Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Land Securities Group Reit - LANDl CFD

  6.19
  0.96%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025262 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003344 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003344%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Land Securities Group PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.25
  Άνοιγμα* 6.26
  Μεταβολή 1 έτους* -0.95%
  Εύρος ημέρας* 6.14 - 6.28
  Εύρος 52 εβδ. 5.51-7.43
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.46M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 42.52M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.80B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 744.84M
  Έσοδα 809.00M
  EPS -0.82
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.07752
  Beta 1.82
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 27, 2023 6.25 -0.01 -0.16% 6.26 6.30 6.23
  Nov 24, 2023 6.23 -0.10 -1.58% 6.33 6.33 6.23
  Nov 23, 2023 6.23 -0.17 -2.66% 6.40 6.41 6.23
  Nov 22, 2023 6.41 0.09 1.42% 6.32 6.51 6.32
  Nov 21, 2023 6.38 -0.15 -2.30% 6.53 6.56 6.38
  Nov 20, 2023 6.50 -0.02 -0.31% 6.52 6.56 6.47
  Nov 17, 2023 6.53 0.12 1.87% 6.41 6.61 6.41
  Nov 16, 2023 6.35 -0.05 -0.78% 6.40 6.47 6.35
  Nov 15, 2023 6.41 -0.08 -1.23% 6.49 6.56 6.38
  Nov 14, 2023 6.35 0.34 5.66% 6.01 6.43 5.95
  Nov 13, 2023 6.00 0.01 0.17% 5.99 6.16 5.98
  Nov 10, 2023 5.95 0.01 0.17% 5.94 5.98 5.87
  Nov 9, 2023 5.99 0.04 0.67% 5.95 6.07 5.90
  Nov 8, 2023 5.98 -0.02 -0.33% 6.00 6.05 5.95
  Nov 7, 2023 6.00 0.11 1.87% 5.89 6.08 5.89
  Nov 6, 2023 5.97 -0.16 -2.61% 6.13 6.19 5.86
  Nov 3, 2023 6.10 0.06 0.99% 6.04 6.19 5.98
  Nov 2, 2023 5.96 0.24 4.20% 5.72 6.06 5.72
  Nov 1, 2023 5.70 0.00 0.00% 5.70 5.76 5.59
  Oct 31, 2023 5.64 0.05 0.89% 5.59 5.74 5.59

  Land Securities Group Reit Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 791 679 631 741 757
  Έσοδα 791 679 631 741 757
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 337 263 329 269 250
  Ακαθάριστο Εισόδημα 454 416 302 472 507
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1359 -223 1772 1339 714
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 992 -500 1440 1006 448
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 30 14 3 64 16
  Λειτουργικά Έσοδα -568 902 -1141 -598 43
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -53 -11 -251 -238 -167
  Άλλο, Καθαρό -1 -16 -1 -1 1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -622 875 -1393 -837 -123
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -622 875 -1393 -832 -119
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -619 869 -1393 -832 -119
  Καθαρά Κέρδη -619 869 -1393 -832 -119
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -619 869 -1393 -832 -119
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -619 869 -1393 -832 -119
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -619 869 -1393 -832 -119
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 740 742 740 740 740
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.83649 1.17116 -1.88243 -1.12432 -0.16081
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.3088 0.296 0.216 0.1856 0.3644
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.79595 1.19003 -1.87838 -1.06811 -0.14676
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3 -6
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 397 394 364 315 304
  Έσοδα 397 394 364 315 304
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 176 161 145 118 147
  Ακαθάριστο Εισόδημα 221 233 219 197 157
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 742 617 -235 12 768
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 555 437 -400 -100 618
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 11 19 20 -6 3
  Λειτουργικά Έσοδα -345 -223 599 303 -464
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -85 31 17 -28 -93
  Άλλο, Καθαρό -16 -1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -430 -192 600 275 -558
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -430 -192 600 275 -558
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -429 -190 594 275 -558
  Καθαρά Κέρδη -429 -190 594 275 -558
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -429 -190 594 275 -558
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -429 -190 594 275 -558
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -429 -190 594 275 -558
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 740 740 743 741 740
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.57973 -0.25676 0.79946 0.37112 -0.75405
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.168 0.1408 0.172 0.124 0.12
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.56486 -0.23108 0.82638 0.36302 -0.75
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1 2 -6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 532 668 406 1859 524
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42 128 5 1354 26
  Μετρητά 41 128 0 1345 14
  Μετρητά & Ισοδύναμα
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 302 334 330 409 411
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 97 64 84 80 69
  Προπληρωθέντα Εξοδα 46 34 24 24 26
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 142 172 47 72 61
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 10966 12895 10990 14360 14034
  Υπεραξία, Καθαρό 1 1 1 1 2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5 7 7 13 18
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 10195 11912 10232 12121 13125
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 167 259 395 415 426
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 57 37 -64 -63 -78
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 645 872 1165 1249 1225
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 28 27 12 7 10
  Δεδουλευμένα Έξοδα 120 117 80 71 83
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 315 541 906 977 934
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 182 187 167 194 198
  Σύνολο Οφειλών 3961 4978 3778 5610 4114
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3223 4012 2610 4355 2847
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2840 3889 2549 4294 2817
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22 13 1 2 38
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7005 7917 7212 8750 9920
  Κοινή Μετοχή 80 80 80 80 80
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 318 317 317 317 317
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 6607 7520 6815 8353 9523
  Treasury Stock - Common
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 10966 12895 10990 14360 14034
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 741.489 741.489 741.474 741.474 741.462
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9 11 13 14 17
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 383 123 61 61 30
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4 7 2 4 4
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1 0 5 9 12
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 67 74
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 597 532 596 668 456
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 80 41 47 128 26
  Μετρητά 80 41 47 128 26
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 382 365 385 368 365
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 382 365 385 368 365
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 135 126 164 172 65
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 10905 10966 11759 12895 11255
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4 6 7 8 7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 10086 10194 10869 11911 10456
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 161 167 188 247 312
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 57 67 99 61 24
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1227 645 795 872 1022
  Payable/Accrued 325 306 358 320 230
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 879 315 424 541 779
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23 24 13 11 13
  Σύνολο Οφειλών 4232 3961 4190 4978 3836
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2937 3223 3302 4012 2802
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2833 2840 3190 3889 2742
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4 7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 13 22 23 13 12
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6673 7005 7569 7917 7419
  Κοινή Μετοχή 80 80 80 80 80
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 319 318 317 317 317
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 6274 6607 7172 7520 7022
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 10905 10966 11759 12895 11255
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 741.489 741.489 741.489 741.489 741.477
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 104 383 112 123 60
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 55 67 70 74
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -569 935 -1330 -690 -40
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 342 381 233 401 424
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1076 -541 1644 1171 574
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 92 84 83 108 114
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -170 -18 -86 -80 -110
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 834 -607 334 -116 -166
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 834 -607 334 -116 -166
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1281 362 -1912 1046 -306
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 21 -12 -15 25 -36
  Total Cash Dividends Paid -289 -190 -127 -342 -338
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1013 564 -1770 1363 68
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -105 136 -1345 1331 -48
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5 5 5
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -569 -208 935 302 -1330
  Cash From Operating Activities 342 176 381 158 233
  Non-Cash Items 1076 477 -541 -99 1644
  Cash Interest Paid 92 86 84 46 83
  Changes in Working Capital -170 -98 -18 -48 -86
  Cash From Investing Activities 834 710 -607 -107 334
  Other Investing Cash Flow Items, Total 834 710 -607 -107 334
  Cash From Financing Activities -1281 -985 362 -25 -1912
  Financing Cash Flow Items 21 28 -12 0 -15
  Total Cash Dividends Paid -289 -155 -190 -75 -127
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1013 -858 564 50 -1770
  Net Change in Cash -105 -99 136 26 -1345
  Cash From Operating Activities 5 5 5 3 5
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 9.8575 73422849 -12743189 2023-06-12 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 4.9271 36698775 -30965 2023-03-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7809 35609741 2113585 2023-03-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.7235 35182644 1260864 2023-03-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 4.689 34925489 -9463980 2023-08-23 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7674 28060936 3087319 2023-03-31 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1458 23430977 3102262 2023-03-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.7593 20552626 -1619341 2023-10-01 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2969 17108285 30000 2023-10-01 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 2.0126 14990318 0 2023-09-30 LOW
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.6819 12527451 694527 2023-10-01 LOW
  J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.6769 12490550 -1627689 2023-06-28 MED
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 1.3485 10043979 0 2023-06-24 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.205 8975485 272375 2023-10-01 LOW
  LGT Capital Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1882 8849820 -3347 2023-06-06 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0949 8155358 -222347 2023-06-23 LOW
  Mashreqbank Bank and Trust 0.8398 6255090 -325422 2023-06-24 MED
  Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7139 5317710 4001514 2023-06-28 LOW
  Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Investment Advisor 0.6985 5203000 0 2023-06-27 LOW
  GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6226 4637700 97157 2023-06-27 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Land Securities Company profile

  Σχετικά με την Land Securities Group Reit

  Η Land Securities Group PLC είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που αγοράζει, πωλεί και διαχειρίζεται εμπορικά ακίνητα. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν το κεντρικό Λονδίνο, το περιφερειακό λιανικό εμπόριο, τις αστικές ευκαιρίες και τους τομείς της υποκλίμακας. Ο τομέας Κεντρικό Λονδίνο περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται γεωγραφικά εντός του κεντρικού Λονδίνου. Το περιφερειακό λιανικό εμπόριο περιλαμβάνει όλα τα περιφερειακά εμπορικά κέντρα και καταστήματα εκτός του Λονδίνου και τα καταστήματά του. Ο τομέας Αστικές ευκαιρίες ασχολείται με επιχειρήσεις επενδύσεων κεφαλαίου. Οι τομείς Subscale περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία αναψυχής και ξενοδοχείων και πάρκα λιανικής πώλησης. Οι τύποι ακινήτων της Εταιρείας περιλαμβάνουν αναψυχή, λιανικό εμπόριο, εμπορικά πάρκα, εμπορικά κέντρα και χώρους εργασίας. Τα ακίνητα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα εξής: Brighton Marina, Brighton, Cardinal Place, London SW1, Bluewater, Greenhithe και 123 Victoria Street, London SW1.

  Industry: Commercial REITs (NEC)

  100 Victoria Street
  LONDON
  SW1E 5JL
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0032%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου