Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lincoln National - LNC CFD

  23.69
  3.62%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Lincoln National Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 24.58
  Άνοιγμα* 24.21
  Μεταβολή 1 έτους* -37.6%
  Εύρος ημέρας* 23.65 - 24.21
  Εύρος 52 εβδ. 18.50-39.40
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.73M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 60.52M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.99B
  Αναλογία P/E 10.08
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 169.66M
  Έσοδα 17.96B
  EPS 2.33
  Μέρισμα (Απόδοση %) 7.65632
  Beta 1.79
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 6, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 23.69 -0.56 -2.31% 24.25 24.29 23.61
  Dec 4, 2023 24.58 0.80 3.36% 23.78 24.65 23.78
  Dec 1, 2023 24.03 0.63 2.69% 23.40 24.24 23.28
  Nov 30, 2023 23.71 -0.27 -1.13% 23.98 24.09 23.58
  Nov 29, 2023 23.95 -0.14 -0.58% 24.09 24.69 23.91
  Nov 28, 2023 23.90 0.11 0.46% 23.79 24.12 23.55
  Nov 27, 2023 23.98 0.37 1.57% 23.61 24.11 23.42
  Nov 24, 2023 23.98 0.21 0.88% 23.77 24.14 23.65
  Nov 22, 2023 23.92 0.40 1.70% 23.52 24.06 23.33
  Nov 21, 2023 23.46 0.19 0.82% 23.27 23.54 23.15
  Nov 20, 2023 23.60 0.05 0.21% 23.55 23.82 23.20
  Nov 17, 2023 23.73 0.34 1.45% 23.39 23.86 23.34
  Nov 16, 2023 23.23 -0.17 -0.73% 23.40 23.73 23.07
  Nov 15, 2023 23.53 0.29 1.25% 23.24 23.82 23.15
  Nov 14, 2023 23.17 0.86 3.85% 22.31 23.57 22.31
  Nov 13, 2023 21.74 0.12 0.56% 21.62 21.96 21.52
  Nov 10, 2023 21.92 0.22 1.01% 21.70 22.11 21.39
  Nov 9, 2023 21.80 -0.78 -3.45% 22.58 22.75 21.72
  Nov 8, 2023 22.51 -0.36 -1.57% 22.87 22.98 22.39
  Nov 7, 2023 22.98 -0.44 -1.88% 23.42 23.54 22.85

  Lincoln National Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, February 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Lincoln National Corp Earnings Release
  Q4 2023 Lincoln National Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 18766 19862 17439 17273 16462
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21146 17262 16658 15949 14191
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2754 2783 2635 2875 2503
  Depreciation / Amortization 60 75 90 93 9
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 634 20 20 15 7
  Other Operating Expenses, Total 108 102 88 84
  Λειτουργικά Έσοδα -2380 2600 781 1324 2271
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -283 -264 -290 -339 -310
  Άλλο, Καθαρό -167 -87 -68 -66 -76
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2830 2249 423 919 1885
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2241 1887 462 869 1622
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2241 1887 462 869 1622
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 37 17 19
  Καθαρά Κέρδη -2241 1887 499 886 1641
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2241 1887 462 869 1622
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2241 1887 499 886 1641
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2241 1887 499 886 1641
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 171.035 189.099 194.465 202.105 219.552
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -13.1026 9.97891 2.37575 4.29974 7.38777
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.8 1.68 1.6 1.48 1.32
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -10.6931 10.0676 2.53284 4.36992 7.4152
  Total Premiums Earned 12906 13337 12442 12645 11198
  Net Investment Income 5515 6111 5510 5223 5060
  Realized Gains (Losses) 345 414 -513 -595 204
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 17590 14282 13913 12878 11588
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 4952 3195 4177 4798 5100
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4225 4258 4104 7820 3956
  Λειτουργικά Έσοδα 727 -1063 73 -3022 1144
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -84 -83 -78 -71 -68
  Άλλο, Καθαρό -41 -24 -49 -44 -44
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 602 -1170 -54 -3137 1032
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 511 -881 -8 -2574 840
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 511 -881 -8 -2574 840
  Καθαρά Κέρδη 511 -881 -8 -2574 840
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 502 -909 -8 -2574 833
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 502 -909 -8 -2574 833
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 502 -909 -8 -2574 833
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 170.748 169.907 169.197 169.707 172.464
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.94 -5.35 -0.04728 -15.1674 4.83
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.94 -5.35 -0.04728 -12.739 4.83
  Total Premiums Earned 3205 3176 3196 3252 3078
  Net Investment Income 1508 1466 1407 1326 1398
  Realized Gains (Losses) -1784 -828 -426 220 1101
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 4225 4258 4104 7186 3956
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 634
  Other Revenue, Total 2023 -619 -477
  Total Adjustments to Net Income -9 -28 -7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3343 2612 1708 2563 2345
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 334217 386945 365948 334761 298147
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 184 257 361 12
  Υπεραξία, Καθαρό 1144 1778 1778 1778 1782
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 633 664
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 130867 148189 150847 131786 114097
  Other Assets, Total 186628 228099 205060 189481 168413
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6712 8946 6222 5082 4805
  Σύνολο Οφειλών 329115 366191 343249 315072 283797
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5955 6500 6682 6067 5839
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5955 6325 6682 6067 5839
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17073 14965 13823 13242 12696
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5102 20754 22699 19689 14350
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 986 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 4544 4735 5082 5162 5392
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5924 9578 8686 8854 8551
  Unrealized Gain (Loss) 6017 729
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6352 6441 8931 -344 -322
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 334217 386945 365948 334761 298147
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 169.221 177.194 192.33 196.669 205.863
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 500 300 0 300
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 620 706
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -436 -345
  Δεδουλευμένα Έξοδα 157 240
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 175
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2529 3768 3766 3343 1472
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 338411 348612 343142 334217 324683
  Υπεραξία, Καθαρό 1144 1144 1144 1144 1144
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 130813 133220 133663 130867 125812
  Other Assets, Total 191584 198164 192292 186628 181996
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 500 500 500 500
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8046 7062 6803 6712 6865
  Σύνολο Οφειλών 335212 342793 336410 329115 322466
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5905 5954 5974 5955 5959
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5905 5954 5974 5955 5959
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17494 17174 16812 17073 9767
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3199 5819 6732 5102 2217
  Κοινή Μετοχή 4591 4575 4560 4544 4534
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 6102 5362 4940 5924 6311
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -8480 -5104 -3754 -6352 -8628
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 338411 348612 343142 334217 324683
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 169.658 169.631 169.538 169.221 169.214
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 986 986 986 986 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2241 1887 499 886 1641
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4036 168 534 -2686 1943
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 6550 -1993 -740 -1644 604
  Cash Taxes Paid -54 1 22 260 90
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 269 277 283 281 281
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -273 274 775 -1928 -302
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11646 -3584 -9481 -5499 -5815
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -11646 -3584 -9481 -5499 -5815
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 8341 4320 8092 8403 4589
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 8235 5732 8505 8882 5250
  Total Cash Dividends Paid -310 -319 -311 -303 -289
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 420 -1085 -282 -570 -906
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4 -8 180 394 534
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 731 904 -855 218 717
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -2241 -2233 341 104
  Cash From Operating Activities 4036 3394 2708 753
  Non-Cash Items 6550 6744 3045 1252
  Changes in Working Capital -273 -1117 -678 -603
  Cash From Investing Activities -11646 -9867 -6749 -2141
  Other Investing Cash Flow Items, Total -11646 -9867 -6749 -2141
  Cash From Financing Activities 8341 5333 2996 736
  Financing Cash Flow Items 8235 6136 3670 1228
  Total Cash Dividends Paid -310 -234 -157 -79
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 420 -565 -514 -410
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -4 -4 -3 -3
  Net Change in Cash 731 -1140 -1045 -652
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.5831 21345769 -1363098 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.391 9145152 99459 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7164 8000821 -615931 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 4.6022 7807080 1122532 2023-06-30 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 2.5556 4335211 -21930 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0071 3404882 103819 2023-06-30 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 2.0062 3403241 -69694 2023-06-30 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 1.7103 2901376 -46500 2023-06-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 1.6916 2869593 969755 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.5207 2579769 960397 2023-06-30 LOW
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3633 2312617 -139832 2023-06-30 MED
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.203 2040715 381666 2022-12-31 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0912 1851026 369039 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0466 1775465 24749 2023-06-30 LOW
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.9653 1637568 708232 2023-06-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9127 1548341 98026 2023-06-30 LOW
  Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8065 1368216 -189277 2023-06-30 HIGH
  Moore Capital Management, LP Hedge Fund 0.8056 1366580 1366580 2023-06-30 HIGH
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.7858 1333011 -395247 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.7114 1206795 166037 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lincoln National Company profile

  Σχετικά με την Lincoln National

  Η Lincoln National Corporation είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλαπλές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές επιχειρήσεις μέσω θυγατρικών εταιρειών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ασφάλειες ζωής και ομαδική προστασία. Ο τομέας Annuities παρέχει στους πελάτες της ευκαιρίες ανάπτυξης επενδύσεων με αναστολή φορολόγησης και ισόβιο εισόδημα, προσφέροντας μεταβλητές προσόδους, σταθερές (συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμοσμένων) προσόδους και αναπροσαρμοσμένες μεταβλητές προσόδους. Ο τομέας Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών προγραμμάτων παρέχει στους εργοδότες προϊόντα και υπηρεσίες συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, όπως η ομαδική μεταβλητή πρόσοδος LINCOLN DIRECTOR, το πρόγραμμα LINCOLN ALLIANCE και η μεταβλητή πρόσοδος Multi-Fund. Ο τομέας Ασφαλίσεων Ζωής παρέχει προϊόντα ασφάλισης ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων διάρκειας ζωής και άλλων. Ο τομέας Group Protection προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ομαδικής μη ιατρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αναπηρίας, της νόμιμης αναπηρίας και της διαχείρισης της αμειβόμενης οικογενειακής ιατρικής άδειας.

  Industry: Life & Health Insurance (NEC)

  150 N Radnor Chester Rd
  RADNOR
  PENNSYLVANIA 19087
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0227%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0007%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου