Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Lamb Weston Holdings, Inc. - LW CFD

71.92
0.49%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.21
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Lamb Weston Holdings Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 71.62
Άνοιγμα* 71.3
Μεταβολή 1 έτους* -10.62%
Εύρος ημέρας* 71.19 - 72.16
Εύρος 52 εβδ. 49.71-100.77
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.30M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 32.21M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.33B
Αναλογία P/E 30.46
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 143.87M
Έσοδα 4.51B
EPS 3.27
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.1245
Beta 0.51
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 5, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 71.92 0.68 0.95% 71.24 72.18 70.87
Jun 28, 2022 71.62 -1.76 -2.40% 73.38 73.80 71.46
Jun 27, 2022 72.58 1.26 1.77% 71.32 72.78 71.23
Jun 24, 2022 71.82 2.24 3.22% 69.58 72.83 69.58
Jun 23, 2022 69.10 0.97 1.42% 68.13 69.44 67.31
Jun 22, 2022 68.10 1.94 2.93% 66.16 69.58 66.16
Jun 21, 2022 67.02 0.90 1.36% 66.12 67.24 65.14
Jun 17, 2022 65.31 1.87 2.95% 63.44 65.55 63.44
Jun 16, 2022 63.65 -0.16 -0.25% 63.81 63.96 62.52
Jun 15, 2022 65.04 0.93 1.45% 64.11 65.87 64.11
Jun 14, 2022 64.05 -0.50 -0.77% 64.55 65.05 63.34
Jun 13, 2022 65.08 0.82 1.28% 64.26 65.87 64.17
Jun 10, 2022 66.48 0.37 0.56% 66.11 67.12 65.90
Jun 9, 2022 67.31 -0.57 -0.84% 67.88 68.56 67.24
Jun 8, 2022 68.16 -0.02 -0.03% 68.18 69.18 67.91
Jun 7, 2022 68.95 1.25 1.85% 67.70 69.29 67.70
Jun 6, 2022 68.89 0.77 1.13% 68.12 69.19 67.77
Jun 3, 2022 68.09 1.14 1.70% 66.95 68.66 66.94
Jun 2, 2022 68.01 1.95 2.95% 66.06 68.05 65.84
Jun 1, 2022 66.46 -1.06 -1.57% 67.52 67.54 65.95

Lamb Weston Holdings, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2993.8 3168 3423.7 3756.5 3792.4 3670.9
Έσοδα 2993.8 3168 3423.7 3756.5 3792.4 3670.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2332 2389.2 2544.2 2753 2897.2 2838.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 661.8 778.8 879.5 1003.5 895.2 832
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2620.5 2649.7 2843.6 3088.1 3235.5 3196.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 280.6 231.3 295.4 316.4 322.8 343
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2.6 2.7 -4.7 3.3 0.1 1.3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.3 26.5 8.7 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 373.3 518.3 580.1 668.4 556.9 474.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.9 -61.2 -108.8 -107.1 -108 -118.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 367.4 457.1 471.3 561.3 448.9 356.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 222.9 286.9 276.3 425.3 336.6 266
Δικαίωμα Μειοψηφίας -9.3 -13.3 -16.9 -8.6 0 0
Equity In Affiliates 71.7 53.3 83.6 59.5 29.3 51.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 285.3 326.9 343 476.2 365.9 317.8
Καθαρά Κέρδη 285.3 326.9 416.8 478.6 365.9 317.8
Total Adjustments to Net Income -4.8 -2.1 -2.7 -10.8 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 280.5 324.8 340.3 465.4 365.9 317.8
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 280.5 324.8 414.1 467.8 365.9 317.8
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 280.5 324.8 414.1 467.8 365.9 317.8
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 146 146.6 147 147.3 147.1 147.1
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.92123 2.21555 2.31497 3.15954 2.48742 2.16044
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.1875 0.75375 0.77375 0.83 0.925
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.94326 2.32901 2.34966 3.15954 2.48742 2.16044
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 73.8 2.4 0
Έρευνα & Ανάπτυξη 15.4 15.4 12.9
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2022
Συνολικά έσοδα 895.8 1007.5 984.2 1006.6 955
Έσοδα 895.8 1007.5 984.2 1006.6 955
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 699.1 809.5 832.9 801.1 734
Ακαθάριστο Εισόδημα 196.7 198 151.3 205.5 221
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 795.2 908.6 924 945.5 821.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 96.1 99.1 91.1 91.1 87.2
Λειτουργικά Έσοδα 100.6 98.9 60.2 61.1 133.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -29.3 -28.7 -27.9 -29.1 -25.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 71.3 70.2 32.3 32 108
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 55 55.9 23.6 22.4 76.9
Equity In Affiliates 11.1 9.6 6.2 10.1 29.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 66.1 65.5 29.8 32.5 106.6
Καθαρά Κέρδη 66.1 65.5 29.8 32.5 106.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 66.1 65.5 29.8 32.5 106.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 66.1 65.5 29.8 32.5 106.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 66.1 65.5 29.8 32.5 106.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 147.2 147.1 146.9 146.3 145.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.44905 0.44528 0.20286 0.22215 0.73265
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.23 0.235 0.235 0.235 0.235
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.44905 0.44528 0.20286 0.47717 0.73265
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
Total Adjustments to Net Income 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 53.3 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 780 858.2 930.4 961.5 2302.6 1781.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36.4 57.1 55.6 12.2 1364 783.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 36.4 57.1 55.6 12.2 1364 783.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 186.5 185.2 225.9 340.1 342.1 366.9
Accounts Receivable - Trade, Net 186.5 185.2 225.9 340.1 342.1 366.9
Total Inventory 498.9 525 549.7 498.3 486.7 513.5
Prepaid Expenses 56.2 90.9 99.2 110.9 109.8 117.8
Other Current Assets, Total 2
Total Assets 2159.3 2485.6 2752.6 3048.1 4662.3 4209.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1043.1 1271.2 1420.8 1597.8 1702 1665.7
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2034.2 2349.5 2581.3 2874.5 3109.7 3232.8
Accumulated Depreciation, Total -991.1 -1078.3 -1160.5 -1276.7 -1407.7 -1567.1
Goodwill, Net 133.9 133 135.1 205.9 303.8 334.5
Intangibles, Net 39.6 37.2 35.4 37.6 38.3 36.9
Other Long Term Assets, Total 162.7 7.4 11.1 20.7 65.4 80.4
Total Current Liabilities 409.6 555.4 518.7 552.8 1024.9 618.2
Accounts Payable 238 295 254.4 289.2 244.4 359.3
Accrued Expenses 133.1 166 183.5 183.7 198.1 191.7
Notes Payable/Short Term Debt 24.9 22 9.6 8.4 498.7 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 13.5 37.9 38.7 38 48.8 32
Other Current Liabilities, Total 0.1 34.5 32.5 33.5 34.9 35.2
Total Liabilities 758.7 3132.8 3087.4 3052.7 4422.3 3728.8
Total Long Term Debt 104.6 2365 2336.7 2280.2 2992.6 2705.4
Long Term Debt 26.6 2289.1 2257.7 2201.3 2982.1 2698.8
Capital Lease Obligations 78 75.9 79 78.9 10.5 6.6
Deferred Income Tax 148.4 90.5 92.1 125.7 152.5 159.7
Minority Interest 47.4 50.7 55.6 0
Other Liabilities, Total 48.7 71.2 84.3 94 252.3 245.5
Total Equity 1400.6 -647.2 -334.8 -4.6 240 480.6
Other Equity, Total 1400.6 -9.3 -4.3 -25.3 -40.5 29.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2159.3 2485.6 2752.6 3048.1 4662.3 4209.4
Total Common Shares Outstanding 146 146.075 146.332 146.069 146.039 146.192
Long Term Investments 178.6 219.8 224.6 250.2 310.2
Common Stock 146.1 146.4 146.7 147 147.6
Additional Paid-In Capital -904.8 -900.4 -890.3 -862.9 -836.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 121 426.4 803.6 1064.6 1244.6
Treasury Stock - Common -0.2 -2.9 -39.3 -68.2 -104.3
Feb 2021 May 2021 Aug 2021 Nov 2021 Feb 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1759.4 1781.7 1735 1717.8 1610.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 714.3 783.5 789.7 621.9 428.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 714.3 783.5 789.7 621.9 428.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 375.6 366.9 401.3 423.2 430.6
Accounts Receivable - Trade, Net 375.6 366.9 401.3 423.2 430.6
Total Inventory 571.5 513.5 469.2 613.9 634.5
Prepaid Expenses 98 117.8 74.8 58.8 117
Total Assets 4158.2 4209.4 4176.3 4155.6 4100.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1646.8 1665.7 1700.8 1704.1 1684.3
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3180.9 3232.8 3302.7 3343.3 3355.1
Accumulated Depreciation, Total -1534.1 -1567.1 -1601.9 -1639.2 -1670.8
Goodwill, Net 333.7 334.5 323.5 318.6 321.8
Intangibles, Net 37.5 36.9 35.8 35 34.5
Long Term Investments 303.1 310.2 298.8 294.7 312.8
Other Long Term Assets, Total 77.7 80.4 82.4 85.4 136.7
Total Current Liabilities 590.2 618.2 650 693 612.9
Accounts Payable 303.6 359.3 380.4 445.4 349.3
Accrued Expenses 209.8 191.7 203.2 181.2 196
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 32 32 32 32.2 32.2
Other Current Liabilities, Total 44.8 35.2 34.4 34.2 35.4
Total Liabilities 3706.5 3728.8 3748.9 3790.4 3708.5
Total Long Term Debt 2712.3 2705.4 2698.6 2692.1 2697
Long Term Debt 2712.3 2705.4 2698.6 2692.1 2697
Deferred Income Tax 157.8 159.7 159.7 161.4 171.9
Other Liabilities, Total 246.2 245.5 240.6 243.9 226.7
Total Equity 451.7 480.6 427.4 365.2 392.3
Common Stock 147.6 147.6 148 148 148
Additional Paid-In Capital -841.4 -836.8 -830.2 -825.8 -819.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1213.8 1244.6 1240 1238.3 1309.1
Treasury Stock - Common -91.1 -104.3 -137.7 -187.8 -238
Other Equity, Total 22.8 29.5 7.3 -7.5 -7.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4158.2 4209.4 4176.3 4155.6 4100.8
Total Common Shares Outstanding 146.282 146.192 146.061 145.201 144.445
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 294.6 340.2 433.7 487.2 365.9 317.8
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 382.3 446.9 481.2 680.9 574 553.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 95.9 109.1 143.3 162.4 184 188.8
Deferred Taxes 19.9 14.8 -3.6 37.5 20 3.8
Μη Χρηματικά Στοιχεία -36.3 -11.7 -29.6 18.2 38 -1.7
Cash Taxes Paid 124.7 170 106.9 103 82.5 84.1
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6.3
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 8.2 -5.5 -62.6 -24.4 -33.9 44.5
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -144.3 -285.3 -306.8 -423 -346 -162.5
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -152.3 -287.4 -306.8 -334.2 -208.4 -163.3
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 8 2.1 0 -88.8 -137.6 0.8
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -232.8 -142 -178.9 -299.6 1125 -974
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -245.1 -886.1 -15.1 -82.2 -1.9 1.7
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 12.3 771.5 -53.6 -67.7 1277.1 -804.3
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.6 1.1 3 -1.7 -1.2 2.8
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 5.8 20.7 -1.5 -43.4 1351.8 -580.5
Total Cash Dividends Paid -27.4 -110.2 -113.3 -121.3 -135.3
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -36.4 -28.9 -36.1
Feb 2021 May 2021 Aug 2021 Nov 2021 Feb 2022
Net income/Starting Line 252.3 317.8 29.8 62.3 168.9
Cash From Operating Activities 374.8 553.2 161.8 207.5 174
Cash From Operating Activities 143.3 188.8 47.3 94.9 142.4
Deferred Taxes 1 3.8 1.7 4.3 14.2
Non-Cash Items -2.9 -1.7 10.2 60.2 38.7
Cash Taxes Paid 44.4 84.1 2.9 10.3 17.2
Changes in Working Capital -18.9 44.5 72.8 -14.2 -190.2
Cash From Investing Activities -106.2 -162.5 -78.8 -147.6 -226.2
Capital Expenditures -106.7 -163.3 -78.9 -148.1 -227
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.5 0.8 0.1 0.5 0.8
Cash From Financing Activities -919.9 -974 -75.8 -219.3 -302.2
Financing Cash Flow Items 0.3 1.7 -0.1 -0.8 -5
Total Cash Dividends Paid -100.9 -135.3 -34.4 -68.7 -103
Issuance (Retirement) of Stock, Net -22.9 -36.1 -33.4 -83.5 -133.7
Issuance (Retirement) of Debt, Net -796.4 -804.3 -7.9 -66.3 -60.5
Foreign Exchange Effects 1.6 2.8 -1 -2.2 -0.5
Net Change in Cash -649.7 -580.5 6.2 -161.6 -354.9
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.3717 16360582 146496 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.3821 10620622 3397383 2022-12-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 4.8665 7001430 -634016 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.6237 5213393 24776 2022-09-30 LOW
TPG Capital, L.P. Private Equity 2.5508 3669920 -1474459 2022-09-30 LOW
The London Company of Virginia, LLC Investment Advisor 2.5179 3622505 -72273 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.3779 3421042 -2947334 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.96 2819884 62415 2022-09-30 LOW
Thrivent Asset Management, LLC Investment Advisor 1.9097 2747510 -859410 2022-09-30 LOW
Anomaly Capital Management, LP Investment Advisor 1.8888 2717492 -454300 2022-09-30 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.5959 2296081 1515800 2022-09-30 HIGH
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.4821 2132343 -547637 2022-09-30 HIGH
Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.4615 2102607 -893324 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4263 2052091 351992 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.2055 1734383 503190 2022-09-30 LOW
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 1.1552 1662056 8685 2022-09-30 LOW
Montrusco Bolton Investments Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0199 1467335 -622003 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.979 1408477 1202033 2022-09-30 HIGH
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.9679 1392595 1255830 2022-09-30 MED
Nuveen LLC Pension Fund 0.8864 1275309 -17536 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Lamb Weston Company profile

Σχετικά με την Lamb Weston Holdings, Inc.

Η Lamb Weston Holdings, Inc. είναι παραγωγός, διανομέας και έμπορος κατεψυγμένων προϊόντων πατάτας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Παγκόσμια, Foodservice, Λιανική και Άλλες. Ο παγκόσμιος τομέας περιλαμβάνει κατεψυγμένα προϊόντα πατάτας που πωλούνται στη Βόρεια Αμερική και στις διεθνείς αγορές γενικά σε αλυσίδες εστιατορίων με έδρα τη Βόρεια Αμερική και σε διεθνείς πελάτες. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων αυτού του τομέα περιλαμβάνει κατεψυγμένες πατάτες και ορεκτικά που πωλούνται υπό το εμπορικό σήμα Lamb Weston, καθώς και πολλές ετικέτες πελατών. Ο τομέας Foodservice περιλαμβάνει κατεψυγμένα προϊόντα πατάτας που πωλούνται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Τα προϊόντα αυτού του τομέα είναι κατεψυγμένες πατάτες, εμπορικά συστατικά και ορεκτικά που πωλούνται υπό το εμπορικό σήμα Lamb Weston, καθώς και πολλές ετικέτες πελατών. Ο τομέας λιανικής περιλαμβάνει κατεψυγμένα προϊόντα πατάτας που απευθύνονται στον καταναλωτή και πωλούνται κυρίως σε παντοπωλεία, μαζικούς εμπόρους, κλαμπ και ειδικούς λιανοπωλητές. Τα προϊόντα αυτού του τομέα είναι κατεψυγμένες πατάτες που πωλούνται με τα εμπορικά σήματα Grown in Idaho και Alexia.

Industry: Food Processing (NEC)

599 S Rivershore Ln
EAGLE
IDAHO 83616-4979
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

77.40 Price
+1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0219%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.41 Price
+0.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00411

BTC/USD

23,534.35 Price
+0.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,651.40 Price
+0.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου