434 0.707 0.515
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.203 0.297 0.434 0.707 0.515
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.638 1.828 1.72 1.289 1.413
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 113.205 123.664 131.148 135.922 144.52
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.584 5.673 4.652 3.869 4.548
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 11.694 11.523 10.464 9.414 10.135
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6.11 -5.85 -5.812 -5.545 -5.587
  Υπεραξία, Καθαρό 10.672 10.672 10.672 10.672 10.672
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 46.659 46.692 46.724 46.757 46.789
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.635 0.627 0.591 0.598 0.639
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 17.225 18.981 22.739 25.091 24.593
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.001 2.393 2.865 2.589 2.956
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.126 7.131 7.46 6.678 6.642
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.051 0.036 0.025 0.029 0.031
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11.047 9.421 12.389 15.795 14.964
  Σύνολο Οφειλών 42.755 50.325 52.2 53.075 57.973
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.133 0.084 0.016 0.019 0.026
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.133 0.084 0.016 0.019 0.026
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.273 2.076 2.076 2.076 2.076
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.435 -1.403 -1.395 -1.348 -1.329
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 26.559 30.587 28.764 27.237 32.607
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 70.45 73.339 78.948 82.847 86.547
  Κοινή Μετοχή 441.299 440.28 439.148 437.151 435.818
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -367.742 -363.37 -357.016 -350.947 -344.184
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3.107 -3.571 -3.184 -3.357 -5.087
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 113.205 123.664 131.148 135.922 144.52
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 170.174 170.093 169.886 169.748 169.727
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -26.273 -43.019 -20.649 -11.709 -45.99
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.059 -23.561 -19.753 -31.947 -30.882
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.582 0.663 0.895 1.131 1.081
  Amortization 0.145 0.21 1.216 1.998 2.192
  Deferred Taxes
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.901 -2.511 -2.516 -21.464 11.197
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.013 0.013 0.02 0.028 0.155
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 18.704 21.096 1.301 -1.903 0.638
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -46.159 9.745 13.038 16.957 11.816
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.413 -0.354 -0.064 -0.44 -3.287
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -45.746 10.099 13.102 17.397 15.103
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.632 36.93 29.865 0.617 5.774
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.123 -1.155 -0.383 0.654 0.161
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.787 38.105 5.127 0.063 5.962
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.032 -0.02 25.121 -0.1 -0.349
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.873 -0.02 -0.063 0.07 0.006
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -44.341 23.094 23.087 -14.303 -13.286
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -4.372 -26.273 -19.919 -13.85 -7.087
  Cash From Operating Activities -11.242 1.059 9.362 14.842 21.904
  Cash From Operating Activities 0.138 0.582 0.441 0.296 0.15
  Amortization 0.033 0.145 0.113 0.065 0.032
  Non-Cash Items 1.098 7.901 7.168 5.861 1.685
  Cash Interest Paid 0.002 0.013 0.013 0.009 0.005
  Changes in Working Capital -8.139 18.704 21.559 22.47 27.124
  Cash From Investing Activities 15.426 -46.159 -41.057 -0.143 -0.046
  Capital Expenditures -0.188 -0.413 -0.429 -0.143 -0.046
  Other Investing Cash Flow Items, Total 15.614 -45.746 -40.628 0 0
  Cash From Financing Activities 0.001 1.632 1.51 0.546 0.513
  Financing Cash Flow Items -0.037 -0.123 -0.112 -0.074 -0.008
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.051 1.787 1.645 0.635 0.529
  Foreign Exchange Effects -0.1 -0.873 -0.795 -0.161 -0.042
  Net Change in Cash 4.085 -44.341 -30.98 15.084 22.329
  Deferred Taxes 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.013 -0.032 -0.023 -0.015 -0.008
  Cash Taxes Paid 1.803

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lineage Cell Therapeutics, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Lineage Cell Therapeutics, Inc.

  Η Lineage Cell Therapeutics, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κυτταρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών. Η Εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει εξειδικευμένα ανθρώπινα κύτταρα με ανατομικές και φυσιολογικές λειτουργίες, τα οποία είναι παρόμοια ή πανομοιότυπα με κύτταρα που βρίσκονται φυσικά στο ανθρώπινο σώμα. Διαθέτει τρία υποψήφια αλλογενή προϊόντα: OpRegen, OPC1 και VAC2. Το OpRegen είναι μια θεραπεία αντικατάστασης κυττάρων του μελαγχρωματικού επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς (RPE), η οποία βρίσκεται σε πολυκεντρική κλινική δοκιμή φάσης I/IIa για τη θεραπεία της προχωρημένης ξηρής ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας (AMD) με γεωγραφική ατροφία (GA). Το OPC1 είναι μια θεραπεία προγονικών κυττάρων ολιγοδενδροκυττάρων, η οποία βρίσκεται σε παρακολούθηση μιας πολυκεντρικής κλινικής δοκιμής φάσης I/IIa για τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού (SCI). Το VAC είναι μια αλλογενής ανοσοθεραπεία καρκίνου από αντιγονοπαρουσιαστικά δενδριτικά κύτταρα. Τα υποψήφια προϊόντα της VAC περιλαμβάνουν το VAC2, το οποίο βρίσκεται σε κλινική δοκιμή Φάσης Ι σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC).

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  2173 Salk Ave Ste 200
  CARLSBAD
  CALIFORNIA 92008-7354
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου