Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές La Francaise des Jeux Societe anonyme - FDJ CFD

38.73
0.79%
0.27
Χαμηλό: 38.73
Υψηλό: 39.36
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:01

Mon - Fri: 08:01 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.27
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο France
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 39.04
Άνοιγμα* 39.23
Μεταβολή 1 έτους* 11.13%
Εύρος ημέρας* 38.73 - 39.36
Εύρος 52 εβδ. 29.40-40.99
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 198.17K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.25M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.51B
Αναλογία P/E 24.38
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 190.80M
Έσοδα 2.39B
EPS 1.61
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.15441
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 39.04 -0.36 -0.91% 39.40 39.44 38.97
Feb 3, 2023 39.45 -0.10 -0.25% 39.55 39.55 39.13
Feb 2, 2023 39.58 -0.08 -0.20% 39.66 39.66 39.02
Feb 1, 2023 39.08 -0.23 -0.59% 39.31 39.52 38.97
Jan 31, 2023 39.13 0.46 1.19% 38.67 39.25 38.24
Jan 30, 2023 40.56 0.16 0.40% 40.40 40.78 40.20
Jan 27, 2023 40.52 0.10 0.25% 40.42 40.66 40.32
Jan 26, 2023 40.32 -0.48 -1.18% 40.80 40.85 40.26
Jan 25, 2023 40.44 0.11 0.27% 40.33 40.49 40.04
Jan 24, 2023 40.07 0.12 0.30% 39.95 40.17 39.92
Jan 23, 2023 39.96 -0.23 -0.57% 40.19 40.21 39.57
Jan 20, 2023 39.97 0.44 1.11% 39.53 40.14 39.43
Jan 19, 2023 39.65 0.15 0.38% 39.50 39.86 39.50
Jan 18, 2023 39.52 -0.23 -0.58% 39.75 39.80 39.49
Jan 17, 2023 39.40 -0.05 -0.13% 39.45 39.55 39.13
Jan 16, 2023 39.44 -0.02 -0.05% 39.46 39.60 39.35
Jan 13, 2023 39.55 -0.12 -0.30% 39.67 39.85 39.32
Jan 12, 2023 39.75 0.47 1.20% 39.28 39.80 39.24
Jan 11, 2023 39.19 -0.44 -1.11% 39.63 39.86 39.08
Jan 10, 2023 39.47 0.32 0.82% 39.15 39.54 38.99

La Francaise des Jeux Societe anonyme Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1695.8 1762 1802.6 1955.6 1919.6 2255.7
Έσοδα 1695.8 1762 1802.6 1955.6 1919.6 2255.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1453 1504 1545.9 1766.9 1626.9 1863.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 404.4 431.2 452.2 503.5 502.2 614.1
Other Operating Expenses, Total 1048.6 1072.8 1093.7 1263.4 1124.7 1249.8
Λειτουργικά Έσοδα 242.8 258 256.7 188.7 292.7 391.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 14.1 7.7 -0.1 23 5.9 22.8
Άλλο, Καθαρό -0.9 -2 -0.6 -0.4 0.1 2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 256 263.7 256 211.3 298.7 416.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 175.9 180.9 170.4 133 213.7 294.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1 -0.3 0 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 176 180.6 170.4 133 213.7 294.1
Καθαρά Κέρδη 176 180.6 170.4 133 213.7 294.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 176 180.7 170.4 133 213.7 294.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 176 180.7 170.4 133 213.7 294.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 176 180.7 170.4 133 213.7 294.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 191 191 191 190.987 190.962 190.956
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.92147 0.94607 0.89215 0.69638 1.11907 1.54067
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.92147 0.94607 0.89215 0.69638 1.11907 1.54067
Total Adjustments to Net Income 0.1 0.1
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.45 0.9 1.24
Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 1081.8 1173.9
Έσοδα 1081.8 1173.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 884.8 979.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 284.9 329.2
Other Operating Expenses, Total 599.9 649.9
Λειτουργικά Έσοδα 197 194.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.8 18
Άλλο, Καθαρό 0.8 1.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 202.6 214
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 145.7 148.4
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 145.7 148.4
Καθαρά Κέρδη 145.7 148.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 145.7 148.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 145.7 148.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 145.7 148.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 190.976 190.936
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.76292 0.77775
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.24
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.76292 0.77775
Total Adjustments to Net Income 0.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 854 796.7 930.2 1287.8 1389.8 1341.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 274.6 215.8 222.4 472.8 888.4 694.9
Cash 147.8 52.9 38.8 80.3 454.7 380.4
Μετρητά & Ισοδύναμα 51.8 112.9 128.4 121.2 218.5 221.3
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 75 50 55.2 271.3 215.2 93.2
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 536.4 526.8 645.5 773.9 464.4 611.3
Accounts Receivable - Trade, Net 336.4 373.5 411.5 469.8 255.4 358.5
Total Inventory 10.6 10.5 8.7 10.5 14.9 13
Prepaid Expenses 32.2 43.5 52.9 29.6 21.6 21.6
Other Current Assets, Total 0.2 0.1 0.7 1 0.5 0.3
Total Assets 2012.3 2049.2 2207.2 2856 2898 3188.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 349.4 373.1 378.8 394 374.2 359.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 682.8 707.7 674.7 746.8 766.2 785.1
Accumulated Depreciation, Total -333.4 -334.5 -295.7 -352.8 -392 -425.5
Intangibles, Net 87.2 96.4 104.8 519 521.2 522.4
Long Term Investments 721.7 782.9 793.4 598.8 586.1 965.3
Total Current Liabilities 1202.8 1193.6 1336 1925.9 1568.5 1791.8
Accounts Payable 295.9 324 369.3 411.6 249 385.7
Accrued Expenses 89 101.7 113.2 133.9 147.8 165.2
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 40.2 0.3 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.5 7.5 8 395.1 33.7 59.7
Other Current Liabilities, Total 810.4 760.4 845.5 945.1 1137.7 1181.2
Total Liabilities 1550.7 1529.4 1643.3 2286.8 2199.3 2359.2
Total Long Term Debt 112.1 104.1 96.1 229.4 509.5 485.8
Long Term Debt 112.1 104.1 96.1 205 490.2 462.2
Deferred Income Tax 17.2 17.5 19.2 24.9 20.1 21
Minority Interest 0.2 0.4 0 0 0
Other Liabilities, Total 218.4 213.8 192 106.6 101.2 60.6
Total Equity 461.6 519.8 563.9 569.2 698.7 829.1
Common Stock 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 382.1 441.1 485.4 489.5 622.4 752.7
Other Equity, Total 3.1 2.3 2.1 3.3 -0.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2012.3 2049.2 2207.2 2856 2898 3188.3
Total Common Shares Outstanding 191 191 191 190.987 190.974 190.888
Other Long Term Assets, Total 0.1 -0.2 -0.1
Goodwill, Net 56.4 26.9 0
Capital Lease Obligations 24.4 19.3 23.6
Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 972.1 1341.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 725.9 694.9
Cash 463.5 380.4
Μετρητά & Ισοδύναμα 230.3 221.3
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 32.1 93.2
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 205.1 611.3
Accounts Receivable - Trade, Net 168.2 358.5
Total Inventory 13.9 13
Prepaid Expenses 27.1 21.6
Other Current Assets, Total 0.1 0.3
Total Assets 2635.7 3188.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 360.6 359.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 775.5 785.1
Accumulated Depreciation, Total -414.9 -425.5
Goodwill, Net 28.2 0
Intangibles, Net 531.8 522.4
Long Term Investments 743.1 965.3
Other Long Term Assets, Total -0.1 -0.1
Total Current Liabilities 1342.1 1791.8
Accounts Payable 211.6 385.7
Accrued Expenses 147.7 165.2
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 32.3 59.7
Other Current Liabilities, Total 950.5 1181.2
Total Liabilities 1957.4 2359.2
Total Long Term Debt 496.6 485.8
Long Term Debt 479.8 462.2
Capital Lease Obligations 16.8 23.6
Deferred Income Tax 18.6 21
Other Liabilities, Total 100.1 60.6
Total Equity 678.3 829.1
Common Stock 76.4 76.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 601.9 752.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2635.7 3188.3
Total Common Shares Outstanding 190.992 190.888
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 175.9 181 170.4 133 213.7 294.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -78.4 291.9 245.1 204.8 693.3 603
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 47.9 55.2 64.5 121.2 127.8 157.6
Μη Χρηματικά Στοιχεία -43.3 77.9 74.4 62.4 73.7 66.6
Cash Taxes Paid 87.4 83.6 92.9 76.5 91.8 119.7
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.2 0.4 1.8 8.3 5.5
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -258.9 -22.2 -64.2 -111.8 278.1 84.6
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -234.1 -138.7 -99.4 -178 -395.1 -301.4
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -265.7 -88.6 -92.9 -67.1 -459.8 -75.5
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 31.6 -50.1 -6.5 -110.9 64.7 -225.9
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -109.1 -128.5 -134.5 -25.7 214.2 -372.3
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.1 -0.2 -0.4 -5.6 -8.4 -9.1
Total Cash Dividends Paid -229.2 -120.3 -126.1 -118.3 -83.4 -166.7
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 120 -8 -8 98.2 306 -196.5
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.6 0.1 0.5 0.2 -0.9 -0.6
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -421 24.8 11.7 1.3 511.5 -71.3
Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 145.7 294.2
Cash From Operating Activities 360.8 603
Cash From Operating Activities 63.3 157.6
Non-Cash Items 51.4 66.6
Cash Taxes Paid 30 119.7
Cash Interest Paid 2.9 5.5
Changes in Working Capital 100.4 84.6
Cash From Investing Activities 2.1 -301.4
Capital Expenditures -32.7 -75.5
Other Investing Cash Flow Items, Total 34.8 -225.9
Cash From Financing Activities -342.1 -372.3
Financing Cash Flow Items -2 -9.1
Total Cash Dividends Paid -166.7 -166.7
Issuance (Retirement) of Debt, Net -173.4 -196.5
Foreign Exchange Effects 0 -0.6
Net Change in Cash 20.8 -71.3
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Government of France Government Agency 20.4579 39074508 0 2023-01-05 LOW
l'Union des Blessés de la Face et de la Tête Corporation 10.1837 19450907 0 2023-01-05
Credit Agricole SA Corporation 5.0577 9660122 0 2023-01-05 LOW
Federation Nationale Andre Maginot Corporation 4.8205 9207170 0 2023-01-05
La Francaise des Jeux SA Employees Corporation 3.8113 7279498 0 2023-01-05 LOW
Soficoma Corporation 3 5730000 0 2023-01-05 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2838 2452098 18100 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1773 2248677 -3957 2023-01-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1289 2156134 373254 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.5958 1137909 -1770 2022-12-31 HIGH
BFT Investment Managers Investment Advisor 0.381 727651 74848 2022-10-31 HIGH
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3788 723537 15431 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3724 711247 -171409 2022-12-31 LOW
Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.3476 663989 654849 2021-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3023 577343 -15 2023-01-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.2626 501513 -1908 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2588 494241 4318 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2243 428390 0 2022-12-31 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.1919 366525 285481 2021-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.1571 300000 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

La Francaise des Jeux Societe anonyme Company profile

Σχετικά με την La Francaise des Jeux Societe anonyme

Η La Francaise des Jeux είναι μια ημι-δημόσια εταιρεία με έδρα τη Γαλλία που λειτουργεί λοταρίες και διαδικτυακά παιχνίδια. Η εταιρεία λειτουργεί με την εμπορική επωνυμία FDJ και παρέχει παιχνίδια ξυστό, αθλητικά στοιχήματα και παιχνίδια κλήρωσης μέσω ενός δικτύου 35.800 σημείων πώλησης (στις 31 Δεκεμβρίου 2010), συμπεριλαμβανομένων σημείων πώλησης LOTO, καπνοπωλείων και εφημεριδοπωλείων. Τα παιχνίδια ξυστό της Εταιρείας περιλαμβάνουν παιχνίδια 1, 2 και 3 ευρώ- τα αθλητικά στοιχήματα περιλαμβάνουν τα εμπορικά σήματα, ParionsSport και ParionsWeb- και τα παιχνίδια κλήρωσης περιλαμβάνουν τα LOTO, Euro Millions, Rapido, Keno και άλλα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά του διαδικτυακού πόκερ με την ιστοσελίδα Barrierepoker.fr, η οποία ανήκει από κοινού με την Groupe Lucien Barriere. Η Εταιρεία κατέχει διάφορες θυγατρικές, συμπεριλαμβανομένων των Pacifique des Jeux και FDJ Developpement για τη διανομή στη γαλλική υπερπόντια επικράτεια- Societe de Gestion de l'Echappee, η οποία διαχειρίζεται την υποστηριζόμενη από την Εταιρεία επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας- Francaise de Motivation, Francaise d'Images, Lotsys και LVS.

Industry: Casinos & Gaming (NEC)

3-7 Quai du Point du Jour
BOULOGNE-BILLANCOURT
ILE-DE-FRANCE 92100
FR

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,637.00 Price
+1.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
+0.610% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00449

BTC/USD

23,194.50 Price
+1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

Natural Gas

2.58 Price
+2.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1098%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0774%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου