Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Laureate Education - LAUR CFD

  13.10
  0.23%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Laureate Education Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 13.07
  Άνοιγμα* 13.3
  Μεταβολή 1 έτους* 26.67%
  Εύρος ημέρας* 12.65 - 13.3
  Εύρος 52 εβδ. 9.65-14.17
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 790.75K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.95M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.01B
  Αναλογία P/E 19.49
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 157.37M
  Έσοδα 1.42B
  EPS 0.66
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.74
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 13.10 0.15 1.16% 12.95 13.40 12.52
  Feb 21, 2024 13.07 0.21 1.63% 12.86 13.07 12.85
  Feb 20, 2024 12.95 0.21 1.65% 12.74 12.97 12.74
  Feb 16, 2024 12.90 0.04 0.31% 12.86 13.08 12.62
  Feb 15, 2024 12.97 0.22 1.73% 12.75 13.05 12.75
  Feb 14, 2024 12.91 0.07 0.55% 12.84 12.96 12.82
  Feb 13, 2024 12.74 -0.25 -1.92% 12.99 13.00 12.61
  Feb 12, 2024 13.22 0.24 1.85% 12.98 13.25 12.89
  Feb 9, 2024 12.95 0.18 1.41% 12.77 13.06 12.65
  Feb 8, 2024 12.98 0.11 0.85% 12.87 12.98 12.74
  Feb 7, 2024 12.90 0.18 1.42% 12.72 12.93 12.64
  Feb 6, 2024 12.66 0.10 0.80% 12.56 12.80 12.47
  Feb 5, 2024 12.61 0.06 0.48% 12.55 12.68 12.49
  Feb 2, 2024 12.71 -0.04 -0.31% 12.75 12.88 12.70
  Feb 1, 2024 12.91 0.30 2.38% 12.61 12.99 12.61
  Jan 31, 2024 12.59 -0.09 -0.71% 12.68 12.80 12.59
  Jan 30, 2024 12.78 -0.07 -0.54% 12.85 12.86 12.65
  Jan 29, 2024 12.96 0.11 0.86% 12.85 13.02 12.76
  Jan 26, 2024 13.04 0.06 0.46% 12.98 13.06 12.91
  Jan 25, 2024 12.96 -0.01 -0.08% 12.97 13.01 12.86

  Laureate Education Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Laureate Education Inc Earnings Release
  Q1 2024 Laureate Education Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Laureate Education Inc Annual Shareholders Meeting
  Laureate Education Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1242.27 1086.7 1024.92 1212.07 1144.57
  Έσοδα 1242.27 1086.7 1024.92 1212.07 1144.57
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 775.932 684.957 733.97 873.849 904.002
  Ακαθάριστο Εισόδημα 466.339 401.744 290.947 338.221 240.572
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 970.895 1169.89 1362.1 1219.08 1178.85
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 196.183 333.903 268.278 301.953 267.364
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.22 151.03 359.857 43.278 7.481
  Λειτουργικά Έσοδα 271.376 -83.189 -337.188 -7.01 -34.273
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -26.295 -52.623 -111.231 -121.573 -96.446
  Άλλο, Καθαρό 0.77 -1.695 -2.42 8.922 10.598
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 245.851 -137.507 -450.839 -119.661 -120.121
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 60.46 -283.08 -320.77 -150.702 -191.317
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.595 -11.339 5.371 0.82 -0.863
  Equity In Affiliates 0.258 0 0.172 0.219 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 61.313 -294.419 -315.227 -149.663 -192.18
  Καθαρά Κέρδη 69.573 192.946 -613.331 938.484 370.067
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.088 0.149 -0.208 11.285
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 61.313 -294.507 -315.078 -149.871 -180.895
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 69.573 192.858 -613.182 938.276 381.352
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 69.573 192.858 -613.182 938.276 381.352
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 168.268 189.692 209.71 221.928 212.769
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.36438 -1.55255 -1.50245 -0.67531 -0.85019
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.36275 -0.77667 -0.10935 -0.32889 -0.59761
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 8.26 487.365 -298.104 1088.15 562.247
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 462.067 251.255 346.328 300.999 385.381
  Έσοδα 462.067 251.255 346.328 300.999 385.381
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 293.998 225.312 252.31 229.361 242.814
  Ακαθάριστο Εισόδημα 168.069 25.943 94.018 71.638 142.567
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 307.577 235.32 268.405 244.682 257.279
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.96 10.314 15.998 15.321 15.926
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.619 -0.306 0.097 0 -1.461
  Λειτουργικά Έσοδα 154.49 15.935 77.923 56.317 128.102
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -36.543 -32.746 -17.423 13.422 -16.93
  Άλλο, Καθαρό -0.129 0.261 0.357 1.393 0.246
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 117.818 -16.55 60.857 71.132 111.418
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 60.35 -26.745 34.679 31.852 39.452
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.136 0.155 0.181 0.081 -0.136
  Equity In Affiliates 0 -0.003 0.188 -0.038
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 60.214 -26.593 35.048 31.933 39.278
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -4.037 -0.014 4.196 -0.816 4.145
  Καθαρά Κέρδη 56.177 -26.607 39.244 31.117 43.423
  Total Adjustments to Net Income 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 60.214 -26.593 35.048 31.933 39.278
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 56.177 -26.607 39.244 31.117 43.423
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 56.177 -26.607 39.244 31.117 43.423
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 157.584 157.197 161.992 165.015 167.463
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.38211 -0.16917 0.21636 0.19352 0.23455
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.38737 -0.17044 0.21951 0.19352 0.22888
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 226.199 544.319 1443.79 916.066 1217.13
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 85.167 324.801 750.147 61.576 387.78
  Μετρητά & Ισοδύναμα 85.167 324.801 750.147 61.576 387.78
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 112.97 182.464 126.443 81.894 243.796
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 71.223 55.761 62.044 62.667 213.924
  Προπληρωθέντα Εξοδα 19.445 16.28 15.079 29.811 52.079
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.617 20.774 552.117 742.785 533.478
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1972.24 2211.31 4970.89 6496.42 6769.64
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 912.972 883.861 1041.25 1162.39 1275.34
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1489.34 1409.48 1563.49 1661.67 2249.7
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -576.373 -525.623 -522.24 -499.276 -974.358
  Υπεραξία, Καθαρό 583.493 546.795 574.832 606.483 1707.09
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 151.645 142.848 227.121 563.765 1153.22
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.321 0.353 2.397
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 97.928 93.487 1682.58 3247.36 1414.45
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 381.387 371.928 804.555 1045.06 1190.09
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 42.842 26.87 41.073 63.427 65.357
  Δεδουλευμένα Έξοδα 174.772 194.161 204.463 246.318 416.84
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 56.184 49.082 95.818 49.248 124.638
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 107.589 101.815 463.201 686.062 583.252
  Σύνολο Οφειλών 1196.01 1070.47 2694.08 3679.46 4708.56
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 175.929 104.588 899.898 1103.3 2614.67
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 133.916 64.722 852.689 1103.3 2614.67
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 89.765 73.624 86.368 75.115 217.558
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.471 0.429 -11.158 -0.517 4.263
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 549.401 519.898 914.415 1456.51 681.984
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 776.226 1140.84 2276.82 2816.96 2061.08
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 0.923 0.915 0.911 0.905 0.897
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2204.75 2388.78 3760.03 3724.64 3703.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 39.244 15.523 -176.822 436.509 -530.919
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -442.424 -520.204 -941.986 -1073.98 -1112.69
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1972.24 2211.31 4970.89 6496.42 6769.64
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 157.013 180.611 205.911 210.406 224.315
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Treasury Stock - Common -1026.27 -744.174 -365.316 -271.106 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 42.013 39.866 47.209
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 280.033 293.581 279.388 226.199 455.883
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 130.862 111.65 130.636 85.167 319.039
  Μετρητά & Ισοδύναμα 130.862 111.65 130.636 85.167 319.039
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 114.353 141.669 109.752 112.97 99.853
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 85.091 115.555 58.141 71.223 69.387
  Προπληρωθέντα Εξοδα 26.493 30.343 30.356 19.445 19.543
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.325 9.919 8.644 8.617 17.448
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2097.27 2170.89 2095.47 1972.24 2098.76
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 899.957 936.46 936.061 912.972 851.839
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1552.02 1597.39 1551.12 1489.34 1412.11
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -652.058 -660.932 -615.057 -576.373 -560.275
  Υπεραξία, Καθαρό 640.358 658.723 618.471 583.493 553.275
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 164.055 168.903 159.454 151.645 144.429
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 112.871 113.224 102.1 97.928 93.337
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 431.548 413.412 407.776 381.387 548.435
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 33.325 36.955 32.848 42.842 31.193
  Δεδουλευμένα Έξοδα 219.067 209.478 175.37 174.772 178.783
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 49.053 62.702 49.545 56.184 46.403
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 130.103 104.277 150.013 107.589 292.056
  Σύνολο Οφειλών 1131.34 1197.57 1272.38 1196.01 1228.21
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 83.059 146.112 214.979 175.929 78.359
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 83.059 146.112 214.979 175.929 78.359
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 89.268 92.607 94.869 89.765 90.601
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.891 -0.716 -0.76 -0.471 -0.299
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 528.359 546.158 555.52 549.401 511.111
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 965.931 973.318 823.09 776.226 870.556
  Κοινή Μετοχή 0.629 0.629 0.924 0.923 0.922
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1184.33 1181.5 2205.43 2204.75 2268.88
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 104.972 68.814 12.637 39.244 45.852
  Treasury Stock - Common 0 0 -1026.27 -1026.27 -951.272
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -323.999 -277.626 -369.633 -442.424 -493.825
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2097.27 2170.89 2095.47 1972.24 2098.76
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 157.367 157.22 157.174 157.013 164.649
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 68.978 203.785 -618.702 937.664 370.93
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 178.23 132.044 455.343 524.347 287.312
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 59.132 101.178 143.516 193.356 239.998
  Deferred Taxes -0.53 195.563 -185.652 -29.813 -7.474
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 71.467 -378.457 1048.1 -472.391 -178.029
  Cash Taxes Paid 153.761 251.098 91.371 119.682
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 16.752 63.153 120.64 188.682
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -20.817 9.975 68.084 -104.469 -138.113
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 30.346 2044.19 587.4 1116.76 115.494
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -52.756 -50.444 -74.624 -155.641 -238.046
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 83.102 2094.64 662.024 1272.4 353.54
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -461.569 -2683.24 -272.716 -1673.98 -410.129
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.994 -35.749 -21.938 -39.28 -16.581
  Total Cash Dividends Paid -253.188 -1374.85 0 0 -11.103
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -268.935 -377.094 -73.807 -250.086 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 62.548 -895.537 -176.971 -1384.61 -382.445
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.202 -14.724 -0.546 5.07 8.998
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -251.791 -521.723 769.481 -27.8 1.675
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -26.762 68.978 29.915 -1.121 -44.68
  Cash From Operating Activities 26.469 178.23 154.681 45.638 53.877
  Cash From Operating Activities 16.721 59.132 43.628 29.158 14.365
  Deferred Taxes -0.607 -0.53 8.152 9.549 4.413
  Non-Cash Items 45.604 71.467 37.209 35.128 8.534
  Changes in Working Capital -8.487 -20.817 35.777 -27.076 71.245
  Cash From Investing Activities -5.579 30.346 66.288 2.038 7.938
  Capital Expenditures -5.833 -52.756 -16.754 -8.091 -1.211
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.254 83.102 83.042 10.129 9.149
  Cash From Financing Activities 21.144 -461.569 -236.505 -226.184 -104.138
  Financing Cash Flow Items -0.123 -1.994 -207.151 -206.289 -102.171
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.812 -268.935 10.45 10.251 10.722
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 22.773 62.548 -35.232 -25.785 -9.199
  Foreign Exchange Effects 3.462 1.202 6.448 10.034 11.19
  Net Change in Cash 45.496 -251.791 -9.088 -168.474 -31.133
  Total Cash Dividends Paid -2.318 -253.188 -4.572 -4.361 -3.49
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Wengen Alberta LP Corporation 13.2652 20855584 0 2023-03-27 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7583 13769880 35362 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.5069 10230233 -153684 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.9779 7826214 -1379915 2023-06-30 LOW
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 4.7096 7404376 514923 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3861 6895875 180991 2023-06-30 LOW
  Van Berkom & Associates Inc. Investment Advisor 4.1942 6594201 -84975 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.526 5543657 538677 2023-06-30 LOW
  Snow Phipps Group, LLC Private Equity 3.1511 4954219 2543 2023-09-30 LOW
  Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.5947 4079383 254986 2023-06-30 LOW
  Engine Capital Management, LP Investment Advisor/Hedge Fund 2.4306 3821404 0 2023-06-30 HIGH
  Cohen Private Ventures, LLC Private Equity 2.0449 3215056 0 2023-06-30 LOW
  Park West Asset Management LLC Hedge Fund 1.7892 2813000 -342000 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7739 2788873 -26075 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7174 2700047 -4345 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6891 2655661 463816 2023-06-30 LOW
  Corsair Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.3055 2052441 -31280 2023-06-30 LOW
  Mangrove Partners Hedge Fund 1.3033 2049057 0 2023-06-30 MED
  Cercano Management LLC Investment Advisor 1.2194 1917147 0 2023-06-30
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2166 1912765 50514 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Laureate Education Company profile

  Σχετικά με την Laureate Education

  Η Laureate Education, Inc. διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χορηγούν πτυχία και επικεντρώνονται κυρίως στη Λατινική Αμερική. Τα ιδρύματα του δικτύου Laureate International Universities προσφέρουν μια σειρά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών πτυχίων μέσω πανεπιστημιακών, διαδικτυακών και υβριδικών προγραμμάτων. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τη Βραζιλία, το Μεξικό, τις Άνδεις, τον υπόλοιπο κόσμο και το Online & Partnerships. Διαθέτει περίπου 12 ιδρύματα σε επτά πολιτείες της Βραζιλίας. Διαθέτει περίπου δύο ιδρύματα στο Μεξικό. Ο τομέας των Άνδεων περιλαμβάνει ιδρύματα στο Περού. Ο τομέας Υπόλοιπος Κόσμος περιλαμβάνει πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ασία και τον Ειρηνικό με δραστηριότητες στην Αυστραλία, τη Μαλαισία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο τομέας Online & Συνεργασίες περιλαμβάνει διαδικτυακά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επαγγελματικό προσανατολισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Walden University και μέσω του University of Liverpool και του University of Roehampton στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  Industry: Miscellaneous Educational Service Providers

  Pmb 1158, 1000 Brickell Ave., Suite 715
  MIAMI
  FLORIDA 33131
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου