Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Vital Energy, Inc - VTLE CFD

  44.60
  0.34%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.20
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 44.75
  Άνοιγμα* 44.93
  Μεταβολή 1 έτους* -26.54%
  Εύρος ημέρας* 44.33 - 45.35
  Εύρος 52 εβδ. 51.23-120.86
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 514.85K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.88M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.06B
  Αναλογία P/E 1.47
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 16.81M
  Έσοδα 2.03B
  EPS 42.70
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 3.34
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 28, 2023 44.75 -0.02 -0.04% 44.77 46.18 44.32
  Nov 27, 2023 45.23 0.28 0.62% 44.95 45.97 44.36
  Nov 24, 2023 45.37 -0.13 -0.29% 45.50 46.38 44.95
  Nov 22, 2023 46.13 1.81 4.08% 44.32 46.13 43.51
  Nov 21, 2023 45.96 -0.10 -0.22% 46.06 46.13 44.78
  Nov 20, 2023 46.56 0.04 0.09% 46.52 47.61 46.25
  Nov 17, 2023 46.51 1.15 2.54% 45.36 46.80 44.90
  Nov 16, 2023 44.58 -0.19 -0.42% 44.77 45.85 43.95
  Nov 15, 2023 46.67 0.00 0.00% 46.67 47.96 46.23
  Nov 14, 2023 46.58 -0.11 -0.24% 46.69 47.40 46.16
  Nov 13, 2023 46.08 1.04 2.31% 45.04 46.55 44.67
  Nov 10, 2023 45.13 0.89 2.01% 44.24 45.37 42.96
  Nov 9, 2023 43.61 -1.39 -3.09% 45.00 45.91 43.54
  Nov 8, 2023 44.94 -1.71 -3.67% 46.65 47.39 44.72
  Nov 7, 2023 47.43 -1.07 -2.21% 48.50 48.50 46.67
  Nov 6, 2023 50.44 -2.01 -3.83% 52.45 53.11 49.58
  Nov 3, 2023 51.88 1.50 2.98% 50.38 52.15 49.52
  Nov 2, 2023 50.86 1.72 3.50% 49.14 51.13 48.56
  Nov 1, 2023 49.09 -0.51 -1.03% 49.60 51.34 48.80
  Oct 31, 2023 49.96 -0.18 -0.36% 50.14 51.10 49.53

  Vital Energy, Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Vital Energy Inc Earnings Release
  Q4 2023 Vital Energy Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1920.8 1394.07 677.192 837.281 1105.78
  Έσοδα 1920.8 1394.07 677.192 837.281 1105.78
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 460.79 469.713 359.859 284.019 443.996
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1460.01 924.362 317.333 553.262 661.779
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 862.093 681.112 1530.17 1204.31 757.283
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 68.082 62.801 50.534 54.729 96.138
  Depreciation / Amortization 311.64 215.355 217.101 265.746 212.677
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12.998 -73.138 895.213 595.695 0
  Other Operating Expenses, Total 8.583 6.381 7.466 4.118 4.472
  Λειτουργικά Έσοδα 1058.7 712.963 -852.981 -367.026 348.492
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -423.844 -565.56 -24.895 17.604 -14.92
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.248 -5.798
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 637.014 148.653 -878.119 -345.047 328.844
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 631.512 145.008 -874.173 -342.459 324.595
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 631.512 145.008 -874.173 -342.459 324.595
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 631.512 145.008 -874.173 -342.459 324.595
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 631.512 145.008 -874.173 -342.459 324.595
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 631.512 145.008 -874.173 -342.459 324.595
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 631.512 145.008 -874.173 -342.459 324.595
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.867 14.464 11.668 11.5647 11.6586
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 37.4407 10.0254 -74.9205 -29.6123 27.8417
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 38.2046 5.09288 -25.0501 3.88283 28.3326
  Άλλο, Καθαρό 2.155 1.25 -0.243 4.623 1.07
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 335.062 332.507 364.131 464.114 560.156
  Έσοδα 335.062 332.507 364.131 464.114 560.156
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 90.594 95.794 92.688 106.096 92.789
  Ακαθάριστο Εισόδημα 244.468 236.713 271.443 358.018 467.367
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 213.613 209.75 207.976 200.238 191.79
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.482 25.93 17.282 11.857 16.999
  Depreciation / Amortization 103.34 86.779 85.085 74.928 78.135
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.154 -0.237 7.285 5.585 -0.132
  Other Operating Expenses, Total 1.351 1.484 5.636 1.772 3.999
  Λειτουργικά Έσοδα 121.449 122.757 156.155 263.876 368.366
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -49.573 -8.064 -36.598 69.781 -98.734
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Άλλο, Καθαρό 1.104 0.854 1.722 0.098 0.006
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 72.98 115.547 121.279 333.755 269.638
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 294.811 113.94 118.224 337.523 262.546
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 294.811 113.94 118.224 337.523 262.546
  Καθαρά Κέρδη 294.811 113.94 118.224 337.523 262.546
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 294.811 113.94 118.224 337.523 262.546
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 294.811 113.94 118.224 337.523 262.546
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 294.811 113.94 118.224 337.523 262.546
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18.085 16.545 16.579 16.809 17.039
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 16.3014 6.88667 7.13095 20.0799 15.4085
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 16.2959 6.87255 7.55929 20.2959 15.401
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 245.791 235.857 136.59 200.479 192.752
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.435 56.798 48.757 40.857 45.151
  Μετρητά & Ισοδύναμα 44.435 56.798 48.757 40.857 45.151
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 163.369 151.807 63.976 85.223 94.321
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 163.369 151.807 54.55 79.118 71.974
  Συνολικό Απόθεμα 6.07 10.16 3.798 15.974
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.247 12.746 12.166 6.496
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 24.67 4.346 7.893 51.929 53.28
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2726.11 2551.82 1442.61 2264.44 2420.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2433.59 2261.66 1289.68 2028.56 2199.64
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9848.37 9377.73 8201 7829.58 7119.59
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7414.78 -7116.07 -6911.31 -5801.02 -4919.95
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 46.736 54.304 16.336 35.394 27.918
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 415.276 526.913 197.595 170.896 200.465
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί
  Δεδουλευμένα Έξοδα 127.811 129.229 99.084 85.909 61.573
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 184.949 326.298 60.232 44.466 69.388
  Σύνολο Οφειλών 1615.37 2038.04 1464.05 1422.56 1246.07
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1113.02 1425.86 1179.27 1170.42 983.636
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1113.02 1425.86 1179.27 1170.42 983.636
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 87.069 85.273 87.192 81.25 61.974
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1110.75 513.78 -21.443 841.874 1174.23
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.168 0.171 0.12 2.373 2.339
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2754.08 2788.63 2398.46 2385.35 2375.29
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1643.51 -2275.02 -2420.03 -1545.85 -1203.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2726.11 2551.82 1442.61 2264.44 2420.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 16.7621 17.0745 12.0202 11.8646 11.6968
  Payable/Accrued 102.516 71.386 38.279 40.521 69.504
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 814.208 242.929 229.666 245.791 248.061
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 589.695 71.696 27.682 44.435 49.941
  Μετρητά & Ισοδύναμα 589.695 71.696 27.682 44.435 49.941
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 199.838 143.672 147.071 163.369 162.876
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 199.838 143.672 147.071 163.369 162.876
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 24.675 27.561 54.913 37.987 35.244
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4426.25 3815.43 2943.24 2726.11 2805.93
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3341.02 3303.97 2650.75 2433.59 2475.91
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 10828.7 10676.1 9924.21 9848.37 9672.38
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7616.83 -7500.94 -7401.48 -7414.78 -7236.62
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 271.027 268.533 62.832 46.736 81.952
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 571.702 433.745 391.507 415.276 527.273
  Payable/Accrued 106.376 84.803 91.688 102.516 86.211
  Δεδουλευμένα Έξοδα 121.548 115.449 115.655 63.827 55.729
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 343.778 233.493 184.164 248.933 385.333
  Σύνολο Οφειλών 2653.19 2211.86 1717.88 1615.37 1805.26
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1926.97 1619.6 1163.81 1113.02 1181.58
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1926.97 1619.6 1163.81 1113.02 1181.58
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 154.52 158.512 162.562 87.069 96.398
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1773.06 1603.57 1225.37 1110.75 1000.67
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.218 0.186 0.17 0.168 0.169
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3002.71 2838.14 2754.76 2754.08 2762.23
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1229.86 -1234.76 -1529.57 -1643.51 -1761.73
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4426.25 3815.43 2943.24 2726.11 2805.93
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 21.7518 18.5939 17.025 16.7621 16.9148
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 631.512 145.008 -874.173 -342.459 324.595
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 829.62 496.671 383.39 475.074 537.804
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 311.64 215.355 217.101 265.746 212.677
  Deferred Taxes -0.619 2.321 -3.946 -2.588 5.056
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -142.016 88.473 1024.37 620.568 -4.951
  Cash Taxes Paid 0 2.129 3.187 0.735
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 131.867 94.867 77.401 58.216 53.981
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 29.103 45.514 20.041 -66.193 0.427
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -475.952 -796.811 -389.238 -661.711 -690.956
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -581.136 -427.142 -354.789 -668.612 -705.214
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 105.184 -369.669 -34.449 6.901 14.258
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -366.031 308.181 13.748 182.343 86.144
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10.839 -14.311 -866.252 -2.657 -6.887
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -37.29 72.492 0 -96.969
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -317.902 250 880 185 190
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -12.363 8.041 7.9 -4.294 -67.008
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 113.94 631.512 513.288 175.765 -86.781
  Cash From Operating Activities 116.125 829.62 720.702 539.007 170.882
  Cash From Operating Activities 86.779 311.64 226.555 151.627 73.492
  Deferred Taxes 0.276 -0.619 -2.324 0.484 -2.095
  Non-Cash Items -18.114 -142.016 -105.153 114.668 209.49
  Changes in Working Capital -66.756 29.103 88.336 96.463 -23.224
  Cash From Investing Activities -163.603 -475.952 -443.475 -293.54 -151.696
  Capital Expenditures -167.813 -581.136 -442.388 -287.702 -145.845
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4.21 105.184 -1.087 -5.838 -5.851
  Cash From Financing Activities 47.049 -366.031 -284.084 -154.719 -10.847
  Financing Cash Flow Items -2.951 -10.839 -10.179 -8.314 -5.847
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -37.29 -26.586 -9.071 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 50 -317.902 -247.319 -137.334 -5
  Net Change in Cash -0.429 -12.363 -6.857 90.748 8.339
  Cash Interest Paid 51.147 131.867 130.082 67.995 63.057
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 11.8392 2686190 214119 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.0358 1596363 -113326 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2958 1201556 106323 2023-06-30 LOW
  Pioneer Natural Resources Co Corporation 3.2865 745683 -214008 2022-02-24
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1486 714385 -9247 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.7161 389377 74756 2023-06-30 LOW
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.6637 377470 -62676 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.5466 350903 237006 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5172 344234 34920 2023-06-30 LOW
  Ancient Art, L.P. Hedge Fund 1.3958 316703 5734 2023-06-30 MED
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.1343 257358 -99433 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.0194 231291 5419 2023-06-30 MED
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9791 222138 23553 2023-06-30 LOW
  Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.8814 199988 -77817 2023-06-30 MED
  Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.8598 195077 86851 2023-06-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.8472 192213 39807 2023-06-30 LOW
  Balyasny Asset Management LP Hedge Fund 0.7972 180879 180879 2023-06-30 HIGH
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7054 160057 34420 2023-06-30 LOW
  PGIM Quantitative Solutions LLC Investment Advisor 0.6946 157587 21859 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.691 156780 4537 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  521 E. Second Street South
  Suite 1000
  TULSA
  OKLAHOMA 74120
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0164%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0055%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου