Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Komatsu Ltd. - 6301 CFD

3262.57
0.43%
23.96
Χαμηλό: 3240.63
Υψηλό: 3269.55
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 23.96
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3248.51
Άνοιγμα* 3269.55
Μεταβολή 1 έτους* 9.8%
Εύρος ημέρας* 3240.63 - 3269.55
Εύρος 52 εβδ. 2,594.00-3,570.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.04M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 58.87M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3,174.42B
Αναλογία P/E 10.24
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 945.58M
Έσοδα 3,326.88B
EPS 318.58
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.67985
Beta 1.58
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 3252.51 -17.04 -0.52% 3269.55 3269.55 3240.63
Mar 28, 2023 3248.51 -1.20 -0.04% 3249.71 3273.55 3243.53
Mar 27, 2023 3225.67 15.86 0.49% 3209.81 3230.66 3187.67
Mar 24, 2023 3194.75 6.88 0.22% 3187.87 3207.72 3181.88
Mar 23, 2023 3200.74 27.93 0.88% 3172.81 3207.82 3168.81
Mar 22, 2023 3208.72 4.59 0.14% 3204.13 3214.70 3196.74
Mar 20, 2023 3120.95 -10.96 -0.35% 3131.91 3175.21 3116.06
Mar 17, 2023 3157.85 -32.11 -1.01% 3189.96 3192.76 3143.88
Mar 16, 2023 3169.82 21.95 0.70% 3147.87 3177.80 3112.06
Mar 15, 2023 3263.77 -18.65 -0.57% 3282.42 3287.61 3248.61
Mar 14, 2023 3212.71 -73.90 -2.25% 3286.61 3288.81 3175.80
Mar 13, 2023 3305.46 -13.96 -0.42% 3319.42 3320.42 3290.40
Mar 10, 2023 3412.19 9.89 0.29% 3402.30 3431.44 3400.21
Mar 9, 2023 3464.05 8.68 0.25% 3455.37 3465.15 3442.11
Mar 8, 2023 3450.09 11.47 0.33% 3438.62 3482.90 3433.13
Mar 7, 2023 3408.20 0.50 0.01% 3407.70 3421.16 3397.32
Mar 6, 2023 3413.19 -5.98 -0.17% 3419.17 3428.45 3409.19
Mar 3, 2023 3414.28 45.88 1.36% 3368.40 3423.26 3368.30
Mar 2, 2023 3353.33 -0.01 -0.00% 3353.34 3366.31 3340.37
Mar 1, 2023 3345.76 57.25 1.74% 3288.51 3353.44 3281.43

Komatsu Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 2802320 2189510 2444870 2725240 2501110
Έσοδα 2802320 2189510 2444870 2725240 2501110
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2022750 1608460 1749050 1885160 1765830
Ακαθάριστο Εισόδημα 779576 581055 695822 840080 735275
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2484570 2022140 2194070 2327440 2229530
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 464040 408716 440792 440687 432298
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 333 4402 6062 2940 22819
Other Operating Expenses, Total -2549 562 -1836 -1353 8577
Λειτουργικά Έσοδα 317752 167375 250804 397806 271581
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1372 -7199 -30118 -23043 26922
Άλλο, Καθαρό 8188 2599 2428 2708 -6696
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 324568 162775 223114 377471 291807
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 231990 115856 160241 270872 205420
Δικαίωμα Μειοψηφίας -12321 -12379 -9840 -18160 -12555
Equity In Affiliates 5258 2760 3443 3779 3545
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 224927 106237 153844 256491 196410
Καθαρά Κέρδη 224927 106237 153844 256491 196410
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 224927 106237 153844 256491 196410
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 224927 106237 153844 256491 196410
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 224683 106152 153769 256447 196410
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 944.364 944.521 944.513 944.526 944.433
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 237.92 112.387 162.802 271.509 207.966
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 96 45 94 110 84
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 238.172 115.704 167.412 273.742 224.975
Ρύθμιση Αραίωσης -244 -85 -75 -44
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 787646 723277 643134 648266 676202
Έσοδα 787646 723277 643134 648266 676202
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 567740 522446 457480 475081 499397
Ακαθάριστο Εισόδημα 219906 200831 185654 173185 176805
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 694394 635798 568600 586516 616410
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 124924 115097 111746 112273 112672
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1372 2403
Other Operating Expenses, Total 358 -1745 -626 -838 1938
Λειτουργικά Έσοδα 93252 87479 74534 61750 59792
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1193 -2083 -1639 -1975 -1383
Άλλο, Καθαρό 8194 2410 2160 1679 1007
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 100253 87806 75055 61454 59416
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 69464 64714 54388 43424 43443
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2891 -3274 -2863 -3293 -3768
Equity In Affiliates 2852 921 724 761 586
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 69425 62361 52249 40892 40261
Καθαρά Κέρδη 69425 62361 52249 40892 40261
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 69425 62361 52249 40892 40261
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 69425 62361 52249 40892 40261
Ρύθμιση Αραίωσης -81 -75 -53 -38 -35
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 69344 62286 52196 40854 40226
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 944.343 944.333 944.336 944.443 944.534
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 73.4309 65.9577 55.2727 43.2572 42.5882
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 56 0 40 0 27
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 74.4376 65.9577 55.2727 43.2572 44.4484
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2421280 1989290 1946790 1968960 1797590
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 316670 243127 249673 150810 146857
Μετρητά & Ισοδύναμα 316670 243127 249673 150810 146857
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 956369 822218 746148 843741 793721
Accounts Receivable - Trade, Net 954580 820698 513415 612718 579175
Total Inventory 988011 793852 805309 837552 730288
Prepaid Expenses 16030 13727 14521 14161 9826
Other Current Assets, Total 144201 116368 131139 122696 116899
Total Assets 4347520 3784840 3653690 3638220 3372540
Property/Plant/Equipment, Total - Net 881265 845303 811133 776422 740528
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1878330 1789380 1705460 1666560 1590920
Accumulated Depreciation, Total -997069 -944080 -894328 -890142 -850395
Goodwill, Net 187615 170687 157521 161921 155881
Intangibles, Net 169003 168981 162062 166406 173215
Long Term Investments 54290 47522 45538 44794 42092
Note Receivable - Long Term 510955 453206 425974 420609 375145
Other Long Term Assets, Total 123113 109850 104668 99107 88086
Total Current Liabilities 1324020 992869 1158620 1082140 989661
Accounts Payable 338974 258316 220160 266951 303556
Accrued Expenses 148290 132659 125243 119198 113192
Notes Payable/Short Term Debt 241746 271462 483658 404659 259093
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 276623 98004 118880 53556 70806
Other Current Liabilities, Total 318388 232428 210684 237775 243014
Total Liabilities 2115010 1872540 1882080 1822640 1708000
Total Long Term Debt 429011 540517 409840 472485 480698
Long Term Debt 429011 540517 409840 471577 479772
Capital Lease Obligations 908 926
Deferred Income Tax 101348 95365 93980 90540 72215
Minority Interest 123766 99728 84619 87286 79050
Other Liabilities, Total 136865 144065 135016 90187 86374
Total Equity 2232510 1912300 1771610 1815580 1664540
Common Stock 69393 69037 68689 68311 67870
Additional Paid-In Capital 139572 135835 136459 136798 138450
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1950400 1798290 1746290 1700130 1537790
Treasury Stock - Common -49272 -48855 -49166 -49868 -50423
Unrealized Gain (Loss) 681
Other Equity, Total 122414 -42012 -130666 -39792 -29831
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4347520 3784840 3653690 3638220 3372540
Total Common Shares Outstanding 945.313 945.121 944.622 943.909 943.305
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2421280 2190620 2057510 1982000 1989290
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 316670 273309 274002 235768 243127
Μετρητά & Ισοδύναμα 316670 273309 274002 235768 243127
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 954580 852307 796834 787903 820698
Accounts Receivable - Trade, Net 954580 852307 796834 787903 820698
Total Inventory 988011 901348 849235 819056 793852
Other Current Assets, Total 162020 163658 137443 139274 131615
Total Assets 4347520 4027380 3853510 3790390 3784840
Property/Plant/Equipment, Total - Net 881265 849594 838193 837124 845303
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1816820 1733610 1722820 1731450
Accumulated Depreciation, Total -997069 -953819 -947167 -944080
Goodwill, Net 187615 175695 170911 171189 170687
Intangibles, Net 169003 163571 162811 166213 168981
Long Term Investments 54290 48789 46988 48056 47522
Note Receivable - Long Term 501868 480015 459302 473219 446860
Other Long Term Assets, Total 132200 119091 117788 112587 116196
Total Current Liabilities 1324020 1206260 1093490 1018820 992869
Accounts Payable 338974 286998 268948 259711 258316
Accrued Expenses 16981 15361 15603 15845 15882
Notes Payable/Short Term Debt 241746 238782 204826 258584 271462
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 276623 285175 245578 145278 98004
Other Current Liabilities, Total 449697 379947 358537 339397 349205
Total Liabilities 2115010 1963600 1855780 1858540 1872540
Total Long Term Debt 429011 400007 414157 501455 540517
Long Term Debt 429011 400007 414157 501455 540517
Deferred Income Tax 101348 95412 92245 96128 95365
Minority Interest 123766 122712 116133 99258 99728
Other Liabilities, Total 136865 139207 139752 142887 144065
Total Equity 2232510 2063780 1997730 1931850 1912300
Common Stock 69393 69393 69393 69037 69037
Additional Paid-In Capital 139572 149098 149154 135439 135835
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1950400 1880980 1856450 1804200 1798290
Treasury Stock - Common -49272 -49306 -49351 -49398 -48855
Other Equity, Total 122414 13612 -27915 -27430 -42012
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4347520 4027380 3853510 3790390 3784840
Total Common Shares Outstanding 945.313 945.292 945.264 944.979 945.121
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 237248 118616 163684 274651 208965
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 300970 354129 295181 202548 148394
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 136346 133126 131596 131464 133910
Deferred Taxes -7655 -5288 -3591 -5942 -652
Μη Χρηματικά Στοιχεία 333 4402 6062 3439 -25974
Cash Taxes Paid 60530 35544 89558 136348 52115
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 12123 13814 24876 24070 16734
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -65302 103273 -2570 -201064 -167855
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -143569 -163057 -190930 -187204 -377745
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -162956 -181548 -184707 -192050 -154927
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 19387 18491 -6223 4846 -222818
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -93868 -199667 -3457 -3660 243949
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -26273 -9001 -8526 -15412 -8385
Total Cash Dividends Paid -72815 -53878 -107687 -93457 -61335
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 30440 -20 49
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -25220 -136788 112756 105229 313620
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 10024 2782 -1657 -7602 9898
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 73557 -5813 99137 4082 24496
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 237248 164932 99297 44185 118616
Cash From Operating Activities 300970 184866 157432 64596 354129
Cash From Operating Activities 136346 99054 67761 34250 133126
Deferred Taxes -7655 -5450 -6541 2310 -5288
Non-Cash Items 333 -1243 -101 187 4402
Cash Taxes Paid 60530 53892 33796 16036 35544
Cash Interest Paid 12123 9380 5900 3281 13814
Changes in Working Capital -65302 -72427 -2984 -16336 103273
Cash From Investing Activities -143569 -104105 -69302 -29660 -163057
Capital Expenditures -162956 -123821 -82283 -37976 -181548
Other Investing Cash Flow Items, Total 19387 19716 12981 8316 18491
Cash From Financing Activities -93868 -56585 -59089 -43595 -199667
Financing Cash Flow Items -26273 -5301 -6571 -4244 -9001
Total Cash Dividends Paid -72815 -72815 -34986 -34986 -53878
Issuance (Retirement) of Debt, Net -25220 -8909 -47972 -4365 -136788
Foreign Exchange Effects 10024 5056 1984 1412 2782
Net Change in Cash 73557 29232 31025 -7247 -5813
Issuance (Retirement) of Stock, Net 30440 30440 30440
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 5.1538 50169400 8076606 2022-05-13 LOW
Taiyo Life Insurance Company Insurance Company 2.6298 25600000 -1600000 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6014 25323325 37600 2023-02-28 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 2.1882 21301000 0 2022-09-30 LOW
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. Research Firm 2.0191 19655000 3528000 2022-09-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8923 18420929 -23500 2023-02-28 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.8662 18166065 -69900 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.8177 17694903 2330758 2022-12-31 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 1.8031 17552100 3733700 2022-06-15 LOW
BlackRock Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.6568 16128254 4134200 2022-06-15 HIGH
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5617 15202300 -29700 2023-01-31 LOW
BlackRock Fund Advisors Investment Advisor 1.5036 14636900 1162300 2022-06-15 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3977 13606302 537600 2022-06-15 LOW
Komatsu Ltd Employees Corporation 1.2426 12096000 166000 2022-09-30 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2255 11929800 0 2023-01-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 1.1098 10803400 24700 2023-01-31 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0604 10322190 12700 2023-01-31 LOW
Templeton Investment Counsel, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9298 9050890 0 2023-01-31 LOW
Harding Loevner LP Investment Advisor 0.9083 8841740 -122500 2023-01-31 LOW
Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.8995 8756427 7787883 2021-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Komatsu Ltd. Company profile

Σχετικά με την Komatsu Ltd.

Η KOMATSU LTD. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που ασχολείται κυρίως με την έρευνα, την ανάπτυξη, την πώληση, τη χρηματοδότηση πωλήσεων προϊόντων όπως τα μηχανήματα έργων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας Κατασκευαστικά Μηχανήματα & Οχήματα παρέχει μηχανήματα γεώτρησης, μηχανήματα φόρτωσης, μηχανήματα προετοιμασίας εδάφους και οδοστρώματος, μηχανήματα μεταφοράς, μηχανήματα δασοκομίας, μηχανήματα υπόγειας κατασκευής, μηχανήματα υπόγειας εξόρυξης, μηχανήματα περιβαλλοντικής ανακύκλωσης, βιομηχανικά οχήματα, προϊόντα χύτευσης και υπηρεσίες logistics. Ο τομέας Λιανικής Χρηματοδότησης ασχολείται με τη χρηματοδότηση πωλήσεων που σχετίζονται με κατασκευαστικό και εξορυκτικό εξοπλισμό. Ο τομέας Βιομηχανικά Μηχανήματα & Λοιπά παρέχει μηχανές σφυρηλάτησης, μηχανές λαμαρίνας, εργαλειομηχανές, συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας, καθώς και πυρομαχικά και τεθωρακισμένα οχήματα που σχετίζονται με την άμυνα, μεταξύ άλλων. Η εταιρεία παρέχει επίσης λέιζερ excimer για άλλο εξοπλισμό έκθεσης ημιαγωγών.

Industry: Heavy Machinery & Vehicles (NEC)

コマツビルディング
赤坂2-3-6
MINATO-KU
TOKYO-TO 107-8414
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.93 Price
-0.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.55 Price
+4.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00456

Gold

1,963.58 Price
-0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,851.70 Price
+1.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου