Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Liberty Global plc Class A - LBTYA CFD

16.21
0.56%
0.12
Χαμηλό: 16.13
Υψηλό: 16.37
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Liberty Global PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 16.12
Άνοιγμα* 16.33
Μεταβολή 1 έτους* -32.18%
Εύρος ημέρας* 16.13 - 16.37
Εύρος 52 εβδ. 15.22-24.58
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.00M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 32.29M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.46B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 445.25M
Έσοδα 7.21B
EPS -3.14
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.26
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 16.12 0.36 2.28% 15.76 16.31 15.76
Jun 1, 2023 15.88 -0.34 -2.10% 16.22 16.22 15.84
May 31, 2023 16.23 0.02 0.12% 16.21 16.34 16.01
May 30, 2023 16.28 -0.02 -0.12% 16.30 16.59 16.15
May 26, 2023 16.27 0.10 0.62% 16.17 16.40 16.07
May 25, 2023 16.05 -0.44 -2.67% 16.49 16.75 16.05
May 24, 2023 16.70 -0.23 -1.36% 16.93 17.10 16.42
May 23, 2023 17.14 0.25 1.48% 16.89 17.40 16.89
May 22, 2023 16.94 -0.04 -0.24% 16.98 17.15 16.70
May 19, 2023 16.95 -0.29 -1.68% 17.24 17.42 16.89
May 18, 2023 17.24 0.11 0.64% 17.13 17.38 16.99
May 17, 2023 17.28 0.26 1.53% 17.02 17.34 16.89
May 16, 2023 17.05 -0.18 -1.04% 17.23 17.41 16.91
May 15, 2023 17.45 0.25 1.45% 17.20 17.45 17.00
May 12, 2023 17.18 -0.09 -0.52% 17.27 17.35 17.05
May 11, 2023 17.30 -0.01 -0.06% 17.31 17.58 17.16
May 10, 2023 17.58 -1.31 -6.93% 18.89 18.93 17.22
May 9, 2023 18.66 0.05 0.27% 18.61 19.23 18.61
May 8, 2023 18.93 0.21 1.12% 18.72 18.95 18.50
May 5, 2023 18.92 0.39 2.10% 18.53 19.03 18.38

Liberty Global plc Class A Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Liberty Global PLC Annual Shareholders Meeting
Liberty Global PLC Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, June 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Liberty Global PLC Annual Shareholders Meeting
Liberty Global PLC Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, July 24, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Q2 2023 Liberty Global PLC Earnings Release
Q2 2023 Liberty Global PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, July 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Q2 2023 Liberty Global PLC Earnings Call
Q2 2023 Liberty Global PLC Earnings Call

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 30, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

GB

Γεγονός

Q3 2023 Liberty Global PLC Earnings Release
Q3 2023 Liberty Global PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 7195.7 10311.3 11545.4 11115.8 11957.9
Έσοδα 7195.7 10311.3 11545.4 11115.8 11957.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3173.9 4502.2 5039.9 4710 4963.3
Ακαθάριστο Εισόδημα 4021.8 5809.1 6505.5 6405.8 6994.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6345.6 -2019.7 9747.7 10646.9 11183.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1618.5 2154.1 2150 2044.2 2049.1
Depreciation / Amortization 2171.4 2353.7 2227.2 3546.3 3858.2
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -618.2 -11029.7 330.6 346.4 313.2
Λειτουργικά Έσοδα 850.1 12331 1797.7 468.9 774.1
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 516.3 1638.8 -3617.8 -1799.5 -655.7
Άλλο, Καθαρό 57.8 31 19.1 88.7 43.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1424.2 14000.8 -1801 -1241.9 161.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1105.3 13527.5 -1525.1 -1475.9 -274.3
Δικαίωμα Μειοψηφίας -513.1 -183.3 -161.3 -116.8 -124.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 592.2 13344.2 -1686.4 -1592.7 -399
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 881 82.6 58.4 13114.1 1124.3
Καθαρά Κέρδη 1473.2 13426.8 -1628 11521.4 725.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 592.2 13344.2 -1686.4 -1592.7 -399
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1473.2 13426.8 -1628 11521.4 725.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1473.2 13426.8 -1628 11521.4 725.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 497.703 569.114 602.084 705.795 778.676
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.18987 23.4473 -2.80094 -2.25661 -0.51241
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22589 4.72201 -2.44403 -1.93759 -0.25096
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 1868.4 1841.9 1746.3 1754.2 1853.3
Έσοδα 1868.4 1841.9 1746.3 1754.2 1853.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 872.3 856.1 759.9 747.9 810
Ακαθάριστο Εισόδημα 996.1 985.8 986.4 1006.3 1043.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1831 1887.2 1630.3 1033.6 1794.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 415.4 437.2 365.1 405.8 410.4
Depreciation / Amortization 526.9 583 506 517.7 564.7
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 16.4 10.9 -0.7 -637.8 9.4
Λειτουργικά Έσοδα 37.4 -45.3 116 720.6 58.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -782.3 -4603.9 2358.8 1598.6 1086.2
Άλλο, Καθαρό 43.9 74.2 21.7 26.6 11.9
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -701 -4575 2496.5 2345.8 1156.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -713.5 -4684.3 2431.7 2282.2 1075.7
Δικαίωμα Μειοψηφίας -7.9 -12.9 -83.7 -344.5 -72
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -721.4 -4697.2 2348 1937.7 1003.7
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -2.5 0 848.9 34.6
Καθαρά Κέρδη -721.4 -4699.7 2348 2786.6 1038.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -721.4 -4697.2 2348 1937.7 1003.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -721.4 -4699.7 2348 2786.6 1038.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -721.4 -4699.7 2348 2786.6 1038.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 454.395 459.311 482.516 509.443 532.685
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.58761 -10.2266 4.86616 3.80357 1.88423
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.56415 -10.2112 4.86475 2.58556 1.90064
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6297.4 5940.5 5802.4 10573.3 4141.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4347.8 3180.2 2927.4 8142.4 1480.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 1726.2 910.6 1327.2 8142.4 1480.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 830.6 907.3 1078.4 1404.8 1342.1
Accounts Receivable - Trade, Net 830.6 907.3 1078.4 1404.8 1342.1
Prepaid Expenses 171.4
Other Current Assets, Total 1119 1853 1796.6 1026.1 1147.4
Total Assets 42895 46917 59092.7 49046.3 53153.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8228.9 8309.3 9066.9 14356.1 13878.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 16264 16390.3 16901.1 29158.9 26970.3
Accumulated Depreciation, Total -8035.1 -8081 -7834.2 -14802.8 -13091.4
Goodwill, Net 9316.1 9523.4 9965.7 14052.1 13715.8
Intangibles, Net 2342.4 2342.5 2879.9 572.1 1031.2
Long Term Investments 14856.1 19703 5354.5 4782 5121.8
Other Long Term Assets, Total 1854.1 1098.3 26023.3 4710.7 15264.5
Total Current Liabilities 3921 4084.8 4511.1 8651.7 10306.1
Accounts Payable 610.1 613.4 579.1 963.9 874.3
Accrued Expenses 1714.4 1686.7 1726.1 2585.3 2507.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 799.7 850.3 1086.1 3877.2 3615.2
Other Current Liabilities, Total 796.8 934.4 1119.8 1225.3 3309
Total Liabilities 20458.6 20982.1 45430.1 35440.1 48472.2
Total Long Term Debt 12963.5 13974.8 13861.3 24305.3 26190
Long Term Debt 12605.6 13558.1 13861.3 23769.7 26190
Capital Lease Obligations 357.9 416.7 535.6
Minority Interest 137 -336.9 -364.2 -407.6 -533.1
Other Liabilities, Total 3437.1 3259.4 27421.9 2890.7 12509.2
Total Equity 22436.4 25934.9 13662.6 13606.2 4681.4
Other Equity, Total 513.4 3892.2 3693.1 1112.7 631.8
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 42895 46917 59092.7 49046.3 53153.6
Total Common Shares Outstanding 459.348 527.356 580.498 632.58 746.724
Common Stock 4.6 5.3 5.8 6.3 7.4
Additional Paid-In Capital 2300.8 3893 5271.7 6136.9 9214.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 19617.7 18144.5 4692.1 6350.4 -5172.2
Treasury Stock - Common -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2621.6 2269.6 1600.2
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5659.9 6297.4 5470.5 5604.5 5644.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3634.1 4347.8 3743.1 3918.1 2801.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 1446.2 1726.2 1594.1 2391.1 843.4
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2187.9 2621.6 2149 1527 1958.2
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 830.6 830.6 726.4 767.6 876
Accounts Receivable - Trade, Net 830.6 830.6 726.4 767.6 876
Other Current Assets, Total 1195.2 1119 1001 918.8 1966.5
Total Assets 43805.8 42895 42618.4 44159.6 45547.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8406.6 8228.9 7601.1 8058.3 7891.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 16659.3 16264 15157.5 15740.1 15598.8
Accumulated Depreciation, Total -8252.7 -8035.1 -7556.4 -7681.8 -7707.2
Goodwill, Net 9432.5 9316.1 8626.8 8997.5 9367
Intangibles, Net 2264.2 2342.4 2260 2017.5 2203.7
Long Term Investments 16384.7 14856.1 16432.2 17715.2 19160.3
Other Long Term Assets, Total 1657.9 1854.1 2227.8 1766.6 1280.8
Total Current Liabilities 3705 3921 3385 3586.3 3953.2
Accounts Payable 478.5 610.1 502.6 513.4 567.3
Accrued Expenses 1841.6 1714.4 1458.8 1633.6 1644.8
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 758.5 799.7 716.7 764.8 815.3
Other Current Liabilities, Total 626.4 796.8 706.9 674.5 925.8
Total Liabilities 21583.4 20458.6 19241.7 19383.6 20279.7
Total Long Term Debt 14289.2 12963.5 12503.2 12483.6 13781.3
Long Term Debt 13927.4 12605.6 12170.1 12103.9 13383.4
Capital Lease Obligations 361.8 357.9 333.1 379.7 397.9
Minority Interest 147.1 137 112.4 29.6 -260.7
Other Liabilities, Total 3442.1 3437.1 3241.1 3284.1 2805.9
Total Equity 22222.4 22436.4 23376.7 24776 25267.8
Common Stock 4.5 4.6 4.7 4.9 5.1
Additional Paid-In Capital 2111.2 2300.8 2371.2 2851.1 3406.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 18896.3 19617.7 24317.4 21969.4 19182.8
Treasury Stock - Common -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Other Equity, Total 1210.5 513.4 -3316.5 -49.3 2673.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 43805.8 42895 42618.4 44159.6 45547.5
Total Common Shares Outstanding 448.921 459.348 465.833 490.149 511.217
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1986.3 13527.5 -1466.7 11638.2 850
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2837.8 3549 4185.8 4585.4 5963.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2171.4 2353.7 2331.3 3652.2 3858.2
Deferred Taxes 172.5 318.2 -261.7 65.5 438.1
Μη Χρηματικά Στοιχεία -2254 -13011.7 3220.3 -11030.4 -530.8
Cash Taxes Paid 164.3 156.2 247.7 358.2 309
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 547.1 830.3 1127.7 1422.7 1405.7
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 761.6 361.3 362.6 259.9 1347.6
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 1281 -5796.5 -8874 9274.6 87.3
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1303.2 -1408 -1350.2 -1243.1 -1453
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2584.2 -4388.5 -7523.8 10517.7 1540.3
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3276 -1545.9 1083.6 -7176.6 -6189.8
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -230.9 -134.4 -331.8 -161.2 -161.1
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1703.4 -1580.4 -1072.3 -3219.4 -2009.9
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1341.7 168.9 2487.7 -3796 -4018.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -27.7 -6.6 141 -0.8 -45.1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 815.1 -3800 -3463.6 6682.6 -184.5
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -713.5 1986.3 6673.1 4241.4 1110.3
Cash From Operating Activities 307.8 2837.8 1954.6 1414.1 656.7
Cash From Operating Activities 526.9 2171.4 1588.4 1082.4 564.7
Deferred Taxes -27.6 172.5 106.1 67.8 46.9
Non-Cash Items 655 -2254 -6758.4 -4299.5 -1137.2
Cash Taxes Paid 99 164.3 166.9 155.4 92.2
Cash Interest Paid 284.1 547.1 463.8 261.3 211.7
Changes in Working Capital -133 761.6 345.4 322 72
Cash From Investing Activities -1423.2 1281 1932.2 2565.7 -55
Capital Expenditures -377.2 -1303.2 -929.3 -634.2 -372.8
Other Investing Cash Flow Items, Total -1046 2584.2 2861.5 3199.9 317.8
Cash From Financing Activities 813.8 -3276 -3062.6 -2434.6 -658.3
Financing Cash Flow Items -61.5 -230.9 -194.8 -197.1 -22.9
Issuance (Retirement) of Stock, Net -229.3 -1703.4 -1573.8 -1042 -480.6
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1104.6 -1341.7 -1294 -1195.5 -154.8
Foreign Exchange Effects 22 -27.7 -141.3 -65.3 -10.5
Net Change in Cash -279.6 815.1 682.9 1479.9 -67.1
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 15.933 27268010 -4794544 2023-03-31 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 7.8123 13370136 610308 2023-03-31 LOW
The Baupost Group, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 4.2037 7194276 0 2023-03-31 LOW
Luxor Capital Group, L.P. Hedge Fund 3.6826 6302375 736027 2023-03-31 MED
Altrinsic Global Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.469 5936974 -92295 2023-03-31 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 2.8489 4875669 0 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.8458 4870387 1138576 2022-12-31 LOW
Malone (John C) Individual Investor 2.6661 4562720 0 2023-04-01 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 2.1873 3743459 1755948 2023-03-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.1334 3651058 -69796 2023-03-31 LOW
State of Wisconsin Investment Board Pension Fund 1.9985 3420218 135584 2023-03-31 LOW
J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.8985 3249122 16216 2023-03-31 MED
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 1.8541 3173111 1404424 2023-03-31 LOW
Thompson, Siegel & Walmsley LLC Investment Advisor 1.8335 3137827 36033 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.7899 3063252 -401200 2023-03-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6776 2871153 109599 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4557 2491378 170755 2023-03-31 LOW
Kiltearn Partners LLP Investment Advisor 1.3696 2343937 75500 2023-03-31 LOW
Gabelli Funds, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2344 2112526 9187 2023-03-31 LOW
Oaktree Capital Management, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1371 1946000 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Liberty Class A Company profile

Σχετικά με την Liberty Global plc Class A

Η Liberty Global plc (Liberty Global) είναι πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών Διαδικτύου, βίντεο, σταθερής τηλεφωνίας και κινητών επικοινωνιών σε οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των τομέων της Ιρλανδίας, του Βελγίου και της Ελβετίας. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες επικοινωνιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις (B2B) στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία μέσω της Virgin Media Inc., στο Βέλγιο μέσω της Telenet Group Holding N.V. και στην Ελβετία και τη Σλοβακία μέσω της UPC Holding. Επιπλέον, η Liberty Global κατέχει συμμετοχή στην κοινοπραξία VodafoneZiggo JV, η οποία παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας για ιδιώτες και B2B στην Ολλανδία. Η εταιρεία κατέχει επίσης συμμετοχή στην κοινοπραξία VMED O2 JV.

Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

161 Hammersmith Road
HAMMERSMITH
MIDDLESEX W6 8BS
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,961.63 Price
+0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,534.20 Price
-0.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-6.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00431

BTC/USD

25,754.85 Price
-5.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου