Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Kintara Therapeutics, Inc. - KTRA CFD

  0.39
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* 0.38
  Μεταβολή 1 έτους* -91.22%
  Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.45
  Εύρος 52 εβδ. 0.09-0.95
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 977.26K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 50.77M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.41M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 80.81M
  Έσοδα N/A
  EPS -0.56
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.12
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 0.39 0.01 2.63% 0.38 0.46 0.38
  Nov 10, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.65 0.38
  Nov 9, 2023 0.38 -0.02 -5.00% 0.40 0.40 0.37
  Nov 8, 2023 0.39 -0.02 -4.88% 0.41 0.41 0.39
  Nov 7, 2023 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.42 0.38
  Nov 6, 2023 0.40 -0.03 -6.98% 0.43 0.43 0.38
  Nov 3, 2023 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.46 0.40
  Nov 2, 2023 0.38 -0.10 -20.83% 0.48 0.48 0.38
  Nov 1, 2023 0.48 -0.22 -31.43% 0.70 0.70 0.46
  Oct 31, 2023 0.73 -0.22 -23.16% 0.95 1.08 0.71
  Oct 30, 2023 3.72 -0.04 -1.06% 3.76 3.88 3.62
  Oct 27, 2023 4.11 0.14 3.53% 3.97 4.32 3.97
  Oct 26, 2023 4.08 -0.10 -2.39% 4.18 4.34 4.08
  Oct 25, 2023 3.87 -0.31 -7.42% 4.18 4.18 3.74
  Oct 24, 2023 4.10 -0.18 -4.21% 4.28 4.28 4.08
  Oct 23, 2023 4.17 0.22 5.57% 3.95 4.32 3.74
  Oct 20, 2023 3.97 0.00 0.00% 3.97 4.30 3.97
  Oct 19, 2023 4.26 0.08 1.91% 4.18 4.47 4.17
  Oct 18, 2023 4.04 0.36 9.78% 3.68 4.07 3.68
  Oct 17, 2023 3.69 0.07 1.93% 3.62 3.70 3.60

  Kintara Therapeutics, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.166 9.19824 8.3985 11.1747 8.32083
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.757 4.51452 4.73644 3.82753 3.34785
  Έρευνα & Ανάπτυξη 27.909 3.63002 3.66206 7.34714 4.97298
  Λειτουργικά Έσοδα -38.166 -9.19824 -8.3985 -11.1747 -8.32083
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.132 0.07233 0.47646 0.03635 0.23907
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
  Καθαρά Κέρδη -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
  Total Adjustments to Net Income -3.206 -0.00862 -0.08043 -0.17624 -0.79045
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -41.504 -9.13453 -8.12865 -11.3146 -8.87222
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -41.504 -9.13453 -8.12865 -11.3146 -8.87222
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -41.504 -9.13453 -8.12865 -11.3146 -8.87222
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 25.886 10.444 2.57469 2.08614 1.20471
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.60334 -0.87462 -3.15714 -5.42367 -7.36462
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.58402 -0.77373 -3.15714 -5.42367 -7.36462
  Άλλο, Καθαρό -0.12619
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.5 1.0537
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.358 5.895 5.971 6.697 6.605
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.884 1.993 2.178 2.666 2.762
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.474 3.902 3.793 4.031 3.843
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -5.358 -5.895 -5.971 -6.697 -6.605
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.002 0.002 0.005 -0.035 -0.03
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.356 -5.893 -5.966 -6.732 -6.635
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.356 -5.893 -5.966 -6.732 -6.635
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.356 -5.893 -5.966 -6.732 -6.635
  Καθαρά Κέρδη -5.356 -5.893 -5.966 -6.732 -6.635
  Total Adjustments to Net Income -0.002 -0.002 -2.464 -0.004 -0.008
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.358 -5.895 -8.43 -6.736 -6.643
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.358 -5.895 -8.43 -6.736 -6.643
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.358 -5.895 -8.43 -6.736 -6.643
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 49.128 48.529 34.281 32.441 29.273
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10906 -0.12147 -0.24591 -0.20764 -0.22693
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10906 -0.12147 -0.24591 -0.20764 -0.22693
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.793 2.85108 4.02519 7.04644 7.87073
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.537 2.3924 3.71876 5.972 6.58601
  Μετρητά & Ισοδύναμα 10.537 2.3924 3.71876 5.972
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.0094 0.02619 0.03952 0.0766
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.756 0.35558 0.28025 1.03493 1.20812
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.5 0.0937
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 13.543 2.93814 4.03726 7.07486 7.91102
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.00211 0.01206 0.02841 0.04029
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.78 2.67492 2.06973 1.63852 1.30436
  Payable/Accrued 2.219 2.01106 1.74452 1.47809 1.18231
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.561 0.66387 0.32521 0.16043 0.12205
  Σύνολο Οφειλών 2.962 2.67492 2.06973 1.63963 1.3325
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.182 0 0.00112 0.02814
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.581 0.26321 1.96753 5.43522 6.57852
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 14.931 4.80343 4.97783 6.42541 6.42541
  Κοινή Μετοχή 0.033 0.01146 0.00384 0.02297 0.01451
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 106.821 56.6241 50.9547 43.1775 36.6653
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -111.225 -61.1969 -53.9901 -44.2119 -36.5479
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.021 0.02118 0.02118 0.02118 0.02118
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 13.543 2.93814 4.03726 7.07486 7.91102
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 32.74 11.4579 3.83936 2.29667 1.45096
  Total Preferred Shares Outstanding 0.279 0.92714 0.95214 1.15964 1.15964
  Μετρητά 6.58601
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.6 0.08494
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.15
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.093 14.998 20.108 11.793 16.588
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.839 14.064 19.339 10.537 15.718
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8.839 14.064 19.339 10.537 15.718
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.007
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.254 0.934 0.769 0.756 0.363
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 0 0.5 0.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12.798 17.718 22.343 13.543 18.853
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.105 0.12 0.135 0.15 0.165
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.6 2.6 2.1 1.6 2.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.24 3.438 3.001 2.78 2.533
  Payable/Accrued 2.782 2.895 2.51 2.219 1.645
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.503
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.458 0.543 0.491 0.561 0.385
  Σύνολο Οφειλών 3.412 3.616 3.18 2.962 2.735
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.172 0.178 0.179 0.182 0.202
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.386 14.102 19.163 10.581 16.118
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 12.554 12.801 13.675 14.931 19.726
  Κοινή Μετοχή 0.049 0.049 0.048 0.033 0.032
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 127.67 126.781 125.074 106.821 100.828
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -130.908 -125.55 -119.655 -111.225 -104.489
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12.798 17.718 22.343 13.543 18.853
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 49.306 49.013 47.974 32.74 31.764
  Total Preferred Shares Outstanding 0.296 0.296 0.297 0.279 0.901
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.015
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -38.298 -9.12592 -8.04822 -11.1383 -8.08176
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -18.86 -7.92752 -6.32743 -9.85085 -8.01907
  Amortization 0.002 0.00995 0.01635 0.02453 0.01668
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 22.057 0.70174 0.56965 0.68542 0.52439
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.651 0.48671 1.13479 0.57751 -0.47838
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0.964 0 -0.01265 -0.02096
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.008 0 -0.01265 -0.02096
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 26.041 6.60116 4.07419 9.24948 8.46878
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.03 -0.025
  Total Cash Dividends Paid -0.008 -0.00836 -0.00836 -0.00836 -0.00836
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 26.079 6.63452 4.08254 9.25784 8.47713
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 8.145 -1.32636 -2.25324 -0.61402 0.42875
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.03 0 0 0 0
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.03
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.972
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -17.215 -11.859 -5.966 -38.298 -31.566
  Cash From Operating Activities -15.4 -10.177 -5.073 -18.86 -14.171
  Cash From Operating Activities 0.045 0.03 0.015 0.03 0.015
  Amortization 0 0 0 0.002 0.002
  Non-Cash Items 2.308 1.672 0.839 22.057 20.891
  Cash Taxes Paid 0 0
  Cash Interest Paid 0 0.03 0
  Changes in Working Capital -0.538 -0.02 0.039 -2.651 -3.513
  Cash From Investing Activities 0 0 0 0.964 0.964
  Capital Expenditures 0 -0.008 -0.008
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 0.972 0.972
  Cash From Financing Activities 13.702 13.704 13.875 26.041 26.533
  Total Cash Dividends Paid -0.006 -0.004 -0.002 -0.008 -0.006
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 13.708 13.708 13.877 26.079 26.039
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0 0.5
  Net Change in Cash -1.698 3.527 8.802 8.145 13.326
  Financing Cash Flow Items -0.03

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Kintara Therapeutics, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Kintara Therapeutics, Inc.

  Η Kintara Therapeutics, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία νέων θεραπειών για τον καρκίνο. Η Εταιρεία αναπτύσσει δύο θεραπευτικά σκευάσματα τελικού σταδίου, έτοιμα για φάση ΙΙΙ. Τα δύο κύρια υποψήφια προϊόντα της Εταιρείας είναι το VAL-083 και το REM-001. Το VAL- 083 είναι ένας επικυρωμένος παράγοντας με στόχο το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA), για τη θεραπεία ανθεκτικών στα φάρμακα συμπαγών όγκων όπως το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα (GBM) και δυνητικά άλλων συμπαγών όγκων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου των ωοθηκών, του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) και του διάχυτου ενδογενούς γλοιώματος του πόντου (DIPG). Το REM-001 είναι μια φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) τελικού σταδίου για τη θεραπεία του δερματικού μεταστατικού καρκίνου του μαστού (CMBC). Η εταιρεία διεξάγει διάφορες κλινικές δοκιμές σε όγκους εγκεφάλου και συμπαγείς όγκους.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  9920 Pacific Heights Blvd, Suite 150
  Suite 200
  92121

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου