Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lamar - LAMR CFD

  104.94
  1.33%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.21
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Lamar Advertising Co ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 103.56
  Άνοιγμα* 102.75
  Μεταβολή 1 έτους* 9.89%
  Εύρος ημέρας* 102.75 - 104.96
  Εύρος 52 εβδ. 77.21-111.49
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 456.91K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.67M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.94B
  Αναλογία P/E 24.11
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 102.00M
  Έσοδα 2.09B
  EPS 4.04
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.13084
  Beta 1.46
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 104.94 2.20 2.14% 102.74 105.02 102.74
  Dec 7, 2023 103.56 0.01 0.01% 103.55 104.42 103.40
  Dec 6, 2023 103.94 -0.15 -0.14% 104.09 105.85 103.87
  Dec 5, 2023 104.03 0.10 0.10% 103.93 104.52 103.08
  Dec 4, 2023 104.62 1.67 1.62% 102.95 105.01 102.95
  Dec 1, 2023 104.15 4.06 4.06% 100.09 104.20 99.98
  Nov 30, 2023 101.23 1.69 1.70% 99.54 101.42 99.33
  Nov 29, 2023 99.97 0.64 0.64% 99.33 100.96 99.33
  Nov 28, 2023 98.99 0.77 0.78% 98.22 99.04 97.76
  Nov 27, 2023 98.71 1.24 1.27% 97.47 99.21 97.15
  Nov 24, 2023 98.29 0.17 0.17% 98.12 98.40 97.43
  Nov 22, 2023 98.20 0.79 0.81% 97.41 98.54 97.15
  Nov 21, 2023 97.38 -1.34 -1.36% 98.72 99.14 97.13
  Nov 20, 2023 99.38 1.62 1.66% 97.76 99.46 97.45
  Nov 17, 2023 97.98 1.44 1.49% 96.54 98.46 96.54
  Nov 16, 2023 96.54 1.14 1.19% 95.40 97.06 95.25
  Nov 15, 2023 95.96 -0.05 -0.05% 96.01 97.49 95.74
  Nov 14, 2023 96.38 3.20 3.43% 93.18 96.91 93.18
  Nov 13, 2023 92.00 -0.08 -0.09% 92.08 92.53 90.90
  Nov 10, 2023 92.81 0.88 0.96% 91.93 92.90 91.22

  Lamar Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 22, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Lamar Advertising Co Earnings Release
  Q4 2023 Lamar Advertising Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2032.14 1787.4 1568.86 1753.64 1627.22
  Έσοδα 2032.14 1787.4 1568.86 1753.64 1627.22
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 360.463 286.471 190.284 200.703 561.848
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1671.68 1500.93 1378.57 1552.94 1065.37
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1454.14 1287.82 1183.98 1235.9 1182.09
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 759.948 710.564 726.195 792.413 372.324
  Depreciation / Amortization 349.449 271.294 251.296 250.028 225.261
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -15.721 19.489 16.209 -7.241 22.662
  Λειτουργικά Έσοδα 578.001 499.583 384.872 517.741 445.127
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -121.902 -102.237 -136.826 -149.852 -129.198
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 456.099 397.346 248.046 367.889 315.929
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 438.647 388.09 243.386 372.111 305.152
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 438.647 388.09 243.386 372.111 305.152
  Καθαρά Κέρδη 438.647 388.09 243.386 372.111 305.232
  Total Adjustments to Net Income -0.365 -0.365 -0.365 -0.365 -0.365
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 438.282 387.725 243.021 371.746 304.787
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 438.282 387.725 243.021 371.746 304.867
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 438.282 387.725 243.021 371.746 304.867
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 101.635 101.35 100.903 100.321 99.0862
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.31233 3.82561 2.40847 3.70558 3.07598
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.7 3.5 2.5 3.84 3.65
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.19923 4.01342 2.56609 3.65866 3.29689
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.08
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 541.137 471.332 535.51 527.39 517.852
  Έσοδα 541.137 471.332 535.51 527.39 517.852
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 92.143 88.986 48.344 76.131 74.67
  Ακαθάριστο Εισόδημα 448.994 382.346 487.166 451.259 443.182
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 364.346 352.531 425.456 346.403 351.348
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 198.721 193.108 243.604 204.492 210.302
  Depreciation / Amortization 75.158 73.125 147.239 65.833 67.75
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.676 -2.688 -13.731 -0.053 -1.374
  Λειτουργικά Έσοδα 176.791 118.801 110.054 180.987 166.504
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -42.723 -40.805 -35.475 -31.743 -28.859
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 134.068 77.996 74.579 149.244 137.645
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 130.888 76.198 66.103 146.188 134.205
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 130.62 76.041 66.103 146.188 134.205
  Καθαρά Κέρδη 130.62 76.041 66.103 146.188 134.205
  Total Adjustments to Net Income -0.091 -0.091 -0.092 -0.091 -0.091
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 130.529 75.95 66.011 146.097 134.114
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 130.529 75.95 66.011 146.097 134.114
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 130.529 75.95 66.011 146.097 134.114
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 102.104 101.964 101.741 101.686 101.66
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.27839 0.74487 0.64882 1.43675 1.31924
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.25 1.25 1.2 1.2 1.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.26236 0.71912 0.52919 1.43713 1.34132
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.268 -0.157
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 364.552 388.607 380.57 310.169 363.669
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 52.619 99.788 121.569 26.188 21.494
  Μετρητά & Ισοδύναμα 52.619 99.788 121.569 26.188 21.494
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 285.039 269.917 240.854 254.93 235.576
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 285.039 269.917 240.854 254.93 235.576
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0 80.684
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 26.894 18.902 18.147 29.051 25.915
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6475.21 6047.49 5791.44 5941.15 4544.64
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2785.37 2578.84 2523.53 2669.89 1295.05
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5394.81 5023.85 4857.19 4981.09 3525.73
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2609.45 -2445.01 -2333.66 -2311.2 -2230.68
  Υπεραξία, Καθαρό 2035.27 1936.43 1912.33 1912.27 1919.39
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1206.62 1045.18 914.446 992.244 915.453
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 83.401 98.448 60.565 56.574 51.085
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 726.037 662.965 547.872 672.808 455.035
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 19.643 16.429 12.017 14.974 21.246
  Δεδουλευμένα Έξοδα 304.14 319.968 289.418 297.208 115.736
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 251.116 176.109 123.765 226.514 204.12
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 151.138 150.459 122.672 134.112 113.933
  Σύνολο Οφειλών 5279.84 4830.4 4588.67 4760.85 3412.86
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3078.97 2856.09 2782.69 2753.6 2684.57
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3063.02 2838.82 2764.08 2753.6 2684.57
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9.651 6.416 4.854 5.713 20.734
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1465.19 1304.93 1253.26 1328.72 252.52
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1195.37 1217.09 1202.77 1180.31 1131.78
  Redeemable Preferred Stock 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.102 0.102 0.101 0.101 0.1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2061.67 2001.4 1963.85 1922.22 1852.42
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -804.382 -734.415 -717.331 -708.408 -695.337
  Treasury Stock - Common -61.358 -50.852 -44.786 -34.294 -25.412
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.659 0.855 0.934 0.685 0.012
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6475.21 6047.49 5791.44 5941.15 4544.64
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 101.747 101.273 100.912 100.513 99.5828
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00572 0.00572 0.00572 0.00572 0.00572
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 15.945 17.277 18.608
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 378.166 405.283 338.44 364.552 405.021
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39.395 47.779 33.522 52.619 79.355
  Μετρητά & Ισοδύναμα 39.395 47.779 33.522 52.619 79.355
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 310.17 322.193 259.443 285.039 294.84
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 310.17 322.193 259.443 285.039 294.84
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28.601 35.311 45.475 26.894 30.826
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6572.32 6521.04 6441.79 6475.21 6278.52
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2878.12 2830.65 2802.84 2785.37 2650.19
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4236.57 4194.47 4144.29 4109.15 3912.02
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2691.27 -2662.82 -2634.37 -2609.45 -2512.79
  Υπεραξία, Καθαρό 2035.21 2035.27 2035.27 2035.27 2002.75
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1195.37 1163.67 1181.41 1206.62 1128.36
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 85.455 86.165 83.821 83.401 92.207
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 690.24 698.3 659.98 726.037 643.829
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 17.592 17.184 16.894 19.643 16.523
  Δεδουλευμένα Έξοδα 280.91 273.144 260.552 323.431 285.481
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 248.384 236.119 235.955 251.116 201.053
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 143.354 171.853 146.579 131.847 140.772
  Σύνολο Οφειλών 5385.55 5351 5281.44 5279.84 5004.23
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3169.6 3169.28 3150.12 3078.97 3032.84
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3154.65 3154 3134.5 3063.02 3016.56
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 14.947 15.28 15.613 15.945 16.278
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 10.554 9.317 8.498 9.651 8.298
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1515.09 1473.66 1462.5 1465.19 1319.27
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1186.77 1170.04 1160.35 1195.37 1274.29
  Κοινή Μετοχή 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2095.48 2090.4 2084.1 2061.67 2054.11
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -840.557 -852.901 -855.892 -804.382 -717.654
  Treasury Stock - Common -67.347 -67.304 -67.304 -61.358 -61.358
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.901 -0.258 -0.661 -0.659 -0.915
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6572.32 6521.04 6441.79 6475.21 6278.52
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 101.998 101.96 101.907 101.747 101.683
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00572 0.00572 0.00572 0.00572 0.00572
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.068 0.455 0.34
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 438.647 388.09 243.386 372.111 305.232
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 781.612 734.417 569.873 630.865 564.846
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 349.449 271.294 251.296 250.028 225.261
  Deferred Taxes 3.212 1.574 -0.797 -14.13 1.538
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 18.271 63.877 53.619 38.379 65.01
  Cash Taxes Paid 16.325 8.388 4.033 14.449 8.563
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 120 112.08 130.864 139.585 136.711
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -27.967 9.582 22.369 -15.523 -32.195
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -619.071 -461.76 -96.888 -362.034 -584.148
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -167.078 -126.09 -62.272 -140.956 -117.638
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -451.993 -335.67 -34.616 -221.078 -466.51
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -209.319 -294.519 -377.917 -264.357 -73.563
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.397 -9.424 -34.459 -5.084 -8.157
  Total Cash Dividends Paid -508.614 -405.174 -252.309 -385.182 -443.088
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8.388 12.976 0.656 35.38 58.55
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 293.304 107.103 -91.805 90.529 319.132
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.391 0.081 0.313 0.22 -1.112
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -47.169 -21.781 95.381 4.694 -93.977
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 76.198 438.647 372.544 226.356 92.151
  Cash From Operating Activities 108.712 781.612 537.105 312.63 102.038
  Cash From Operating Activities 73.125 349.449 202.21 136.377 68.627
  Deferred Taxes -1.152 3.212 1.851 1.212 -0.342
  Non-Cash Items 8.213 18.271 20.081 13.503 1.903
  Cash Taxes Paid 3.182 16.325 8.254 6.201 3.716
  Cash Interest Paid 39.43 120 84.611 53.149 25.378
  Changes in Working Capital -47.672 -27.967 -59.581 -64.818 -60.301
  Cash From Investing Activities -52.664 -619.071 -402.464 -308.378 -83.342
  Capital Expenditures -42.285 -167.078 -116.808 -75.802 -28.759
  Other Investing Cash Flow Items, Total -10.379 -451.993 -285.656 -232.576 -54.583
  Cash From Financing Activities -75.155 -209.319 -154.842 -12.283 -2.713
  Financing Cash Flow Items -0.239 -2.397 -2.583 -0.298 -0.046
  Total Cash Dividends Paid -127.551 -508.614 -355.783 -233.592 -111.693
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.739 8.388 4.795 -2.545 -5.549
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 54.374 293.304 198.729 224.152 114.575
  Foreign Exchange Effects 0.01 -0.391 -0.232 -0.071 0.107
  Net Change in Cash -19.097 -47.169 -20.433 -8.102 16.09
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 14.5032 12696129 -147334 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.477 7420798 -88532 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.8683 5137146 362379 2023-06-30 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 5.0318 4404811 107491 2023-06-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9245 4310897 66391 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.7977 2449153 -48911 2023-06-30 LOW
  Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.5366 2220568 14197 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 2.2885 2003322 0 2023-06-30 LOW
  Davenport Asset Management Investment Advisor 2.1575 1888682 9856 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.753 1534543 60498 2023-06-30 LOW
  Select Equity Group, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6466 1441457 -61772 2023-06-30 LOW
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.6058 1405763 1570 2023-06-30 LOW
  Hamlin Capital Management, LLC Investment Advisor 1.5538 1360202 6810 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4245 1246977 14230 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.294 1132771 -10106 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.2548 1098419 -8826 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.2053 1055124 19980 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Advisors Research Firm 1.1892 1041047 -13963 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.1459 1003142 7008 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9645 844314 44712 2022-12-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lamar Company profile

  Σχετικά με την Lamar

  Η Lamar Advertising Company είναι μια εταιρεία υπαίθριας διαφήμισης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω του τομέα της διαφήμισης. Η Εταιρεία μισθώνει χώρο για διαφήμιση σε διαφημιστικές πινακίδες, λεωφορεία, στέγαστρα, παγκάκια, πινακίδες με λογότυπο και σε τερματικούς σταθμούς αεροδρομίων. Η Εταιρεία προσφέρει επίσης στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις απαιτήσεις τους σε διαφημιστικές πινακίδες, από την παραγωγή διαφημιστικών κειμένων έως την τοποθέτηση και τη συντήρηση. Η Εταιρεία διαθέτει τρεις τύπους υπαίθριων διαφημιστικών οθονών: διαφημιστικές πινακίδες, πινακίδες με λογότυπο και διαφημιστικές οθόνες διέλευσης. Οι διαφημιστικές οθόνες της Εταιρείας βρίσκονται γεωγραφικά σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Πουέρτο Ρίκο. Οι κατηγορίες διαφημιστικών μισθωτών της Εταιρείας περιλαμβάνουν εστιατόρια, υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, λιανοπωλητές, διασκέδαση-ψυχαγωγία/αθλητισμό, αυτοκίνητα, τυχερά παιχνίδια, εκπαίδευση, χρηματοπιστωτικές τράπεζες, πιστωτικές ενώσεις, τηλεπικοινωνίες και ακίνητα. Η Εταιρεία μισθώνει τον διαφημιστικό της χώρο σε δύο τύπους διαφημιστικών πινακίδων: ανακοινώσεις και αφίσες.

  Industry: Specialized REITs (NEC)

  5321 Corporate Boulevard
  BATON ROUGE
  LOUISIANA 70808
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0015%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου