Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lamb Weston Holdings, Inc. - LW CFD

  101.96
  0.66%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.19
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Lamb Weston Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 102.64
  Άνοιγμα* 102
  Μεταβολή 1 έτους* 41.51%
  Εύρος ημέρας* 101.96 - 103.42
  Εύρος 52 εβδ. 81.26-117.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.75M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.52M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 15.84B
  Αναλογία P/E 14.27
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 144.37M
  Έσοδα 6.35B
  EPS 7.69
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.31219
  Beta 0.72
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 4, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 102.62 -0.97 -0.94% 103.59 104.27 102.52
  Feb 22, 2024 103.67 2.25 2.22% 101.42 105.00 101.07
  Feb 21, 2024 101.76 -0.06 -0.06% 101.82 102.53 101.07
  Feb 20, 2024 102.07 1.30 1.29% 100.77 103.35 100.77
  Feb 16, 2024 101.16 -1.42 -1.38% 102.58 102.84 100.48
  Feb 15, 2024 103.44 0.58 0.56% 102.86 103.67 101.99
  Feb 14, 2024 102.77 -0.20 -0.19% 102.97 103.76 101.04
  Feb 13, 2024 103.50 3.51 3.51% 99.99 103.70 99.98
  Feb 12, 2024 101.08 1.15 1.15% 99.93 101.77 99.59
  Feb 9, 2024 100.75 -0.08 -0.08% 100.83 100.99 99.12
  Feb 8, 2024 100.82 1.54 1.55% 99.28 101.99 99.28
  Feb 7, 2024 100.16 -0.26 -0.26% 100.42 101.61 99.08
  Feb 6, 2024 100.97 -2.59 -2.50% 103.56 104.13 100.53
  Feb 5, 2024 104.03 -1.37 -1.30% 105.40 105.52 103.66
  Feb 2, 2024 105.96 0.40 0.38% 105.56 106.45 104.79
  Feb 1, 2024 105.30 2.80 2.73% 102.50 105.43 101.70
  Jan 31, 2024 102.28 -0.12 -0.12% 102.40 103.47 101.61
  Jan 30, 2024 103.43 -1.52 -1.45% 104.95 104.95 103.01
  Jan 29, 2024 104.83 1.16 1.12% 103.67 105.41 103.67
  Jan 26, 2024 104.13 -1.08 -1.03% 105.21 105.21 102.55

  Lamb Weston Holdings, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, April 4, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Lamb Weston Holdings Inc Earnings Release
  Q3 2024 Lamb Weston Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 5350.6 4098.9 3670.9 3792.4 3756.5
  Έσοδα 5350.6 4098.9 3670.9 3792.4 3756.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3891.5 3266.9 2838.9 2897.2 2753
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1459.1 832 832 895.2 1003.5
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4468.5 3707.8 3196.1 3235.5 3088.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 574.3 368.1 343 338.3 316.4
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -19.7 3.3 1.3 3.3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.2 53.3 0
  Λειτουργικά Έσοδα 882.1 391.1 474.8 556.9 668.4
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -109.2 -107.7 -118.3 -108 -107.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 772.9 283.4 356.5 448.9 561.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 548.3 211.6 266 336.6 425.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -8.6
  Equity In Affiliates 460.6 -10.7 51.8 29.3 59.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1008.9 200.9 317.8 365.9 476.2
  Καθαρά Κέρδη 1008.9 200.9 317.8 365.9 478.6
  Total Adjustments to Net Income 0 0 -10.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1008.9 200.9 317.8 365.9 465.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1008.9 200.9 317.8 365.9 467.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1008.9 200.9 317.8 365.9 467.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 145.2 145.9 147.1 147.1 147.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.94835 1.37697 2.16044 2.48742 3.15954
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.015 0.95 0.925 0.77375
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.97375 1.9706 2.16044 2.48742 3.15954
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 2.4
  Έρευνα & Ανάπτυξη 17.2 16.2 12.9 15.4
  May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022
  Συνολικά έσοδα 1694.9 1253.6 1276.5 1125.6 1153.1
  Έσοδα 1694.9 1253.6 1276.5 1125.6 1153.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1288.5 855.8 894.9 852.3 898.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 406.4 397.8 381.6 273.3 254.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1507.9 987.3 1004.7 968.6 1017.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 183.4 135.8 136.3 116.3 118.2
  Λειτουργικά Έσοδα 187 266.3 271.8 157 136
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -32.8 -25.8 -24.6 -26 -24.9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 154.2 240.5 247.2 131 111.1
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 82.2 198.4 210.4 57.3 88.7
  Equity In Affiliates 416.6 -23.3 -107.3 174.6 -56.7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 498.8 175.1 103.1 231.9 32
  Καθαρά Κέρδη 498.8 175.1 103.1 231.9 32
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 498.8 175.1 103.1 231.9 32
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 498.8 175.1 103.1 231.9 32
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 498.8 175.1 103.1 231.9 32
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 146.7 144.8 144.6 144.6 145
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.40014 1.20925 0.713 1.60373 0.22069
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.28 0.245 0.245 0.245 0.245
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.53095 1.18476 0.55702 1.60373 0.56592
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Total Adjustments to Net Income
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 36 -4.3 -26.5 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2127.2 1659.6 1781.7 2302.6 961.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 304.8 525 783.5 1364 12.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 304.8 525 783.5 1364 12.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 724.2 447.3 366.9 342.1 340.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 724.2 447.3 366.9 342.1 340.1
  Συνολικό Απόθεμα 932 574.4 513.5 486.7 498.3
  Προπληρωθέντα Εξοδα 166.2 112.9 117.8 109.8 110.9
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6519.8 4139.8 4209.4 4662.3 3048.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2954.1 1698.2 1665.7 1702 1597.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4829.9 3400.3 3232.8 3109.7 2874.5
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1875.8 -1702.1 -1567.1 -1407.7 -1276.7
  Υπεραξία, Καθαρό 1040.7 318 334.5 303.8 205.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 110.2 33.7 36.9 38.3 37.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 244.1 172.9 80.4 65.4 20.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1360.2 699.1 618.2 1024.9 552.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 636.6 402.6 359.3 244.4 289.2
  Δεδουλευμένα Έξοδα 393.9 229 191.7 198.1 183.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 158.5 0 0 498.7 8.4
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 55.3 32.2 32 48.8 38
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 115.9 35.3 35.2 34.9 33.5
  Σύνολο Οφειλών 5108.5 3779.3 3728.8 4422.3 3052.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3248.4 2695.8 2705.4 2992.6 2280.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3242.2 2689.7 2698.8 2982.1 2201.3
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 6.2 6.1 6.6 10.5 78.9
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 252.1 172.5 159.7 152.5 125.7
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 247.8 211.9 245.5 252.3 94
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1411.3 360.5 480.6 240 -4.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -26.8 -15.6 29.5 -40.5 -25.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6519.8 4139.8 4209.4 4662.3 3048.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 145.666 144.071 146.192 146.039 146.069
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 43.5 257.4 310.2 250.2 224.6
  Κοινή Μετοχή 150.3 148 147.6 147 146.7
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο -558.6 -813.3 -836.8 -862.9 -890.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2160.7 1305.5 1244.6 1064.6 803.6
  Treasury Stock - Common -314.3 -264.1 -104.3 -68.2 -39.3
  Aug 2023 May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1846.3 2127.2 2117.9 1801.1 1630.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 163.3 304.8 675 419.4 485.3
  Μετρητά & Ισοδύναμα 163.3 304.8 675 419.4 485.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 725.7 724.2 500.5 508.9 449.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 725.7 724.2 500.5 508.9 449.5
  Συνολικό Απόθεμα 872.9 932 837.4 822.1 635.5
  Προπληρωθέντα Εξοδα 84.4 166.2 105 50.7 59.9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6539.6 6519.8 5087.3 4569.6 4409.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3154.2 2954.1 2017.8 1872.1 1803.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5090.8 4829.9 3841.5 3652.8 3547.9
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1936.6 -1875.8 -1823.7 -1780.7 -1744.7
  Υπεραξία, Καθαρό 1041.7 1040.7 347.7 347.5 352.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 108.8 110.2 31.4 32 32.8
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 43.5 243.6 263.7 372.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 388.6 244.1 328.9 253.2 218.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1285.4 1360.2 817.3 918.5 780.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 678.5 636.6 453.1 580.6 462.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 281.6 447.8 256.1 244.4 241.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 140.8 158.5 6.2 9 9.1
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 55.1 55.3 49.1 32.2 32.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 129.4 62 52.8 52.3 35.2
  Σύνολο Οφειλών 5036.6 5108.5 4372.5 3996.6 3899.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3248.5 3248.4 3163.9 2701.1 2700.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3248.5 3248.4 3163.9 2701.1 2700.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 255.8 252.1 160.8 177.7 218.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 246.9 247.8 230.5 199.3 200.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1503 1411.3 714.8 573 510
  Κοινή Μετοχή 150.7 150.3 148.3 148.3 148.3
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο -548.7 -558.6 -774 -785.5 -796.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2354.6 2160.7 1703.3 1569.2 1501.8
  Treasury Stock - Common -427.8 -314.3 -309.9 -297.5 -297.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -25.8 -26.8 -52.9 -61.5 -46.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6539.6 6519.8 5087.3 4569.6 4409.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 144.927 145.666 143.752 143.87 143.831
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 200.9 317.8 365.9 487.2 433.7
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 418.1 553.2 574 680.9 481.2
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 192.1 188.8 184 162.4 143.3
  Deferred Taxes 13.5 3.8 20 37.5 -3.6
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 97.5 -1.7 38 18.2 -29.6
  Cash Taxes Paid 44.3 84.1 82.5 103 106.9
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -85.9 44.5 -33.9 -24.4 -62.6
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -310.5 -162.5 -346 -423 -306.8
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -306.4 -163.3 -208.4 -334.2 -306.8
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -4.1 0.8 -137.6 -88.8 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -363.4 -974 1125 -299.6 -178.9
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5 1.7 -1.9 -82.2 -15.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -61.6 -804.3 1277.1 -67.7 -53.6
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.7 2.8 -1.2 -1.7 3
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -258.5 -580.5 1351.8 -43.4 -1.5
  Total Cash Dividends Paid -138.4 -135.3 -121.3 -113.3 -110.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -158.4 -36.1 -28.9 -36.4
  Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
  Net income/Starting Line 510.1 335 231.9 200.9 168.9
  Cash From Operating Activities 335.1 288 192.1 418.1 174
  Cash From Operating Activities 153.3 102 49.8 192.1 142.4
  Deferred Taxes -25.5 -6.8 34.5 13.5 14.2
  Non-Cash Items -59.8 -80 -169.8 97.5 38.7
  Cash Taxes Paid 168.5 92.1 3.2 44.3 17.2
  Changes in Working Capital -243 -62.2 45.7 -85.9 -190.2
  Cash From Investing Activities -535.7 -311 -166.9 -310.5 -226.2
  Capital Expenditures -497 -270.3 -121.2 -306.4 -227
  Other Investing Cash Flow Items, Total -38.7 -40.7 -45.7 -4.1 0.8
  Cash From Financing Activities 331.3 -96.6 -63.5 -363.4 -302.2
  Financing Cash Flow Items -1.9 2.3 0.4 -5 -5
  Total Cash Dividends Paid -105.8 -70.6 -35.3 -138.4 -103
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -47.2 -34.9 -34.4 -158.4 -133.7
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 486.2 6.6 5.8 -61.6 -60.5
  Foreign Exchange Effects 19.3 14 -1.4 -2.7 -0.5
  Net Change in Cash 150 -105.6 -39.7 -258.5 -354.9
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.7826 17076205 -16293 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.3785 7794970 -39802 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0211 5827657 154165 2023-06-30 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 3.9558 5733045 -650107 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1414 3103523 59604 2023-06-30 LOW
  Stockbridge Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.071 3001469 -161771 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.0087 2911219 1747885 2023-06-30 LOW
  The London Company of Virginia, LLC Investment Advisor 1.8626 2699404 -116051 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.6397 2376311 -623581 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.5959 2312844 -153153 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 1.5479 2243357 13790 2023-06-30 LOW
  TPG Capital, L.P. Private Equity 1.4932 2164078 -98548 2023-06-30 LOW
  Duquesne Family Office LLC Investment Advisor 1.426 2066610 87800 2023-06-30
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.3119 1901363 798935 2023-06-30 LOW
  Anomaly Capital Management, LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.2976 1880566 -581952 2023-06-30 HIGH
  Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.1995 1738433 495622 2023-06-30 HIGH
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9913 1436685 198872 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.9433 1367092 589145 2023-06-30 LOW
  Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 0.8757 1269081 27945 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.788 1142035 310333 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lamb Weston Company profile

  Σχετικά με την Lamb Weston Holdings, Inc.

  Η Lamb Weston Holdings, Inc. είναι παραγωγός, διανομέας και έμπορος κατεψυγμένων προϊόντων πατάτας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Παγκόσμια, Foodservice, Λιανική και Άλλες. Ο παγκόσμιος τομέας περιλαμβάνει κατεψυγμένα προϊόντα πατάτας που πωλούνται στη Βόρεια Αμερική και στις διεθνείς αγορές γενικά σε αλυσίδες εστιατορίων με έδρα τη Βόρεια Αμερική και σε διεθνείς πελάτες. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων αυτού του τομέα περιλαμβάνει κατεψυγμένες πατάτες και ορεκτικά που πωλούνται υπό το εμπορικό σήμα Lamb Weston, καθώς και πολλές ετικέτες πελατών. Ο τομέας Foodservice περιλαμβάνει κατεψυγμένα προϊόντα πατάτας που πωλούνται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Τα προϊόντα αυτού του τομέα είναι κατεψυγμένες πατάτες, εμπορικά συστατικά και ορεκτικά που πωλούνται υπό το εμπορικό σήμα Lamb Weston, καθώς και πολλές ετικέτες πελατών. Ο τομέας λιανικής περιλαμβάνει κατεψυγμένα προϊόντα πατάτας που απευθύνονται στον καταναλωτή και πωλούνται κυρίως σε παντοπωλεία, μαζικούς εμπόρους, κλαμπ και ειδικούς λιανοπωλητές. Τα προϊόντα αυτού του τομέα είναι κατεψυγμένες πατάτες που πωλούνται με τα εμπορικά σήματα Grown in Idaho και Alexia.

  Industry: Food Processing (NEC)

  599 S Rivershore Ln
  EAGLE
  IDAHO 83616-4979
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου