Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Liberty Global plc Class C - LBTYK CFD

  18.70
  2.55%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Liberty Global Holdings Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 19.19
  Άνοιγμα* 18.95
  Μεταβολή 1 έτους* -12.15%
  Εύρος ημέρας* 18.6 - 18.96
  Εύρος 52 εβδ. 15.01-22.09
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.96M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 44.23M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.43B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 395.20M
  Έσοδα 7.41B
  EPS -11.38
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.24
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 18.70 -0.16 -0.85% 18.86 19.04 18.58
  Feb 27, 2024 19.19 0.19 1.00% 19.00 19.34 18.72
  Feb 26, 2024 18.91 0.09 0.48% 18.82 19.35 18.64
  Feb 23, 2024 19.17 0.04 0.21% 19.13 19.37 18.35
  Feb 22, 2024 19.49 0.88 4.73% 18.61 19.50 18.29
  Feb 21, 2024 18.56 -0.66 -3.43% 19.22 19.24 18.49
  Feb 20, 2024 19.44 0.69 3.68% 18.75 19.87 18.75
  Feb 16, 2024 18.89 -0.97 -4.88% 19.86 20.16 18.40
  Feb 15, 2024 20.36 0.76 3.88% 19.60 20.50 19.60
  Feb 14, 2024 19.57 -0.21 -1.06% 19.78 20.06 19.49
  Feb 13, 2024 19.72 -0.06 -0.30% 19.78 19.89 19.40
  Feb 12, 2024 20.23 0.24 1.20% 19.99 20.50 19.97
  Feb 9, 2024 20.18 0.04 0.20% 20.14 20.86 20.01
  Feb 8, 2024 20.11 -0.18 -0.89% 20.29 20.32 19.94
  Feb 7, 2024 20.42 0.15 0.74% 20.27 20.62 20.22
  Feb 6, 2024 20.35 0.41 2.06% 19.94 20.46 19.94
  Feb 5, 2024 20.26 -0.10 -0.49% 20.36 20.41 19.78
  Feb 2, 2024 20.78 0.19 0.92% 20.59 20.86 19.88
  Feb 1, 2024 21.05 0.20 0.96% 20.85 21.16 20.69
  Jan 31, 2024 20.88 -0.04 -0.19% 20.92 21.50 20.84

  Liberty Global plc Class C Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7195.7 10311.3 11545.4 11115.8 11957.9
  Έσοδα 7195.7 10311.3 11545.4 11115.8 11957.9
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3173.9 4502.2 5039.9 4710 4963.3
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4021.8 5809.1 6505.5 6405.8 6994.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6345.6 -2019.7 9747.7 10646.9 11183.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1618.5 2154.1 2150 2044.2 2049.1
  Depreciation / Amortization 2171.4 2353.7 2227.2 3546.3 3858.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -618.2 -11029.7 330.6 346.4 313.2
  Λειτουργικά Έσοδα 850.1 12331 1797.7 468.9 774.1
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 516.3 1638.8 -3617.8 -1799.5 -655.7
  Άλλο, Καθαρό 57.8 31 19.1 88.7 43.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1424.2 14000.8 -1801 -1241.9 161.8
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1105.3 13527.5 -1525.1 -1475.9 -274.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -513.1 -183.3 -161.3 -116.8 -124.7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 592.2 13344.2 -1686.4 -1592.7 -399
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 881 82.6 58.4 13114.1 1124.3
  Καθαρά Κέρδη 1473.2 13426.8 -1628 11521.4 725.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 592.2 13344.2 -1686.4 -1592.7 -399
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1473.2 13426.8 -1628 11521.4 725.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1473.2 13426.8 -1628 11521.4 725.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 497.703 569.114 602.084 705.795 778.676
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.18987 23.4473 -2.80094 -2.25661 -0.51241
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22589 4.72201 -2.44403 -1.93759 -0.25096
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1848 1868.4 1841.9 1746.3 1754.2
  Έσοδα 1848 1868.4 1841.9 1746.3 1754.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 880.3 872.3 856.1 759.9 747.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 967.7 996.1 985.8 986.4 1006.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1897.2 1831 1887.2 1630.3 1033.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 442.1 415.4 437.2 365.1 405.8
  Depreciation / Amortization 570.9 526.9 583 506 517.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.9 16.4 10.9 -0.7 -637.8
  Λειτουργικά Έσοδα -49.2 37.4 -45.3 116 720.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -378.7 -782.3 -4603.9 2358.8 1598.6
  Άλλο, Καθαρό 75.8 43.9 74.2 21.7 26.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -352.1 -701 -4575 2496.5 2345.8
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -511.3 -713.5 -4684.3 2431.7 2282.2
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 11.7 -7.9 -12.9 -83.7 -344.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -499.6 -721.4 -4697.2 2348 1937.7
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -2.5 0 848.9
  Καθαρά Κέρδη -499.6 -721.4 -4699.7 2348 2786.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -499.6 -721.4 -4697.2 2348 1937.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -499.6 -721.4 -4699.7 2348 2786.6
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -499.6 -721.4 -4699.7 2348 2786.6
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 441.78 454.395 459.311 482.516 509.443
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.13088 -1.58761 -10.2266 4.86616 3.80357
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.12514 -1.56415 -10.2112 4.86475 2.58556
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6297.4 5940.5 5802.4 10573.3 4141.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4347.8 3180.2 2927.4 8142.4 1480.5
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1726.2 910.6 1327.2 8142.4 1480.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 830.6 907.3 1078.4 1404.8 1342.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 830.6 907.3 1078.4 1404.8 1342.1
  Προπληρωθέντα Εξοδα 171.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1119 1853 1796.6 1026.1 1147.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 42895 46917 59092.7 49046.3 53153.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8228.9 8309.3 9066.9 14356.1 13878.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16264 16390.3 16901.1 29158.9 26970.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8035.1 -8081 -7834.2 -14802.8 -13091.4
  Υπεραξία, Καθαρό 9316.1 9523.4 9965.7 14052.1 13715.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2342.4 2342.5 2879.9 572.1 1031.2
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14856.1 19703 5354.5 4782 5121.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1854.1 1098.3 26023.3 4710.7 15264.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3921 4084.8 4511.1 8651.7 10306.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 610.1 613.4 579.1 963.9 874.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1714.4 1686.7 1726.1 2585.3 2507.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 799.7 850.3 1086.1 3877.2 3615.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 796.8 934.4 1119.8 1225.3 3309
  Σύνολο Οφειλών 20458.6 20982.1 45430.1 35440.1 48472.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 12963.5 13974.8 13861.3 24305.3 26190
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 12605.6 13558.1 13861.3 23769.7 26190
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 357.9 416.7 535.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 137 -336.9 -364.2 -407.6 -533.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3437.1 3259.4 27421.9 2890.7 12509.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 22436.4 25934.9 13662.6 13606.2 4681.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 513.4 3892.2 3693.1 1112.7 631.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 42895 46917 59092.7 49046.3 53153.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 459.348 527.356 580.498 632.58 746.724
  Κοινή Μετοχή 4.6 5.3 5.8 6.3 7.4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2300.8 3893 5271.7 6136.9 9214.5
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 19617.7 18144.5 4692.1 6350.4 -5172.2
  Treasury Stock - Common -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2621.6 2269.6 1600.2
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5428 5943.2 5659.9 6297.4 5470.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3298.6 3691.2 3634.1 4347.8 3743.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1741.6 1565.2 1446.2 1726.2 1594.1
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1557 2126 2187.9 2621.6 2149
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 825.1 872.2 830.6 830.6 726.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 825.1 872.2 830.6 830.6 726.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1304.3 1379.8 1195.2 1119 1001
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 42696.4 43936.5 43805.8 42895 42618.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8660.7 8346.4 8406.6 8228.9 7601.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 17113.7 17062.1 16659.3 16264 15157.5
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8453 -8715.7 -8252.7 -8035.1 -7556.4
  Υπεραξία, Καθαρό 9766.9 9570.1 9432.5 9316.1 8626.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2019.2 2203.4 2264.2 2342.4 2260
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 15186.9 16236.8 16384.7 14856.1 16432.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1634.7 1636.6 1657.9 1854.1 2227.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3730.8 4088.1 3705 3921 3385
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 585.8 616.2 478.5 610.1 502.6
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1685.1 2061.5 1841.6 1714.4 1458.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 633.3 704.1 758.5 799.7 716.7
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 826.6 706.3 626.4 796.8 706.9
  Σύνολο Οφειλών 21775.1 22080.3 21583.4 20458.6 19241.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14558.3 14405.7 14289.2 12963.5 12503.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14513.9 13970.3 13927.4 12605.6 12170.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 44.4 435.4 361.8 357.9 333.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -73.7 84.5 147.1 137 112.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3559.7 3502 3442.1 3437.1 3241.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20921.3 21856.2 22222.4 22436.4 23376.7
  Κοινή Μετοχή 4.1 4.4 4.5 4.6 4.7
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1646.2 1754.6 2111.2 2300.8 2371.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 19055.9 18396.7 18896.3 19617.7 24317.4
  Treasury Stock - Common -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 215.2 1700.6 1210.5 513.4 -3316.5
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 42696.4 43936.5 43805.8 42895 42618.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 402.752 429.608 448.921 459.348 465.833
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1986.3 13527.5 -1466.7 11638.2 850
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2837.8 3549 4185.8 4585.4 5963.1
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2171.4 2353.7 2331.3 3652.2 3858.2
  Deferred Taxes 172.5 318.2 -261.7 65.5 438.1
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -2254 -13011.7 3220.3 -11030.4 -530.8
  Cash Taxes Paid 164.3 156.2 247.7 358.2 309
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 547.1 830.3 1127.7 1422.7 1405.7
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 761.6 361.3 362.6 259.9 1347.6
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 1281 -5796.5 -8874 9274.6 87.3
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1303.2 -1408 -1350.2 -1243.1 -1453
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2584.2 -4388.5 -7523.8 10517.7 1540.3
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3276 -1545.9 1083.6 -7176.6 -6189.8
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -230.9 -134.4 -331.8 -161.2 -161.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1703.4 -1580.4 -1072.3 -3219.4 -2009.9
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1341.7 168.9 2487.7 -3796 -4018.8
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -27.7 -6.6 141 -0.8 -45.1
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 815.1 -3800 -3463.6 6682.6 -184.5
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -713.5 1986.3 6673.1 4241.4 1110.3
  Cash From Operating Activities 307.8 2837.8 1954.6 1414.1 656.7
  Cash From Operating Activities 526.9 2171.4 1588.4 1082.4 564.7
  Deferred Taxes -27.6 172.5 106.1 67.8 46.9
  Non-Cash Items 655 -2254 -6758.4 -4299.5 -1137.2
  Cash Taxes Paid 99 164.3 166.9 155.4 92.2
  Cash Interest Paid 284.1 547.1 463.8 261.3 211.7
  Changes in Working Capital -133 761.6 345.4 322 72
  Cash From Investing Activities -1423.2 1281 1932.2 2565.7 -55
  Capital Expenditures -377.2 -1303.2 -929.3 -634.2 -372.8
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1046 2584.2 2861.5 3199.9 317.8
  Cash From Financing Activities 813.8 -3276 -3062.6 -2434.6 -658.3
  Financing Cash Flow Items -61.5 -230.9 -194.8 -197.1 -22.9
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -229.3 -1703.4 -1573.8 -1042 -480.6
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1104.6 -1341.7 -1294 -1195.5 -154.8
  Foreign Exchange Effects 22 -27.7 -141.3 -65.3 -10.5
  Net Change in Cash -279.6 815.1 682.9 1479.9 -67.1

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Liberty Class C Company profile

  Σχετικά με την Liberty Global plc Class C

  Η Liberty Global plc (Liberty Global) είναι πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών Διαδικτύου, βίντεο, σταθερής τηλεφωνίας και κινητών επικοινωνιών σε οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των τομέων της Ιρλανδίας, του Βελγίου και της Ελβετίας. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες επικοινωνιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις (B2B) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία μέσω της Virgin Media Inc., στο Βέλγιο μέσω της Telenet Group Holding N.V. και στην Ελβετία και τη Σλοβακία μέσω της UPC Holding. Επιπλέον, η Liberty Global κατέχει συμμετοχή στην κοινοπραξία VodafoneZiggo JV, η οποία παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας για ιδιώτες και B2B στην Ολλανδία. Η εταιρεία κατέχει επίσης συμμετοχή στην κοινοπραξία VMED O2 JV.

  Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

  161 Hammersmith Road
  W6 8BS

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0219%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0439%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου