Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές LightPath - LPTH CFD

  1.50
  1.96%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.53
  Άνοιγμα* 1.55
  Μεταβολή 1 έτους* 9.15%
  Εύρος ημέρας* 1.48 - 1.57
  Εύρος 52 εβδ. 1.12-2.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 58.14K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.20M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 49.55M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 37.54M
  Έσοδα 33.64M
  EPS -0.11
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.43
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 1.50 -0.05 -3.23% 1.55 1.57 1.48
  Apr 11, 2024 1.53 0.00 0.00% 1.53 1.54 1.53
  Apr 10, 2024 1.51 0.03 2.03% 1.48 1.53 1.46
  Apr 9, 2024 1.45 -0.04 -2.68% 1.49 1.51 1.44
  Apr 8, 2024 1.52 0.03 2.01% 1.49 1.53 1.49
  Apr 5, 2024 1.48 0.07 4.96% 1.41 1.49 1.41
  Apr 4, 2024 1.46 0.03 2.10% 1.43 1.46 1.39
  Apr 3, 2024 1.40 0.03 2.19% 1.37 1.42 1.36
  Apr 2, 2024 1.38 0.01 0.73% 1.37 1.39 1.35
  Apr 1, 2024 1.42 0.06 4.41% 1.36 1.45 1.36
  Mar 28, 2024 1.36 -0.01 -0.73% 1.37 1.39 1.33
  Mar 27, 2024 1.38 0.01 0.73% 1.37 1.39 1.37
  Mar 26, 2024 1.38 0.01 0.73% 1.37 1.43 1.37
  Mar 25, 2024 1.38 0.01 0.73% 1.37 1.40 1.37
  Mar 22, 2024 1.39 0.00 0.00% 1.39 1.39 1.37
  Mar 21, 2024 1.43 0.02 1.42% 1.41 1.43 1.41
  Mar 20, 2024 1.43 -0.03 -2.05% 1.46 1.46 1.40
  Mar 19, 2024 1.49 0.05 3.47% 1.44 1.49 1.42
  Mar 18, 2024 1.47 0.04 2.80% 1.43 1.47 1.43
  Mar 15, 2024 1.45 0.07 5.07% 1.38 1.47 1.38

  LightPath Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 LightPath Technologies Inc Earnings Release
  Q3 2024 LightPath Technologies Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, September 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 LightPath Technologies Inc Earnings Release
  Q4 2024 LightPath Technologies Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 32.9339 35.5592 38.4648 34.968 33.7491
  Έσοδα 32.9339 35.5592 38.4648 34.968 33.7491
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21.8591 23.7445 25.017 21.1255 21.2302
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11.0748 11.8146 13.4478 13.8425 12.5189
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 36.4885 38.1864 40.3066 32.8228 34.889
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.4372 11.2219 11.9896 7.76115 9.29865
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.14541 2.08569 2.16595 1.71408 2.01662
  Depreciation / Amortization 1.12508 1.12508 1.12508 1.12934 1.22066
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.07837 0.00924 0.00895 1.09272 1.12295
  Λειτουργικά Έσοδα -3.55454 -2.62723 -1.84181 2.14521 -1.13996
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.32027 -0.23248 -0.21635 -0.55345 -0.69711
  Άλλο, Καθαρό 0.06197 0.18044 -0.19317 0.03916 -0.38804
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.81284 -2.67927 -2.25134 1.63093 -2.22512
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.04687 -3.54218 -3.18525 0.86693 -2.68032
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.04687 -3.54218 -3.18525 0.86693 -2.68032
  Καθαρά Κέρδη -4.04687 -3.54218 -3.18525 0.86693 -2.68032
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.04687 -3.54218 -3.18525 0.86693 -2.68032
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.04687 -3.54218 -3.18525 0.86693 -2.68032
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.04687 -3.54218 -3.18525 0.86693 -2.68032
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.6374 27.0195 26.314 27.4699 25.7947
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12791 -0.1311 -0.12105 0.03156 -0.10391
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.12952 -0.13087 -0.12083 0.0527 -0.07561
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 9.68472 7.40965 8.47268 7.3669 8.90723
  Έσοδα 9.68472 7.40965 8.47268 7.3669 8.90723
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.60356 4.87424 5.24833 5.13299 6.09863
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3.08116 2.53541 3.22435 2.23391 2.8086
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.4872 8.36986 9.02916 8.60231 9.69166
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.00911 2.75931 3.03065 2.63817 2.78655
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.61568 0.51369 0.46616 0.54988 0.51631
  Depreciation / Amortization 0.28127 0.28127 0.28127 0.28127 0.28127
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.02246 -0.05865 0.00274 0.0089
  Λειτουργικά Έσοδα -0.80243 -0.96021 -0.55648 -1.23541 -0.78443
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.00656 -0.15609 -0.11024 -0.04737 0.02559
  Άλλο, Καθαρό 0.01177 0.01832 0.02766 0.00422 -0.06637
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.79722 -1.09799 -0.63906 -1.27857 -0.82521
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.80884 -1.16327 -0.69406 -1.3807 -1.35979
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.80884 -1.16327 -0.69406 -1.3807 -1.35979
  Καθαρά Κέρδη -0.80884 -1.16327 -0.69406 -1.3807 -1.35979
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.80884 -1.16327 -0.69406 -1.3807 -1.35979
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.80884 -1.16327 -0.69406 -1.3807 -1.35979
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.80884 -1.16327 -0.69406 -1.3807 -1.35979
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.442 35.1241 27.1722 27.0709 27.0423
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.02 -0.03312 -0.02554 -0.051 -0.05028
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02036 -0.0342 -0.02548 -0.051 -0.05007
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21.7601 18.1694 20.7031 21.2578 19.6084
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.687 5.50789 6.77469 5.38739 4.6047
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4.687 5.50789 6.77469 5.38739 4.6047
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.63457 5.21129 4.79346 6.32078 6.56453
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.63457 5.21129 4.65635 6.18873 6.21083
  Συνολικό Απόθεμα 7.41073 6.98543 8.65959 8.98448 7.68453
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.57029 0.4648 0.47536 0.56518 0.75464
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 53.5362 50.7139 54.611 47.5749 45.9732
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 22.3825 22.0611 22.2954 13.0195 11.7311
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 39.002 37.7973 36.2365 24.2342 21.1838
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16.6195 -15.7362 -13.9411 -11.2147 -9.45267
  Υπεραξία, Καθαρό 5.85491 5.85491 5.85491 5.85491 5.85491
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.33272 4.4578 5.58288 6.70796 7.83731
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.20594 0.17074 0.17474 0.73473 0.94149
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.83362 7.73356 8.44821 7.40341 6.35526
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.57414 3.07393 2.82483 2.46764 2.13677
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.13203 3.60558 4.67682 3.58538 2.60257
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.12746 1.05404 0.84706 1.25939 0.98577
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.0995 0.091 0.63015
  Σύνολο Οφειλών 17.5837 20.9827 21.0335 13.008 12.514
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.89179 3.23003 4.12417 4.7168 5.64043
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.3412 0.01145 0.0668 0.27944 0.64028
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 8.39325 9.47808 8.46113 0.88777 0.51836
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.9525 29.7312 33.5775 34.5669 33.4591
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.37345 0.27047 0.26986 0.25892 0.25814
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 242.809 232.315 231.439 230.634 230.321
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -207.836 -203.789 -200.247 -197.062 -197.929
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.60654 0.93513 2.11615 0.73589 0.80852
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 53.5362 50.7139 54.611 47.5749 45.9732
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 37.3447 27.0468 26.9859 25.8919 25.8139
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.465 0.54102
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.45749 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.55059 3.21858 4.05737 4.43737 5.00014
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19.9728 21.7601 23.4317 16.1592 16.4056
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.31697 4.687 9.9029 3.79385 4.29887
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4.31697 4.687 9.9029 3.79385 4.29887
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.05111 6.63457 4.78848 5.0075 4.66641
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.02402 6.63457 4.78848 4.85773 4.58402
  Συνολικό Απόθεμα 7.5035 7.41073 8.23221 6.91428 7.00571
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.5582 0.57029 0.50808 0.44357 0.4346
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 55.3128 53.5362 55.3226 46.974 47.4902
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 23.1651 22.3825 22.2309 20.8737 20.8631
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 40.2456 39.002 38.808 37.4949 36.6638
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -17.0805 -16.6195 -16.577 -16.6212 -15.8006
  Υπεραξία, Καθαρό 8.91564 5.85491 5.85491 5.85491 5.85491
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.05144 3.33272 3.61399 3.89526 4.17653
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.20777 0.20594 0.19108 0.19099 0.19007
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.52424 6.83362 7.45094 6.51229 7.17052
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.90728 2.57414 3.37475 2.3662 2.34433
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.23527 3.13203 3.18667 3.01787 3.7134
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.38169 1.12746 0.88951 1.12823 1.11278
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών 20.418 17.5837 18.4714 18.7723 19.7531
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.57735 1.89179 1.83052 2.81689 2.95653
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.23663 1.55059 1.78333 2.76643 2.94845
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.34072 0.3412 0.04719 0.05046 0.00809
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.84844 8.39325 8.66152 8.92174 9.1146
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 34.8947 35.9525 36.8512 28.2018 27.7372
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.37455 0.37345 0.37231 0.27276 0.27072
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 243.217 242.809 242.529 233.105 232.619
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -209.179 -207.836 -207.027 -205.864 -205.17
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.48133 0.60654 0.97703 0.68842 0.0173
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 55.3128 53.5362 55.3226 46.974 47.4902
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 37.4554 37.3447 37.2314 27.2755 27.0719
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.46798 0.465 0.5284 0.52135 0.51142
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.54299 2.45749
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.54218 -3.18525 0.86693 -2.68032 1.0601
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.46413 4.73202 3.73281 0.41119 2.61899
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.61774 3.50944 3.42444 3.46416 3.40358
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.12866 0.60437 0.15097 0.92428 0.28111
  Cash Taxes Paid 0.26759 1.05423 0.52623 0.40653 0.38647
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.15741 0.19952 0.33091 0.50099 0.54631
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.28511 3.29147 -0.70252 -1.26893 -1.592
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.62661 -3.15878 -2.25579 -1.24859 -2.51769
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.62661 -3.15878 -2.44278 -1.93184 -2.51769
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.18699 0.68325 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.63617 -0.84343 -0.62171 -1.40153 -1.31365
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.05171 0.17267 0.04688 0.05221 0.80891
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.62666 -1.0161 -0.66858 -1.36087 -2.06131
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.46814 0.6575 -0.07263 0.33501 -0.36405
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.2668 1.38731 0.78269 -1.90392 -1.5764
  Deferred Taxes 0.54502 0.512 -0.007 -0.028 -0.53381
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.06122 0 -0.09286 -0.06125
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -3.23803 -2.07476 -1.3807 -3.54218 -2.18239
  Cash From Operating Activities -0.92059 -0.75173 -0.41536 1.46413 0.3524
  Cash From Operating Activities 2.35955 1.58088 0.81633 3.61774 2.76362
  Non-Cash Items 1.06184 0.73267 0.24718 1.12866 0.59938
  Cash Taxes Paid 0.32341 0.21837 0.14076 0.26759 0.24316
  Cash Interest Paid 0.17011 0.10639 0.0488 0.15741 0.11809
  Changes in Working Capital -1.09132 -0.97084 -0.06857 -0.28511 -0.82821
  Cash From Investing Activities -2.25966 -0.41155 -0.24339 -1.62661 -1.49267
  Capital Expenditures -2.32516 -0.41155 -0.24339 -1.62661 -1.49267
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.0655
  Cash From Financing Activities 7.53265 -0.44277 -0.18711 -0.63617 -0.42476
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 9.24489 0.01987 0.01987 0.05171 0.05171
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.71224 -0.46264 -0.20698 -0.62666 -0.41525
  Foreign Exchange Effects 0.0426 -0.10799 -0.36316 -0.46814 0.03128
  Net Change in Cash 4.39501 -1.71404 -1.20902 -1.2668 -1.53375
  Deferred Taxes -0.01262 -0.01967 -0.0296 0.54502
  Financing Cash Flow Items 0 0 -0.06122 -0.06122

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  LightPath Company profile

  Σχετικά με την LightPath

  Η LightPath Technologies, Inc. ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη διανομή οπτικών εξαρτημάτων και συγκροτημάτων που χρησιμοποιούν προηγμένες διαδικασίες οπτικής κατασκευής. Οι δραστηριότητές της είναι οργανωμένες σε τρεις ομάδες προϊόντων: οπτικά με χύτευση ακριβείας (PMO), προϊόντα υπέρυθρης ακτινοβολίας και ειδικά προϊόντα. Η ομάδα προϊόντων PMO αποτελείται από ορατά χυτά οπτικά ακριβείας με ποικίλες εφαρμογές. Η ομάδα προϊόντων υπέρυθρης ακτινοβολίας αποτελείται από οπτικά υπέρυθρης ακτινοβολίας, τόσο χυτευμένα όσο και γυρισμένα με διαμάντι και συγκροτήματα θερμικής απεικόνισης. Η ομάδα ειδικών προϊόντων της προσφέρει οπτικά υποσυστήματα, συγκροτήματα, συμβολόμετρα και προϊόντα μη επαναλαμβανόμενης μηχανικής (NRE). Εξυπηρετεί διάφορες αγορές, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, τα οπτικά συστήματα και εξαρτήματα, οι επικοινωνίες δεδομένων/τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία πληροφοριών, οι βιοεπιστήμες, η μηχανική όραση και η τεχνολογία παραγωγής.

  Industry: Office Equipment (NEC)

  Suite 100
  2603 Challenger Tech Ct
  ORLANDO
  FLORIDA 32826
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου