Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές KDDI Corporation - 9433 CFD

4050.52
0.1%
27.96
Χαμηλό: 4048.52
Υψηλό: 4070.57
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 27.96
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4046.54
Άνοιγμα* 4048.52
Μεταβολή 1 έτους* 0.85%
Εύρος ημέρας* 4048.52 - 4070.57
Εύρος 52 εβδ. 3,825.00-4,636.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.56M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 78.43M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9,358.22B
Αναλογία P/E 13.73
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.17B
Έσοδα 5,615.77B
EPS 296.01
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.19882
Beta 0.31
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 20, 2023 4050.52 -13.96 -0.34% 4064.48 4071.47 4048.52
Mar 17, 2023 4042.54 -7.28 -0.18% 4049.82 4049.82 4032.57
Mar 16, 2023 4019.60 44.98 1.13% 3974.62 4024.49 3974.62
Mar 15, 2023 4014.62 -22.93 -0.57% 4037.55 4047.03 4001.65
Mar 14, 2023 4020.60 20.84 0.52% 3999.76 4021.60 3978.81
Mar 13, 2023 4054.40 -33.02 -0.81% 4087.42 4087.42 4031.57
Mar 10, 2023 4092.41 -42.89 -1.04% 4135.30 4135.40 4090.42
Mar 9, 2023 4126.23 16.76 0.41% 4109.47 4143.28 4109.46
Mar 8, 2023 4100.29 -11.07 -0.27% 4111.36 4118.45 4100.29
Mar 7, 2023 4065.38 38.80 0.96% 4026.58 4100.49 4026.58
Mar 6, 2023 4044.54 1.80 0.04% 4042.74 4061.00 4034.66
Mar 3, 2023 4032.57 47.88 1.20% 3984.69 4048.43 3980.60
Mar 2, 2023 3980.70 2.99 0.08% 3977.71 3995.67 3972.72
Mar 1, 2023 3982.70 10.97 0.28% 3971.73 4000.16 3970.73
Feb 28, 2023 3981.30 -22.34 -0.56% 4003.64 4013.22 3978.71
Feb 27, 2023 4004.64 -1.00 -0.02% 4005.64 4015.71 3997.66
Feb 24, 2023 4015.51 29.82 0.75% 3985.69 4022.00 3978.71
Feb 22, 2023 3984.60 -1.19 -0.03% 3985.79 3987.59 3972.72
Feb 21, 2023 3998.66 -5.98 -0.15% 4004.64 4025.69 3998.56
Feb 20, 2023 4022.60 29.93 0.75% 3992.67 4031.08 3992.67

KDDI Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 5446710 5312600 5237220 5080350 5041980
Έσοδα 5446710 5312600 5237220 5080350 5041980
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2984590 2928180 2925000 2867410 2821800
Ακαθάριστο Εισόδημα 2462120 2384420 2312220 2212940 2220180
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4384810 4273790 4211910 4066620 4079180
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1422540 1364230 1299500 1210470 1271220
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -5791 -4884 -3256 -4780 -4592
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -7187 -10425 -2419 -1431 -1547
Other Operating Expenses, Total -9343 -3314 -6921 -5048 -7694
Λειτουργικά Έσοδα 1061900 1038810 1025310 1013730 962793
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2456 -1772 -6050 -6430 -7950
Gain (Loss) on Sale of Assets 139 1016 10 -24 305
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1064500 1038060 1020700 1010280 955147
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 732540 706605 695401 701126 661196
Δικαίωμα Μειοψηφίας -60054 -55109 -55634 -83457 -88668
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 672486 651496 639767 617669 572528
Καθαρά Κέρδη 672486 651496 639767 617669 572528
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 672486 651496 639767 617669 572528
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 672486 651496 639767 617669 572528
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 672486 651496 639767 617669 572528
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2243.65 2294.71 2322.29 2384.69 2431.63
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 299.729 283.913 275.49 259.014 235.45
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 125 120 115 105 90
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 297.482 280.519 274.777 258.605 234.923
Άλλο, Καθαρό 1 -1 1426 3000 -1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 1432880 1388670 1324900 1300260 1388820
Έσοδα 1432880 1388670 1324900 1300260 1388820
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 867121 745976 706372 665120 850202
Ακαθάριστο Εισόδημα 565761 642690 618524 635144 538622
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1246860 1087170 1051010 1001070 1222470
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 390507 344876 347397 339758 376061
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1790 -1440 -1433 -1128 -1498
Other Operating Expenses, Total -8977 -2242 -1322 -2679 -2294
Λειτουργικά Έσοδα 186021 301496 273882 299193 166353
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 706 1435 -674 989 1247
Άλλο, Καθαρό -9 377 1084 -2 -310
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 186718 303308 274292 300180 167290
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 132208 206620 185580 208134 107566
Δικαίωμα Μειοψηφίας -13942 -13868 -14000 -18244 -4796
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 118266 192752 171580 189890 102770
Καθαρά Κέρδη 118266 192752 171580 189890 102770
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 118265 192751 171580 189890 102770
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 118265 192751 171580 189890 102770
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 118265 192751 171580 189890 102770
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2223.01 2236.91 2253.24 2261.42 2285.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 53.2004 86.1683 76.1482 83.9693 44.9641
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 65 0 60 0 60
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 53.2004 86.1683 76.1482 83.9693 44.9641
Total Adjustments to Net Income -1 -1 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3667030 3558930 3023130 2432500 2151250
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 899235 909518 471564 246411 230828
Μετρητά & Ισοδύναμα 796613 809802 369202 204597 200834
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 102622 99716 102362 41814 29994
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2569860 2471010 2389670 1970190 1697500
Accounts Receivable - Trade, Net 2164700 2117620 2080350 1874140 1628060
Total Inventory 74511 69821 75366 90588 89207
Prepaid Expenses 89638 76871 70122 70465 94677
Other Current Assets, Total 33780 31709 16411 54847 39033
Total Assets 11084400 10535300 9580150 7330420 6574560
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2973150 2889760 2785100 2546180 2437200
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8160590 7795890 7413320 6956980 6573730
Accumulated Depreciation, Total -5187440 -4906140 -4628220 -4410800 -4136540
Goodwill, Net 540962 540420 540886 539694 526601
Intangibles, Net 1025220 1024830 1035400 946837 953106
Long Term Investments 855210 779277 711975 382036 292144
Note Receivable - Long Term 1896900 1627000 1399820 423394 43715
Other Long Term Assets, Total 125910 115113 83836 59776 170544
Total Current Liabilities 4015950 3516380 3013740 1377800 1437800
Accounts Payable 176843 142163 147637 146015 142758
Accrued Expenses 88637 115527 115477 87041 83747
Notes Payable/Short Term Debt 56034 19517 0 32000 29000
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 343190 185650 264168 145333 325242
Other Current Liabilities, Total 3351250 3053530 2486460 967412 857053
Total Liabilities 6101790 5775610 5195720 3146920 2800850
Total Long Term Debt 1200880 1440310 1416200 1098380 764374
Long Term Debt 921616 1151660 1147550 1040980 704278
Capital Lease Obligations 279265 288650 268648 57399 60096
Deferred Income Tax 144776 100071 98570 100680 80298
Minority Interest 528077 499749 474684 429440 357554
Other Liabilities, Total 212106 219089 192534 140626 160826
Total Equity 4982590 4759720 4384420 4183490 3773700
Common Stock 141852 141852 141852 141852 141852
Additional Paid-In Capital 279371 278675 280591 284409 289578
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4818120 4409000 4138200 4144130 3672340
Treasury Stock - Common -299827 -86719 -156550 -383728 -338254
Unrealized Gain (Loss) 36403 28273 5377 13983 19679
Other Equity, Total 6670 -11361 -25041 -17157 -11496
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11084400 10535300 9580150 7330420 6574560
Total Common Shares Outstanding 2215.2 2275.4 2299.91 2351.05 2405.4
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3667030 3352060 3280990 3143620 3558930
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 908831 620939 657108 539325 913603
Μετρητά & Ισοδύναμα 796613 522154 559891 439815 809802
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 112218 98785 97217 99510 103801
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2569860 2517450 2429640 2403790 2471010
Accounts Receivable - Trade, Net 2311690 2255170 2174150 2144790 2229440
Total Inventory 74511 89214 83889 72538 69821
Other Current Assets, Total 113822 124459 110347 127960 104495
Total Assets 11084400 10840100 10577500 10288700 10535300
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2973150 2931400 2906060 2889670 2889760
Goodwill, Net 540962 540605 540469 540463 540420
Intangibles, Net 1025220 1006930 1015140 1022500 1024830
Long Term Investments 912068 883658 856193 836589 835187
Note Receivable - Long Term 1883820 2056550 1909050 1786900 1615120
Other Long Term Assets, Total 82133 68909 69569 68976 71082
Total Current Liabilities 4015950 3719820 3432060 3263630 3516380
Accounts Payable 176842 142163
Accrued Expenses 88637 115527
Notes Payable/Short Term Debt 56034 0 0 0 19517
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 343190 433099 273008 286240 185650
Other Current Liabilities, Total 3351250 2601350 2545240 2409310 3053530
Total Liabilities 6101790 5935770 5677210 5526830 5775610
Total Long Term Debt 1200880 1337150 1394100 1427800 1440310
Long Term Debt 921616 1058020 1107890 1151770 1151660
Capital Lease Obligations 279265 279127 286211 276027 288650
Deferred Income Tax 144776 145022 127160 124624 100071
Minority Interest 528077 517518 502182 487289 499749
Other Liabilities, Total 212106 216261 221716 223495 219089
Total Equity 4982590 4904350 4900250 4761880 4759720
Common Stock 141852 141852 141852 141852 141852
Additional Paid-In Capital 279371 281307 283048 283370 278675
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4818120 4694370 4635440 4463540 4409000
Treasury Stock - Common -299827 -244991 -185579 -150022 -86719
Unrealized Gain (Loss) 36403 28273
Other Equity, Total 6670 31811 25489 23135 -11361
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11084400 10840100 10577500 10288700 10535300
Total Common Shares Outstanding 2215.2 2229.93 2247.05 2257.29 2275.4
Payable/Accrued 1 685369 613804 568076
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1064500 1038060 1020700 1010280 955147
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1468650 1682170 1323360 1029610 1061400
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 728101 727745 689925 562402 546815
Μη Χρηματικά Στοιχεία -4836 3478 12545 3618 14800
Cash Taxes Paid 367127 331382 303978 288718 291336
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6499 7300 8204 9106 17048
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -319113 -87113 -399814 -546688 -455357
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -761593 -658925 -610950 -714578 -633847
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -675567 -624636 -619304 -602138 -560878
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -86026 -34289 8354 -112440 -72969
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -727257 -585571 -546381 -310951 -453168
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -37926 -36195 -41763 -48210 -27546
Total Cash Dividends Paid -271362 -275993 -257009 -227700 -219885
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -213763 -83873 -150000 -150000 -245000
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -204206 -189510 -97609 114959 39263
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 7012 2930 -1419 -314 -163
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -13189 440600 164605 3764 -25773
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1064500 877779 574471 300180 1038060
Cash From Operating Activities 1468650 737610 464303 15697 1682170
Cash From Operating Activities 728101 545452 370691 185123 727745
Non-Cash Items -4836 -7089 -5848 -3939 3478
Cash Taxes Paid 367127 364625 205641 206220 331382
Cash Interest Paid 6499 4976 3528 1716 7300
Changes in Working Capital -319113 -678532 -475011 -465667 -87113
Cash From Investing Activities -761593 -573815 -375074 -200296 -658925
Capital Expenditures -675567 -526899 -357487 -201588 -624636
Other Investing Cash Flow Items, Total -86026 -46916 -17587 1292 -34289
Cash From Financing Activities -727257 -453977 -339586 -185446 -585571
Financing Cash Flow Items -37926 -28556 -25488 -23847 -36195
Total Cash Dividends Paid -271362 -271249 -136542 -135507 -275993
Issuance (Retirement) of Stock, Net -213763 -158914 -99479 -63913 -83873
Issuance (Retirement) of Debt, Net -204206 4742 -78077 37821 -189510
Foreign Exchange Effects 7012 2534 445 58 2930
Net Change in Cash -13189 -287648 -249912 -369987 440600
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Kyocera Corp Corporation 14.5522 335096000 0 2022-09-30 LOW
Toyota Motor Corp Corporation 13.7574 316794400 0 2022-09-30 LOW
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 4.5005 103634479 -288600 2023-02-28 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 2.5453 58610200 -5154800 2021-12-13 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.193 50499464 -465538 2023-02-28 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1921 50476882 -9214618 2023-02-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9588 45106185 68900 2023-02-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4497 33382576 -828275 2023-02-28 LOW
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. Research Firm 1.2147 27971509 4381213 2022-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.2117 27901200 -872100 2021-12-13 LOW
Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.1878 27351800 900 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1277 25968444 2014400 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5934 13663350 39700 2023-02-28 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5933 13661438 0 2023-02-28 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.5565 12815725 -1751739 2021-06-30 LOW
Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.5403 12442475 -8132771 2021-12-31 LOW
Chubu Electric Power Co Inc Corporation 0.4953 11405400 0 2022-03-31 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 0.4738 10910400 -101400 2023-02-28 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4616 10628879 1713 2023-02-28 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.4555 10489925 20228 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

KDDI Corporation Company profile

Σχετικά με την KDDI Corporation

Η KDDI CORPORATION είναι εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς. Ο προσωπικός τομέας ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για προσωπική και οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας au, καθώς και υπηρεσιών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και καλωδιακής τηλεόρασης (CATV), μεταξύ άλλων. Ο τομέας Life Design παρέχει υπηρεσίες εμπορίου, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες περιεχομένου, όπως διανομή βίντεο, μουσικής και πληροφοριών. Ο επιχειρηματικός τομέας προσφέρει διάφορες υπηρεσίες επικοινωνίας, την πώληση κινητών τηλεφώνων, υπηρεσίες κέντρου δεδομένων και διάφορες λύσεις Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)/υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος σε εταιρικούς πελάτες. Ο παγκόσμιος τομέας προσφέρει διάφορες υπηρεσίες επικοινωνίας, υπηρεσίες κέντρου δεδομένων και διάφορες λύσεις ΤΠΕ/υπηρεσίες cloud σε πελάτες στο εξωτερικό. Η εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες συντήρησης επικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης πληροφοριακών επικοινωνιών.

Industry: Wireless Telecommunications Services (NEC)

ガーデンエアタワー
飯田橋3丁目10番10号
CHIYODA-KU
TOKYO-TO 102-8460
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,302.55 Price
+0.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

68.95 Price
+1.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0219%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0000%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.40 Price
+4.940% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00405

Gold

1,964.14 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0173%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0090%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου