Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι σημαίνει κεφαλαιαγορά;

  Κάνετε τα πρώτα σας βήματα στις κεφαλαιαγορές; Διαβάστε εδώ όσα χρειάζεται να ξέρετε!

  Είναι μια τοποθεσία ή υποδομή για τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων όπως είναι οι μετοχές, τα νομίσματα, τα ομόλογα ή τα εμπορεύματα. Μια αγορά μπορεί να έχει μια φυσική αίθουσα συναλλαγών ή να υφίσταται μόνο ηλεκτρονικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, ισχύουν κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από τους επενδυτές.

  Πού συναντήσατε τον όρο κεφαλαιαγορά;

  Αν είστε επενδυτής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι κεφαλαιαγορές παρέχουν τη δυνατότητα να αγοράζετε, να πουλάτε και να ελέγχετε τις τιμές των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Οι κεφαλαιαγορές σπάνια απουσιάζουν από τα δελτία ειδήσεων, με αφορμή είτε την άνοδο είτε την πτώση των τιμών.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις κεφαλαιαγορές

  Οι κεφαλαιαγορές διαφοροποιούνται σημαντικά από άποψη μεγέθους, ρευστότητας και επιπέδου τεχνολογίας. Ωστόσο συνήθως παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Τα περιουσιακά στοιχεία που εμπορεύονται είναι τυποποιημένα: ένα δολάριο, μία μετοχή της General Electric ή ένα βαρέλι αργού πετρελαίου Brent είναι τα ίδια σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ένα χρηματιστήριο διαμαντιών ουσιαστικά δεν αποτελεί κεφαλαιαγορά αφού όλοι οι πολύτιμοι λίθοι είναι διαφορετικοί.

  Συνήθως ισχύει ωράριο και περίοδοι συναλλαγών που ορίζουν το χρονικό πλαίσιο για το κλείσιμο των συμφωνιών. Οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται είτε από την ίδια την αγορά είτε σύμφωνα με τους κανόνες της. Οι πλέον έγκριτες αγορές υποστηρίζουν κάθε συναλλαγή και εγγυώνται ότι θα καλύψουν οποιαδήποτε ζημία προκύψει για κάποιον αντισυμβαλλόμενο εξαιτίας αθέτησης υποχρέωσης από επαγγελματία επενδυτή.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου