Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Kunlun Energy Company Limited - 0135 CFD

6.23
1.89%
0.12
Χαμηλό: 6.15
Υψηλό: 6.26
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020547 %
Charges from borrowed part ($-0.82)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020547%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.001371 %
Charges from borrowed part ($-0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.001371%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα HKD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Hong Kong
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Kunlun Energy Company Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.35
Άνοιγμα* 6.26
Μεταβολή 1 έτους* -8.35%
Εύρος ημέρας* 6.15 - 6.26
Εύρος 52 εβδ. 4.61-7.22
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 15.51M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 300.90M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 54.20B
Αναλογία P/E 8.37
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 8.66B
Έσοδα 181.50B
EPS 0.75
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.02875
Beta 0.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 6.23 -0.07 -1.11% 6.30 6.30 6.14
Mar 23, 2023 6.35 -0.06 -0.94% 6.41 6.41 6.29
Mar 22, 2023 6.41 -0.05 -0.77% 6.46 6.49 6.39
Mar 21, 2023 6.47 0.11 1.73% 6.36 6.48 6.29
Mar 20, 2023 6.34 -0.25 -3.79% 6.59 6.66 6.31
Mar 17, 2023 6.68 0.22 3.41% 6.46 6.78 6.46
Mar 16, 2023 6.41 -0.09 -1.38% 6.50 6.59 6.39
Mar 15, 2023 6.62 0.09 1.38% 6.53 6.69 6.50
Mar 14, 2023 6.53 -0.14 -2.10% 6.67 6.76 6.41
Mar 13, 2023 6.67 0.17 2.62% 6.50 6.74 6.44
Mar 10, 2023 6.53 0.01 0.15% 6.52 6.61 6.43
Mar 9, 2023 6.54 -0.25 -3.68% 6.79 6.81 6.52
Mar 8, 2023 6.81 0.07 1.04% 6.74 6.85 6.66
Mar 7, 2023 6.83 0.17 2.55% 6.66 6.99 6.63
Mar 6, 2023 6.70 0.07 1.06% 6.63 6.75 6.52
Mar 3, 2023 6.62 0.16 2.48% 6.46 6.69 6.42
Mar 2, 2023 6.38 0.01 0.16% 6.37 6.44 6.33
Mar 1, 2023 6.44 0.20 3.21% 6.24 6.48 6.24
Feb 28, 2023 6.26 -0.16 -2.49% 6.42 6.46 6.24
Feb 27, 2023 6.42 -0.05 -0.77% 6.47 6.54 6.39

Kunlun Energy Company Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 138547 109251 101794 105470 88706
Έσοδα 138547 109251 101794 105470 88706
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 121378 94992 87665 83094 68474
Ακαθάριστο Εισόδημα 17169 14259 14129 22376 20232
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 128544 100959 95151 93524 77072
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3847 3036 3416 3857 3889
Depreciation / Amortization 4623 4402 3975 6189 5651
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -783 -951 24 463 -820
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 152 8 400 420 604
Other Operating Expenses, Total -673 -528 -329 -499 -726
Λειτουργικά Έσοδα 10003 8292 6643 11946 11634
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 573 -185 371 39 -154
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10576 8107 7014 11985 11480
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7878 5794 4609 8213 7949
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2737 -2214 -2186 -3579 -3189
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5141 3580 2423 4634 4760
Καθαρά Κέρδη 23016 6063 5551 4634 4760
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5141 3580 2423 4634 4760
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 23016 6063 5551 4634 4760
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 23016 6063 5577 4722 4845
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8659 8659 8628 8635 8620
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.59372 0.41344 0.28384 0.54684 0.56206
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2055 0.21135 0.25265 0.22607 0.21486
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.60679 0.4141 0.31431 0.58018 0.61058
Ρύθμιση Αραίωσης 26 88 85
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 17875 2483 3128
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Συνολικά έσοδα 73808 64739 109251 46714 101794
Έσοδα 73808 64739 109251 46714 101794
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 64724 56654 94992 40592 87665
Ακαθάριστο Εισόδημα 9084 8085 14259 6122 14129
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 68720 59824 100959 43762 95151
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2330 1517 3036 1239 3416
Depreciation / Amortization 2339 2284 4402 2177 3975
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -353 -430 -951 74 24
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 152 8 400
Other Operating Expenses, Total -472 -201 -528 -320 -329
Λειτουργικά Έσοδα 5088 4915 8292 2952 6643
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 438 135 -185 -203 371
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5526 5050 8107 2749 7014
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4081 3797 5794 1616 4609
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1536 -1201 -2214 -874 -2186
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2545 2596 3580 742 2423
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 10 17865 2483 1621 3128
Καθαρά Κέρδη 2555 20461 6063 2363 5551
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2545 2596 3580 742 2423
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2555 20461 6063 2363 5551
Ρύθμιση Αραίωσης 26
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2555 20461 6063 2363 5577
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8659 8659 8659 8659 8628
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.29391 0.2998 0.41344 0.08569 0.28384
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2055 0 0.21135 0 0.25265
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.30688 0.2998 0.4141 0.08569 0.31431
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 45138 73843 29650 30657 32895
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28494 16273 18640 20474 21850
Cash 12130 14277 18132 18924 18407
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16364 1996 508 1550 3443
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11446 9298 6934 5483 6719
Accounts Receivable - Trade, Net 2894 4085 2792 2459 2846
Total Inventory 1230 925 1398 1865 1559
Prepaid Expenses 3848 2798 2487 2475 2485
Other Current Assets, Total 120 44549 191 360 282
Total Assets 132582 154988 147897 140587 140558
Property/Plant/Equipment, Total - Net 69714 68255 106301 96667 96244
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 114751 110355 173657 157787 152353
Accumulated Depreciation, Total -45037 -42100 -67356 -61120 -56109
Goodwill, Net 567 493 352 139 243
Intangibles, Net 1389 1061 665 184 215
Long Term Investments 13589 9773 9117 7121 5785
Note Receivable - Long Term 30 360 591 173
Other Long Term Assets, Total 2185 1533 1452 5228 5003
Total Current Liabilities 34219 44593 39297 39141 39451
Accounts Payable 3205 3355 2214 2791 2858
Accrued Expenses 825 610 774 1000 1110
Notes Payable/Short Term Debt 1909 3014 3564 5181 10487
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4122 2326 5433 5347 1476
Other Current Liabilities, Total 24158 35288 27312 24822 23520
Total Liabilities 76307 101404 97909 97883 100533
Total Long Term Debt 19146 22997 26120 28216 32719
Long Term Debt 18611 22491 25727 28163 32526
Capital Lease Obligations 535 506 393 53 193
Deferred Income Tax 1760 1438 1697 1292 1075
Minority Interest 19586 30943 29197 27390 25600
Other Liabilities, Total 1596 1433 1598 1844 1688
Total Equity 56275 53584 49988 42704 40025
Common Stock 71 71 71 65 65
Additional Paid-In Capital 35884 35884 35884 32359 32358
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 16645 7846 4773 1651 1569
Unrealized Gain (Loss) 354 142 118 68 167
Other Equity, Total 3321 9641 9142 8561 5866
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 132582 154988 147897 140587 140558
Total Common Shares Outstanding 8659 8659 8659 8072 8072
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 45138 64477 73843 32466 29650
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28494 48559 16273 20698 18640
Μετρητά & Ισοδύναμα 28494 48559 16273 20698 18640
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2728 4017 4085 2718 2792
Accounts Receivable - Trade, Net 2728 4017 4085 2718 2792
Total Inventory 1230 1437 925 1489 1398
Prepaid Expenses 12686 10464 8153 7561 6820
Total Assets 132582 146463 154988 151480 147897
Property/Plant/Equipment, Total - Net 69714 68041 68255 106686 106301
Intangibles, Net 1956 1989 1554 1576 1017
Long Term Investments 13589 10257 9773 9239 9117
Note Receivable - Long Term 34 30 66 360
Other Long Term Assets, Total 2185 1665 1533 1447 1452
Total Current Liabilities 34219 50101 44593 40971 39297
Accounts Payable 3205 3166 3355 3101 2214
Accrued Expenses 825 1146 610 1073 774
Notes Payable/Short Term Debt 1909 1671 3014 7635 3564
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4122 4011 2326 833 5433
Other Current Liabilities, Total 24158 40107 35288 28329 27312
Total Liabilities 76307 92838 101404 101426 97909
Total Long Term Debt 19146 20646 22997 27438 26120
Long Term Debt 18611 20108 22491 26965 25727
Capital Lease Obligations 535 538 506 473 393
Deferred Income Tax 1760 1598 1438 1772 1697
Minority Interest 19586 18968 30943 29388 29197
Other Liabilities, Total 1596 1525 1433 1857 1598
Total Equity 56275 53625 53584 50054 49988
Common Stock 71 71 71 71 71
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 56204 53554 53513 49983 49917
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 132582 146463 154988 151480 147897
Total Common Shares Outstanding 8659 8659 8659 8659 8659
Other Current Assets, Total 0 0 44407
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 7878 5794 9571 8213 7949
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 12000 16738 16085 17018 13287
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4547 4315 6350 6189 5651
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4830 9348 4224 4731 3469
Cash Taxes Paid 3094 3457 4012 3293 3738
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1035 1456 1589 1837 1462
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5331 -2806 -4060 -2115 -3782
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 25602 -8833 -10277 -7000 -13493
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7864 -6802 -9932 -8458 -12330
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 33466 -2031 -345 1458 -1163
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -25723 -9808 -7805 -11355 3277
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3493 -5058 -4020 -2931 -5250
Total Cash Dividends Paid -20320 -2277 -1831 -1742 -522
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1910 -2473 -1954 -6682 9049
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -75 -47 163 -39 -386
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 11804 -1950 -1834 -1376 2685
Amortization 76 87
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Cash From Operating Activities 12000 3284 16738 7091 16085
Cash Taxes Paid 3094 1943 3457 2117 4012
Changes in Working Capital 12000 3284 16738 7091 16085
Cash From Investing Activities 25602 29685 -8833 -4048 -10277
Capital Expenditures -7864 -4221 -6802 -4576 -9932
Other Investing Cash Flow Items, Total 33466 33906 -2031 528 -345
Cash From Financing Activities -25723 -1027 -9808 -975 -7805
Financing Cash Flow Items -24122 -575 -5520 -1438 -4331
Total Cash Dividends Paid -2277 0 -1831
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1601 -452 -2011 463 -1643
Foreign Exchange Effects -75 -73 -47 -10 163
Net Change in Cash 11804 31869 -1950 2058 -1834
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
PetroChina Co Ltd Corporation 54.3759 4708302133 0 2021-12-31 LOW
China National Petroleum Corporation Corporation 3.204 277432000 0 2021-12-31
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4075 121873059 372000 2023-02-28 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.185 102603934 -7041243 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1136 96426090 -3958000 2023-02-28 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 1.0931 94651017 3299051 2022-06-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9327 80764000 30000 2023-02-28 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.7399 64064000 6942000 2022-11-30 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7394 64024000 244000 2023-01-31 LOW
Black Creek Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.6848 59299443 0 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6697 57985837 22550700 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.651 56368000 38912000 2022-03-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5052 43742750 1532000 2023-01-31 LOW
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3748 32453077 0 2023-02-28 MED
Federated Hermes International Investment Advisor/Hedge Fund 0.3294 28522000 4768000 2022-09-30 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3217 27851114 0 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3145 27227908 860000 2023-02-28 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.3111 26934900 -184000 2023-02-28 LOW
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.3019 26137500 -3178000 2022-12-31 MED
Barings (U.K.) Limited Investment Advisor 0.2788 24138000 24138000 2021-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

KunLun Energy Company profile

Σχετικά με την Kunlun Energy Company Limited

Η KunLun Energy Company Limited είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που ασχολείται κυρίως με την πώληση φυσικού αερίου. Μαζί με τις θυγατρικές της, η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων. Ο τομέας Έρευνας και Παραγωγής ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο τομέας Πωλήσεων Φυσικού Αερίου ασχολείται με τη χονδρική και λιανική πώληση φυσικού αερίου και προϊόντων υγραερίου (LPG). Ο τομέας Επεξεργασίας και Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) ασχολείται με την επεξεργασία, εκφόρτωση, αποθήκευση, αεριοποίηση και φόρτωση ΥΦΑ. Ο τομέας αγωγών φυσικού αερίου ασχολείται με τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Κίνα, το Καζακστάν, το Περού και την Ταϊλάνδη και σε άλλες περιοχές.

Industry: Natural Gas Distribution

干諾道西118號39樓
HK

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.45 Price
+4.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00424

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

27,487.70 Price
-0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου