Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Kohl'S - KSS CFD

  20.95
  0.14%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Monday at 20:00

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 20.89
  Άνοιγμα* 21.25
  Μεταβολή 1 έτους* -15.34%
  Εύρος ημέρας* 20.72 - 21.25
  Εύρος 52 εβδ. 24.61-64.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.02M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 90.52M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.79B
  Αναλογία P/E 7.58
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 116.64M
  Έσοδα 18.58B
  EPS 4.29
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.15385
  Beta 1.62
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 20.89 0.37 1.80% 20.52 21.64 20.47
  Sep 28, 2023 20.04 0.55 2.82% 19.49 20.21 19.42
  Sep 27, 2023 19.49 -0.34 -1.71% 19.83 20.17 19.36
  Sep 26, 2023 19.74 -0.17 -0.85% 19.91 20.56 19.69
  Sep 25, 2023 20.48 0.28 1.39% 20.20 20.67 20.11
  Sep 22, 2023 20.49 -0.44 -2.10% 20.93 21.12 20.33
  Sep 21, 2023 20.82 -0.19 -0.90% 21.01 21.47 20.70
  Sep 20, 2023 21.24 -0.58 -2.66% 21.82 22.01 21.23
  Sep 19, 2023 21.77 0.47 2.21% 21.30 21.85 21.27
  Sep 18, 2023 21.36 -1.23 -5.44% 22.59 22.63 21.36
  Sep 15, 2023 22.71 0.24 1.07% 22.47 23.07 22.43
  Sep 14, 2023 22.70 0.16 0.71% 22.54 23.03 22.28
  Sep 13, 2023 22.39 -0.72 -3.12% 23.11 23.14 22.25
  Sep 12, 2023 23.37 -0.35 -1.48% 23.72 24.23 23.24
  Sep 11, 2023 23.80 -0.40 -1.65% 24.20 24.38 23.61
  Sep 8, 2023 24.14 0.55 2.33% 23.59 24.36 23.23
  Sep 7, 2023 23.77 -0.69 -2.82% 24.46 24.49 23.64
  Sep 6, 2023 24.71 0.09 0.37% 24.62 25.04 24.20
  Sep 5, 2023 25.04 -0.53 -2.07% 25.57 25.96 24.97
  Sep 1, 2023 26.37 -0.36 -1.35% 26.73 27.01 26.31

  Kohl'S Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 18098 19433 15955 19974 20229
  Έσοδα 18098 19433 15955 19974 20229
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11457 11437 10173 12140 12199
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6641 7996 5782 7834 8030
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17852 17954 16217 18866 18931
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5587 5478 4893 5705 5601
  Depreciation / Amortization 808 838 874 917 964
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 201 277 104 167
  Λειτουργικά Έσοδα 246 1479 -262 1108 1298
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -304 -260 -284 -207 -256
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -58 1219 -546 901 1042
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19 938 -163 691 801
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -19 938 -163 691 801
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη -19 938 -163 691 801
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -19 938 -163 691 801
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -19 938 -163 691 801
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -19 938 -163 691 801
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 120 148 154 158 165
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.15833 6.33784 -1.05844 4.37342 4.85455
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2 1.5 1.204 2.68 2.44
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.15833 7.35811 0.11071 4.87823 5.63258
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 3895 3571 6019 4277 4087
  Έσοδα 3895 3571 6019 4277 4087
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2242 2047 4444 2541 2332
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1653 1524 1575 1736 1755
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3732 3473 6321 4077 3821
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1304 1238 1677 1334 1283
  Depreciation / Amortization 186 188 200 202 206
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 163 98 -302 200 266
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -89 -84 -78 -81 -77
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 74 14 -380 119 189
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 58 14 -273 97 143
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 58 14 -273 97 143
  Καθαρά Κέρδη 58 14 -273 97 143
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 58 14 -273 97 143
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 58 14 -273 97 143
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 58 14 -273 97 143
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 111 111 108 119 128
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.52252 0.12613 -2.52778 0.81513 1.11719
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.5 0.5 0.5
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.52252 0.12613 -2.52778 0.81513 1.11719
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3736 5023 5835 4649 4835
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 153 1587 2271 723 934
  Μετρητά & Ισοδύναμα 153 1587 2271 723 934
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 224 205 802 15 29
  Συνολικό Απόθεμα 3189 3067 2590 3537 3475
  Προπληρωθέντα Εξοδα 170 164 172 374 397
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 14345 15054 15337 14555 12469
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10230 9552 9087 9743 7428
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 18718 17613 16670 16745 15390
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8488 -8061 -7583 -7002 -7962
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 46 39 42 163 206
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3115 3286 3022 2769 2730
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1330 1683 1476 1206 1187
  Δεδουλευμένα Έξοδα 963 1026 1092 1057 1034
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 85 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 369 118 115 124 115
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 368 459 339 382 394
  Σύνολο Οφειλών 10582 10393 10141 9105 6942
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4423 4043 3838 3223 3384
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1637 1910 2451 1856 1861
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2786 2133 1387 1367 1523
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 129 206 302 260 184
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2915 2858 2979 2853 644
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3763 4661 5196 5450 5527
  Κοινή Μετοχή 4 4 4 4 4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3479 3375 3319 3272 3204
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13995 14257 13468 13745 13395
  Treasury Stock - Common -13715 -12975 -11595 -11571 -11076
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 14345 15054 15337 14555 12469
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 111 131 158 156 163
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 333 440 373
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4159 3736 5434 4630 4763
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 286 153 194 222 646
  Μετρητά & Ισοδύναμα 286 153 194 222 646
  Συνολικό Απόθεμα 3526 3189 4874 4034 3736
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 347 394 366 374 381
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 14710 14345 16234 15623 15253
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10171 10230 10435 10524 10014
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 380 379 365 469 476
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3554 3115 4486 3370 3394
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1310 1330 2014 1497 1679
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1275 1331 1545 1534 1443
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 765 85 668 79 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 204 369 259 260 272
  Σύνολο Οφειλών 10990 10582 12138 11079 10797
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4347 4423 4538 4577 4330
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1637 1637 1747 1747 1746
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2710 2786 2791 2830 2584
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 129 129 165 194 209
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2960 2915 2949 2938 2864
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3720 3763 4096 4544 4456
  Κοινή Μετοχή 2 4 4 4 4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3489 3479 3319 3406 3395
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2798 13995 14324 14285 14207
  Treasury Stock - Common -2569 -13715 -13551 -13151 -13150
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 14710 14345 16234 15623 15253
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 111 111 117 128 128
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -19 938 -163 691 801
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 282 2271 1338 1657 2107
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 808 838 874 917 964
  Deferred Taxes -84 -92 18 51 -31
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 166 400 335 272 240
  Cash Taxes Paid 111 370 419 172 308
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 284 246 254 193 282
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -589 187 274 -274 133
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -783 -570 -137 -837 -572
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -826 -605 -334 -855 -578
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 43 35 197 18 6
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -933 -2385 347 -1031 -1909
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -27 -38 -41 -31 -34
  Total Cash Dividends Paid -239 -147 -108 -423 -400
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -657 -1354 -8 -469 -360
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -10 -846 504 -108 -1115
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1434 -684 1548 -211 -374
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 14 -19 254 157 14
  Cash From Operating Activities -202 282 -425 -546 -460
  Cash From Operating Activities 188 808 608 406 200
  Deferred Taxes 1 -84 -41 -12 2
  Non-Cash Items 30 166 130 87 52
  Cash Taxes Paid 2 111 53 49 5
  Cash Interest Paid 60 284 190 137 45
  Changes in Working Capital -435 -589 -1376 -1184 -728
  Cash From Investing Activities -94 -783 -702 -544 -217
  Capital Expenditures -94 -826 -733 -548 -221
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 43 31 4 4
  Cash From Financing Activities 429 -933 -266 -275 -264
  Financing Cash Flow Items -12 -27 -21 -20 -18
  Total Cash Dividends Paid -55 -239 -184 -127 -63
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -657 -657 -157 -158
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 496 -10 596 29 -25
  Net Change in Cash 133 -1434 -1393 -1365 -941

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: General Department Stores

  N56W17000 Ridgewood Dr
  MENOMONEE FALLS
  WISCONSIN 53051-5660
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0113%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου