Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Kimco Realty - KIM CFD

20.13
1.33%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Kimco Realty Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 20.34
Άνοιγμα* 20.13
Μεταβολή 1 έτους* -3.27%
Εύρος ημέρας* 19.94 - 20.22
Εύρος 52 εβδ. 17.34-26.57
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.05M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 96.31M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.26B
Αναλογία P/E 113.97
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 619.89M
Έσοδα 1.73B
EPS 0.16
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.06329
Beta 1.47
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 20.13 -0.14 -0.69% 20.27 20.29 19.94
Jun 28, 2022 20.34 0.05 0.25% 20.29 20.89 20.24
Jun 27, 2022 20.26 0.28 1.40% 19.98 20.36 19.87
Jun 24, 2022 20.10 0.39 1.98% 19.71 20.14 19.59
Jun 23, 2022 19.52 0.50 2.63% 19.02 19.57 18.98
Jun 22, 2022 18.97 0.37 1.99% 18.60 19.27 18.60
Jun 21, 2022 18.98 -0.11 -0.58% 19.09 19.37 18.96
Jun 17, 2022 18.91 0.22 1.18% 18.69 19.21 18.69
Jun 16, 2022 18.74 -0.02 -0.11% 18.76 18.92 18.48
Jun 15, 2022 19.26 -0.06 -0.31% 19.32 19.67 19.03
Jun 14, 2022 19.17 -0.29 -1.49% 19.46 19.62 18.97
Jun 13, 2022 19.44 -0.59 -2.95% 20.03 20.13 19.37
Jun 10, 2022 20.62 -0.24 -1.15% 20.86 21.15 20.62
Jun 9, 2022 21.28 -0.75 -3.40% 22.03 22.14 21.28
Jun 8, 2022 22.16 -0.39 -1.73% 22.55 22.64 22.15
Jun 7, 2022 22.99 0.69 3.09% 22.30 23.01 22.29
Jun 6, 2022 22.60 -0.45 -1.95% 23.05 23.06 22.57
Jun 3, 2022 22.91 -0.19 -0.82% 23.10 23.19 22.74
Jun 2, 2022 23.27 0.46 2.02% 22.81 23.29 22.60
Jun 1, 2022 22.90 -0.74 -3.13% 23.64 23.69 22.56

Kimco Realty Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1727.68 1364.58 1057.89 1158.88 1164.76
Έσοδα 1727.68 1364.58 1057.89 1158.88 1164.76
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 530.907 417.911 342.969 336.951 328.559
Ακαθάριστο Εισόδημα 1196.78 946.674 714.924 821.933 836.203
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1185.06 971.14 739.303 760.515 824.958
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 119.534 104.121 93.217 96.942 94.05
Depreciation / Amortization 505 395.32 288.955 277.879 310.38
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 29.616 53.788 14.162 48.743 91.969
Λειτουργικά Έσοδα 542.627 393.445 318.59 398.369 339.804
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -542.331 301.03 598.681 -177.395 -183.339
Άλλο, Καθαρό 28.829 19.81 4.119 11.814 13.041
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 44.304 745.126 927.874 312.006 399.346
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.35 741.746 926.896 315.323 397.746
Δικαίωμα Μειοψηφίας 11.442 -5.637 -2.044 -2.956 -0.668
Equity In Affiliates 126.884 107.95 75.981 98.238 100.717
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 125.976 844.059 1000.83 410.605 497.795
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 125.976 844.059 1000.83 410.605 497.795
Total Adjustments to Net Income -27.4 -28.458 -29.603 -73.216 -68.087
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 98.576 815.601 971.23 337.389 429.708
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 98.576 815.601 971.23 337.389 429.708
Ρύθμιση Αραίωσης 2.615 0.161 0.03
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 98.576 818.216 971.391 337.419 429.708
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 617.858 511.385 431.633 421.799 421.379
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15954 1.6 2.2505 0.79995 1.01977
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.68362 0.67 0.66 1.12 1.12
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17473 1.64467 2.26827 0.75299 0.69389
Gain (Loss) on Sale of Assets 15.179 30.841 6.484 79.218 229.84
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 439.834 433.403 427.198 427.249 424.654
Έσοδα 439.834 433.403 427.198 427.249 424.654
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 142.62 130.738 129.929 127.62 133.601
Ακαθάριστο Εισόδημα 297.214 302.665 297.269 299.629 291.053
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 299.424 293.329 296.997 295.307 298.862
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.928 29.677 27.981 29.948 28.985
Depreciation / Amortization 124.676 125.419 124.611 130.294 133.633
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.2 7.495 14.476 7.445 2.643
Λειτουργικά Έσοδα 140.41 140.074 130.201 131.942 125.792
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -161.261 -127.882 -317.933 64.745 -94.826
Gain (Loss) on Sale of Assets 4.221 3.821 2.944 4.193 0
Άλλο, Καθαρό 9.978 6.226 6.642 5.983 7.976
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.652 22.239 -178.146 206.863 38.942
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -64.402 23.278 -178.242 207.016 38.459
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.71 1.583 11.226 1.343 -0.268
Equity In Affiliates 17.333 33.093 47.515 28.943 43.49
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -49.779 57.954 -119.501 237.302 81.681
Καθαρά Κέρδη -49.779 57.954 -119.501 237.302 81.681
Total Adjustments to Net Income -6.908 -6.889 -6.783 -6.821 -3.647
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -56.687 51.065 -126.284 230.481 78.034
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -56.687 51.065 -126.284 230.481 78.034
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -56.687 51.065 -126.284 230.481 78.034
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 615.861 618.018 615.642 616.292 622.184
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09205 0.08263 -0.20513 0.37398 0.12542
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.18524 0.1684 0.15998 0.17 0.17
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09629 0.08649 -0.19295 0.37741 0.12961
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 334.663 293.188 123.947 143.581 238.513
Μετρητά & Ισοδύναμα 334.663 293.188 123.947 143.581 238.513
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 254.677 219.248 218.689 184.528 189.757
Accounts Receivable - Trade, Net 254.677 219.248 218.689 184.528 189.757
Total Assets 18459.2 11614.5 10997.9 10999.1 11763.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15212 9454.08 9528.35 9491.9 10220.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18046.6 12063.2 11709.1 11635.8 12250.9
Accumulated Depreciation, Total -3010.7 -2717.11 -2500.05 -2385.29 -2433.05
Long Term Investments 2340.65 1554.99 772.518 773.347 714.71
Note Receivable - Long Term 14.448 21.838
Other Long Term Assets, Total 144.461 135.967 150.33 156.155 155.472
Other Assets, Total 172.715 -42.975 204.035 235.138 223.043
Payable/Accrued 220.308 146.457 170.082 174.903 185.702
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 5.366 5.366 126.274 130.262 128.892
Total Liabilities 8559.81 6006.45 6132.98 5665.3 6369.48
Total Long Term Debt 7475.7 5355.48 5315.77 4873.87 5478.93
Long Term Debt 7475.7 5355.48 5315.77 4873.87 5478.93
Minority Interest 224.273 77.994 81.958 100.931 144.046
Other Liabilities, Total 510.382 324.538 346.183 385.328 431.915
Total Equity 9899.39 5608.04 4864.89 5333.8 5394.24
Redeemable Preferred Stock 489.5 489.5 489.5 1064.5 1030
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -489.48 -489.48 -489.48 -1064.46 -1029.96
Common Stock 6.167 4.325 4.318 4.214 4.256
Additional Paid-In Capital 9591.87 5766.51 5765.23 6117.25 6152.76
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 299.115 -162.812 -904.679 -787.707 -761.337
Unrealized Gain (Loss) 0 -1.48
Other Equity, Total 2.216 0 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18459.2 11614.5 10997.9 10999.1 11763.7
Total Common Shares Outstanding 616.659 432.519 431.815 421.389 425.646
Total Preferred Shares Outstanding 0.01958 0.01958 0.01958 0.04258 0.0412
Accrued Expenses 123.779 96.619 92.711
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 370.318 334.663 483.471 230.062 253.852
Μετρητά & Ισοδύναμα 370.318 334.663 483.471 230.062 253.852
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 253.687 254.677 235.082 200.121 200.655
Accounts Receivable - Trade, Net 253.687 254.677 235.082 200.121 200.655
Total Assets 18543.6 18459.2 18590.5 11558.9 11699.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15101.8 15212 14965.8 9369.14 9517.14
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18078.6 18046.6 17664.6 12048 12137
Accumulated Depreciation, Total -3128.18 -3010.7 -2886.26 -2784.42 -2727
Long Term Investments 2453.01 2340.65 2558.11 1528.95 1478.22
Other Assets, Total 364.721 172.715 348.075 230.646 249.835
Accrued Expenses 122.615 123.779 125.015 94.492 95.833
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366
Total Liabilities 8532.55 8559.81 8676.21 5851.65 6036.39
Total Long Term Debt 7489.45 7475.7 7516.68 5215.5 5341.48
Long Term Debt 7489.45 7475.7 7516.68 5215.5 5341.48
Minority Interest 217.612 224.273 256.898 80.73 83.006
Other Liabilities, Total 697.51 510.382 772.251 455.56 510.704
Total Equity 10011 9899.39 9914.31 5707.27 5663.31
Redeemable Preferred Stock 489.5 489.5 489.5 489.5 489.5
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -489.48 -489.48 -489.48 -489.48 -489.48
Common Stock 6.18 6.167 6.164 4.335 4.334
Additional Paid-In Capital 9589.96 9591.87 9579.52 5771.18 5763.87
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 412.659 299.115 328.609 -68.265 -104.909
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18543.6 18459.2 18590.5 11558.9 11699.7
Total Common Shares Outstanding 618.003 616.659 616.414 433.517 433.448
Total Preferred Shares Outstanding 0.01958 0.01958 0.01958 0.01958 0.01958
Other Long Term Assets, Total 144.461
Payable/Accrued 220.308
Other Equity, Total 2.216 2.216
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 849.696 1002.88 413.561 498.463 439.671
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 618.875 589.913 583.628 637.936 614.181
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 395.32 288.955 277.879 310.38 360.811
Deferred Taxes 0 0.807
Μη Χρηματικά Στοιχεία -525.7 -681.181 -14.636 -115.741 -143.626
Cash Taxes Paid 1.961 0.747 -1.106 0.514 -14.456
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 197.947 183.558 169.026 199.701 192.155
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -100.441 -20.738 -93.176 -55.166 -43.482
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -476.259 -33.273 -120.421 253.645 -294.28
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -783.625 -256.28 -445.619 -536.861 -530.921
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 307.366 223.007 325.198 790.506 236.641
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -101.141 -387.399 -482.841 -986.513 -223.874
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -62.088 -54.352 -27.565 -25.608 -120.202
Total Cash Dividends Paid -382.132 -379.874 -531.565 -529.756 -506.172
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 82.989 0.981 -370.988 -41.421 215.946
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 260.09 45.846 447.277 -389.728 186.554
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 41.475 169.241 -19.634 -94.932 96.027
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 849.696 767.747 258.543 141.425
Cash From Operating Activities 618.875 417.27 293.671 148.371
Cash From Operating Activities 395.32 261.687 147.449 74.876
Non-Cash Items -525.7 -564.698 -107.689 -66.974
Cash Interest Paid 197.947 122.297 96.097 29.383
Changes in Working Capital -100.441 -47.466 -4.632 -0.956
Cash From Investing Activities -476.259 -357.763 -45.882 -83.924
Capital Expenditures -783.625 -479.447 -150.654 -104.881
Other Investing Cash Flow Items, Total 307.366 121.684 104.772 20.957
Cash From Financing Activities -101.141 130.776 -310.915 -103.783
Financing Cash Flow Items -62.088 -33.998 -11.56 -8.971
Total Cash Dividends Paid -382.132 -270.956 -160.092 -80.039
Issuance (Retirement) of Stock, Net 82.989 79.433 1.97 0.16
Issuance (Retirement) of Debt, Net 260.09 356.297 -141.233 -14.933
Net Change in Cash 41.475 190.283 -63.126 -39.336
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 16.3334 101249555 780343 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.2845 45156000 352345 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.7509 41848109 1247419 2022-12-31 LOW
Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3903 33414135 -6486601 2022-12-31 LOW
Resolution Capital Limited Investment Advisor 4.1819 25922985 1133241 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 3.7181 23048160 -982873 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.2299 20021868 3050702 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.4972 15479679 34988 2022-12-31 LOW
APG Asset Management US, Inc. Pension Fund 2.3604 14631911 -533085 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2618 14020549 411759 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.8286 11335067 2932259 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.8218 11292930 5314585 2022-12-31 LOW
Cooper (Milton) Individual Investor 1.6739 10376619 236849 2023-02-28 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.6287 10095900 -1445605 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4076 8725835 22065 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2609 7816439 336358 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.113 6899221 220147 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1057 6854405 -174241 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.0886 6748321 -524994 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.9797 6073093 -1241955 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Kimco Company profile

Σχετικά με την Kimco Realty

Η Kimco Realty Corporation είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT). Η εταιρεία κατέχει και εκμεταλλεύεται υπαίθρια εμπορικά κέντρα με παντοπωλεία και περιουσιακά στοιχεία μικτής χρήσης. Η Εταιρεία ειδικεύεται στην εξαγορά εμπορικών κέντρων, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη λειτουργία υπαίθριων εμπορικών κέντρων, στα οποία εδρεύουν κατά κανόνα εκπτωτικά καταστήματα, παντοπωλεία και ενοικιαστές με προσανατολισμό στις υπηρεσίες. η Εταιρεία έχει συμφέροντα σε περίπου 545 ακίνητα εμπορικών κέντρων στις Ηνωμένες Πολιτείες που περιλαμβάνουν 93,7 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA) και βρίσκονται σε περίπου 29 πολιτείες. Η Εταιρεία έχει 58 άλλες συμμετοχές σε ακίνητα, κυρίως μέσω των προνομιούχων συμμετοχών της Εταιρείας και άλλων επενδύσεων, που περιλαμβάνουν 6,3 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια GLA. Τα ακίνητα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα 10-Federal S.C., 1934 West Gray, 1935 West Gray, 1939 West Gray, 2200 Westlake Retail, 2424 Hylan Boulevard, 280 Metro Center, 580 Market Place, 8000 Sunset Strip S.C., Accent Plaza και Adams Plaza.

Industry: Retail REITs

500 North Broadway
Suite 201, P.O. Box 9010
JERICHO
NEW YORK 11753
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

74.06 Price
+0.610% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.55 Price
+3.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00517

US100

12,771.40 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,965.48 Price
-0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου