Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι οι κατηγορίες ενεργητικού;

  Περισσότερα για τις κατηγορίες ενεργητικού

  Οι κατηγορίες ενεργητικού είναι ομάδες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, όπως μετοχών ή ομολόγων, που έχουν ταξινομηθεί μαζί λόγω των κοινών χαρακτηριστικών τους. Παραδείγματος χάριν, οι μετοχές καταβάλλουν συνήθως κυμαινόμενα μερίσματα, ενώ τα ομόλογα παρέχουν πάγιο εισόδημα. Ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο πρέπει να περιέχει μια ποικιλία κατηγοριών ενεργητικού, κάτι που συμβάλλει στη διασπορά των κινδύνων.

  Πού συναντήσατε τον όρο «κατηγορίες ενεργητικού»;

  Οι οδηγίες για επενδυτές περιγράφουν τις διάφορες κατηγορίες ενεργητικού τονίζοντας ότι ο ορισμός της κατηγορίας ενεργητικού έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο μετοχές, ομόλογα και χρηματοποιήσιμα μέσα, όπως μέσα διαχείρισης διαθεσίμων βραχυπρόθεσμης διάρκειας, αλλά και εμπορεύματα, νομίσματα, ακίνητα και αντικείμενα προς συλλογή, όπως σπάνια νομίσματα ή γραμματόσημα.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα στοιχεία ενεργητικού...

  Οι κατηγορίες ενεργητικού επιτρέπουν στους επενδυτές την οικοδόμηση ενός χαρτοφυλακίου που είναι διαφοροποιημένο, καθώς περιλαμβάνει διάφορα είδη επενδύσεων. Τα μέλη κάθε κατηγορίας δεν είναι παρόμοια μεταξύ τους – παραδείγματος χάριν, οι μετοχές διαφέρουν σε τεράστιο βαθμό, ωστόσο, διαθέτουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά ώστε να ταξινομούνται ως μία κατηγορία ενεργητικού.

  Από την οπτική γωνία του επενδυτή, ο παράγοντας κλειδί είναι ότι τα στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν στην ίδια κατηγορία δεν θα συμπεριφέρονται απλώς με παρόμοιο τρόπο αλλά θα συμπεριφέρονται και διαφορετικά σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού των άλλων κατηγοριών. Επομένως, οι μετοχές θα έχουν την τάση να σημειώνουν θετική πορεία σε περιόδους οικονομικής άνθισης ενώ τα ομόλογα είναι πιθανόν ελκυστικότερα σε περιόδους κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου